ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
  ไปกับเราดีที่สุด รับประกันความพอใจ โทร. 02-9141406 Line: 088-2246699, 062-8184568, 094-4025197 :: ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก : ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก : ทัวร์เกาหลีราคาถูก : ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก : ทัวร์มาเก๊าราคาถูก : ทัวร์มาเลเซียราคาถูก : ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก : ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์ราคาถูก : ทัวร์เวียดนามราคาถูก : ทัวร์เมียนม่าราคาถูก : ทัวร์พม่าราคาถูก : ทัวร์ลาวราคาถูก : ทัวร์กัมพูชาราคาถูก : ทัวร์ไต้หวันราคาถูก : ทัวร์บาหลีราคาถูก : ทัวร์ปักกิ่งราคาถูก : ทัวร์จีนราคาถูก : ทัวร์คุนหมิงราคาถูก : ทัวร์คุณหมิงราคาถูก : ทัวร์กุ้ยหลินราคาถูก : ทัวร์จางเจียเจี้ยราคาถูก : ทัวร์เซี่ยงไฮ้ราคาถูก : ทัวร์จิวจ๊ายโกวราคาถูก : ทัวร์ฮาร์บิ้นราคาถูก : ทัวร์ซีอานราคาถูก : ทัวร์กวางเจาราคาถูก : ทัวร์ซัวเการาคาถูก : ทัวร์ยุโรปราคาถูก : ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก : ทัวร์อิตาลีราคาถูก : ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ราคาถูก : ทัวร์สวิสราคาถูก : ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก : ทัวร์นิวซีแลนด์ราคาถูก : ทัวร์อเมริการาคาถูก : ทัวร์อังกฤษราคาถูก : ทัวร์อิยิปต์ราคาถูก : ทัวร์รัสเซียราคาถูก : ทัวร์ตุรกีราคาถูก : ทัวร์จอร์แดนราคาถูก : ทัวร์ดูไบราคาถูก : ทัวร์ในประเทศราคาถูก :  
ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก

ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
โปรแกรมทัวร์ในประเทศ
ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
บริการด้านวีซ่า
ทัวร์เกาหลี
สถิติการเข้าชม Visitors Counter

ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ฮ่องกง


รหัส : 003GG-26DEC
สายการบิน : THAI AIRWAY
กำหนดเดินทาง : กุมภาพันธ์-กันยายน 61
สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) กรุงโรม ? หุบเขาวาดอร์เซีย ? หมู่บ้านปีเอนซ่า ? SAN QUIRICO D?ORCIA ? เมืองเซียน่า เมืองเซียน่า ? เมืองซาน จิมิยาโน่ ? ชิมไวน์ ? เมืองลุคกา ? เมืองปิซ่า เมืองปิซ่า ? หมู่บ้านชิงเกว่ แตร์เร ? เมืองปิซ่า หอเอนปิซ่า ? เมืองฟลอเรนซ์ ? เวนิส เมสเตร้ หมู่เกาะบูราโน่ ? เกาะเวนิส ? เวนิสเมสเตร้ อุทยานโดโลไมท์ ? เมืองคอร์ติน่า ดอมปาสโซ่ ? ทะเลสาบ มิซูลิน่า ? เมืองออร์ติเซ่ ขึ้นกระเช้า SECEDA ? ขึ้นกระเช้า ALPE DI SIUSI ? เมืองเวโรน่า เมืองเวโรน่า ? เมืองมิลาน ? ดูโอโม่ ? ช้อปปิ้งมิลาน เมืองมิลาน ? สนามบิน กรุงเทพ ฯ
ทัวร์อิตาลี เริ่มต้น 119,500 บาท

รหัส : 010GO-24DEC
สายการบิน : Singapore Airline (SQ)
กำหนดเดินทาง : มกราคม- มีนาคม 61
ลัดฟ้าสู่โจฮันเนสเบิร์ก เยือนหมู่บ้านเลเซดี (Lesedi Cultural Village) หมู่บ้านวัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมืองต่างๆ ของชาวแอฟริกาใต้ ตื่นเต้นกับกิจกรรมส่องสัตว์ซาฟารีที่ พีลันเนสเบิร์ก (Pilanesburg) ท่องป่าซาฟารียามรุ่งอรุณ ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าหมุนรอบตัวเองขึ้นสู่จุดชมวิวด้านบน Table Mountain เดินเล่นย่านวิคตอเรีย แอนด์ อัลเฟรด วอเตอร์ฟร้อนท์ ล่องเรือไปชมแมวน้ำ นกเพนกวิน ชมทัศนียภาพอันงดงามที่แหลมกู๊ดโฮป (Cape of Good Hope)
ยุโรป เริ่มต้น 69,900 บาท

รหัส : 006BI-03DEC
สายการบิน : Emirates Airline (EK)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - เมษายน 2561
ฮ่องกง Mongkok Ladies Market รีพลัสเบย์ วัดแชกงหมิว หวังต้าเซียน โรงงานจิวเวอร์รี่ ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย Avenue of Star อิสระช้อปปิ้ง
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 11,900 บาท

รหัส : 006SBT-15DEC
สายการบิน : ลัคกี้ แอร์ (8L)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
ชมความงดงามของภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) ชมโชว์อันยิ่งใหญ่ IMPRESSION LIJIANG โดยผู้กำกับชื่อก้องโลก จาง อวี้ โหมวเขาซีซาน..ลอดประตูมังกรซึ่งเชื่อว่าเป็น "ประตูแห่งความเป็นสิริมงคล"
คุนหมิง เริ่มต้น 16,991 บาท

รหัส : 026GG-01DEC
สายการบิน : Japan Airlines (JL)
กำหนดเดินทาง : 20 - 26 มีนาคม 2561
ปราสาทโอซาก้า วัดคิโยมิสึ เมืองนารุโตะ ออนเซ็น สวนริทซึริน ปราสาทมัตสึยาม่า โดโงะออนเซ็น อะตอมมิคบอมบ์โดมสวนสันติภาพ และพิพิธภัณฑ์สงคราม สวนสันติภาพฮิโรชิมะ
ทัวร์ญี่ปุ่น พิเศษสุดๆ 59,900 บาท

รหัส : 002GG-25DEC
สายการบิน : Thai Airways (TG)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - กันยายน 2561
เที่ยวชมเมืองแฟรงเฟิร์ต เมืองบอบพาร์ด ล่องเรือแม่น้ำไรน์ เมืองซังค์กัวร์ เมืองแฟรงเฟิร์ต ปราสาทไฮเดลเบิร์ก เมืองโรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ เมืองเวิร์ซบวร์ก เมืองบัมแบร์ก เมืองนูเรมเบิร์ก
ยุโรปตะวันออก เริ่มต้น 99,500 บาท

รหัส : 025GG-01DEC
สายการบิน : Japan Airlines (JL)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม - มีนาคม 2561
ปราสาททองคินคะคุจิ วัดคิโยมิสึ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ไทชา ฮาร์เบอร์แลนด์ โกเบ พอร์ท ทาวเวอร์ ไชน่า ทาวน์ ปราสาทวาคายาม่า ตลาดปลาคุโรชิโอะ มารีน่า ซิตี้ อิออน
ทัวร์ญี่ปุ่น พิเศษสุดๆ 36,900 บาท

รหัส : 024MJ-01DEC
สายการบิน : Thai Airways (TG)
กำหนดเดินทาง : 24 - 30 พฤษภาคม 2561
ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) เกียวโต วัดคินคาคุจิ วัดคิโยมิสึ เทือกเขาเจแปน แอลป์ (ชมกำแพงหิมะ) หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ภูเขาไฟฟูจิ ทุ่งพิงค์มอส
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 53,900 บาท

รหัส : 002SS-14DEC
สายการบิน : NOK SCOOT (XW)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้ามกู้กง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน กายกรรมปักกิ่ง กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน ร้านบัวหิมะ สโนว์เวิลด์ (รวมค่าเข้า)
ทัวร์ปักกิ่ง เริ่มต้น 13,899 บาท

รหัส : 013ZE-02DEC
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561
ร่วมฉลองเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง เล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆจากไร่ โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ใส่ชุดประจำชาติฮันบก สวนสนุก EVERLAND COSMETIC OUTLET สมุนไพรโสมเกาหลี N SEOUL TOWER
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 17,900 บาท

รหัส : 005SS-15DEC
สายการบิน : CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
เมืองโบราณต้าหลี่ ผ่านชมเจดีย์สามองค์ จงเตี้ยน โค้งแรกแม่น้ำแยงซี เมืองโบราณแชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์ สีน้ำเงิน ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) โชว์จางอวี้โหมว อุทยานน้ำหยก
คุนหมิง เริ่มต้น 21,799 บาท

รหัส : 004SS-37DEC
สายการบิน : CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
อุทยานหวงซาน (รวมกระเช้าไป-กลับ) ไท่ผิง อาบน้ำแร่ จิ่วหัวซาน สวนพุทธธรรมจิ่วหัวซาน หมู่บ้านมรดกโลกหงชุนซุ้มประตูถังเยว่ เมืองถุนซี ถนนโบราณเหล่าเจีย
เส้นทางจีน เริ่มต้น 22,900 บาท

รหัส : 023MJ-01DEC
สายการบิน : Japan Airlines (JL)
กำหนดเดินทาง : 27 เมษายน - 2 พฤษภาคม 61
สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) สนามบินนาโกย่า หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า ถนนสายซันมาชิซูจิ ชมเทศกาลดอกทิวลิป DORMY INN TOYAMA HOTEL OR SIMILAR CLASS เทือกเขาเจแปน แอลป์ (ชมกำแพงหิมะ) IKENO TAIRA HOTEL OR SIMILAR CLASS
ทัวร์ญี่ปุ่น 49,900 บาท

รหัส : 003SS-18DEC
สายการบิน : NOK SCOOT (XW)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
พระใหญ่หลิงซาน (รวมรถราง) ร้านไข่มุก อู๋ซี เซี่ยงไฮ้ หาดไว่ทาน ถนนนานกิง ลอดอุโมงค์เลเซอร์ เซี่ยงไฮ้ หังโจว ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
เซี้ยงไฮ้ เริ่มต้น 12,899 บาท

รหัส : 022SBT-01DEC
สายการบิน : Air Asia (FD)
กำหนดเดินทาง : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561
ไฮไลท์ ทัวร์ - เพลิดเพลินทะเลสาบฮามานา นั่งกระเช้าขึ้นหุบเขาโอวาคุดานิ - สักการะวัดคิโยมิสึ วัดคินคาคุจิ วัดอาซากุสะ - เที่ยวชมศาลเจ้าฮาโกเน่ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ภูเขาไฟฟูจิ [ตามสภาพอากาศ] หรือ สนุกสนาน ณ ลานสกี - ถ่ายรูปชิคๆคู่กับดอกซากุระ [กรุ๊ปที่เดินทางตั้งแต่ 22 มีนาคม-15 เมษายน] - เดินชิวตลาดปลาซึกิจิ ผ่านชมทะเลสาบอาชิ - ช้อปปิ้งจุใจ ย่านชินจูกุ โอไดบะ ชมกันดั้มยูนิคอร์น - ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น 1 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น 34,991 บาท

รหัส : 021SBT-01DEC
สายการบิน : Japan Airline (JL)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
ไหว้พระขอพรที่วัดอาซากุซะ พร้อมถ่ายรูปคู่โตเกียวสกายทรี สนุกสนานกับกิจกรรม ณ ลานสกี เยี่ยมชมปราสาทมัตสึโมโต้ ที่สวยติด 1 ใน 10 ของประเทศญี่ปุ่น เที่ยวชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะสไตล์ญี่ปุ่นแท้ดั่งเดิม
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 42,991 บาท

รหัส : 012JN-02DEC
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดเดินทาง : กุมภาพันธ์ 2561
ฟินเว่อร์ ชวนคุณไปห่มหนาว อาบหิมะ สกีสโนว์ กินสตรอว์เบอรี่ พระราชวัง เดินเลาะถนนเลียบกำแพงหินสีน้ำตาลเทา
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 14,900 บาท

รหัส : 020SBT-01DEC
สายการบิน : ่่japan airline
กำหนดเดินทาง : มกราคม-กุมภาพันธ์ 61
-เที่ยวชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะสไตล์ญี่ปุ่นแท้ดั่งเดิม -เดินชิวถนนซันมาชิซูจิ ชมที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า - สนุกสนานกับ ลานสกี ที่บ๊กกะโนะซาโตะ - ทดลองทำอาหารตัวอย่างกับผู้เชี่ยวชาญชื่อดังของญี่ปุ่น - เพลิดเพลินกับลากุน่าเท็นบอช ชมเรือโจรสลัด ONE PIECE - ชิมสตอเบอร์รี่สดๆจากต้นที่ฟาร์มสตอเบอร์รี่ - สักการะเจ้าแม่กวนอิมโอสึที่ เมืองนาโกย่า - ช้อปปิ้งจุใจ ณ ย่านซาคาเอะ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 37,991 บาท

รหัส : 019SBT-01DEC
สายการบิน : Thai Airways (TG)
กำหนดเดินทาง : มกราคม 2561
เดินเล่นสุดชิลล์ในบรรยากาศเก่าๆ กับเมืองเอโดะจำลอง "หมู่บ้านดาเตะ จิไดมูระ" อิ่มกับบรรยากาศเมืองท่า ที่อยู่ใต้สุดของเกาะฮอกไกโด ขึ้น กระเช้าไฟฟ้า ไปดูวิวบนยอดเขาฮาโกดาเตะ ที่ว่ากันว่าสวยงามเป็น 1 ใน 3 ของประเทศญี่ปุ่นกันเลยทีเดียว ชมวิว ปราสาทห้าแฉก โกเรียวคาคุ จากมุมสูง บนหอคอยโกเรียวคาคุ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 45,999 บาท

รหัส : 018SBT-01DEC
สายการบิน : Thai Airways (TG)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
สัมผัสประสบการณ์พิเศษ นั่งรถไฟชินคันเซน ชมศาลเจ้าฮาโกเน่ แวะชิมไข่ดำที่โอวาคุดานิ สนุกสนานกับกิจกรรม ณ ลานสกี เพลิดเพลินชมโอชิโนะฮัคไก ชมการแสดงไฟที่ NABANA NO SATO
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 45,991 บาท

รหัส : 008ZE-27DEC
สายการบิน : Singapore Airline (SQ)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - พฤษภาคม 2561
ซูริค (สวิสเซอร์แลนด์) เบิร์น บ่อหมีสีน้ำตาล มาร์กาสเซ เจนีวา น้ำพุเจ็ทโด้ โลซานน์ ศาลาไทย เวเว่ย์ ทาซ เซอร์แมท ยอดเขาจุงเฟรา
ทัวร์สวิตเซอแลนด์ เริ่มต้น 49,999 บาท

รหัส : 007ZE-27DEC
สายการบิน : Etihad Airways (EY)
กำหนดเดินทาง : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561
ซิตี้ทัวร์ซูริค ลูเซิร์น สิงโตหินแกะสลัก สะพานไม้ชาเปล ยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE อินเตอร์ลาเคน ทาซ บ่อหมีสีน้ำตาล
ทัวร์สวิตเซอแลนด์ เริ่มต้น 51,999 บาท

รหัส : 004SBT-09DEC
สายการบิน : Bangkok Airway (PG)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชมเจดีย์หยกที่ใหญ่ที่สุดในโลก "พระเวรสนาเจดีย์" ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอดีต
ทัวร์พม่า เริ่มต้น 21,991 บาท

รหัส : 003OR-09DEC
สายการบิน : NOK AIR (DD)
กำหนดเดินทาง : มกราคม 2561
1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ "เจดีย์ชเวดากอง" คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า ขอพร นัตโบโบยี "เทพทันใจ" + "เทพกระซิบ" เจดีย์โบตาทาวน์ ชม พระนอนตาหวาน สวยงามที่สุดในพม่า / แวะช้อปปิ้งของพื้นเมืองที่ ตลาดสก๊อต
ทัวร์พม่า เริ่มต้น 3,993 บาท

รหัส : 015JWL-08DEC
สายการบิน : Viet Jet Air
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
เมืองตากอากาศดาลัท เมืองที่มีอากาศเย็นตลอดทั้งปี เมืองตากอากาศญาตราง ริมทะเล เมืองแห่งการพักผ่อนริมทะเล & ทะเลทราย มุยเน่
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 12,900 บาท

รหัส : 016SBT-01DEC
สายการบิน : Japan Airlines (JL)
กำหนดเดินทาง : มกราคม-กุมภาพันธ์
- สักการะศาลเจ้าโทโชคุ วัดนาริตะ - ชมน้ำตกเคง่อน / ทะเลสาบซูเซนจิ / ปราสาทซึรุงะ - เที่ยวชมหมู่บ้านโออูจิจูคุ สไตล์ญี่ปุ่นสมัยเอโดะ - ล่องเรือชมอ่าวมัตสึชิม่า นั่งกระเช้าชม SNOW MONSTER - สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานสกี /ชมหมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ - ชิมสตอเบอรี่สดๆที่ฟาร์มสตอเบอรี่ / ช้อปปิ้งเต็มอิ่ม อิจิบังโจ อิออน
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 48,991 บาท

รหัส : 013JWL-08DEC
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
กำหนดเดินทาง : มีนาคม - พฤษภาคม 2561
ล่องเรือแม่น้ำไซง่อนรับประทานอาหาร โฮจิมินห์ ฟานเทียต ทะเลทรายมุยเน่ น้ำตกดาทันลา นั่งกระเช้าไฟฟ้า ตลาดเบนถัน
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 13,900 บาท

รหัส : 015JWL-01DEC
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561
เล่นสกี ณ ฟูจิเท็น ช้อปปิ้งชินจูกุ วัดอาซากุซะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งอิสระ หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก ทะเลสาบยามานากะโกะ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 19,999 บาท

รหัส : 005VC-24DEC
สายการบิน : Emirates Airline (EK)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - เมษายน 2561
ปารีส (ฝรั่งเศส) ชมเมือง ดีจอง แองเกิลเบิร์ก (สวิสเซอร์แลนด์) ยอดเขาทิตลิต ลูเซิร์น เวนิส(อิตาลี) ล่องเรือเกาะเวนิส ปิซ่า หอเอนปิซ่า กรุงโรม
ยุโรป เริ่มต้น 49,999 บาท

รหัส : 002OR-09DEC
สายการบิน : Myanmar National Airlines (UB)
กำหนดเดินทาง : มกราคม 2561
1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ เจดีย์ชเวดากอง คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า) พระลาภมุนี / พระเขี้ยวแก้วจุฬามณี / เจดีย์มหาวิชยะ / พระนอนตาหวาน / งาทัตจี / เจดีย์กาบาเอ / วัดบารมี ขอพร เทพทันใจ นัตโบโบยี ชื่อเสียงดังที่สุดในพม่า
ทัวร์พม่า เริ่มต้น 6,556 บาท
 

   

บริษัท ไลอ้อน ทราเวล จำกัด ทัวร์ฮ่องกง
Lion Travel Co., Ltd.

เลขที่ 51 ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
E-mail : liontravel99@gmail.com
Tel : 02-9141406 Line: 088-2246699, 062-8184568, 094-4025197
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก แพคเกจทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ติดต่อทัวร์

http://bkkvan.com http://ขายแอร์ถูก.com http://fastautopart.com แอร์ราคาถูกพร้อมติดตั้ง

Copyright © 2016 liontravels.net All Rights Reserved. ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี