ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
  ไปกับเราดีที่สุด รับประกันความพอใจ โทร. 02-9141406 Line: 088-2246699, 062-8184568, 094-4025197 :: ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก : ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก : ทัวร์เกาหลีราคาถูก : ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก : ทัวร์มาเก๊าราคาถูก : ทัวร์มาเลเซียราคาถูก : ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก : ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์ราคาถูก : ทัวร์เวียดนามราคาถูก : ทัวร์เมียนม่าราคาถูก : ทัวร์พม่าราคาถูก : ทัวร์ลาวราคาถูก : ทัวร์กัมพูชาราคาถูก : ทัวร์ไต้หวันราคาถูก : ทัวร์บาหลีราคาถูก : ทัวร์ปักกิ่งราคาถูก : ทัวร์จีนราคาถูก : ทัวร์คุนหมิงราคาถูก : ทัวร์คุณหมิงราคาถูก : ทัวร์กุ้ยหลินราคาถูก : ทัวร์จางเจียเจี้ยราคาถูก : ทัวร์เซี่ยงไฮ้ราคาถูก : ทัวร์จิวจ๊ายโกวราคาถูก : ทัวร์ฮาร์บิ้นราคาถูก : ทัวร์ซีอานราคาถูก : ทัวร์กวางเจาราคาถูก : ทัวร์ซัวเการาคาถูก : ทัวร์ยุโรปราคาถูก : ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก : ทัวร์อิตาลีราคาถูก : ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ราคาถูก : ทัวร์สวิสราคาถูก : ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก : ทัวร์นิวซีแลนด์ราคาถูก : ทัวร์อเมริการาคาถูก : ทัวร์อังกฤษราคาถูก : ทัวร์อิยิปต์ราคาถูก : ทัวร์รัสเซียราคาถูก : ทัวร์ตุรกีราคาถูก : ทัวร์จอร์แดนราคาถูก : ทัวร์ดูไบราคาถูก : ทัวร์ในประเทศราคาถูก :  
ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก

ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
โปรแกรมทัวร์ในประเทศ
ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
บริการด้านวีซ่า
ทัวร์เกาหลี
สถิติการเข้าชม Visitors Counter


รหัส : 028SMP-02NOV
สายการบิน : Thai Airways (TG)
กำหนดเดินทาง : 28 ธันวาคม 2560 - 1 มกราคม 2561
หมู่บ้านฝรั่งเศส PAJU PREMIUM OUTLET เกาะนามิ ฟาร์มสตอร์วเบอร์รี่ สวนสนุก LOTTE WORLD พระราชวังถ๊อกซูกุง TRICK EYE + ICE MUSEUM
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 29,900 บาท
รหัส : 005SBT-08NOV
สายการบิน : แอร์เอเชีย
กำหนดเดินทาง : มกราคม2561-พฤษภาคม2561
ฮานอย เมืองลาวไก ซาปา Silver Water Fall Cat Cat Village ตลาดเมืองซาปา ( Love market) ซาปา(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชม.)ซาปา ยอดเขาฮัมรอง ฮานอย(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชม.)ฮานอย นิงห์บิงห์+ล่องเรือฮาลองบก+ถ้ำตำก๊อก ฮาลอง ชมโชว์หุ่นฮาลอง ล่องเรืออ่าวฮาลอง ถ้ำนางฟ้า ฮานอย อิสระช้อบปิ้งถนน 36 สาย
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 12,991 บาท
รหัส : 056TTN-01NOV
สายการบิน : Air Asia X (XJ)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560
เยือนเมืองเก่า คาวาโกเอะ ฉายา Little Edo เล่นสกี ณ ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท ชม หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ เพลิดเพลินเต็มอิ่มที่ โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 25,888 บาท
     
รหัส : 004SBT-08NOV
สายการบิน : บางกอกแอร์เวย์
กำหนดเดินทาง : มกราคม 2561-พฤษภาคม 2561
ดานังเมือง เว้ พระราชวังเว้ สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ เมือง เว้ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม วัดเทียนมู่ ตลาดดองบา ฮอยอัน สะพานญี่ปุ่น บ้านเลขที่ 101 เมือง ฮอยอัน ดานัง ดานัง นั่งกระเช้าขึ้น ลง บานาฮิลล์ Fantasy Park สะพานแห่งความรัก สะพานมังกร ตลาดฮานดานัง ดานัง นมัสการเจ้าแม่กวนอิมวัดหลินอึ๋ง ชมวิวภูเขาลิง สนามบินดานัง
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 12,991 บาท
รหัส : 055ZE-01NOV
สายการบิน : การบินไทย
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน2560 -มีนาคม 2561
ชิโตเสะ-หุบเขานรกจิโกกุดานิ-?ทะเลสาบโทยะ-นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน-สวนหมีโชวะชินซังลานกิจกรรมหิมะ-เมืองโอตารุ-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-ซัปโปโร-เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิดศาลเจ้าฮอกไกโด-โรงงานช็อกโกแลต-ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ-MITSUI OUTLETสนามบินชิโตเสะ-กรุงเทพ ฯ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 45,900 บาท
รหัส : 003BI-08NOV
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม - มีนาคม 2561
กรุงฮานอย ลาวไก ซาปา ถ่ายรูปชายแดน เวียดนาม+จีน+ลาวไก+ตลาดซาปา ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ตน้ำตกสีเงิน นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน ทะเลสาบคืนดาบสะพานแสงอาทิตย์ วัดหง๊อกซิน โชว์หุ่นกระบอกน้ำ นิงก์บิงห์ ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 11,900 บาท
     
รหัส : 054ZE-01NOV
สายการบิน : การบินไทย TG
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560-กุมภาพันธ์ 2561
ฟุกุโอกะ-ศาลเจ้าดาไซฟุ-เบปปุ-หมู่บ้านยูฟูอิน-บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ-บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์-แช่ออนเซ็นลานสกีเท็นซัน-ซากะ-ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ-ช้อปปิ้งโทซุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต-ฟุคุโอกะไร่สตรอเบอร์รี่-คะแนลซิตี้-ดิวตี้ฟรี-ช้อปปิ้งเทนจินฟุกุโอกะ ? กรุงเทพฯ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 41,900 บาท
รหัส : 053JPG-01NOV
สายการบิน : Thai Airways (TG)
กำหนดเดินทาง : กุมภาพันธ์ ,2-6 มีนาคม 2561
ชมเทศกาลโดมหิมะ พร้อมการจัดแสดงไฟที่สวยงาม "Yunishigawa Kamakura Festival" เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ TOKYO GERMAN VILLAGE ชมความสวยงามของดอกซากุระ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 38,900 บาท
รหัส : 052JPG-01NOV
สายการบิน : Thai Airways (TG)
กำหนดเดินทาง : 28 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2561 (วันมาฆบูชา) ,2-7 มีนาคม 2561
เพลิดเพลินกับการนั่งรถไฟสายฟูจิคิวโคชม "วิวภูเขาไฟฟูจิ"สนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาวที่ สกี รีสอร์ท ชมความสวยงามของดอกซากุระ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ TOKYO GERMAN VILLAGE
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 38,900 บาท
     
รหัส : 051JPG-01NOV
สายการบิน : Thai Airways (TG)
กำหนดเดินทาง : 20 - 24 ธันวาคม 2560
นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำขนาด 5.5 ซม. ณ "วัดอาซากุสะ" แห่งกรุงโตเกียว ช้อปปิ้งอย่างจุใจที่ "โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต" ล่องเรือโจรสลัด
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 36,900 บาท
รหัส : 050JPG-01NOV
สายการบิน : Thai Airways (TG)
กำหนดเดินทาง : 22-27 ธันวาคม 2560 (วันคริสต์มาส) ,12-17 / 24-29 มกราคม 2561
สวนสนุกสุดหวาดเสียว "FUJI Q HIGHLAND"และรถไฟน่ารักเอาใจคุณนู๋ "THOMAS LAND" สกี รีสอร์ท เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ TOKYO GERMAN VILLAGE ล่องเรือโจรสลัด
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 38,900 บาท
รหัส : 027OR-02NOV
สายการบิน : Air Asia X (XJ)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560
สนุกสนานเล่นสกีท่ามกลางหิมะหนานุ่มเพลิดเพลินกับกิจกรรมมากมาย ช้อป แชะ เต็มอิ่มในแบบของคุณ ชิมอาหารต้นตำรับอาหารเกาหลี ชมทุ่งดอกกุหลาบติดไฟ LED สองหมื่นกว่าดวง คล้องกุญแจหอคอยโซลทาวเวอร์ ใส่ชุดฮันบก
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 15,551 บาท
     
รหัส : 049JPG-01NOV
สายการบิน : Thai Airways (TG)
กำหนดเดินทาง : 24-28 กุมภาพันธ์ / 3-7 มีนาคม 2561
ชมซากุระ ณ เมืองมัตสึดะ โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต นั่งรถไฟชมวิวฟูจิ โอชิโนะ ฮัคไคฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ หุบเขาโอวาคุดานิ โตเกียว ย่านชินจูกุ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว German Village
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 36,900 บาท
รหัส : 048JPG-01NOV
สายการบิน : Thai Airways (TG)
กำหนดเดินทาง : 21-26 / 23-28 กุมภาพันธ์ 2561
เมืองคาวาโกเอะ + ย่านคาชิย่า โยโกโช วัดดารุมะจิ สกี รีสอร์ท (ลานสกี) คารุอิซาว่าปริ้นซ์ช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ต น้ำพุร้อนยูบาทาเกะ สวนลิงจิโกคุดานิ เทศกาลโดมหิมะ Iiyama Kamakura Festival สถานีรถไฟนากาโน่
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 43,900 บาท
รหัส : 002IT-05NOV
สายการบิน : มาเลเซียแอร์ไลน์(MH)
กำหนดเดินทาง : มกราคม2561-พฤษภาคม 2561
กัวลาลัมเปอร์ คาเมรอนไฮส์แลนด์คาเมรอน Lavender Graden น้ำตกอีกกานด้าGenting Outlet เก็นติ้งไฮส์แลนด์เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจายา
ทัวร์มาเลเซีย เริ่มต้น 9,988 บาท
     
รหัส : 047HPT-01NOV
สายการบิน : Thai Airways (TG)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม - มกราคม 2561
เมืองฟุราโนะ ชมสุนัขลากเลื่อน เมืองอาซาฮิคาว่าหมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี นาฬิกาไอน้ำ โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ คิโรโระ สโนว์เวิลด์ JTC DUTY FREEE
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 36,999 บาท
รหัส : 046JWL-01NOV
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม - มกราคม 2561
อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว ชิมไข่ดำ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ทะเลสาบ ยามานากะโกะ เล่นสกี ณ ฟูจิเท็น-วัดอาซากุซะ ถนนนากามิเซะ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 24,888 บาท
รหัส : 045JWL-01NOV
สายการบิน : NOKSCOOT
กำหนดเดินทาง : 27 ธันวาคม- 1 มกราคม 2561
วัดอาซากุสะ ผ่านชม โตเกียวสกาย ทรี หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว ฟุจิเท็น สกี รีสอร์ท ชินจูกุ โยโกฮาม่า พิพิธภัณฑ์ราเม็ง เมืองคามาคุระ พระใหญ่ไดบุสึ โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 38,888 บาท
     
รหัส : 044TAS-01NOV
สายการบิน : Thai Airways (TG)
กำหนดเดินทาง : 11 - 15 มกราคม 2561
ภูเขาไฟอุสึซัน (เคเบิ้ล) สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน? โนโบริเบทสึ หุบเขานรก ถนนช้อปปิ้งโกคุราคุ โรโระ สกี รีสอร์ท (เล่นสกี) คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี โรงงานช็อกโกแล็ต
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 40,900 บาท
รหัส : 043TAS-01NOV
สายการบิน : Thai Airways (TG)
กำหนดเดินทาง : 19 - 24 มกราคม 2561 , 02 - 07 กุมภาพันธ์ 2561
ปราสาทนาโกย่า วัดโอสุคันนอน ช้อปปิ้งโอสุ ช้อปปิ้งเอออน มอลล์ กิฟุ เฟรสโป ฮิดะทาคายาม่าเทศกาลแสงไฟ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 43,900 บาท
รหัส : 042TAS-01NOV
สายการบิน : Thai Airways (TG)
กำหนดเดินทาง : 24 - 28 มกราคม 2561, 16 - 20 กุมภาพันธ์ 2561
หมู่บ้านราเม็ง น้ำตกกิงกะ & น้ำตกริวเซย์ เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว ชิคิไซ โนะ โอกะ (ชมอัลปาก้า+สโนว์โมบิล) สวนสาธารณะโอโดริ ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ ช้อปปิ้ง SAPPORO STATION
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 40,900 บาท
     
รหัส : 015VW-12NOV
สายการบิน : Thai Lion Air
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560-มีนาคม 2561
สนามบินเถาหยวน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง -วัดเหวินอู่-เครื่องสำอาง-ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทจง-ไทเป-ร้านพายสัปปะรด-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก- ดิวตี้ฟรี-ซื่อหลินไนท์ ไทเป-ผิงซี-ซื่อเฟิ่น-เหย๋หลิ่ว? ตึกไทเป 101?ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง-พักอาบน้ำแร่
ทัวร์ไต้หวัน เริ่มต้น 13,555 บาท
รหัส : 033PBW-03NOV
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน - มีนาคม 2561
สวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ จุดชมวิววิคตอเรียพีค (พีคแทรม) รีพลัสเบย์ ช้อปปิ้งเลดี้ส์ มาร์เก็ต Symphony of Lights วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน?ช้อปปิ้งถนนนาธาน จิมซาจุ่ย
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 18,900 บาท
รหัส : 026SYT-02NOV
สายการบิน : JIN AIR (LJ)
กำหนดเดินทาง : กุมภาพันธ์ 2561
ย้อนรอยซีรีย์ดัง เพลงรักในสายลมหนาว ณ เกาะนามิ สนุกสนานกับการเล่นสกีแบบเต็มอิ่มให้ท่านได้ถ่ายรูปกับบรรยากาศฟินๆ ไร่สตอเบอรรี่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ COSMETICS OUTLET ช้อปปิ้งจุใจที่ ตลาดฮงแด (ย่านมหาลัยฮงอิก) แหล่งรวมสินค้าแฟชั่น อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่น รองเท้ากีฬา เครื่องประดับ น้ำมันสนแดง ศูนย์ฮ็อกเกตนามู ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี ( ฮันบก ) + ทำคิมบับ ( ข้าวห่อสาหร่าย ) พระราชวังเคียงบ็อกคุง ดิวตี้ฟรี ตลาดอินซาดง ช็อปปิ้งกระจายย่านเมียงดง อิ่มอร่อยกับ !!บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ + พร้อมอาหารนานาชาติ เติมไม่อั้น ศูนย์โสมเกาหลี คล้องกุญแจคู่รัก N?Seoul Tower พลอยแอมมาทีส ละลายเงินวอน
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 17,900 บาท
     
รหัส : 032PBW-03NOV
สายการบิน : HONGKONG AIRLINES (HX)
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน - มีนาคม 2561
ฮ่องกง จุดชมวิววิคตอเรียพีค (พีคแทรม) รีพลัสเบย์ ช้อปปิ้งเลดี้ส์ มาร์เก็ต Symphony of Lights วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งถนนนาธาน จิมซาจุ่ย
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 16,900 บาท
รหัส : 003OR-04NOV
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 25560 - กุมภาาพันธ์ 2561
มาเก๊า จูไห่ วัดผู่ถอ ร้านหยก ร้านผ้าไหม ร้านบัวหิมะ โชว์น้ำพุเต้นระบำ วัดเจ้าแม่กวนอิม ร้านขนม โบสถ์เซ็นปอล ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ** Venetian Casino **
ทัวร์มาเก๊า เริ่มต้น 2,992 บาท
รหัส : 041TTN-01NOV
สายการบิน : (SCOOT)
กำหนดเดินทาง : 28 พฤศจิกายน - มกราคม 2561
หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี กระเช้าคาชิ คาชิ โกเท็มบะ เอ้าต์เลต Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ ออนเช็นธรรมชาติ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 26,999 บาท
     
รหัส : 014CU-12NOV
สายการบิน : Nok Scoot (XW)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ช้อปปิ้งตลาดฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก๊ต ชมซากุระ ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับ อุทยานเย่หลิว อนุสรณ์สถานดร.ซุนยัดเซ็น
ทัวร์ไต้หวัน เริ่มต้น 16,999 บาท
รหัส : 040TTN-01NOV
สายการบิน : การบินไทย (TG)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
เล่นสกีสุดมันส์ ณ สวนชิคิไซโนะโอกะ เที่ยวสวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ลิ้มรสความอร่อยของราเมนต้นตำรับที่ หมู่บ้านราเมน สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ ช้อปปิ้งจุใจทานุกิโคจิ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 33,888 บาท
รหัส : 025WE-02NOV
สายการบิน : EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T'WAY
กำหนดเดินทาง : มีนาคม -เมษายน 2561
ENGLISH VILLAGE ปั่น RAIL BIKE เกาะนามิ อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมกระเช้า) วัดชินฮันซา N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) DUTY FREE คลองชองเกชอน
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 16,900 บาท
     
รหัส : 039TTN-01NOV
สายการบิน : การบินไทย (TG)
กำหนดเดินทาง : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561
ชมเทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination ไหว้พระขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชม โตเกียวสกายทรี ขึ้นฟูจิชั้น 5 อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ ชมวิวทะเลสาบคาวาคูจิโกะ เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ชม ศาลเจ้าจิ้งจอกและวัดคินคะคุจิ ช้อปปิ้งจุใจ 2 ย่านดังของ 2 เมือง ซาคาเอะ และ ชินไซบาชิ สัมผัสความบันเทิงรูปแบบใหม่ ณ Expo City
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 35,888 บาท
รหัส : 023WE-02NOV
สายการบิน : KOREAN AIR / THAI AIRWAYS / ASIANA AIRLINES
กำหนดเดินทาง : มีนาคม 2561
ENGLISH VILLAGE ปั่น RAIL BIKE เกาะนามิ อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมกระเช้า) วัดชินฮันซา พระราชวังชางด็อก
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 22,900 บาท
รหัส : 038TTN-01NOV
สายการบิน : การบินไทย (TG)
กำหนดเดินทาง : 4 - 8 ธันวาคม 2560
สัมผัสหิมะเล่นสกี ณ คิโรโระ สโนว์เวิลด์ ฟรี!!! ถ่ายรูปกับสุนัขลากเลื่อน ชมความน่ารัก พาเหรดนกเพนกวิน ณ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ลิ้มรสความอร่อยของราเมนต้นตำรับที่ หมู่บ้านราเมน สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ ช้อปปิ้งจุใจ ทานุกิโคจิ เที่ยวทุกวัน ไม่มีวันอิสระ
ทัวร์ญี่ปุ่น ราคา 39,999 บาท
     
รหัส : 024HN-02NOV
สายการบิน : การบินไทย (TG)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560
เกาะนามิ เล่นสกี วัดวาวูจองซา สวนสนุก EVERLAND ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) + ชุดฮันบก บลูเฮาส์พระราชวังเคียงบก พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน หมู่บ้านบุกชอนฮันอก ศูนย์โสม COSMETIC คลองชองเกชอน ดิวตี้ฟรี ตลาดเมียงดง ศูนย์สมุนไพร น้ำมันสนเข็มแดง TRICK EYE MUSEUM + ICE GALLERY ตลาดฮงอิก ซุปเปอร์มาเก็ต
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 19,900 บาท
รหัส : 031HTG-03NOV
สายการบิน : Cathay Pacific (CX)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ หรือ กระเช้านองปิง+ซิตี้เกตุ เซินเจิ้น บัวหิมะ หยก ผ้าไหม วัดกวนอู ชมโชว์หมู่บ้านวัฒนธรรม อ่าวรีพลัสเบย์ วัดแชกง จิวเวอรี่ ช้อปปิ้งนาธาน
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 12,888 บาท
รหัส : 037TTN-01NOV
สายการบิน : Peach Air
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560
โอกินาว่า ผามันซาโมะ ร้านโอกาชิ โกเตน สวนสับปะรดนาโกะ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ ปราสาทชูริ (ด้านนอก ร้านเครื่องสำอางและเวชภัณฑ์ โอกินาว่าเวิลด์ ถ้ำธารมรกตเกียวคุเซ็นโด โรงงานแก้ว ย่านถนนโคคุไซโดริ อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน หรือ ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในโอกินาว่า อเมริกันวิลเลจ อาชิบานา เอ้าเลท
ทัวร์ญี่ปุ่น ราคา 19,888 บาท
     
รหัส : 013ZE-12NOV
สายการบิน : CHINA AIRLINES
กำหนดเดินทาง : 2 - 7 มกราคม 2561
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว ตึกไทเป 101 ตลาดกลางคืนซีเหมินติง ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด วัดหลงซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค เจียอี้ ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวิ่นหวู่ ร้าน Cosmetic Mitsui Outlet Park
ทัวร์ไต้หวัน ราคา 19,888 บาท
รหัส : 030HTG-03NOv
สายการบิน : Cathay Pacific (CX)
กำหนดเดินทาง : 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2560
ฮ่องกง ตลาดมงก๊ก (Lady Market) ดิสนี่ย์แลนด์ (เต็มวัน) + ชมพลุไฟปราสาท วัดแชกง จิวเวอร์รี่ ช้อปปิ้งนาธาน
ทัวร์ฮ่องกง ราคา 13,888 บาท
รหัส : 036TTN-01NOV
สายการบิน : Air Asia X (XJ)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
หมู่บ้านนินจาอิงงะ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ขอพร ณ ศาลเจ้าจิ้งจอก ฟูชิมิอินาริ ชมความงามของ ป่าไผ่อาราชิยาม่าและสะพานโทเก็ตสึ สัมผัสความบันเทิงรูปแบบใหม่ ณ Expo City ชื่นชมธรรมชาติ ณ Mino-o Park สักการะพระใหญ่ไดบุทสึ ณ วัดโทไดจิ แห่งเมืองนารา
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 26,888 บาท
     
รหัส : 022OR-02NOV
สายการบิน : Air Asia X (XJ)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560
เกาหลีใต้ ตลาดทงแดมุน DDP PLAZA (ชมดอกกุหลาบติดไฟLED) N TOWER Ski Resort ศูนย์เครื่องสำอางค์ ทำคิมบับ+ใส่ชุดฮันบก ศูนย์น้ำมันสน คลองชองเกชอน ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี ย่านดังสุดฮิต?เมียงดง? วัดโชเกชา ศูนย์โสม ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู ฮุนไดพรีเมี่ยมเอาท์เลต หมู่บ้านเทพนิยาย+ไชน่าทาวน์ ร้านละลายเงินวอน
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 13,331 บาท
รหัส : 011WS-09NOV
สายการบิน : เมียนมาร์แอร์เวย์
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม - มีนาคม 2561
ขอพรเทพทันใจ สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง เจ๊าทัตจี เจดีย์กาบาเอ วัดพระเขี้ยวแก้ว วัดบารมี เจดีย์มหาวิชยะ วัดพระหินอ่อน วัดพระเจ๊างาทัตจี
ทัวร์พม่า เริ่มต้น 7,999 บาท
รหัส : 010WS-09NOV
สายการบิน : เมียนมาร์แอร์เวย์
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม - เมษายน 2561
ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากองพระธาตุประจำปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า
ทัวร์พม่า เริ่มต้น 10,999 บาท
     
รหัส : 002OR-04NOV
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
กำหนดเดินทาง : มกราคม 2561
นมัสการองค์พระสังกัจจายน์ ขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม ชมเมืองจำลองปารีส ?PARISIAN? และเมืองเวนิสเอเชีย ?THE VENETIAN? ชมความงามโบสถ์เซ็นปอล โชว์น้ำพุเต้นระบำ
ทัวร์มาเก๊า ราคา 4994 บาท
รหัส : 009WS-09NOV
สายการบิน : เมียนม่าร์แอร์เวย์
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน - มีนาคม 2561
มัณฑะเลย์ อมรปุระ สะพานอูเบียน ล่องเรือแม่น้ำอิระวดีเจดีย์มิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์ชินพิวมิน พระราชวังมัณฑะเลย์ วัดชเวนันตอ วัดกุโสดอ มัณฑะเลย์ฮิลล์
ทัวร์พม่า เริ่มต้น 9,999 บาท
รหัส : 021SBT-02NOV
สายการบิน : Air Asia X (XJ)
กำหนดเดินทาง : มกราคม 2561
The Garden of Morning Calm อิสระเล่นสกี ไร่สตอเบอรี่ เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ กรุงโซล ศูนย์โสม ศูนย์สมุนไพร โซลทาวเวอร์ CosmeticDuty Free ตลาดเมียงดง พระราชวังถ๊อกซูกุง น้ำมันสนเข็มแดง พลอยอเมทิส ซุปเปอร์มาเก็ต
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 16,899 บาท
     
รหัส : 035SBT-01NOV
สายการบิน : Air Asia X (XJ)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
วัดนาริตะซัง Aeon Mall ลานสกี ออนเซน ไร่สตอเบอร์รี่ ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว โยโกฮาม่า พิพิธภัณฑ์ราเมน กันดั้มตัวใหม่ @ Diver City Plaza Aqua City โตเกียว วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียว สกายทรี ช้อปปิ้ง ชิบุย่า ชินจุกุ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 26,991 บาท
รหัส : 008SBT-09NOV
สายการบิน : NOK AIR (DD)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
ย่างกุ้ง หงสาวดี วัดไจ้คะวาย เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ พระราชวังบุเรงนอง พระธาตุอินทร์แขวน พระนอนชเวตาเลียว เจดีย์ไจ๊ปุ่น สถูปพระสุพรรณกัลยา พระนอนตาหวาน เจดีย์ชเวดากอง เมืองสิเรียม (เจดีย์กลางน้ำ) เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต วัดพระหินอ่อน ช้างเผือก
ทัวร์พม่า เริ่มต้น 11,881 บาท
รหัส : 020HP-02NOV
สายการบิน : Eastar Jet (ZE),T'way (TW),Jeju Air (7C)
กำหนดเดินทาง : มีนาคม-เมษายน 2561
ล่องเรือ HYUNDAI CRUISE เกาะนามิ วัดวาวูจองซา ทำกิมจิ สวมชุดประจำชาติ (ฮันบก) สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พระราชวังชางด๊อก ศูนย์โสมเกาหลี COSMETIC GALLERY
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 15,999 บาท
     
รหัส : 002BI-08NOV
สายการบิน : Bangkok Airway (PG)
กำหนดเดินทาง : มีนาคม - เมษายน 2561
ดานัง เว้ เจดีย์เทียนมู่ สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ ตลาด Dong Ba ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม เจดีย์เทียนมู่สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ เมืองโบราณฮอยอัน หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้งฮอยอัน วัดฟุ๊กเกี๋ยน บ้านโบราณสะพานญี่ปุ่น ศาลกวนอู ฮอยอัน นั่งกระเช้าขึ้นเขาบาน่าฮิลล์ ดานัง วัดลินห์อึ๋ง สะพานมังกร ช้อปปิ้งตลาดฮาน
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 12,900 บาท
รหัส : 034ZE-01NOV
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน 60 - กุมภาพันธ์ 61
หุบเขานรกจิโกกุดานิ ทะเลสาบโทยะ นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน สวนหมีโชวะชินซัง ลานกิจกรรมหิมะ เมืองโอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิด
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 47,900 บาท
รหัส : 033ZE-01NOV
สายการบิน : HONG KONG AIRLINES
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน 2560 -มีนาคม 2561
หุบเขานรกจิโกกุดานิ ทะเลสาบโทยะ นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน สวนหมีโชวะชินซัง ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ลานกิจกรรมหิมะ เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิด
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 35,999 บาท
     
รหัส : 007BI-09NOV
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม - เมษายน 2561
พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักชเวนานจอง วัดกุโสดอ วัดกุสินารา ทะเลสาบอินเล วัดพองดออู ชมสวนเกษตรลอยน้ำ หมู่บ้านทอผ้าอินปอ วัดแมวลอดห่วง
ทัวร์พม่า เริ่มต้น 19,900 บาท
รหัส : 029HC-03NOV
สายการบิน : Cathay Pacific (CX)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560
ฮ่องกง กระเช้านองปิง 360องศา พระใหญ่ลันเตา พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น ช้อปปิ้งหลอหวู่ โชว์น้ำ 3D Mangrove Groove รีพัลเบย์ วัดแชกงหมิว
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 12,900 บาท
รหัส : 028HC-03NOV
สายการบิน : Cathay Pacific (CX)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560
HONGKONG DISNEYLAND ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ชมพลุไฟตระการตาด้วย แสง สี เสียงซึ่งเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของดิสนีย์แลนด์ ชมพิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 15,900 บาท
     
รหัส : 001SP-05NOV
สายการบิน : MALAYSIA AIRLINE
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560 - พฤษภาคม 2561
สัมผัสเมืองแห่งธรรมชาติ คาเมร่อนไฮแลนด์ นอนเก็นติ้ง 1 คืน // คาเมร่อน 1 คืน ชมเมืองใหม่ ปุตราจายา และมัสยิดสีชมพู สัมผัสเสน่ห์เมืองหลวง กัวลาลัมเปอร์ ถ่ายรูปตึกแฝดเปโตรนาส + จตุรัสเมอเดก้า
ทัวร์มาเลเซีย เริ่มต้น 8,999 บาท
รหัส : 032EJ-01NOV
สายการบิน : สกู๊ต (SCOOT)
กำหนดเดินทาง : 29 ธันวาคม 60 - 2 มกราคม 61
สนุกกับการเล่นสกีที่ ฟูจิเทน วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ อิสระช้อปปิ้ง หรือเลือกซื้อตั๋วดิสนีย์แลนด์ ขึ้นกระเช้า คาจิ คาจิ และขาปูยักษ์รับประทานไม่อั้น
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 39,900 บาท
รหัส : 031EJ-01NOV
สายการบิน : Thai Airways (TG)
กำหนดเดินทาง : 18 - 22 มกราคม 2561
ชมหมู่บ้านของชนเผ่าไอนุ (Ainu Village) หุบเขานรกแห่ง โนโบริเบ็ทซึ ทะเลสาบโทยะ สกีรีสอร์ทรุซุสึ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ชมตึกที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด Clock Tower
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 39,900 บาท
     
รหัส : 030EJ-01NOV
สายการบิน : สกู๊ต (SCOOT)
กำหนดเดินทาง : 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2561
สัมผัส ฟูจิ เท็น สกี รีสอร์ท ล่องเรือทะเลสาบอาชิ ชิมไข่ดำที่หุบเขาโอวาคุดานิ ช้อปปิ้ง โกเทมบะ เอ้าท์เลท และ ย่าน ชินจูกุ อิสระช้อปปิ้ง หรือเลือกซื้อตั๋วดิสนีย์แลนด์ และขาปูยักษ์รับประทานไม่อั้น
ทัวร์ญี่ปุ่น เพียง 28,900 บาท
รหัส : 029EJ-01NOV
สายการบิน : ื์สกู๊ต (SCOOT)
กำหนดเดินทาง : 1 - 5 ธันวาคม,7 - 11 ธันวาคม 60
ฟูจิชั้น 5 และวัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ อิสระช้อปปิ้ง หรือเลือกซื้อตั๋วดิสนีย์แลนด์ ขึ้นกระเช้า คาจิ คาจิ และขาปูยักษ์รับประทานไม่อั้น
ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาเดียว 29,900 บาท
รหัส : 028EJ-01NOV
สายการบิน : สกู๊ต (SCOOT)
กำหนดเดินทาง : เมษายน 2561
ชมสวนดอกวิสทีเรีย ที่สวน Ashikaga Flower Park ไหว้พระใหญ่ ไดบุทสึ สัมผัสความงามของ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 ขอพรบ่อน้ำใสศักดิ์สิทธิ์ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค
ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาเดียว 37,900 บาท
     
รหัส : 027EJ-01NOV
สายการบิน : สกู๊ต (SCOOT)
กำหนดเดินทาง : เมษายน 2561
ชมดอกชิบะซากุระ (พิ้งค์มอส) ที่สวยงาม ไหว้พระใหญ่ ไดบุทสึ สัมผัสความงามของ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 ขอพรบ่อน้ำใสศักดิ์สิทธิ์ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค
ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาเดียว 37,900 บาท
รหัส : 026EJ-01NOV
สายการบิน : สกู๊ต (SCOOT)
กำหนดเดินทาง : เมษายน 2561
ชมดอกไม้นานาชนิด ณ สวน Showa Kinen Koen ไหว้พระใหญ่ ไดบุทสึ สัมผัสความงามของ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 ขอพรบ่อน้ำใสศักดิ์สิทธิ์ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดอาซากุสะ จุใจกับแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต อิออนมอลล์ ชินจุกุ
ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาเดียว 38,900 บาท
รหัส : 025EJ-01NOV
สายการบิน : สกู๊ต (SCOOT)
กำหนดเดินทาง : เมษายน 61
เทศกาลชมดอกทิวลิป Sakura Tulip Festa ที่เมือง Sakura ไร่สตรอเบอร์รี่ โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าเล็ต หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 วัดอาซากุสะ ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ ชินจุกุ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 39,900 บาท
     
รหัส : 006SBT-09NOV
สายการบิน : Nok Air
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560
สักการะ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอดอร์ และพระธาตุอินทร์แขวน ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์ ไหว้พระขอพรทำธุระกิจทางการค้า ณ เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา
ทัวร์พม่า เริ่มต้น 10,559 บาท
รหัส : 019SBT-02NOV
สายการบิน : Thai Airway's (TG)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560 (ปีใหม่)
อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน วัดชินฮันซา สนุกกับลานสกี เกาะนามิ ฟาร์มสตอเบอรี่ โรงเรียนสอนทำกิมจิ + สวมชุดอันบก สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 23,559 บาท
รหัส : 024ST-01NOV
สายการบิน : Thai Airway's (TG)
กำหนดเดินทาง : 29 ธันวาคม -2 มกราคม 2561
ศาลเจ้าฮอกไกโด โอตารุ โนโบริเบ็ทสึ จิโกกุดานิ โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ เครื่องแก้วโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องเครื่องดนตรี Mitsui Outlet Park
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 55,900 บาท
     
รหัส : 001SBT-10NOV
สายการบิน : Bangkok Airway (PG)
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560
เที่ยวหลวงพระบาง ชมวัดโพนเพา วัดวิชุนราช วัดเชียงทอง พระธาตุพูสี ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซา ตักบาตรข้าวเหนียว ชมตลาดเช้า
ทัวร์ลาว เริ่มต้น 13,559 บาท
รหัส : 003SBT-37NOV
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม - เมษายน 2561
ชมนครสีชมพู เมืองชัยปุระ เมืองหลักของราชสถาน ชมพระราชวังแห่งสายลม ฮาวามาฮาล สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นสวยงาม ชม Amber fort
เส้นทางเอเชียอื่นๆ เริ่มต้น 12,991 บาท
รหัส : 023HN-01NOV
สายการบิน : THAI AIRWAY'S (TG)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - เมษายน 2561
ศาลเจ้าดาไซฟุ หมู่บ้านยูฟูอิน เบปปุ คามาโดะ จิโกกุ ชมโรงผลิตน้ำแร่ยุโนะฮานะ ฟาร์มสตอเบอรี่ ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ สวนมิฟูเนะ ฟุกุโอกะ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 43,900 บาท
     
รหัส : 027HTG-03NOV
สายการบิน : Cathay Pacific (CX)
กำหนดเดินทาง : 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2560
ฮ่องกง ตลาดมงก๊ก (Lady Market) อิสระช้อปปิ้งถนนนาธานหรือเลือกซื้อทัวร์เสริม วัดแชกง จิวเวอร์รี่ ช้อปปิ้งนาธาน
ทัวร์ฮ่องกง ราคา 13,888 บาท
รหัส : 022IT-01NOV
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
ลานสกีฟูจิเท็น พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ปราสาทมัตสึโมโต้ ลิตเติ้ลเกียวโต เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินา วัดทองคินคะคุจิ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 26,900 บาท
รหัส : 018OR-02NOV
สายการบิน : Air Asia X (XJ)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560
ตลาดทงแดมุน DDP PLAZA (ชมดอกกุหลาบติดไฟLED) N TOWER Ski Resort ศูนย์เครื่องสำอางค์ ทำคิมบับ+ใส่ชุดฮันบก ศูนย์น้ำมันสน คลองชองเกชอน ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี ย่านดังสุดฮิต?เมียงดง? วัดโชเกชา ศูนย์โสม ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู ฮุนไดพรีเมี่ยมเอาท์เลต หมู่บ้านเทพนิยาย+ไชน่าทาวน์ ร้านละลายเงินวอน
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 9,999 บาท
     
รหัส : 021HN-01NOV
สายการบิน : THAI AIRWAY'S (TG)
กำหนดเดินทาง : 4-8 มกราคม 2561,20 -24 มีนาคม 2561
สายการบิน THAI AIRWAY'S (TG) สะสมไมล์ 50% หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ นั่งกระเช้าชมวิวอุสุซาน ศูนย์อนุรักษ์หมี KiRoro Ski Resort คลองโอตารุ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 43,900 บาท
รหัส : 020ZE-01NOV
สายการบิน : Nok Scoot (XW)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560
วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว กระเช้าคาจิคาจิ โอชิโนะฮัคไค
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 31,999 บาท
รหัส : 019ZE-01NOV
สายการบิน : Nok Scoot (XW)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560
วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว กระเช้าคาจิคาจิ โอชิโนะฮัคไค อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 29,999 บาท
     
รหัส : 017HN-02NOV
สายการบิน : JIN AIR (LJ)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2561
PYEONGCHANG HOUSE 2018 ฟาร์มแกะ เล่นสกี ชมป้อมปราการฮวาซอง(Hwaseong Fortress) เอเวอร์แลนด์
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 18,900 บาท
รหัส : 018GO-01NOV
สายการบิน : Thai Airway (TG)
กำหนดเดินทาง : มกราคม 61
สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ลานสกี Snow Mobile โดราเอม่อนสกายพาร์ค เมืองคามิคาวะ พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง เมืองโซอุนเคียว น้ำตกกิงกะ น้ำตกริวเซ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 54,900 บาท
รหัส : 017GO-01NOV
สายการบิน : Thai Airway (TG)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561
สัมผัสความสนุก สนานกับกิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี นั่งกระเช้าคาจิคาจิ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะฮักไก ฟาร์มสตอเบอรี่ ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 42,900 บาท
     
รหัส : 012ZE-12NOV
สายการบิน : Nok Scoot (XW)
กำหนดเดินทาง : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า ฟาร์มแกะชิงจิ้ง CINGJING SKYWALK (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง)
ทัวร์ไต้หวัน เริ่มต้น 18,777 บาท
รหัส : 011ZE-12NOV
สายการบิน : Nok Scoot (XW)
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน - มกราคม 2561
วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง
ทัวร์ไต้หวัน เริ่มต้น 18,777 บาท
รหัส : 025BI-03NOV
สายการบิน : Cathay Pacific (CX)
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน - มีนาคม 2561
พระใหญ่วัดโป่หลิน นั่งกระเช้านองปิง city gate outlets พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น ช้อปปิ้งหล่อหวู่ โชว์ม่านน้ำ Mangrove Groove
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 11,900 บาท
     
รหัส : 002SBT-37NOV
สายการบิน : รอยัลบรูไน BI
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน 2560-กุมภาพันธ์ 2561
มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah-พิพิธภัณฑ์ Islamic Gallery-พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia-มัสยิด Omar Ali Saiffuddien-หมู่บ้านกลางน้ำ-ล่องเรือชมลิงจมูกยาวTamu Market-ผ่านชมพระราชวังสุลต่าน Istana Nurul Iman-พิพิธภัณฑ์ Malay Technology-Brunei?s Arts and Handicraft-Brunei Maritime-ช้อปปิ้งยาย่าซันคอมเพล็กซ์-บรูไน-กรุงเทพฯ
เส้นทางเอเชียอื่นๆ เริ่มต้น 15,999 บาท
รหัส : 016IT-01NOV
สายการบิน : SCOOT AIRLINES
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560
นาริตะ วัดนาริตะ โตเกียว วัดอาซากุสะ หุ่นกันดั้ม โอไดบะ ฟูจิออนเซ็น ลานสกีฟูจิเท็น ทะเลสาบคาวากูจิโกะ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ชินจูกุ นาริตะ อิสระฟรีเดย์1วันหรือเลือกเที่ยวดิสนีย์แลนด์
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 24,900 บาท
รหัส : 010SBT-12NOV
สายการบิน : นกสกู๊ต (Nok Scoot)
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน-มกราคม 2561
หนานโถว-วัดจงไถฉานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ไถจง-ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ย ไนท์มาร์เก็ต ไถจง-ไทเป-ร้านพายสับปะรด-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-Germanium Shop-ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ไทเป-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-อุทยานเย๋หลิ่ว-ร้านคอสเมติค-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)-ช้อปปิ้งซีเหมินติงไทเป-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ
ทัวร์ไต้หวัน เริ่มต้น 13,991 บาท
     
รหัส : 005BI-09NOV
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - เมษายน 2561
มัณฑะเลย์ พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักชเวนานจอง วัดกุโสดอ เขามัณฑะเลย์ ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี มัณฑะเลย์ อมรปุระ สะพานไม้อูเบ็ง วัดเจดีย์หยก
ทัวร์พม่า เริ่มต้น 6,900 บาท
รหัส : 001BI-13NOV
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม - มีนาคม 2561
บาหลี อนุสาวรีย์มหาภารตะ วัดอูลูวาตู สวนวิษณุ หาดจิมบารัน ชมการแสดงบาร็อง หมู่บ้านคินตามณี บุฟเฟ่ต์อาหารกลางวันพร้อมชมวิวภูเขาไฟบาตูร์ ชิมกระแฟขี้ชะมด วัดเทมภัคสิริงค์ ตลาดปราบเซียน ปุราเบซากิห์ ตลาดเมืองอูบุด วัดบราตัน วัดเม็งวี วัดถ้ำช้าง วิหารทานาต์ลอต คูต้า ช้อปปิ้งของฝากราคาถูก
บาหลี อินโดนีเซีย เริ่มต้น 14,900 บาท
รหัส : 014TAS-01NOV
สายการบิน : การบินไทย (TG)
กำหนดเดินทาง : 28 ธันวาคม - 1 มกราคม 61
นาโกย่า วัดโอสุคันนอน ช้อปปิ้งโอสุ นากาชิม่ารีสอร์ท ช้อปปิ้งมิตซุยแจ๊สดรีม เอาท์เล็ท นาบานะ โนะ ซาโตะ นาโกย่า ทาคายาม่า ทาคายาม่า จินยะ ซันมาชิ ซูจิ หมู่บ้านมรดกโลก ?ชิราคาวาโกะ? นากาฮาม่า เกียวโต วัดคิโยมิสึ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ โอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ โอซาก้า ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) ช้อปปิ้งริงกุ เอาท์เล็ท เอออน มอลล์
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 59,900 บาท
     
รหัส : 024OR-03NOV
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560
ฮ่องกง ช้อปปิ้งซิตตี้เกท เอ๊าเลท Option: กระเช้านองปิง36 Symphony of light สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน) วิคตอเรียพอยท์ หาดรีพลัสเบย์ วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว โรงงานจิวเวอร์รี่ ช้อปปิ้งนาธาน
ทัวร์ฮ่องกง ราคา 15,551 บาท
รหัส : 016HN-02NOV
สายการบิน : KOREAN AIR(KE)
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน - มีนาคม 2561
นั่งกระเช้าลอยฟ้า เรือเต่าจำลอง โคบุ๊คซอน ตลาดปลาจุนกัง สวนสาธารณะ นายพล อีซุนชิน หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน สะพานเดินทะเล Sky Walkway สวนริมทะเล แทจงแด หมู่เกาะออยุคโด
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 20,900 บาท
รหัส : 015HN-01NOV
สายการบิน : Thai Airways (TG)
กำหนดเดินทาง : 29 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560
Rusutsu Ski Resort หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ ชมจิโกกุดานิ พบความมหัศจรรย์และน่าเกรงขามของธรรมชาติที่จิโกกุดานิหรือหุบผานรก สวนหมีโชวะชินซัง
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 45,900 บาท
     
รหัส : 009ZE-12NOV
สายการบิน : Nok Scoot (XW)
กำหนดเดินทาง : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561
ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 ย่านซีเหมินติง
ทัวร์ไต้หวัน เริ่มต้น 15,777 บาท
รหัส : 008ZE-12NOV
สายการบิน : Eva Air (BR)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า เมืองเจียอี้ นั่งกระเช้าลอยฟ้า เยี่ยมชม หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า อุทยานแห่งชาติอาลีซาน อทุยานแห่งชาติหยางหมิงชาน
ทัวร์ไต้หวัน เริ่มต้น 20,777 บาท
รหัส : 007ZE-12NOV
สายการบิน : Thai Airways (TG)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
ฟาร์มแกะชิงจิ้ง CINGJING SKYWALK (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง) ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง เจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไถจง
ทัวร์ไต้หวัน เริ่มต้น 25,777 บาท
     
รหัส : 006ZE-12NOV
สายการบิน : Thai Airways (TG)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง เจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ไถจง ตึกไทเป 101(ชั้น86) อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ย่านซีเหมินติง
ทัวร์ไต้หวัน เริ่มต้น 22,900 บาท
รหัส : 001SP-06NOV
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 60 (ปีใหม่),มีนาคม-เมษายน 61
บินไฟต์เช้าตรู่ กลับไฟท์ค่ำ ใช้เวลาเที่ยวอย่างคุ้มค่า รวมค่าบัตร ยูนิเวอร์แซล / SEA AQUARIUM / BUMBOAT / 2 โดมที่ GARDEN BY THE BAY / SINGAPORE FLYER ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ
ทัวร์สิงคโปร์ เริ่มต้น 16,999 บาท
รหัส : 023WS-03NOV
สายการบิน : Cathay Pacific (CX)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม - มีนาคม 2561
เจ้าแม่ทับทิม เทพเจ้าประจำตัวในวัดหยู่นหยู่น เจ้าพ่อแชกง เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ เจ้าพ่อกวนอู เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ เจ้าพ่อหวังต้าเซียน วัดชีชิหลิน พระใหญ่วัดโป่หลิน ช้อปปิ้ง Avenue of Star&Symphony of Lights
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 16,999 บาท
     
รหัส : 022WS-03NOV
สายการบิน : Cathay Pacific (CX)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม - มีนาคม 2561
นั่งรถรางพีคแทรมขึ้นสู่จุดชมวิวเดอะพีค เลดี้ส์มาร์เก็ต หาดรีพลัสเบย์ เจ้าแม่กวนอิม วัดแชกงหมิว หวังต้าเซียนจิมซาจุ่ย Symphony of Lights
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 18,999 บาท
รหัส : 021WS-03NOV
สายการบิน : Cathay Pacific (CX)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม - มีนาคม 2561
สวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ นั่งรถรางพีคแทรมขึ้นสู่จุดชมวิวเดอะพีค หาดรีพลัสเบย์ เจ้าแม่กวนอิม วัดแชกงหมิว หวังต้าเซียน จิมซาจุ่ย Symphony of Lights
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 15,999 บาท
รหัส : 020WS-03NOV
สายการบิน : Cathay Pacific (CX)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม - มีนาคม 2561
เกาะลันเตา นั่งกระเช้านองปิง 360 จิมซาจุ่ย Symphony of Lights สวนสนุกฮ่องกงดิสน์แลนด์เต็มวัน หาดรีพลัสเบย์ เจ้าแม่กวนอิม วัดแชกงหมิว หวังต้าเซียน
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 18,999 บาท
     
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
   

บริษัท ไลอ้อน ทราเวล จำกัด ทัวร์ฮ่องกง
Lion Travel Co., Ltd.

เลขที่ 51 ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
E-mail : liontravel99@gmail.com
Tel : 02-9141406 Line: 088-2246699, 062-8184568, 094-4025197
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก แพคเกจทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ติดต่อทัวร์

Copyright © 2016 liontravels.net All Rights Reserved. ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี