ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
  ไปกับเราดีที่สุด รับประกันความพอใจ โทร. 02-9141406 Line: 088-2246699, 062-8184568, 094-4025197 :: ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก : ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก : ทัวร์เกาหลีราคาถูก : ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก : ทัวร์มาเก๊าราคาถูก : ทัวร์มาเลเซียราคาถูก : ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก : ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์ราคาถูก : ทัวร์เวียดนามราคาถูก : ทัวร์เมียนม่าราคาถูก : ทัวร์พม่าราคาถูก : ทัวร์ลาวราคาถูก : ทัวร์กัมพูชาราคาถูก : ทัวร์ไต้หวันราคาถูก : ทัวร์บาหลีราคาถูก : ทัวร์ปักกิ่งราคาถูก : ทัวร์จีนราคาถูก : ทัวร์คุนหมิงราคาถูก : ทัวร์คุณหมิงราคาถูก : ทัวร์กุ้ยหลินราคาถูก : ทัวร์จางเจียเจี้ยราคาถูก : ทัวร์เซี่ยงไฮ้ราคาถูก : ทัวร์จิวจ๊ายโกวราคาถูก : ทัวร์ฮาร์บิ้นราคาถูก : ทัวร์ซีอานราคาถูก : ทัวร์กวางเจาราคาถูก : ทัวร์ซัวเการาคาถูก : ทัวร์ยุโรปราคาถูก : ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก : ทัวร์อิตาลีราคาถูก : ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ราคาถูก : ทัวร์สวิสราคาถูก : ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก : ทัวร์นิวซีแลนด์ราคาถูก : ทัวร์อเมริการาคาถูก : ทัวร์อังกฤษราคาถูก : ทัวร์อิยิปต์ราคาถูก : ทัวร์รัสเซียราคาถูก : ทัวร์ตุรกีราคาถูก : ทัวร์จอร์แดนราคาถูก : ทัวร์ดูไบราคาถูก : ทัวร์ในประเทศราคาถูก :  
ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก

ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
โปรแกรมทัวร์ในประเทศ
ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
บริการด้านวีซ่า
ทัวร์เกาหลี
สถิติการเข้าชม Visitors Counter


รหัส : 005PL-33JAN
สายการบิน : AIR ASTANA (KC)
กำหนดเดินทาง : เมษายน-พฤษภาคม 2561
เราใช้สายการบินแอร์แอสตาน่า สายการบินประจำชาติประเทศคาซัคสถาน สายการบินที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียกลางและภาคพื้นอินเดีย จากการจัดอันดับของสกายแทร็ก 5ปีซ้อน 2012/13/14/15/16 และล่าสุดเพิ่งคว้ารางวัล สายการบินยอดเยี่ยมของภูมิภาคเอเชียกลางและอินเดีย BEST AIRLINE IN CENTRAL ASIN AND INDIA
รัสเซีย 48,888 บาท
รหัส : 004ST-24JAN
สายการบิน : เจ็ท แอร์เวย์ (9W)
กำหนดเดินทาง : กุมภาพันธ์ - ตุลาคม 2561
มหาวิหารนอเทรอดาม (ไม่ร่วมค่าเช้าชมหลังคา) หอไอเฟล(ไม่รวมค่าขึ้น) จัตุรัสคองคอร์ด ถนนชองป์ส เอลิเซ่ ประตูชัยนโปเลียน ล่องเรือแม่น้ำแซน ร้านDuty Freeช้อปปิ้งห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
ยุโรป เริ่มต้น 33,988 บาท
รหัส : 003PL-32JAN
สายการบิน : OMARN AIRLINE
กำหนดเดินทาง : เมษายน-พฤษภาคม 2561
ไคโร ? พิพิธภัณฑ์อียิปต์ สถานที่รวบรวมโบราณวัตถุและร่องรอยอารยธรรมอียิปต์ในยุคต่างๆ กีซ่า ? สถานที่ตั้ง มหาปิรามิด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เมมฟิส / เมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอียิปต์โบราณ / ซัคคาร่า ปีรามิดขั้นบันได ต้นแบบของปิรามิดในยุคต่อมา อเล็กซานเดรีย / เมืองสำคัญในสมัยพระนางคลีโอพัตรา สัมผัสบรรยากาศริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
อิยิปต์ 34,888 บาท
     
รหัส : 008SBT-14JAN
สายการบิน : Thai Airways (TG)
กำหนดเดินทาง : กุมภาพันธ์ - เมษายน 2561
ชมกำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ล่องเรือชมความงามของพระราชวังฤดูร้อน...พิเศษ แต่งชุดชาววังถ่ายรูป ท่านละ 1ใบ ชมความงดงามและยิ่งใหญ่...พระราชวังกู้กง...เข้าชมห้องเก็บสมบัติจักรพรรดิ
ทัวร์ปักกิ่ง เริ่มต้น 27,991 บาท
รหัส : 047SBT-01JAN
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดเดินทาง : มีนาคม-เมษายน 2561
เที่ยวครบเมืองไฮไลท์ เกียวโต / ทาคายาม่า / โตเกียว สักการะวัดดัง วัดอาซากุสะ วัดคิโยมิสึ วัดกินคะคุจิ ถนนสายนักปราชญ์ เที่ยวชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะสไตท์ญี่ปุ่นแท้ดั่งเดิม เดินเล่นชิลล์ๆที่ถนนซันมาจิซูจิ ที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 35,900 บาท
รหัส : 002PL-32JAN
สายการบิน : Egypt Air (MS)
กำหนดเดินทาง : 12-17 เมษายน 2561
ไคโร ? พิพิธภัณฑ์อียิปต์ สถานที่รวบรวมโบราณวัตถุและร่องรอยอารยธรรมอียิปต์ในยุคต่างๆ กีซ่า ? สถานที่ตั้ง มหาปิรามิด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เมมฟิส / เมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอียิปต์โบราณ / ซัคคาร่า ปีรามิดขั้นบันได ต้นแบบของปิรามิดในยุคต่อมา อเล็กซานเดรีย / เมืองสำคัญในสมัยพระนางคลีโอพัตรา สัมผัสบรรยากาศริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
อิยิปต์ 43,888 บาท
     
รหัส : 046SBT-01JAN
สายการบิน : Thai Airways (TG)
กำหนดเดินทาง : กุมภาพันธ์ 2561
พิเศษ!!พาเข้าชมงานเทศกาลหิมะซัปโปโร 2018 (SNOW FESTIVAL) ชมโชว์เดินขบวนพาเหรดของนกเพนกวินสุดน่ารัก ณ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานสกี SHIKISAI NO OKA ช้อปปิ้งที่อิออน มอลล์ อาซาฮีคาว่า
ทัวร์ญี่ปุ่น เพียง 49,999 บาท
รหัส : 009SBT-37JAN
สายการบิน : Sri Lankan Airlines (UL)
กำหนดเดินทาง : มีนาคม - เมษายน 2561
ดัมบุลลา ถ้ำดัมบุลลา สิกิริยา เขาสิกิริยา แคนดี้ ระบำแคนดี้ วัดพระเขี้ยวแก้ว นูราวาเอลิยา ไร่ชาซีลอน แคนดี้ วัดกัลยาณี วัดคงคาราม ช้อปปิ้งศูนย์การค้า ODEL
เส้นทางเอเชียอื่นๆ เริ่มต้น 23,911 บาท
รหัส : 009SBT-12JAN
สายการบิน : CHAINA AIRLINE (CI)
กำหนดเดินทาง : มีนาคม-เมายน 2561
ไฮไลท์.... ชมอุทยานอาหลี่ซัน ป่าสนพันปีชื่อดังของไต้หวัน 1. ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน ... พร้อมนั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน 2. ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา 3. ชมความงามธรรมชาติของที่อุทยานเย๋หลิ่ว 4. ช้อปปิ้งหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 5. ช้อปปิ้งแบรนด์เนม Gloria Outlet
ทัวร์ไต้หวัน เริ่มต้น 35,999 บาท
     
รหัส : 023PBT-02JAN
สายการบิน : Jeju Air (7C)
กำหนดเดินทาง : มีนาคม 2561
เพลิดเพลินกับซานโตรินีเกาหลี ที่เต็มไปด้วยตึกสีลูกกวาด "หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน" ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณ วัดเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ของเกาหลี ซึ่งสร้างอยู่บนโขดหินริมทะเล มีบรรยากาศร่มรื่น และแวดล้อมด้วยธรรมชาติที่สวยงาม "วัดแฮดง ยงกุงซา"
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 16,999 บาท
รหัส : 004PL-33JAN
สายการบิน : AIR ASTANA (KC)
กำหนดเดินทาง : เมษายน-พฤษภาคม 2561
มอสโคว์ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว (METRO) มหาวิหารเซนต์บาซิล จัตุรัสแดง พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ โบสถ์อัสสัมชัญ - GUM (ห้างกุม)มอสโคว์ - SAPSAN EXPRESS TRAIN เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูหนาว เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ มหาวิหารเซนต์ไอแซค ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์
รัสเซีย เริ่มต้น 45,888 บาท
รหัส : 016CU-03JAN
สายการบิน : Cathay Pacific (CX)
กำหนดเดินทาง : 13 - 15 เม.ย. 61 **วันสงกรานต์
สนุกสุดเหวี่ยงกับเครื่องเล่นพาดโพน และกิจกรรมสนุกมากมายที่ สวนสนุกโอเชี่ยนปาร์ค ขอโชค ขอลาภ แก้ปีชงที่วัดเชกง หมิว (วัดกังหัน)วัดศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองฮ่องกงกว่า 300 ปี ขอพรกับฮวงชูปิง (หว่องไท่สิน)
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 26,900 บาท
     
รหัส : 001PL-32JAN
สายการบิน : Egypt Air (MS)
กำหนดเดินทาง : 12-19 เมษายน 2561
พักโรงแรมระดับสี่ดาว พร้อมรายการล่องแม่น้ำไนล์ ชมระบำหน้าท้องอันลือชื่อของอียิปต์ -เมืองเมมฟิส และ ซัคคาร่า ซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของอียิปต์โบราณสถานที่ตั้งของปีรามิดขั้นบันได ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของปีรามิดในยุคแรกและต่อมาของอียิปต์ -เมืองกีซ่า เป็นสถานที่ตั้งของ มหาปีรามิดและสฟิงซ์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยซึ่งมีชื่อเสียงก้องโลก -กรุงไคโร ชม พิพิธภัณฑ์อียิปต์ สถานที่รวบรวมโบราณวัตถุและร่องรอยอารยธรรมอียิปต์ในยุคต่างๆ,หน้ากากฟาโรห์ และโลงศพทองคำแท้, ห้องแสดงสมบัติของฟาโรห์ รวมไปถึงมัมมี่ ชม สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี ซึ่งมีอายุกว่า 800 ปี ตั้งตระหง่านบนยอดเขาใจกลางกรุงไคโร ช้อปปิ้งสิ้นค้าพื้นเมืองอัน งดงามที่ ?ตลาดข่านเอลคาลีลี? ท่านสามารถเลือกซื้อของพื้นเมืองสวยๆ มากมาย ไม่ว่าเป็นขวดน้ำหอมที่ทำด้วยมือ สินค้าต่างๆ ที่ทำจากหนังอูฐ เครื่องทองรูปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับพรม และของที่ระลึกต่างๆ พร้อมรับประทานอาหารค่ำและชมการแสดงอันน่าตื่นตาตื่นใจบนเรือ
อิยิปต์ 64,888 บาท
รหัส : 015CU-03JAN
สายการบิน : Cathay Pacific (CX)
กำหนดเดินทาง : 13 - 15 เม.ย. 61 **วันสงกรานต์
สักการะพระใหญ่นองปิง 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธ์ของฮ่องกง ที่ถ้าไม่ได้ไป ถือว่าพลาด นั่งกระเช้านองปิง ชมวิวได้ 360 องศา ท่านจะมองเห็นทัศนียภาพโดยรอบของเกาะลันเตา ช็อปปิ้งตลาดเลดี้ มาร์เก็ต ศูนย์รวมรองเท้า และของที่ระลึกมากมาย ชมวิวของเมืองฮ่องกงและ นั่งรถรางพีคแทรม ขึ้นสู่ยอดเขาวิคตอเรีย
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 27,900 บาท
รหัส : 045HPT-01JAN
สายการบิน : ASIA ATLANTIC AIRLINES (HB)
กำหนดเดินทาง : มกราคม-เมษายน 2561
เมืองอาซาฮิคาว่า หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า อิออน ทาวน์ อาซาฮิคาว่า แช่ออนเช็นธรรมชาติ shikisai no ("Snow Land") เมืองโอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี นาฬิกาไอน้ำ โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 27,999 บาท
     
รหัส : 044HPT-01JAN
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ทาคายาม่าจิยะ ลิตเติ้ล เกียวโต ขาปูยักษ์ แบบไม่อั้น วัดโทไดจิเกียวโต วัดคิโยมิสึ อิสระท่องเที่ยว FREE DAY เต็มวัน หรือ เลือกซื้อ Option เที่ยวยูนิเวอร์แซลเจแปน
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 28,999 บาท
รหัส : 018JWL-08JAN
สายการบิน : THAI AIRWAY
กำหนดเดินทาง : มีนาคม - เมษายน 2561
นั่งเรือกระจาด นิงห์บิงห์ ซาปา ทะเลเมืองหมอกกลางหุบเขา ฮานอย เมืองหลวงกว่าพันปี ฟานซีปัน หลังคา อินโดจีน
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 16,999 บาท
รหัส : 043JWL-01JAN
สายการบิน : SCOOT AIR (TR)
กำหนดเดินทาง : กุมภาพันธ์-มีนาคม 2561
สนามบินดอนเมือง-สนามบินคันไซ ริงกุเอ้าท์เลต โอซาก้า อาราชิยาม่า สวนป่าไผ่ สะพานโทเก็ตสึเคียว เกียวโต-วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าจิ้งจอก ฟูชิมิอินาริ ช้อปปิ้งเพลิน ชินไชบาชิ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ (USJ) ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - เอ็กซ์โปซิตี้ สนามบินคันไซ - สนามบินดอนเมือง
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 25,999 บาท
     
รหัส : 008HPT-12JAN
สายการบิน : NOK SCOOT (XW)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
วัดจงไถซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ อาลีซาน ร้านชา เฟิงเจี่ย ไนท์มาเก็ต ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก) ร้านเจอมาเนียม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติง
ทัวร์ไต้หวัน เริ่มต้น 16,999 บาท
รหัส : 042JWL-01JAN
สายการบิน : SCOOT AIR (TR)
กำหนดเดินทาง : กุมภาพันธ์-มีนาคม 2561
สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น กิฟุ กิฟุ - ชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า ? ซันมาชิซูจิ ทาคายาม่าจินยะ-เมืองมิเอะ มิเอะ - อาราชิยาม่า - สวนป่าไผ่ วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าจิ้งจอก ฟูชิมิอินาริ ช้อปปิ้งชินไซบาชิ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - ดิวตี้ฟรี สนามบินคันไซ - สนามบินดอนเมือง
ทัวร์ญี่ปุ่น 29,999 บาท
รหัส : 007HPT-12JAN
สายการบิน : NOK SCOOT (XW)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
วัดจงไถซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ไท่จง ฟ่งเจี่ย ไนท์มาเก็ต ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ทัวร์ไต้หวัน เริ่มต้น 16,999 บาท
     
รหัส : 001HN-15JAN
สายการบิน : CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
กำหนดเดินทาง : 14-18 / 21-25 มีนาคม 2561
ภูเขาหิมะมังกรหยก(กระเช้าใหญ่) โชว์จางอี้โหมว อุทยานน้ำหยก ลี่เจียง เมืองฉู่สง เมืองโบราณต้าลี่ ทะเลสาบเอ๋อไห๋ เขาซีซาน(รวมรถแบตเตอรี่)
คุนหมิง ราคาเดียว 19,900 บาท
รหัส : 041CU-01JAN
สายการบิน : ASIA ATLANTIC AIRLINES (HB)
กำหนดเดินทาง : กุมภาพันธ์ 2561
ล่องเรือตัดน้ำแข็ง ตื่นตาตื่นใจกับธารน้ำแข็ง ชม NORTHERN HORSE PARK สัมผัสกับกิจกรรมหลากหลาย ชม ทะเลสาบชิคารึเบทสึ ทะเลสาบที่ระดับสูงที่สุดในฮอกไกโด หมู่บ้านไอนุ ชมชนเผ่าพื้นเมืองของชาวฮอกไกโด
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 38,900 บาท
รหัส : 006PL-09JAN
สายการบิน : Thai lion air (SL)
กำหนดเดินทาง : กุมภาพันธ์-มีนาคม
ทัวร์พม่าดีดี!! 3 วัน 2 คืน พักโรงแรมเรือ ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-อินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุเตา สักการะ 3 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธิ์
ทัวร์พม่า เริ่มต้น 11,900 บาท
     
รหัส : 040SYT-01JAN
สายการบิน : THAI AIRWAY
กำหนดเดินทาง : 06-11 กุมภาพันธ์ 2561
1.พักสกีรีสอร์ท ระดับ 5 ดาว ห้องพักสุดหรู พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน The Kiroro, A Tribute Portfolio Hotel จำนวน 2 คืน (ตึกเดียวกับฉากในภาพยนตร์ แฟนเดย์ แฟนกันแค่วันเดียว ) 2.ถ่ายรูปสถานที่เที่ยวตามรอยภาพยนตร์ชื่อดัง ?แฟนเดย์..แฟนกันแค่วันเดียว? ที่พระเอกนางเองชื่อดัง มิว เต๋อ ไปถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้ ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติกใน The Kiroro Resort 5 ดาวแห่งนี้ 3.ฟรี!! ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า สู่ยอดเขาอาซาริ สั่นระฆังขอพรแห่งความรัก (Love Bell) ว่ากันว่า ...ถ้าได้สั่นระฆังที่นี่แล้วจะได้คู่ หรือสมหวังในเรื่องความรัก 4.แถมฟรี!! กิจกรรม Snow park อาทิ สโนว์บานาน่า สโนบอร์ด สโนโมบิล หรือ กิจกรรมสกี พร้อมอุปกรณ์ครบชุดให้ท่านได้สนุกสนานโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม 5.ได้อินท์กับหนังแฟนเดย์ โดยมี VTR เปิดประกอบในแต่ละสถานที่ รวมทั้งเจาะลึกสถานที่ใน Kiroro Resort ซึ่งหากไม่ได้มากับทัวร์เราก็อาจจะไม่ได้เห็น Crest , Kiroro Town,โบสถ์ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้
ทัวร์ญี่ปุ่น ราคา 69,900 บาท
รหัส : 022ST-02JAN
สายการบิน : EASTAR JET (ZE)
กำหนดเดินทาง : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561
เกาะนามิ ลานสกี วัดวาวูจองซา ไร่สตอเบอรี่ กิมจิ+ฮันบก สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พระราชวังชางด็อกกุง ศูนย์เครื่องสำอางค์ DUTYFREE คลองช็องกเยช็อน ช้อปปิ้งเมียงดง
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 15,900 บาท
รหัส : 021SYT-02JAN
สายการบิน : JIN AIR (LJ)
กำหนดเดินทาง : มีนาคม - เมษายน 2561
สวนจายู ถนนเทพนิยาย ซองวุลดง ช็อปปิ้งย่านอินชอนไชน่าทาวน์ ถ่ายรูปกับต้นซากุระสวยๆ ที่ เกาะนามิ วัดวาวูจองซา สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เล่นได้ไม่จำกัด) คอสเมติค Outlet ช้อปปิ้งจุใจที ตลาดฮงแด ตลาดช้อปปิ้งชื่อดังย่านมหาลัยฮงอิก
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 16,900 บาท
     
รหัส : 039IT-01JAN
สายการบิน : Thai Airway (TG)
กำหนดเดินทาง : พฤษภาคม-มิถุนายน 2561
คิวชู ฟุกุโอกะ ซากะ นางาซากิ คุมาโมโต้ 5วัน 3คืน ฟุกุโอกะ เมืองที่ใหญ่ที่สุดของเกาะคิวชูและเมืองที่น่าอยู่อันดับต้นๆของโลก ศาลเจ้าดาไซฟู ขอพรเทพเจ้าแห่งการเรียนรู้ เยือนซากะ จังหวัดเล็กๆเมืองธรรมชาติ ชมศาลเจ้ายูโทคุอินาริ เที่ยวเมืองนางาซากิ เมืองท่าสำคัญและแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย พร้อมตามหาหินหัวใจ ชมจุดชมวิวยอดเขาอินาสะ จุดชมวิวที่สวยที่สุด1ใน3 ของญี่ปุ่น ช้อปปิ้งจุใจที่ฮามาโนะมาจิ ลิ้มลองอาหารอร่อยย่านไชน่าทาวน์ไชน่าทาวน์ ที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น ไกด์พาซิตี้ทัวร์เมืองนางาซากิโดยนั่งรถราง นั่งเรือเฟอร์รี่สู่คุมาโมโต้ เยือนบ้านคุมะมง นั่งกระเช้าAso San Ropeway ชมปล่องภูเขาไฟ ชมปราสาทคุมาโมโต้ ปราสาทที่ยิ่งใหญ่ของญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 35,900 บาท
รหัส : 006VW-12JAN
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
กำหนดเดินทาง : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ อุทยานอารีซัน อุทยานเหย่หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป101 ช้อปปิ้งซื่อหลิน และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
ทัวร์ไต้หวัน เริ่มต้น 14,999 บาท
รหัส : 005VW-12JAN
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
กำหนดเดินทาง : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561
สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์ผิงซี อุทยานเหย่หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งตลาดตลาดซื่อหลิน และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
ทัวร์ไต้หวัน เริ่มต้น 9,999 บาท
     
รหัส : 020VW-02JAN
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดเดินทาง : กุมภาพันธ์ 2561
SKI RESORT หมู่บ้านเทพนิยาย CHINA TOWN สวนสนุก EVERLAND โซลทาวเวอร์ ชมวิวกรุงโซล ที่ SEOULLO 7017 พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ใส่ชุดฮันบก เรียนทำคิมบับ ตลาดเมียงดง
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 14,900 บาท
รหัส : 019VW-02JAN
สายการบิน : T'Way (TW)
กำหนดเดินทาง : มีนาคม - เมษายน 2561
วัดดงฮวาซา สวนสนุกอีเวิลด์ 83 Tower MAGIC ART ถนนDaegu Dongseongno หมู่บ้าน Daegu Otgol พิพิธภัณฑ์แห่งชาติแทกู เมืองเคียงจู วัดพลูกุกซา ถ้ำหินช็อกกูรัม หอดูดาวซอมซองแด พูซาน
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 18,888 บาท
รหัส : 001GO-31JAN
สายการบิน : Emirates Airline (EK)
กำหนดเดินทาง : มกราคม-พฤษภาคม 2561
เข้าชมปราสาทเอดินเบิร์ก (Edinburge Castle) เข้าชมสนามฟุตบอลของทีมปีศาจแดง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด (Old Trafford Stadium) เที่ยวบ้านเกิดของวิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ (William Shakespeare ) ชมพิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum) อดีตที่ยิ่งใหญ่และรุ่งเรืองของชาวโรมันที่เมืองบาธ ตื่นตาตื่นใจกับเสาหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ช้อปปิ้งจุใจที่ห้างแฮร์รอดส์ และถนนอ๊อกฟอร์ด ใจกลางกรุงลอนดอน (London)
อังกฤษ เริ่มต้น 53,900 บาท
     
รหัส : 018VW-02JAN
สายการบิน : T'Way (TW)
กำหนดเดินทาง : เมษายน 2561
ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณ วัดเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ของเกาหลี ซึ่งสร้างอยู่บนโขดหินริมทะเล มีบรรยากาศร่มรื่น และแวดล้อมด้วยธรรมชาติที่สวยงาม "วัดแฮดง ยงกุงซา" ห้ามพลาด!! สุดมันส์ที่ สวนสนุก E-world เดินชมวิวทิวทัศน์หน้าผาริมทะเลบนSky Walk
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 17,900 บาท
รหัส : 006PB-18JAN
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดเดินทาง : มีนาคม-พฤษภาคม 2561
หังโจว เหมาเรือส่วนตัว ล่องชมทะเลสาบซีหูใหม่ และ ซีหูเก่า ตลาดค้าส่งอี้อู ศูนย์รวมสินค้าเบ็ดเตล็ดราคาส่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก เซี่ยงไฮ้ ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ช้อบปิ้งซินเทียนตี้ ตลาดเถาเป่า Global Harbor
เซี้ยงไฮ้ เริ่มต้น 9,999 บาท
รหัส : 014SYT-03JAN
สายการบิน : Cathay Packfic Airways (CX)
กำหนดเดินทาง : 13 - 15 เมษายน 2561
สักการะพระใหญ่ลันเตา + กระเช้า NONGPING 360 องศา อิสระช็อปปิ้งซิตี้เกสเอ้าส์เล็ต A Symphony of Lights ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ สนุกสนานกับเครื่องเล่นได้ เต็มวัน (รวมค่าเครื่องเล่นเรียบร้อยแล้ว)
ทัวร์ฮ่องกง ราคา 26,900 บาท
     
รหัส : 013TKT-03JAN
สายการบิน : AIR MACAU (NX)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
กราบขอพรเปลี่ยนปีชง ให้เป็นปีปัง ท่านที่ไม่ตรงกับปีชง ก็ไหว้กราบขอพรได้ การงานราบรื่น การเงินคล่องตัว สุขภาพแข็งแรง ความรักลงตัว
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 14,900 บาท
รหัส : 012TKT-03JAN
สายการบิน : Cathay Pacific (CX)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - เมษายน 2561
กราบขอพรเปลี่ยนปีชง ให้เป็นปีปัง ท่านที่ไม่ตรงกับปีชง ก็ไหว้กราบขอพรได้ การงานราบรื่น การเงินคล่องตัว สุขภาพแข็งแรง ความรักลงตัว
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 12,900 บาท
รหัส : 008IT-13JAN
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
กำหนดเดินทาง : มีนาคม-ตุลาคม 2561
บาหลี เกาะสวรรค์บนดิน สัมผัสธรรมชาติที่สวยงาม วัฒนธรรมอันแปลกตา ชมพระอาทิตย์อัสดงที่อูลูวาตู พร้อมชม ระบำสิงโต บารองแดนซ์ ชมภูเขาไฟคินตามณี วิหารศักดิ์สิทธิ์ วัดหลวงเม็งวี วัดปูราตามันอายุน ทะเลสาบบราตัน วิหารลอยน้ำ ทานาต์ลอต ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่อูบุด
บาหลี อินโดนีเซีย เริ่มต้น 16,888 บาท
     
รหัส : 038TTN-01JAN
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดเดินทาง : เมษายน-พฤษภาคม 2561
สัมผัสกำแพงหิมะขนาดมหึมา ณ เทือกเขาแอลป์แห่งญี่ปุ่น เยือนหมู่บ้านมรดกโลก world heritage ชิราคาวาโกะ ชมเมืองเก่า ฉายา ลิตเติ้ลเกียวโต ซันมาชิชูจิ ทาคายาม่า หนึ่งในสวนที่สุดในญี่ปุ่น เคนโระคุเอน เมืองคานาซาว่า
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 30,888 บาท
รหัส : 037TTN-01JAN
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดเดินทาง : 10-15 เมษายน 2561 (สงกรานต์)
เที่ยวโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ถ่ายรูปด้านหน้าปราสาทโอซาก้า เยือนหมู่บ้าน ชิราคาวาโกะ สไตล์กัชโช ชมเมืองเก่าทาคายาม่า ป่าไผ่ อาราชิยาม่า เกียวโต วัดคินคะคุจิ
ทัวร์ญี่ปุ่น ราคา 43,888 บาท
รหัส : 036TTN-01JAN
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดเดินทาง : พฤษภาคม-มิถุนายน 2561
โตเกียว ฟูจิ อิบารากิ ซาวาระ เที่ยวทุกวันไม่มีอิสระ เทศกาลชมดอกไม้ ณ ฮานาโนะมิโยโกะ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี สัมผัสความยิ่งใหญ่ของภูเขาไฟฟูจิ ชมสวนดอกไม้ สไตล์ญี่ปุ่น ณ สวนไคราคุเอน
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 22,888 บาท
     
รหัส : 002GO-30JAN
สายการบิน : Eva Air (BR)
กำหนดเดินทาง : มีนาคม-พฤษภาคม 2561
พักซาน ฟรานฯ 2 คืน ลาสเวกัส 2 คืน รวมค่าเข้าอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน และ ดิสนีย์แลนด์ปาร์ค ล่องเรืออ่าวซาน ฟรานซิสโก ถนนลอมบาร์ด Painted Ladies Union Square
อเมริกา แคนนาดา ้เริ่มต้น 75,900 บาท
รหัส : 001GO-30JAN
สายการบิน : ไชน่า เซาเทิร์น แอร์ไลน์ (CZ)
กำหนดเดินทาง : 22-31 มี.ค. 61 // 2-11 เม.ย. 61
นิวยอร์ก ฟิลาเดลเฟีย วอชิงตัน ดี.ซี. แฮริสเบิร์ก HERSHEY?S CHOCOLATE WORLD บัฟฟาโร่ น้ำตกไนแอการ่า OUTLET บิงแฮมตัน อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ ขึ้นตึกเอ็มไพร์สเตท ไทม์สแควร์
อเมริกา แคนนาดา เริ่มต้น 77,900 บาท
รหัส : 035SYT-01JAN
สายการบิน : Cathay Pacific (CX)
กำหนดเดินทาง : 13-18 เมษายน 2561
ไร่สตอเบอรี่ วัดอะซากุสะ โตเกียวสกายทรี กระเช้าลอยฟ้าคาจิคาจิยามะ โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 บ่อน้ำศักดิ์สิทธ์ โอชิโนะ ฮักไก ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ นาโกย่า
ทัวร์ญี่ปุ่น ราคา 56,900 บาท
     
รหัส : 005SPR-09JAN
สายการบิน : Myanmar Airways (8M)
กำหนดเดินทาง : มกราคม-เมษายน 2561
ชมสะพานไม้สัก ที่ยาวที่สุดในโลก สะพานอู่เป่ง ชมวิวเมืองมัณฑะเลย์ บนเขามัณฑะเลย์ฮิล นั่งรถม้า ชมเมือง ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตก ณ ลุ่มน้ำอิรวดี
ทัวร์พม่า เริ่มต้น 18,900 บาท
รหัส : 004SPR-09JAN
สายการบิน : Myanmar Airways (8M)
กำหนดเดินทาง : มกราคม-เมษายน 2561
ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี ชมพระตำหนักไม้สักชเวนานจอง ศิลปะพม่าแท้ๆ เจดีย์มิงกุน ระฆังที่ใหญ่ และสมบูรณ์ที่สุด ชมทัศนียภาพรอบเมืองมัณฑะเลย์บน มัณฑะเลย์ฮิลล์
ทัวร์พม่า เริ่มต้น 10,900 บาท
รหัส : 017SPR-08JAN
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มิถุนายน 2561
ฮานอย ล่องเรือฮาลอง โชว์หุ่นกระบอกน้ำ การค้า 36 สาย ลาวกาย ซาปา ยอดเขาฟาสนซิปัน หุบเขาฮามลอง ตลาดแห่งความรัก
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 14,900 บาท
     
รหัส : 016SPR-08JAN
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
กำหนดเดินทาง : กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2561
ฮานอย จัตุรัสบาดิงห์ สุสานโฮจิมินห์ ตึกทำเนียบประธานาธิบดี บ้านโฮจิมินห์ ลาวกาย ซาปา ตลาดแห่งความรัก ซาปา-หมู่บ้านชาวเขากั๊ต กั๊ต ตลาดซาปาน้ำตกซิลเวอร์ ยอดเขาฟานซิปัน
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 14,900 บาท
รหัส : 015SPR-08JAN
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
กำหนดเดินทาง : มกราคม-มิถุนายน 2561
สัมผัสหลังคาโลกแห่งอินโดจีน ที่เมืองซาปา ที่โอบล้อมด้วยภูเขา อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี ชมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวเขาชนเผ่าต่างๆ ในเมืองซาปา ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ ศิลปะการแสดงพื้นบ้านของชาวเวียดนาม
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 13,900 บาท
รหัส : 014SPR-08JAN
สายการบิน : Nok Air (DD)
กำหนดเดินทาง : กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2561
นครโฮจิมินห์ เมืองใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศเวียดนาม อันเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ เมืองดาลัด ดินแดนเจ้าของสมญานาม ปารีสแห่งอินโดจีน อากาศเย็นตลอดทั้งปี
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 13,900 บาท
     
รหัส : 007SPR-13JAN
สายการบิน : การ์รูด้าอินโดนีเซีย (GA)
กำหนดเดินทาง : มกราคม-มิถุนายน 2561
วิหารศักดิ์สิทธิ์วิหารตานาห์ลอต เมนูพิเศษ Sea Food ณ หาดจิมบารัน หมู่บ้านคินตามณี ภูเขาไฟบาตูร์ ปูราเบซากีห์ โรงงานกาแฟ เทมภัคศิริงค์ ทะเลสาบเบดูกัล วัดเบราตาน (วิหารกลางน้ำ) วัดเม็งวี
บาหลี อินโดนีเซีย เริ่มต้น 31,900 บาท
รหัส : 011HKT-03JAN
สายการบิน : Cathay Pacific (CX)
กำหนดเดินทาง : 14 - 16 เมษายน 2561 วันสงกรานต์
รวมค่าเข้าดิสนีย์แลนด์ + มีบริการรถรับส่งไปกลับ พักโรงแรม 4 ดาว 2 คืน ห้องกว้าง สะอาด ชมโชว์พิเศษ! โชว์หมู่บ้านวัฒนธรรม ขอพร 3 วัดดัง เจ้าแม่กวน อิมรีพลัสเบย์, วัดกังหัน, เทพเจ้ากวนอู
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 17,888 บาท
รหัส : 006ZE-13JAN
สายการบิน : ROYAL BRUNEI AIRLINES (BI)
กำหนดเดินทาง : กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2561
เกาะบาหลี ระบำบารอง แดนซ์ หมู่บ้านคินตามานี วิหารเทมภัคศิริงค์ (วัดพุศักดิ์สิทธิ์) ตลาดปราบเซียน ชายหาดจิมบารัน วัดเม็งวี เทือกเขาเบดูกัล วัดอุลัน ดานู ทะเลสาบบราตัน วิหารทานาล็อท
บาหลี อินโดนีเซีย เริ่มต้น 19,888 บาท
     
รหัส : 003OR-04JAN
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
กำหนดเดินทาง : มีนาคม - เมษายน 2561
นมัสการองค์พระสังกัจจายน์...ขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม ชมเมืองจำลองปารีส PARISIAN และเมืองเวนิสเอเชีย THE VENETIAN ชมความงามโบสถ์เซ็นปอล / โชว์น้ำพุเต้นระบำ
ทัวร์มาเก๊า เริ่มต้น 3,993 บาท
รหัส : 017CI-02JAN
สายการบิน : JIN AIR (LJ)
กำหนดเดินทาง : มีนาคม-เมษายน 2561
เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ENGLISH VILLAGE PAJU OUTLET เกาะนามิ วัดวาวูจองซา เรียนการทำกิมจิพร้อมสวมชุดประจำชาติเกาหลี สวนสนุก LOTTE WORLD (รวมบัตร) โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) พระราชวังเคียงบก
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 15,900 บาท
รหัส : 003GO-33JAN
สายการบิน : Emirates Airline (EK)
กำหนดเดินทาง : มกราคม-เมษายน 2561
เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่และถูกที่สุดของประเทศ
รัสเซีย เริ่มต้น 47,900 บาท
     
รหัส : 005SP-13JAN
สายการบิน : THAI AIRWAY
กำหนดเดินทาง : มกราคม-เมษายน 2561
นตรงด้วยสายการบินแห่งชาติ การบินไทย เพียง 4 ชั่วโมงนิดๆ พักโรงแรมหรู ( 5 ดาว ) หรูหราสะดวกสบาย ทำเลเยี่ยม ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ วิหารตานะห์ ล็อต แสงแดดกระทบพื้นทะเลงดงามเกินกวาจะบรรยาย ชมระบำพื้นเมืองต้นฉบับของแท้ ? บาร้องแด๊นซ์? นำชมวัดเบซากีย์ วัดที่ใหญ่ สวย และศักดิ์สิทธิ์ที่สุดบนเกาะบาหลี ภูเขาไฟที่งามที่สุดในคาบสุมทร ? ภูเขาไฟคินตามนี ? ทานซีฟู้ด ริมหาดจิมบารัน + Lobster ราดซอสท้องถิ่นท่านละ 500 GR ชิมเมนูเป็ดย่างบาหลี BEBEK BENGIL ชมทัศนียภาพเทือกเขาเบดูกัล ? สวนสวรรค์อูลูดานู
บาหลี อินโดนีเซีย เริ่มต้น 24,999 บาท
รหัส : 004SP-13JAN
สายการบิน : THAI AIRWAY
กำหนดเดินทาง : มีนาคม - เมษายน 2561
บินตรงด้วยสายการบินแห่งชาติ การบินไทย เพียง 4 ชั่วโมงนิดๆ ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ วิหารตานะห์ ล็อต แสงแดดกระทบพื้นทะเลงดงามเกินกวาจะบรรยาย ภูเขาไฟที่งามที่สุดในคาบสุมทร ภูเขาไฟคินตามนี ชมความยิ่งใหญ่อลังการของพุทธสถานที่ใหญ่ที่สุดในโลก บุโรพุทโธ นำชมวัดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในบาหลี เบซากิห์
บาหลี อินโดนีเซีย เริ่มต้น 32,999 บาท
รหัส : 002SP-07JAN
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)+SCOOT (TR)
กำหนดเดินทาง : กุมภาพันธ์ - ตุลาคม 2561
บินเข้าที่หาดใหญ่ / บินออกจากสิงคโปร์ (ไม่ย้อนทาง) สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ปีนังฮิลล์ ชมเมืองในหมอก เก็นติ้งไฮแลนด์ สัมผัสบรรยากาศ ธรรมชาติอันสดชื่นที่คาเมร่อนไฮแลนด์ ดัชส์สแควร์ @ มะละกา เมืองมรดกโลก
มาเลเซีย-สิงคโปร์ เริ่มต้น 21,999 บาท
     
รหัส : 034CU-01JAN
สายการบิน : Asia Atlantic Airlines (HB)
กำหนดเดินทาง : มกราคม- มีนาคม. 61
พักออนเซ็น 1 คืน ซัปโปโร 3 คืน / อิสระฟรีเดย์ 1 วัน เดินทางโดยสายการบิน ASIA ATLANTIC โหลดกระเป๋าได้ 23 กิโลกรัมบริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง ชม สวนสัตว์อาซาฮิยามะ ชมสวนสัตว์ที่มีทีรูปแบบเป็นธรรมชาติ ชม พิพิธภัณฑ์ราเมน ศูนย์รวมร้านราเมนชื่อดังของญี่ปุ่น ช็อปปิ้งสุดมัน ณ อิออนมอลล์ อาซาฮิคาวะ พลาดไม่ได้กับ พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว / พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ภูเขาโอคุระยามา (รวมกระเช้า) ท่านสามารถชมวิวบนฮอกไกโดจากมุมสูง สัมผัสหิมะสุดฟิน ที่สกีรีสอร์ท พิเศษ!!! แช่น้ำแร่ออนเซ็น + บุฟเฟต์ขาปูยักษ์แบบไม่อั้น พิเศษ!!! Free Wi-Fi ตลอดการเดินทาง
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 28,900 บาท
รหัส : 007SP-06JAN
สายการบิน : Singapore Airlines (SQ)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - พฤษภาคม 2561
มารีน่าเบย์แซนด์ ล่องเรือ BUMBOAT (รวมค่าเรือแล้ว) UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตรแล้ว) ชมโชว์ WING OF TIME GARDEN BY THE BAY ( 2 dome ) น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
ทัวร์สิงคโปร์ เริ่มต้น 28,999 บาท
รหัส : 006SP-06JAN
สายการบิน : SCOOT AIR (TR)
กำหนดเดินทาง : กุมภาพันธ์-ตุลาคม 2561
ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ รวมค่าบัตร ล่องเรือ BUMBOAT รวมแสงสีเมืองสิงคโปร์ เลือกซื้อ Option SEA.AQUARIUM พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ดีที่สุดในโลก
ทัวร์สิงคโปร์ เริ่มต้น 10,955 / 12,955 บาท
     
รหัส : 010HKT-03JAN
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
กำหนดเดินทาง : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561
ทำพิธี ผูกด้ายแดงขอพรคู่ครอง เทพเจ้าหยกโหลว วัดหวังต้าเซียน ทำพิธี ขอพรแก้ปีชง 2561 วัดเจ้าแม่กวนอิม วัดเก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์ ตื่นตาตื่นใจกับ หอไอเฟล เก็บภาพประทับใจอวดโซเชียล
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 9,888 บาท
รหัส : 033TTN-01JAN
สายการบิน : Thai Airways (TG)
กำหนดเดินทาง : เมษายน-พฤษภาคม 2561
อัลไพน์รูท สัมผัส Snow Wall กำแพงหิมะขนาดมะหึมา ไหว้พระขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชม โตเกียวสกายทรี สัมผัสความยิ่งใหญ่ ภูเขาไฟฟูจิ แลนด์มาร์คสำคัญของญี่ปุ่น ชมทุ่งดอกไม้แสนสวยตามฤดูกาล ณ สวนฮานะโนะมิยาโกะ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 42,888 บาท
รหัส : 005SP-06JAN
สายการบิน : Tiger Air (TR)
กำหนดเดินทาง : กุุมภาพันธ์-ตุลาคม 2561
-บินไฟต์เช้า กลับไฟท์เย็น ใช้เวลาเที่ยวอย่างคุ้มค่า **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ -รวมล่องเรือ BUMBOAT แล้ว -เข้าชม GARDEN BY THE BAY -ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ -ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ -ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว -ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด -พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ Song fa บักกุ้ดเต๋
ทัวร์สิงคโปร์ เริ่มต้น 12,999 บาท
     
รหัส : 016ZE-02JAN
สายการบิน : Thai Airways (TG)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561
เกาะนามิ ร่วมสนุกเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง สนุกกับลานสกีขนาดใหญ่ ไร่สตอเบอร์รี่ โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ชุดฮันบก สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ศูนย์สมุนไพรโสม COSMETIC N SEOUL TOWER
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 19,900 บาท
รหัส : 004SP-06JAN
สายการบิน : SCOOT AIR (TR)
กำหนดเดินทาง : กุมภาพันธ์-ตุลาคม 2561
-ตะลุย ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ และ เลโก้แลนด์ รวมค่าบัตร One day Pass แล้ว **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ -เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนพฤกษศาสตร์แห่งใหม่ -ช้อปปิ้งยะโฮร์ เอ้าท์เลท พรีเมี่ยม -ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ -ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว -ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด -พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE Song fa บักกุ้ดเต๋ และ Gub Lai Khan สุกี้มองโกล
ทัวร์สิงคโปร์ 19,999 บาท
รหัส : 001SP-07JAN
สายการบิน : Air Asia (AK) + FLYSCOOT (TR)
กำหนดเดินทาง : กุมภาพันธ์ - ตุลาคม 2561
บินเข้ามาเลเซีย // ออกสิงคโปร์ ไม่ย้อนทาง นั่งกระเช้าเคเบิ้ลคาร์ ชมวิวที่เก็นติ้ง ไฮแลนด์ สัมผัสเสน่ห์เมืองกัวลาลัมเปอร์ , ปุตราจาย่า ,มะละกา, ยะโฮว์ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
มาเลเซีย-สิงคโปร์ เริ่มต้น 14,999 บาท
     
รหัส : 003SP-06JAN
สายการบิน : SINGAPORE AIRLINE (SQ)
กำหนดเดินทาง : กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2561
เข้าชม GARDEN BY THE BAY รวมค่าบัตรแล้ว 2 โดม ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ รวมค่าบัตรแล้ว เข้าชมS.E.A. Aquarium เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเปิดใหม่ใหญ่ที่สุดในโลก รวมค่าบัตรแล้ว
ทัวร์สิงคโปร์ เริ่มต้น 22,999 บาท
รหัส : 032SYT-01JAN
สายการบิน : THAI AIRWAY
กำหนดเดินทาง : 04-08 เมษายน 2561
สนามบินชิโตเซ่ ? โนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ (หุบเขานรก) ? หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ ? อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า - โนโบริเบ็ทสึ - ล่องเรือทะเลสาบโทยะ ? ขึ้นกระเช้าอุสุซาน - ฟาร์มหมี (รวมตั๋วค่าเข้า) -ช้อปปิ้งมิสสุยอิเอ้าท์เลตพาร์ค - ซัปโปโร ? สวนสาธารณะโอโดริ ? ผ่านชมหอนาฬิกา
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 54,900 บาท
รหัส : 002SP-06JAN
สายการบิน : SINGAPORE AIRLINE (SQ)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - พฤษภาคม 2561
เข้าชม GARDEN BY THE BAY ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ รวมค่าบัตรแล้ว ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ
ทัวร์สิงคโปร์ เริ่มต้น 14,555 / 16,555 บาท
     
รหัส : 001SP-06JAN
สายการบิน : Thai Lion Air (SL)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - ตุลาคม 2561
เข้าชม GARDEN BY THE BAY UNIVERSAL STUDIO ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว
ทัวร์สิงคโปร์ เริ่มต้น 9,999 /11,999 บาท
รหัส : 015ST-02JAN
สายการบิน : EASTAR JET (ZE)
กำหนดเดินทาง : กุมภาพันธ์ 2561
หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน ปูซานทาวเวอร์ ล็อตเต้ เอาท์เลท-Nurimaru APEC House ร้านน้ำมันสนเข็มแดง Haedong Yonggungsa Temple- ศูนย์โสม ชายหาดแฮอึนแด - โบสถ์ Jukseong
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 16,900 บาท
รหัส : 002SBT-33JAN
สายการบิน : Etihad Airways (EY)
กำหนดเดินทาง : เมษายน - พฤษภาคม 2561
เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ นำท่านนั่งรถไฟสู่เมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก (St. Petersburg) เมืองของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช
รัสเซีย เริ่มต้น 59,911 บาท
     
รหัส : 009HKT-03JAN
สายการบิน : Cathay Pacific (CX)
กำหนดเดินทาง : 14-16 เมษายน 2561
พักโรงแรม ระดับ 4 ดาว ฟรี! กระเช้านองปิง ชมวิว 360 องศา ลุ้นโชค ?คาสิโน @ เดอะเวเนเซียน? เมนูพิเศษ! เป๋าฮื้อ + ไวน์แดง ขอพรวัดแชกง ธุรกิจการงาน สำเร็จทุกราย!
ทัวร์ฮ่องกง 16,888 บาท
รหัส : 001IT-33JAN
สายการบิน : Thai Airways (TG)
กำหนดเดินทาง : พฤษภาคม-มิถุนายน 2561
เมืองมอสโคว์ ถ่ายรูปโบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรือที่รู้จักในชื่อโดมหัวหอม เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคที่สวยงามมากที่สุดในโลก
รัสเซีย เพียง 39,900 บาท
รหัส : 003ZE-17JAN
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
กำหนดเดินทาง : เมษายน-มิถุนายน 2561
ถนนคนเดินหวงซิงลู่ จางเจียเจี้ย ภาพวาดหินทราย ร้านผ้าไหม แกรนด์แคนยอน สะพานแก้วยาวที่สุดโลก ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าขื้น) ระเบียงแก้ว
จางเจียเจี้ย เริ่มต้น 11,777 บาท
     
รหัส : 008HKT-03JAN
สายการบิน : Cathay Pacific (CX)
กำหนดเดินทาง : มีนาคม 2561
ขอพร 3 วัดดัง เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์, วัดกังหัน, เทพเจ้ากวนอู ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ หรือ กระเช้านองปิง+ซิตี้เกตุ เซินเจิ้น
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 12,888 บาท
รหัส : 001SBT-38JAN
สายการบิน : EATHIOPAI (ET)
กำหนดเดินทาง : 07-13 มีนาคม 2561 // 23-29 พฤษภาคม 2561
ลัดฟ้าสู่ โจฮันเนสเบิร์ก สัมผัสความหรูหราของ Sun City ตื่นเต้นกับกิจกรรมส่องสัตว์ซาฟารีที่ Lion Park ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าหมุนรอบตัวเองขึ้นสู่จุดชมวิวด้านบน Table Mountain ล่องเรือไปชมแมวน้ำ นกเพนกวิน ชมทัศนียภาพอันงดงามที่แหลมกู๊ดโฮป (Cape of Good Hope)
ทัวร์ประเทศอื่นๆ เริ่มต้น 59,911 บาท
รหัส : 007HKT-03JAN
สายการบิน : Emirates Airline (EK)
กำหนดเดินทาง : มีนาคม - เมษายน 2561
1.ขึ้นกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ 2.ขอพรชีวิตคู่ ?เทพเจ้าด้ายแดง? วัดหวังต้าเซียน **HILIGHT 3.อร่อยกับ 2 เมนู Signature ติ่มซำ, ห่านย่าง ที่ใครมาฮ่องกงต้องลอง! 4.ช้อปปิ้งแบรนด์เนม 2 ย่านดัง มงก๊ก, จิมซาจุ่ย ร้องเท้ากีฬา, กระเป๋า
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 11,888 บาท
     
รหัส : 005SS-18JAN
สายการบิน : THAI AIRWAY
กำหนดเดินทาง : มีนาคม-มิถุนายน 2561
จูเจียเจี่ยว-หมู่บ้านโบราณจูเจีย เจี่ยว+ล่องเรือ-เซี่ยงไฮ้-ร้านหยก-ขึ้นตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์(ชั้น118) หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาวสวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์ หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว-หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ตึก STARBUCKS ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) ตลาดซุปเปอร์มาร์เก็ตเหอ หม่า EQUBE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
เซี้ยงไฮ้ เริ่มต้น 23,999 บาท
รหัส : 031SBT-01JAN
สายการบิน : Air Asia X (XJ)
กำหนดเดินทาง : เมษายน 2561
-สุดฟิน!!กับดอกไม้ 3 ชนิด พิ้งค์มอส, วิสทีเรีย, เนโมฟิล่า หรือ ทิวลิป - สักการะวัดดัง อาซากุสะ ขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมทองคำ - ถ่ายรูปคู่กับโตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ - นั่งกระเช้าคาจิคาจิพร้อมชมความงามของทะเลสาบคาวาคุจิโกะ - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 [ตามสภาพอากาศ]
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 29,991 บาท
รหัส : 014SYT-02JAN
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดเดินทาง : กุมภาพันธ์ 2561
สนุกสนานกับการเล่นสกี ณ สกีรีสอร์ท ชิมสตอเบอรี่สดๆ จากไร่ ย้อนวัยเด็กกับเครื่องเล่นนานา ชนิด ณ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (บัตรไม่จำกัด) อิสระช้อปปิ้งตลาดชื่อดังเมียงดง
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 15,900 บาท
     
รหัส : 006ZE-03JAN
สายการบิน : HONG KONG AIRLINES (HX)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
เซิ่นเจิ้น ช้อปปิ้งหลอวู่ จูไห่ สวนหยวนหมิงหยวน ชมโชว์อันตระการตา วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งนาธาน
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 9,999 บาท
รหัส : 013DKC-02JAN
สายการบิน : JIN AIR (LJ)
กำหนดเดินทาง : เมษายน 2561
เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ENGLISH VILLAGE PAJU OUTLET เกาะนามิ วัดวาวูจองซา พระราชวังเคียงบก พิพิธภัณฑ์ พื้นบ้านแห่งชาติเกาหลีใต้ ทำกิมจิพร้อมสวม ชุดประจำชาติเกาหลี สวนสนุก LOTTE WORLD (รวมบัตร) โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) พระราชวังชางด็อกกุง
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 17,999 บาท
รหัส : 012DKC-02JAN
สายการบิน : Jin Air (LJ)
กำหนดเดินทาง : เมษายน 2561
อินชอน เกาะนามิ TEDDY BEAR MUSEUM อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน วัดชินฮึงซา กิมจิ+สวนชุดฮันบก EVERLAND COSMETIC SHOP ช้อปปิ้งทงแดมุน ศูนย์โสม น้ำมันสน พระราชวังชางด๊อกกุง+พร้อมใส่ชุดประจำชาติเกาหลีใต้(ไม่รวมในค่าทัวร์)? SEOUL TOWER ? คลองชองเกชอน ? DUTY FREE? ช้อปปิ้งเมียงดงฮ็อกเก็ตนามู ? TRICK EYE + ICE MUSEUM ? ฮงอิค ? ซุปเปอร์มาเก็ต
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 18,999 บาท
     
รหัส : 011DKC-02JAN
สายการบิน : JIN AIR (LJ)
กำหนดเดินทาง : มีนาคม - พฤษภาคม 2561
เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ENGLISH VILLAGE PAJU OUTLET เกาะนามิ วัดวาวูจองซา พระราชวังเคียงบก พิพิธภัณฑ์ พื้นบ้านแห่งชาติเกาหลีใต้ ทำกิมจิพร้อมสวม ชุดประจำชาติเกาหลี สวนสนุก LOTTE WORLD (รวมบัตร) โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) พระราชวังชางด็อกกุง
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 17,999 บาท
รหัส : 010DKC-02JAN
สายการบิน : JIN AIR (LJ)
กำหนดเดินทาง : มีนาคม - พฤษภาคม 2561
เที่ยวครบทุกไฮไลท์ อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน สวิตเซอร์แลนด์แห่งเกาหลี ชมวัดเก่าแก่อายุมากกว่า 4,000ปี วัดซินฮึงซา ชมเรื่องราวประวัติศาสตร์ของ ผ่านตุ๊กตาหมี ที่ TEDDY BEAR MUSEUM
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 18,999 บาท
รหัส : 007SS-14JAN
สายการบิน : AIR CHAINA (CA)
กำหนดเดินทาง : เมษายน 2561
จัตุรัสเทียนอันเหมิน?พระราชวังโบราณกู้กง ร้านนวดฝ่าเท้า?หอบูชาเทียนถาน?กายกรรมปักกิ่ง ล่องเรือเข้าด้านหน้าพระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวนร้านหมอนยางพารา?ผ่านชมสนามกีฬารังนก ช้อปปิ้ง THE PLACE ร้านหยก?กำแพงเมืองจีนด่านปาต้าหลิง (รวมกระเช้าขึ้น-ลง)?ถนนหวังฟูจิ่ง?ถนนอาหารตงหัวเหมิน วัดลามะ?ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย?ปักกิ่ง?กรุงเทพฯ
ทัวร์ปักกิ่ง 30,999 บาท
     
รหัส : 030DKC-01JAN
สายการบิน : Thai Airways (TG)
กำหนดเดินทาง : มีนาคม 2561
ใส่ชุดยูกาตะเดินเล่นชมวัดน้ำใส พร้อมถ่ายรูปกับฉากหลังเมืองเก่าสุดประทับใจ ป่าไผ่อาราชิยาม่า , ล่องเรือไม้ยากาตะบูเนะ ชมดอกซากุระบาน , วัดเทนริวจิ เที่ยวเมืองโกเบ ชมหมู่บ้านยุโรป เดินเล่นชิวๆ ย่านคิตาโนะ , ช้อปปิ้งโกเบฮาร์เบอร์แลนด์
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 47,999 บาท
รหัส : 004IT-12JAN
สายการบิน : Nok Scoot (XW)
กำหนดเดินทาง : มีนาคม 2561
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101 ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้ง 3ตลาดดัง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซื่อหลินไนท์มารเก็ต ซีเหมินติง
ทัวร์ไต้หวัน เพียง 14,888 บาท
รหัส : 029TTN-01JAN
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดเดินทาง : เมษายน-พฤษภาคม 2561
อัลไพน์รูท สัมผัส Snow Wall กำแพงหิมะขนาดมะหึมา ชมเมืองเก่าซันมาชิซูจิ ณ เมืองทาคายาม่า เยี่ยมชมหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 28,888 บาท
     
รหัส : 009CU-02JAN
สายการบิน : Jeju Air (7C)
กำหนดเดินทาง : มีนาคม 2561
หมู่บ้านที่ตกแต่ง และวาดสีสันให้หมู่บ้านแสนจะธรรมดากลายเป็น หมู่บ้านแห่งเทพนิยาย ลอตเต้ ทาวเวอร์ ตึกที่สูงที่สุดในเกาหลี และติดอันดับ 5 ของโลก ลอตเต้ อควาเรียม เป็นสวนสนุกแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในกรุงโซล สวนสนุกในร่มและกลางแจ้ง สวนสนุกลอตเต้เวิลด์ เพลิดเพลินกับสัตว์น้ำนานาชนิด
ทัวร์เกาหลี ราคาเดียว 16,900 บาท
รหัส : 028SBT-01JAN
สายการบิน : Japan Airlines (JL)
กำหนดเดินทาง : มีนาคม 2561
เที่ยวชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะสไตล์ญี่ปุ่นแท้ดั่งเดิม เดินชิวถนนซันมาชิซูจิ ชมที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า สักการะวัดคิโยมิสึ เยี่ยมชมศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ชมการแสดงไฟที่ NABANA NO SATO
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 35,911 บาท
รหัส : 027SBT-01JAN
สายการบิน : Japan Airlines (JL)
กำหนดเดินทาง : กุมภาพันธ์ 2561
เที่ยวชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะสไตล์ญี่ปุ่นแท้ดั่งเดิม เดินชิวถนนซันมาชิซูจิ ชมที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า สักการะวัดคิโยมิสึ เยี่ยมชมศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ชมการแสดงไฟที่ NABANA NO SATO
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 33,911 บาท
     
รหัส : 026SBT-01JAN
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดเดินทาง : มีนาคม-เมษายน 2561
สุดฟิน !! กับดอกซากุระ ณ สวนชินจูกุ / แม่น้ำเมกุโระ [ตามสภาพอากาศ] สักการะวัดดัง อาซากุสะ ขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ถ่ายรูปคู่กับโตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ นั่งกระเช้าคาจิคาจิพร้อมชมความงามของทะเลสาบคาวาคุจิโกะ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 29,991 บาท
รหัส : 003ZE-12JAN
สายการบิน : Eva Air (BR)
กำหนดเดินทาง : พฤษภาคม-มิถุนายน 2561
วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เจียอี้ ร้านใบชาไต้หวัน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไทจง ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 ร้าน Cosmetic พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง
ทัวร์ไต้หวัน เริ่มต้น 20,777 บาท
รหัส : 002ZE-12JAN
สายการบิน : Eva Air (BR)
กำหนดเดินทาง : มกราคม-เมษายน 2561
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า เมืองเจียอี้ นั่งกระเช้าลอยฟ้า เยี่ยมชม หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า อุทยานแห่งชาติอาลีซาน อทุยานแห่งชาติหยางหมิงชาน
ทัวร์ไต้หวัน เริ่มต้น 20,777 บาท
     
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
   

บริษัท ไลอ้อน ทราเวล จำกัด ทัวร์ฮ่องกง
Lion Travel Co., Ltd.

เลขที่ 51 ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
E-mail : liontravel99@gmail.com
Tel : 02-9141406 Line: 088-2246699, 062-8184568, 094-4025197
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก แพคเกจทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ติดต่อทัวร์

Copyright © 2016 liontravels.net All Rights Reserved. ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี