ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
  ไปกับเราดีที่สุด รับประกันความพอใจ โทร. 02-9141406 Line: 088-2246699, 062-8184568, 094-4025197 :: ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก : ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก : ทัวร์เกาหลีราคาถูก : ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก : ทัวร์มาเก๊าราคาถูก : ทัวร์มาเลเซียราคาถูก : ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก : ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์ราคาถูก : ทัวร์เวียดนามราคาถูก : ทัวร์เมียนม่าราคาถูก : ทัวร์พม่าราคาถูก : ทัวร์ลาวราคาถูก : ทัวร์กัมพูชาราคาถูก : ทัวร์ไต้หวันราคาถูก : ทัวร์บาหลีราคาถูก : ทัวร์ปักกิ่งราคาถูก : ทัวร์จีนราคาถูก : ทัวร์คุนหมิงราคาถูก : ทัวร์คุณหมิงราคาถูก : ทัวร์กุ้ยหลินราคาถูก : ทัวร์จางเจียเจี้ยราคาถูก : ทัวร์เซี่ยงไฮ้ราคาถูก : ทัวร์จิวจ๊ายโกวราคาถูก : ทัวร์ฮาร์บิ้นราคาถูก : ทัวร์ซีอานราคาถูก : ทัวร์กวางเจาราคาถูก : ทัวร์ซัวเการาคาถูก : ทัวร์ยุโรปราคาถูก : ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก : ทัวร์อิตาลีราคาถูก : ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ราคาถูก : ทัวร์สวิสราคาถูก : ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก : ทัวร์นิวซีแลนด์ราคาถูก : ทัวร์อเมริการาคาถูก : ทัวร์อังกฤษราคาถูก : ทัวร์อิยิปต์ราคาถูก : ทัวร์รัสเซียราคาถูก : ทัวร์ตุรกีราคาถูก : ทัวร์จอร์แดนราคาถูก : ทัวร์ดูไบราคาถูก : ทัวร์ในประเทศราคาถูก :  
ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก

ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
โปรแกรมทัวร์ในประเทศ
ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
บริการด้านวีซ่า
ทัวร์เกาหลี
สถิติการเข้าชม Visitors Counter


รหัส : 035SYT-01JAN
สายการบิน : Cathay Pacific (CX)
กำหนดเดินทาง : 13-18 เมษายน 2561
ไร่สตอเบอรี่ วัดอะซากุสะ โตเกียวสกายทรี กระเช้าลอยฟ้าคาจิคาจิยามะ โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 บ่อน้ำศักดิ์สิทธ์ โอชิโนะ ฮักไก ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ นาโกย่า
ทัวร์ญี่ปุ่น ราคา 56,900 บาท
รหัส : 005SPR-09JAN
สายการบิน : Myanmar Airways (8M)
กำหนดเดินทาง : มกราคม-เมษายน 2561
ชมสะพานไม้สัก ที่ยาวที่สุดในโลก สะพานอู่เป่ง ชมวิวเมืองมัณฑะเลย์ บนเขามัณฑะเลย์ฮิล นั่งรถม้า ชมเมือง ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตก ณ ลุ่มน้ำอิรวดี
ทัวร์พม่า เริ่มต้น 18,900 บาท
รหัส : 004SPR-09JAN
สายการบิน : Myanmar Airways (8M)
กำหนดเดินทาง : มกราคม-เมษายน 2561
ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี ชมพระตำหนักไม้สักชเวนานจอง ศิลปะพม่าแท้ๆ เจดีย์มิงกุน ระฆังที่ใหญ่ และสมบูรณ์ที่สุด ชมทัศนียภาพรอบเมืองมัณฑะเลย์บน มัณฑะเลย์ฮิลล์
ทัวร์พม่า เริ่มต้น 10,900 บาท
     
รหัส : 017SPR-08JAN
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มิถุนายน 2561
ฮานอย ล่องเรือฮาลอง โชว์หุ่นกระบอกน้ำ การค้า 36 สาย ลาวกาย ซาปา ยอดเขาฟาสนซิปัน หุบเขาฮามลอง ตลาดแห่งความรัก
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 14,900 บาท
รหัส : 016SPR-08JAN
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
กำหนดเดินทาง : กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2561
ฮานอย จัตุรัสบาดิงห์ สุสานโฮจิมินห์ ตึกทำเนียบประธานาธิบดี บ้านโฮจิมินห์ ลาวกาย ซาปา ตลาดแห่งความรัก ซาปา-หมู่บ้านชาวเขากั๊ต กั๊ต ตลาดซาปาน้ำตกซิลเวอร์ ยอดเขาฟานซิปัน
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 14,900 บาท
รหัส : 015SPR-08JAN
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
กำหนดเดินทาง : มกราคม-มิถุนายน 2561
สัมผัสหลังคาโลกแห่งอินโดจีน ที่เมืองซาปา ที่โอบล้อมด้วยภูเขา อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี ชมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวเขาชนเผ่าต่างๆ ในเมืองซาปา ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ ศิลปะการแสดงพื้นบ้านของชาวเวียดนาม
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 13,900 บาท
     
รหัส : 014SPR-08JAN
สายการบิน : Nok Air (DD)
กำหนดเดินทาง : กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2561
นครโฮจิมินห์ เมืองใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศเวียดนาม อันเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ เมืองดาลัด ดินแดนเจ้าของสมญานาม ปารีสแห่งอินโดจีน อากาศเย็นตลอดทั้งปี
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 13,900 บาท
รหัส : 007SPR-13JAN
สายการบิน : การ์รูด้าอินโดนีเซีย (GA)
กำหนดเดินทาง : มกราคม-มิถุนายน 2561
วิหารศักดิ์สิทธิ์วิหารตานาห์ลอต เมนูพิเศษ Sea Food ณ หาดจิมบารัน หมู่บ้านคินตามณี ภูเขาไฟบาตูร์ ปูราเบซากีห์ โรงงานกาแฟ เทมภัคศิริงค์ ทะเลสาบเบดูกัล วัดเบราตาน (วิหารกลางน้ำ) วัดเม็งวี
บาหลี อินโดนีเซีย เริ่มต้น 31,900 บาท
รหัส : 011HKT-03JAN
สายการบิน : Cathay Pacific (CX)
กำหนดเดินทาง : 14 - 16 เมษายน 2561 วันสงกรานต์
รวมค่าเข้าดิสนีย์แลนด์ + มีบริการรถรับส่งไปกลับ พักโรงแรม 4 ดาว 2 คืน ห้องกว้าง สะอาด ชมโชว์พิเศษ! โชว์หมู่บ้านวัฒนธรรม ขอพร 3 วัดดัง เจ้าแม่กวน อิมรีพลัสเบย์, วัดกังหัน, เทพเจ้ากวนอู
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 17,888 บาท
     
รหัส : 006ZE-13JAN
สายการบิน : ROYAL BRUNEI AIRLINES (BI)
กำหนดเดินทาง : กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2561
เกาะบาหลี ระบำบารอง แดนซ์ หมู่บ้านคินตามานี วิหารเทมภัคศิริงค์ (วัดพุศักดิ์สิทธิ์) ตลาดปราบเซียน ชายหาดจิมบารัน วัดเม็งวี เทือกเขาเบดูกัล วัดอุลัน ดานู ทะเลสาบบราตัน วิหารทานาล็อท
บาหลี อินโดนีเซีย เริ่มต้น 19,888 บาท
รหัส : 003OR-04JAN
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
กำหนดเดินทาง : มีนาคม - เมษายน 2561
นมัสการองค์พระสังกัจจายน์...ขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม ชมเมืองจำลองปารีส PARISIAN และเมืองเวนิสเอเชีย THE VENETIAN ชมความงามโบสถ์เซ็นปอล / โชว์น้ำพุเต้นระบำ
ทัวร์มาเก๊า เริ่มต้น 3,993 บาท
รหัส : 017CI-02JAN
สายการบิน : JIN AIR (LJ)
กำหนดเดินทาง : มีนาคม-เมษายน 2561
เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ENGLISH VILLAGE PAJU OUTLET เกาะนามิ วัดวาวูจองซา เรียนการทำกิมจิพร้อมสวมชุดประจำชาติเกาหลี สวนสนุก LOTTE WORLD (รวมบัตร) โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) พระราชวังเคียงบก
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 15,900 บาท
     
รหัส : 005SP-13JAN
สายการบิน : THAI AIRWAY
กำหนดเดินทาง : มกราคม-เมษายน 2561
นตรงด้วยสายการบินแห่งชาติ การบินไทย เพียง 4 ชั่วโมงนิดๆ พักโรงแรมหรู ( 5 ดาว ) หรูหราสะดวกสบาย ทำเลเยี่ยม ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ วิหารตานะห์ ล็อต แสงแดดกระทบพื้นทะเลงดงามเกินกวาจะบรรยาย ชมระบำพื้นเมืองต้นฉบับของแท้ ? บาร้องแด๊นซ์? นำชมวัดเบซากีย์ วัดที่ใหญ่ สวย และศักดิ์สิทธิ์ที่สุดบนเกาะบาหลี ภูเขาไฟที่งามที่สุดในคาบสุมทร ? ภูเขาไฟคินตามนี ? ทานซีฟู้ด ริมหาดจิมบารัน + Lobster ราดซอสท้องถิ่นท่านละ 500 GR ชิมเมนูเป็ดย่างบาหลี BEBEK BENGIL ชมทัศนียภาพเทือกเขาเบดูกัล ? สวนสวรรค์อูลูดานู
บาหลี อินโดนีเซีย เริ่มต้น 24,999 บาท
รหัส : 004SP-13JAN
สายการบิน : THAI AIRWAY
กำหนดเดินทาง : มีนาคม - เมษายน 2561
บินตรงด้วยสายการบินแห่งชาติ การบินไทย เพียง 4 ชั่วโมงนิดๆ ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ วิหารตานะห์ ล็อต แสงแดดกระทบพื้นทะเลงดงามเกินกวาจะบรรยาย ภูเขาไฟที่งามที่สุดในคาบสุมทร ภูเขาไฟคินตามนี ชมความยิ่งใหญ่อลังการของพุทธสถานที่ใหญ่ที่สุดในโลก บุโรพุทโธ นำชมวัดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในบาหลี เบซากิห์
บาหลี อินโดนีเซีย เริ่มต้น 32,999 บาท
รหัส : 002SP-07JAN
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)+SCOOT (TR)
กำหนดเดินทาง : กุมภาพันธ์ - ตุลาคม 2561
บินเข้าที่หาดใหญ่ / บินออกจากสิงคโปร์ (ไม่ย้อนทาง) สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ปีนังฮิลล์ ชมเมืองในหมอก เก็นติ้งไฮแลนด์ สัมผัสบรรยากาศ ธรรมชาติอันสดชื่นที่คาเมร่อนไฮแลนด์ ดัชส์สแควร์ @ มะละกา เมืองมรดกโลก
มาเลเซีย-สิงคโปร์ เริ่มต้น 21,999 บาท
     
รหัส : 034CU-01JAN
สายการบิน : Asia Atlantic Airlines (HB)
กำหนดเดินทาง : มกราคม- มีนาคม. 61
พักออนเซ็น 1 คืน ซัปโปโร 3 คืน / อิสระฟรีเดย์ 1 วัน เดินทางโดยสายการบิน ASIA ATLANTIC โหลดกระเป๋าได้ 23 กิโลกรัมบริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง ชม สวนสัตว์อาซาฮิยามะ ชมสวนสัตว์ที่มีทีรูปแบบเป็นธรรมชาติ ชม พิพิธภัณฑ์ราเมน ศูนย์รวมร้านราเมนชื่อดังของญี่ปุ่น ช็อปปิ้งสุดมัน ณ อิออนมอลล์ อาซาฮิคาวะ พลาดไม่ได้กับ พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว / พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ภูเขาโอคุระยามา (รวมกระเช้า) ท่านสามารถชมวิวบนฮอกไกโดจากมุมสูง สัมผัสหิมะสุดฟิน ที่สกีรีสอร์ท พิเศษ!!! แช่น้ำแร่ออนเซ็น + บุฟเฟต์ขาปูยักษ์แบบไม่อั้น พิเศษ!!! Free Wi-Fi ตลอดการเดินทาง
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 28,900 บาท
รหัส : 007SP-06JAN
สายการบิน : Singapore Airlines (SQ)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - พฤษภาคม 2561
มารีน่าเบย์แซนด์ ล่องเรือ BUMBOAT (รวมค่าเรือแล้ว) UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตรแล้ว) ชมโชว์ WING OF TIME GARDEN BY THE BAY ( 2 dome ) น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
ทัวร์สิงคโปร์ เริ่มต้น 28,999 บาท
รหัส : 006SP-06JAN
สายการบิน : SCOOT AIR (TR)
กำหนดเดินทาง : กุมภาพันธ์-ตุลาคม 2561
ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ รวมค่าบัตร ล่องเรือ BUMBOAT รวมแสงสีเมืองสิงคโปร์ เลือกซื้อ Option SEA.AQUARIUM พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ดีที่สุดในโลก
ทัวร์สิงคโปร์ เริ่มต้น 10,955 / 12,955 บาท
     
รหัส : 010HKT-03JAN
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
กำหนดเดินทาง : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561
ทำพิธี ผูกด้ายแดงขอพรคู่ครอง เทพเจ้าหยกโหลว วัดหวังต้าเซียน ทำพิธี ขอพรแก้ปีชง 2561 วัดเจ้าแม่กวนอิม วัดเก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์ ตื่นตาตื่นใจกับ หอไอเฟล เก็บภาพประทับใจอวดโซเชียล
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 9,888 บาท
รหัส : 033TTN-01JAN
สายการบิน : Thai Airways (TG)
กำหนดเดินทาง : เมษายน-พฤษภาคม 2561
อัลไพน์รูท สัมผัส Snow Wall กำแพงหิมะขนาดมะหึมา ไหว้พระขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชม โตเกียวสกายทรี สัมผัสความยิ่งใหญ่ ภูเขาไฟฟูจิ แลนด์มาร์คสำคัญของญี่ปุ่น ชมทุ่งดอกไม้แสนสวยตามฤดูกาล ณ สวนฮานะโนะมิยาโกะ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 42,888 บาท
รหัส : 005SP-06JAN
สายการบิน : Tiger Air (TR)
กำหนดเดินทาง : กุุมภาพันธ์-ตุลาคม 2561
-บินไฟต์เช้า กลับไฟท์เย็น ใช้เวลาเที่ยวอย่างคุ้มค่า **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ -รวมล่องเรือ BUMBOAT แล้ว -เข้าชม GARDEN BY THE BAY -ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ -ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ -ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว -ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด -พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ Song fa บักกุ้ดเต๋
ทัวร์สิงคโปร์ เริ่มต้น 12,999 บาท
     
รหัส : 016ZE-02JAN
สายการบิน : Thai Airways (TG)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561
เกาะนามิ ร่วมสนุกเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง สนุกกับลานสกีขนาดใหญ่ ไร่สตอเบอร์รี่ โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ชุดฮันบก สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ศูนย์สมุนไพรโสม COSMETIC N SEOUL TOWER
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 19,900 บาท
รหัส : 004SP-06JAN
สายการบิน : SCOOT AIR (TR)
กำหนดเดินทาง : กุมภาพันธ์-ตุลาคม 2561
-ตะลุย ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ และ เลโก้แลนด์ รวมค่าบัตร One day Pass แล้ว **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ -เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนพฤกษศาสตร์แห่งใหม่ -ช้อปปิ้งยะโฮร์ เอ้าท์เลท พรีเมี่ยม -ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ -ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว -ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด -พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE Song fa บักกุ้ดเต๋ และ Gub Lai Khan สุกี้มองโกล
ทัวร์สิงคโปร์ 19,999 บาท
รหัส : 001SP-07JAN
สายการบิน : Air Asia (AK) + FLYSCOOT (TR)
กำหนดเดินทาง : กุมภาพันธ์ - ตุลาคม 2561
บินเข้ามาเลเซีย // ออกสิงคโปร์ ไม่ย้อนทาง นั่งกระเช้าเคเบิ้ลคาร์ ชมวิวที่เก็นติ้ง ไฮแลนด์ สัมผัสเสน่ห์เมืองกัวลาลัมเปอร์ , ปุตราจาย่า ,มะละกา, ยะโฮว์ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
มาเลเซีย-สิงคโปร์ เริ่มต้น 14,999 บาท
     
รหัส : 003SP-06JAN
สายการบิน : SINGAPORE AIRLINE (SQ)
กำหนดเดินทาง : กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2561
เข้าชม GARDEN BY THE BAY รวมค่าบัตรแล้ว 2 โดม ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ รวมค่าบัตรแล้ว เข้าชมS.E.A. Aquarium เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเปิดใหม่ใหญ่ที่สุดในโลก รวมค่าบัตรแล้ว
ทัวร์สิงคโปร์ เริ่มต้น 22,999 บาท
รหัส : 032SYT-01JAN
สายการบิน : THAI AIRWAY
กำหนดเดินทาง : 04-08 เมษายน 2561
สนามบินชิโตเซ่ ? โนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ (หุบเขานรก) ? หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ ? อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า - โนโบริเบ็ทสึ - ล่องเรือทะเลสาบโทยะ ? ขึ้นกระเช้าอุสุซาน - ฟาร์มหมี (รวมตั๋วค่าเข้า) -ช้อปปิ้งมิสสุยอิเอ้าท์เลตพาร์ค - ซัปโปโร ? สวนสาธารณะโอโดริ ? ผ่านชมหอนาฬิกา
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 54,900 บาท
รหัส : 002SP-06JAN
สายการบิน : SINGAPORE AIRLINE (SQ)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - พฤษภาคม 2561
เข้าชม GARDEN BY THE BAY ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ รวมค่าบัตรแล้ว ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ
ทัวร์สิงคโปร์ เริ่มต้น 14,555 / 16,555 บาท
     
รหัส : 001SP-06JAN
สายการบิน : Thai Lion Air (SL)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - ตุลาคม 2561
เข้าชม GARDEN BY THE BAY UNIVERSAL STUDIO ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว
ทัวร์สิงคโปร์ เริ่มต้น 9,999 /11,999 บาท
รหัส : 015ST-02JAN
สายการบิน : EASTAR JET (ZE)
กำหนดเดินทาง : กุมภาพันธ์ 2561
หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน ปูซานทาวเวอร์ ล็อตเต้ เอาท์เลท-Nurimaru APEC House ร้านน้ำมันสนเข็มแดง Haedong Yonggungsa Temple- ศูนย์โสม ชายหาดแฮอึนแด - โบสถ์ Jukseong
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 16,900 บาท
รหัส : 009HKT-03JAN
สายการบิน : Cathay Pacific (CX)
กำหนดเดินทาง : 14-16 เมษายน 2561
พักโรงแรม ระดับ 4 ดาว ฟรี! กระเช้านองปิง ชมวิว 360 องศา ลุ้นโชค ?คาสิโน @ เดอะเวเนเซียน? เมนูพิเศษ! เป๋าฮื้อ + ไวน์แดง ขอพรวัดแชกง ธุรกิจการงาน สำเร็จทุกราย!
ทัวร์ฮ่องกง 16,888 บาท
     
รหัส : 008HKT-03JAN
สายการบิน : Cathay Pacific (CX)
กำหนดเดินทาง : มีนาคม 2561
ขอพร 3 วัดดัง เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์, วัดกังหัน, เทพเจ้ากวนอู ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ หรือ กระเช้านองปิง+ซิตี้เกตุ เซินเจิ้น
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 12,888 บาท
รหัส : 007HKT-03JAN
สายการบิน : Emirates Airline (EK)
กำหนดเดินทาง : มีนาคม - เมษายน 2561
1.ขึ้นกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ 2.ขอพรชีวิตคู่ ?เทพเจ้าด้ายแดง? วัดหวังต้าเซียน **HILIGHT 3.อร่อยกับ 2 เมนู Signature ติ่มซำ, ห่านย่าง ที่ใครมาฮ่องกงต้องลอง! 4.ช้อปปิ้งแบรนด์เนม 2 ย่านดัง มงก๊ก, จิมซาจุ่ย ร้องเท้ากีฬา, กระเป๋า
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 11,888 บาท
รหัส : 031SBT-01JAN
สายการบิน : Air Asia X (XJ)
กำหนดเดินทาง : เมษายน 2561
-สุดฟิน!!กับดอกไม้ 3 ชนิด พิ้งค์มอส, วิสทีเรีย, เนโมฟิล่า หรือ ทิวลิป - สักการะวัดดัง อาซากุสะ ขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมทองคำ - ถ่ายรูปคู่กับโตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ - นั่งกระเช้าคาจิคาจิพร้อมชมความงามของทะเลสาบคาวาคุจิโกะ - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 [ตามสภาพอากาศ]
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 29,991 บาท
     
รหัส : 014SYT-02JAN
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดเดินทาง : กุมภาพันธ์ 2561
สนุกสนานกับการเล่นสกี ณ สกีรีสอร์ท ชิมสตอเบอรี่สดๆ จากไร่ ย้อนวัยเด็กกับเครื่องเล่นนานา ชนิด ณ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (บัตรไม่จำกัด) อิสระช้อปปิ้งตลาดชื่อดังเมียงดง
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 15,900 บาท
รหัส : 006ZE-03JAN
สายการบิน : HONG KONG AIRLINES (HX)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
เซิ่นเจิ้น ช้อปปิ้งหลอวู่ จูไห่ สวนหยวนหมิงหยวน ชมโชว์อันตระการตา วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งนาธาน
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 9,999 บาท
รหัส : 013DKC-02JAN
สายการบิน : JIN AIR (LJ)
กำหนดเดินทาง : เมษายน 2561
เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ENGLISH VILLAGE PAJU OUTLET เกาะนามิ วัดวาวูจองซา พระราชวังเคียงบก พิพิธภัณฑ์ พื้นบ้านแห่งชาติเกาหลีใต้ ทำกิมจิพร้อมสวม ชุดประจำชาติเกาหลี สวนสนุก LOTTE WORLD (รวมบัตร) โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) พระราชวังชางด็อกกุง
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 17,999 บาท
     
รหัส : 012DKC-02JAN
สายการบิน : Jin Air (LJ)
กำหนดเดินทาง : เมษายน 2561
อินชอน เกาะนามิ TEDDY BEAR MUSEUM อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน วัดชินฮึงซา กิมจิ+สวนชุดฮันบก EVERLAND COSMETIC SHOP ช้อปปิ้งทงแดมุน ศูนย์โสม น้ำมันสน พระราชวังชางด๊อกกุง+พร้อมใส่ชุดประจำชาติเกาหลีใต้(ไม่รวมในค่าทัวร์)? SEOUL TOWER ? คลองชองเกชอน ? DUTY FREE? ช้อปปิ้งเมียงดงฮ็อกเก็ตนามู ? TRICK EYE + ICE MUSEUM ? ฮงอิค ? ซุปเปอร์มาเก็ต
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 18,999 บาท
รหัส : 011DKC-02JAN
สายการบิน : JIN AIR (LJ)
กำหนดเดินทาง : มีนาคม - พฤษภาคม 2561
เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ENGLISH VILLAGE PAJU OUTLET เกาะนามิ วัดวาวูจองซา พระราชวังเคียงบก พิพิธภัณฑ์ พื้นบ้านแห่งชาติเกาหลีใต้ ทำกิมจิพร้อมสวม ชุดประจำชาติเกาหลี สวนสนุก LOTTE WORLD (รวมบัตร) โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) พระราชวังชางด็อกกุง
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 17,999 บาท
รหัส : 010DKC-02JAN
สายการบิน : JIN AIR (LJ)
กำหนดเดินทาง : มีนาคม - พฤษภาคม 2561
เที่ยวครบทุกไฮไลท์ อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน สวิตเซอร์แลนด์แห่งเกาหลี ชมวัดเก่าแก่อายุมากกว่า 4,000ปี วัดซินฮึงซา ชมเรื่องราวประวัติศาสตร์ของ ผ่านตุ๊กตาหมี ที่ TEDDY BEAR MUSEUM
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 18,999 บาท
     
รหัส : 030DKC-01JAN
สายการบิน : Thai Airways (TG)
กำหนดเดินทาง : มีนาคม 2561
ใส่ชุดยูกาตะเดินเล่นชมวัดน้ำใส พร้อมถ่ายรูปกับฉากหลังเมืองเก่าสุดประทับใจ ป่าไผ่อาราชิยาม่า , ล่องเรือไม้ยากาตะบูเนะ ชมดอกซากุระบาน , วัดเทนริวจิ เที่ยวเมืองโกเบ ชมหมู่บ้านยุโรป เดินเล่นชิวๆ ย่านคิตาโนะ , ช้อปปิ้งโกเบฮาร์เบอร์แลนด์
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 47,999 บาท
รหัส : 004IT-12JAN
สายการบิน : Nok Scoot (XW)
กำหนดเดินทาง : มีนาคม 2561
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101 ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้ง 3ตลาดดัง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซื่อหลินไนท์มารเก็ต ซีเหมินติง
ทัวร์ไต้หวัน เพียง 14,888 บาท
รหัส : 029TTN-01JAN
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดเดินทาง : เมษายน-พฤษภาคม 2561
อัลไพน์รูท สัมผัส Snow Wall กำแพงหิมะขนาดมะหึมา ชมเมืองเก่าซันมาชิซูจิ ณ เมืองทาคายาม่า เยี่ยมชมหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 28,888 บาท
     
รหัส : 009CU-02JAN
สายการบิน : Jeju Air (7C)
กำหนดเดินทาง : มีนาคม 2561
หมู่บ้านที่ตกแต่ง และวาดสีสันให้หมู่บ้านแสนจะธรรมดากลายเป็น หมู่บ้านแห่งเทพนิยาย ลอตเต้ ทาวเวอร์ ตึกที่สูงที่สุดในเกาหลี และติดอันดับ 5 ของโลก ลอตเต้ อควาเรียม เป็นสวนสนุกแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในกรุงโซล สวนสนุกในร่มและกลางแจ้ง สวนสนุกลอตเต้เวิลด์ เพลิดเพลินกับสัตว์น้ำนานาชนิด
ทัวร์เกาหลี ราคาเดียว 16,900 บาท
รหัส : 028SBT-01JAN
สายการบิน : Japan Airlines (JL)
กำหนดเดินทาง : มีนาคม 2561
เที่ยวชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะสไตล์ญี่ปุ่นแท้ดั่งเดิม เดินชิวถนนซันมาชิซูจิ ชมที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า สักการะวัดคิโยมิสึ เยี่ยมชมศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ชมการแสดงไฟที่ NABANA NO SATO
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 35,911 บาท
รหัส : 027SBT-01JAN
สายการบิน : Japan Airlines (JL)
กำหนดเดินทาง : กุมภาพันธ์ 2561
เที่ยวชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะสไตล์ญี่ปุ่นแท้ดั่งเดิม เดินชิวถนนซันมาชิซูจิ ชมที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า สักการะวัดคิโยมิสึ เยี่ยมชมศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ชมการแสดงไฟที่ NABANA NO SATO
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 33,911 บาท
     
รหัส : 026SBT-01JAN
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดเดินทาง : มีนาคม-เมษายน 2561
สุดฟิน !! กับดอกซากุระ ณ สวนชินจูกุ / แม่น้ำเมกุโระ [ตามสภาพอากาศ] สักการะวัดดัง อาซากุสะ ขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ถ่ายรูปคู่กับโตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ นั่งกระเช้าคาจิคาจิพร้อมชมความงามของทะเลสาบคาวาคุจิโกะ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 29,991 บาท
รหัส : 003ZE-12JAN
สายการบิน : Eva Air (BR)
กำหนดเดินทาง : พฤษภาคม-มิถุนายน 2561
วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เจียอี้ ร้านใบชาไต้หวัน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไทจง ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 ร้าน Cosmetic พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง
ทัวร์ไต้หวัน เริ่มต้น 20,777 บาท
รหัส : 002ZE-12JAN
สายการบิน : Eva Air (BR)
กำหนดเดินทาง : มกราคม-เมษายน 2561
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า เมืองเจียอี้ นั่งกระเช้าลอยฟ้า เยี่ยมชม หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า อุทยานแห่งชาติอาลีซาน อทุยานแห่งชาติหยางหมิงชาน
ทัวร์ไต้หวัน เริ่มต้น 20,777 บาท
     
รหัส : 025TTN-01JAN
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดเดินทาง : เมษายน-มิถุนายน 2561
ชมดอกไม้ตามฤดูกาล ดอกชิบะ ซากุระ หรือ ดอกลาเวนเดอร์ สัมผัสความอลังการของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ชื่นชมความงามดอกไม้นานาพรรณ ณ สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 21,888 บาท
รหัส : 024TTN-01JAN
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดเดินทาง : มีนาคม-เมษายน 2561
หมู่บ้านนินจาอิงงะ แวะเช็คอิน หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ขอพร ณ ศาลเจ้าจิ้งจอก ฟูชิมิอินาริ ชมความงามของ ป่าไผ่อาราชิยาม่า และสะพานโทเก็ตสึ สัมผัสความบันเทิงรูปแบบใหม่ ณ Expo City ชมซากุระ ณ สวนรำลึก บันปากุ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 30,888 บาท
รหัส : 023TTN-01JAN
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดเดินทาง : มกราคม 2561
โตเกียว ฟรีเดย์ ช้อปปิ้งเน้นๆ เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น เยี่ยมชมหมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮ้กไก ช้อปปิ้งจุใจ ณ ชินจูกุ โอไดบะ และ โกเทมบะ เอ้าเลท
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 19,999 บาท
     
รหัส : 013PL-08JAN
สายการบิน : VIETNAM AIRLINE
กำหนดเดินทาง : 24-27 มีนาคม 2561
ฮานอย-ฮาลอง-นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน ล่องเรือกระจาดชมทุ่งนา 2 ข้างทาง ของเมืองนิงห์บิงห์ สัมผัสมรดกโลก ณ อ่าวฮาลอง ลิ้มรสอาหารซีฟู๊ดบนเรือ คาราวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม พร้อมชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก จุใจการช้อปปิ้ง ณ ถนน 36 สาย
ทัวร์เวียดนาม 12,900 บาท
รหัส : 012PL-08JAN
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
ดื่มด่ำกับอากาศบริสุทธิ์ ณ เมืองซาปา คาราวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก จุใจกับการช้อปปิ้ง ณ ถนน 36 สาย
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 9,999 บาท
รหัส : 022SS-01JAN
สายการบิน : Air Asia X (XJ)
กำหนดเดินทาง : 11-15//26-30 พฤษภาคม 2561
สนามบินคันไซ เกียวโต วัดคิโยมิสึ ปราสาททองคินคาคูจิ ศาลเจ้าฟูชิริ อินาริ ย่านชินไซบาชิ โอซาก้า โอซาก้า อิสระฟรีช้อปปิ้งตลอดทั้งวันหรือเลือกซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (ไม่รวมค่าเดินทาง) โอซาก้า ? ปราสาทโอซาก้า (ถ่ายรูป) ? สะพานอาคาชิไคเคียว (ถ่ายรูป) ? ฮาร์เบอร์แลนด์ ? นั่งกระเช้าชมวิวเมืองโกเบ ? รนกุ เอ้าท์เล็ต ? สนามบินคันไซ
ทัวร์ญี่ปุ่น 31,900 บาท
     
รหัส : 008WE-02JAN
สายการบิน : KOREAN AIR / THAI AIRWAYS / ASIANA AIRLINES
กำหนดเดินทาง : มีนาคม -เมษายน 2561
ปั่น RAIL BIKE สุดมันส์ เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย ใส่ชุดฮันบก ชม พระราชวังชางด๊อก พระราชวังเก่าแก่ จัดเป็นมรดกโลก พิเศษ!! ชมซากุระที่ถนนยออิโดะที่มีต้นซากุระกว่า 1,400 ต้น ให้ท่านได้สัมผัสสีสันแห่งดอกซากุระ พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกในบรรยากาศสุดโรแมนติก
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 22,900 บาท
รหัส : 011PL-08JAN
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561
ดื่มด่ำกับอากาศบริสุทธิ์ ณ เมืองซาปา คาราวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม จุใจกับการช้อปปิ้ง ณ ถนน 36 สาย
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 9,500 บาท
รหัส : 010PL-08JAN
สายการบิน : Vietnam Airline (VN)
กำหนดเดินทาง : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561
ดื่มด่ำกับอากาศบริสุทธิ์ ณ เมืองซาปา คาราวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม พร้อมชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก จุใจกับการช้อปปิ้ง ณ ถนน 36 สาย
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 12,500 บาท
     
รหัส : 021SS-01JAN
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดเดินทาง : 22-26 มีนาคม 2561
วัดคิมิอิ เกาะหินแว่นตาเอนเกทสึ ลานหินเซ็นโจจิกิ ถ้ำซันดันเบกิ ชิราฮาม่า ปราสาทวาคายาม่า ตลาดปลาคุโรชิโอะ ชมวิว อุเมดะสกาย ช้อปปิ้งชินไซบาชิ สะพานอาคาชิไคเคียว (ถ่ายรูป) ฮาร์เบอร์แลนด์ นั่งกระเช้าชมวิวเมืองโกเบ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 39,900 บาท
รหัส : 009PL-08JAN
สายการบิน : Vietnam Airline (VN)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
ดื่มด่ำกับอากาศบริสุทธิ์ ณ เมืองซาปา นั่งกระเช้า สู่ยอดเขาฟานซีปัน ที่สูงที่สุดในอินโดจีน คาราวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม พร้อมชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก จุใจกับการช้อปปิ้ง ณ ถนน 36 สาย
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 13,500 บาท
รหัส : 008PL-08JAN
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
คาราวะสุสานลุงโฮ ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก พร้อมสัมผัสมรดกโลก ณ อ่าวฮาลอง ลิ้มรสอาหารซีฟู้ดบนเรือ(พิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN )
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 8,555 บาท
     
รหัส : 007PL-08JAN
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
กำหนดเดินทาง : มกราคม-เมษายน 2561
คาราวะสุสานลุงโฮ ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก พร้อมสัมผัสมรดกโลก ณ อ่าวฮาลอง ลิ้มรสอาหารซีฟู้ดบนเรือ พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 8,999 บาท
รหัส : 006PL-08JAN
สายการบิน : Vietnam Airline (VN)
กำหนดเดินทาง : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561
คาราวะสุสานลุงโฮ ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก พร้อมสัมผัสมรดกโลก ณ อ่าวฮาลอง ลิ้มรสอาหารซีฟู้ดบนเรือ
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 9,999 บาท
รหัส : 020SBT-01JAN
สายการบิน : ออลนิปปอน (NH)
กำหนดเดินทาง : กุมภาพันธ์ 2561
สนุกกับกิจกรรม ณ ลานสกี ช้อปปิ้งจัดเต็มกับสินค้าแบรนด์เนม ที่โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต เช็ค แช๊ะ แชร์ กับเทศกาลซากุระ ณ เมืองคาวาซุ สักการะพระใหญ่ไดบุทสึ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 35,991 บาท
     
รหัส : 005PL-08JAN
สายการบิน : Air Asia (FD)
กำหนดเดินทาง : มกราคม-มิถุนายน 2561
เที่ยวชมเมืองเก่าสุดคลาสสิค ขึ้นชื่อมกดกโลก สนุกสนานเต็มอิ่มทั้งวันกับสวนสนุก FANTASY PARK ชมแสงสีอลังการ มังกรพ่นไฟ พ่นน้ำ ที่สะพานมังกร เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติสุดหรู ที่ยอดเขา Bana Hill ลิ้มรสอาหารชาววัง ในบรรยากาศเมืองหลวงเก่า อาหารทะเลขึ้นชื่อของเมืองดานัง , กุ้งมังกรฮ่องเต้
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 9,999 บาท
รหัส : 004PL-08JAN
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
กำหนดเดินทาง : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561
CLASSIC FUN PARK VIETNAM ฮานอย-ฮาลอง-สวนสนุก Sun World 3 วัน 2 คืนนั่งกระเช้าข้ามทะเล Queen Cable Car 2 ชั้น ใหญ่ที่สุดในโลกนั่งชิงช้าสวรรค์ ชมวิวมุมสูงของอ่าวฮาลองสนุกสนานกับสวนสนุก Sun World แห่งใหม่ที่ฮาลองเบย์คาราวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม พร้อมสัมผัสมรดกโลก ณ อ่าวฮาลอง ลิ้มรสอาหารซีฟู้ดบนเรือ พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 10,500 บาท
รหัส : 003PL-08JAN
สายการบิน : Air Asia (FD)
กำหนดเดินทาง : กุมภาพันธ์-มีนาคม 2561
นั่งกระเช้าข้ามทะเล Queen Cable Car 2 ชั้น ใหญ่ที่สุดในโลกนั่งชิงช้าสวรรค์ ชมวิวมุมสูงของอ่าวฮาลอง สนุกสนานกับสวนสนุก Sun World แห่งใหม่ที่ฮาลองเบย์ คาราวะสุสานลุงโฮ ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก พร้อมสัมผัสมรดกโลก ณ อ่าวฮาลอง ลิ้มรสอาหารซีฟู้ดบนเรือพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 10,900 บาท
     
รหัส : 019CU-01JAN
สายการบิน : ASIA ATLANTIC AIRLINES (HB)
กำหนดเดินทาง : มกราคม 2561
ชมสวนสัตว์อาซาฮิยามะ ชมสวนสัตว์ที่มทีรูปแบบเป็นธรรมชาติ ชมพิพิธภัณฑ์ราเมน ศูนย์รวมร้านราเมนชื่อดังของญี่ปุ่น ช็อปปิ้งสุดมัน ณ อิออนมอลล์ อาซาฮิคาวะ พลาดไม่ได้กับ พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว / พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี สัมผัสหิมะสุดฟิน ที่สกีรีสอร์ท
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 29,900 บาท
รหัส : 002OR-04JAN
สายการบิน : Air Asia (FD)
กำหนดเดินทาง : มีนาคม-เมษายน 2561
มาเก๊า ฮ่องกง เวเนเชี่ยน 3 วัน ไหว้เจ้าแม่กวนอิม(ยืมเงิน) / ขอพรองค์แชกง ?วัดแชกงหมิว? ชมเมืองจำลองปารีส ?PARISIAN? และเมืองเวนิสเอเชีย ?THE VENETIAN? เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเซีย Air Asia (FD)
ทัวร์มาเก๊า เริ่มต้น 6,996 บาท
รหัส : 005OR-03JAN
สายการบิน : Emirates Airline (EK)
กำหนดเดินทาง : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561
ไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดชื่อดังของเกาะฮ่องกง วัดแชกงหมิว นมัสการเจ้าแม่กวนอิม,ข้ามสะพานต่ออายุ ณ หาดรีพลัสเบย์/ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 8,558 บาท
     
รหัส : 004OR-03JAN
สายการบิน : Air Asia (FD)
กำหนดเดินทาง : มกราคม-เมษายน 2561
ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ (Disneyland) วิคตอเรียพีค(นั่งรถรางพีคแทรม) หาดรีพลัสเบย์ ช้อปปิ้งถนนนาธาน-ฮ่องกง วัดแชกงหมิว โรงงานจิวเวอร์รี่ มาเก๊า เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง วัดเจ้าแม่กวนอิม วิหารเซนต์พอล PARISIAN THE VENETIAN
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น10,901 บาท
รหัส : 008OR-37JAN
สายการบิน : Air Asia (FD)
กำหนดเดินทาง : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561
สวรรค์บนดิน "แคชเมียร์" สวิตเซอร์แลนด์แดนอินเดีย สัมผัสอากาศหนาวเย็นจับใจ "เทือกเขากุลมาร์ค" สนุกสนานบนลานสกี ชมอนุสรณ์สถานของความรักอันยิ่งใหญ่ที่มีชื่อเสียงดังก้องโลก "ทัชมาฮาล"
เส้นทางเอเชียอื่นๆ เริ่มต้น 19,991 บาท
รหัส : 018IM-01JAN
สายการบิน : Thai Airways (TG)
กำหนดเดินทาง : 12 - 16 เมษายน 2561
เทศกาลชมดอกทิวลิป ล่องเรือโจรสลัด โกเท็มบะ เอ้าท์เลท ภูเขาไฟฟูจิ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ฟาร์มสตรอเบอร์รี่ อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน
ทัวร์ญี่ปุ่น เพียง 59,900 บาท
     
รหัส : 002SBT-10JAN
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)
กำหนดเดินทาง : กุมภาพันธ์ - เมษายน 2561
ล่องเรือแม่น้ำซอง ชมธรรมชาติที่สวยงาม สมญานาม "กุ้ยหลินเมืองลาว" ชมเมืองหลวงใหม่ นครเวียงจันทน์ และ ชมเมืองมรดกโลก หลวงพระบาง ให้ท่านตักบาตรข้าวเหนียว ยามเช้าและ ชมตลาดเช้า เมืองหลวงพระบาง
ทัวร์ลาว เริ่มต้น 12,777 บาท
รหัส : 001SBT-10JAN
สายการบิน : Bangkok Airways (PG)
กำหนดเดินทาง : มีนาคม -เมษายน 2561
ร่วมประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว วิถีของชาวเมือง หลวงพระบาง ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่ พระธาตุพูสี พร้อมชมวิวทิวทัศน์ของเมืองหลวงพระบาง ชื่นชมความงาม น้ำตกตาดกวางสี น้ำตกหินปูนที่สวยมหัศจรรย์แห่งหลวงพระบาง
ทัวร์ลาว เริ่มต้น 12,211 บาท
รหัส : 002SBT-11JAN
สายการบิน : Bangkok Airways (PG)
กำหนดเดินทาง : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561
ชม พระราชวังเขมรินทร์, สักการะ เจดีย์เงิน เสริมศิริมงคล เยือนคุก ตวลสเลง สิ่งเตือนใจในอดีตของชาวกัมพูชา ล่องเรือโตนเลสาบ ท่องแดนอารยธรรมโบราณแห่งกัมพูชา นครธม, ปราสาทตาพรหม, ปราสาทบันทายสรี
ทัวร์กัมพูชา เพียง 15,555 บาท
     
รหัส : 003SBT-13JAN
สายการบิน : Thai Airways (TG)
กำหนดเดินทาง : มกราคม-มิถุนายน 2561
วัดอูลูวาตู (Uluwatu Temple) วัดที่ตั้งอยู่บนหน้าผาริมทะเลที่สูงเกือบ 70 เมตร หมู่บ้านคินตามณี หมู่บ้านแห่งนี้เป็นจุดชมวิว ภูเขาไฟบาร์ตูห์ และทะเลสาบบาร์ตูห์ ที่ สวยงามที่สุด ชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาไฟ และทะเลสาบบาร์ตูห์ที่ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกและ มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี
บาหลี อินโดนีเซีย เริ่มต้น 28,911 บาท
รหัส : 002SBT-13JAN
สายการบิน : Thai Airways (TG)
กำหนดเดินทาง : มกราคม-มิถุนายน 2561
ชมความงามยามตะวันลับขอบฟ้าที่ วิหารทานาห์ลอต ชม วัดอุลันดานูบราตัน วัดสวยในอ้อมกอดแห่งขุนเขาและทะเลสาบ ชม หมู่บ้าน คินตามณี จุดชมวิวภูเขาไฟและทะเลสาบบาร์ตู ที่สวยที่สุด
บาหลี อินโดนีเซีย เริ่มต้น 21,999 บาท
รหัส : 001SBT-05JAN
สายการบิน : MALAYSIA AIRLINES (MH)
กำหนดเดินทาง : กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2561
นำท่านสู่คาเมร่อน ไฮแลนด์ ดินแดนที่อากาศเย็นตลอดปี ชมมัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู ตั้งอยู่ริมทะเลสาบปุตรา ชมถ้ำบาตู (Batu Cave) เป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สืธิ์ของศาสนาฮินดู
ทัวร์มาเลเซีย เริ่มต้น 11,911 บาท
     
รหัส : 006HML-37JAN
สายการบิน : Druk Air (KB)หรือ Bhutan Airlines (B3)
กำหนดเดินทาง : 12-16 เมษายน 2561//13-17 เมษายน 2561
ชมระบำพื้นเมืองและระบำหน้ากาก เมืองพาโร พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติภูฏาน ชมความงดงาม "รินปุง ซอง" ชม ทิมพูซอง แวะถ่ายภาพซิมโตคาซอง
เส้นทางเอเชียอื่นๆ ราคาเดียว 53,900 บาท
รหัส : 005HML-37JAN
สายการบิน : Druk Air (KB)หรือ Bhutan Airlines (B3)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
ชมระบำพื้นเมืองและระบำหน้ากาก เมืองพาโร พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติภูฏาน ชมความงดงาม "รินปุง ซอง" ชม ทิมพูซอง แวะถ่ายภาพซิมโตคาซอง
เส้นทางเอเชียอื่นๆ ราคาเดียว 49,900 บาท
รหัส : 004SBT-37JAN
สายการบิน : Thai Smile (WE)
กำหนดเดินทาง : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561
ชม นครสีชมพู เมืองชัยปุระ เมืองหลักของราชสถาน ชมพระราชวังแห่งสายลม ฮาวา มาฮาล สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นสวยงาม ชม Amber fort ป้อมปราการที่ผสมผสานด้วยสถาปัตยกรรมระหว่างศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุต ชม บ่อน้ำจันเบารี ซึ่งเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่และลึกที่สุดในอินเดีย
เส้นทางเอเชียอื่นๆ เริ่มต้น 15,311 บาท
     
รหัส : 001SBT-11JAN
สายการบิน : Bangkok Airways (PG)
กำหนดเดินทาง : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561
ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมวิถีชีวิตชาวประมง เยือน วัดใหม่ สิ่งเตือนใจในอดีตของชาวกัมพูชา ชม โชว์ระบำอัปสรา ความงดงามแห่งศิลปะเขมร Light & Sound
ทัวร์กัมพูชา เริ่มต้น 11,555 บาท
รหัส : 003OR-09JAN
สายการบิน : Myanmar National Airlines (UB)
กำหนดเดินทาง : กุมภาพันธ์ 2561
สถานอันศักดิ์สิทธิ์ "เจดีย์ชเวดากอง" คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า พระลาภมุนี / พระเขี้ยวแก้วจุฬามณี / เจดีย์มหาวิชยะ / พระนอนตาหวาน / งาทัตจี / เจดีย์กาบาเอ / วัดบารมี ขอพร "เทพทันใจ" นัตโบโบยี ชื่อเสียงดังที่สุดในพม่า
ทัวร์พม่า เริ่มต้น 6,996 บาท
รหัส : 002OR-09JAN
สายการบิน : Myanmar National Airlines (UB)
กำหนดเดินทาง : กุมภาพันธ์ 2561
สถานอันศักดิ์สิทธิ์ "เจดีย์ชเวดากอง" คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า พระลาภมุนี / พระเขี้ยวแก้วจุฬามณี / เจดีย์มหาวิชยะ / พระนอนตาหวาน / งาทัตจี / เจดีย์กาบาเอ / วัดบารมี ขอพร "เทพทันใจ" นัตโบโบยี ชื่อเสียงดังที่สุดในพม่า
ทัวร์พม่า เริ่มต้น 6,556 บาท
     
รหัส : 001OR-09JAN
สายการบิน : Myanmar National Airlines (UB)
กำหนดเดินทาง : กุมภาพันธ์ 2561
1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ "เจดีย์ชเวดากอง" คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า) ขอพร นัตโบโบยี "เทพทันใจ" / ชม พระนอนตาหวาน สวยงามที่สุดในพม่า ขอเชิญร่วมบริจาคอาหารให้กับสุนัข ณ ศูนย์ช่วยเหลือสุนัข แบ่งปันขนม,อาหาร
ทัวร์พม่า เริ่มต้น 6,556 บาท
รหัส : 007CU-02JAN
สายการบิน : JIN AIR (LJ)
กำหนดเดินทาง : มีนาคม 2561
หมู่บ้านฝรั่งเศส Petite France สถานที่ถ่ายทำ You Who Came from the Star ปั่นจักรยานเรียลไบต์ ชมธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ สนุกเต็มที่กับเครื่องเล่นที่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (รวมค่าบัตรเครื่องเล่น)ทำบุญที่ วัดวาวูจองซา
ทัวร์เกาหลี เริ่มต้น 15,900 บาท
รหัส : 017HN-01JAN
สายการบิน : Japan Airlines (JL)
กำหนดเดินทาง : 27-31 มีนาคม//28 มี.ค. -1 เม.ย.61
ศาลเจ้าฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ โกเทมบะ โตเกียว ศาลเจ้าเมจิ (ชมซากุระ) ฮาราจูกุ ชิบูย่า โอไดบะ
ทัวร์ญี่ปุ่น เพียง 38,900 บาท
     
รหัส : 016TTN-01JAN
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดเดินทาง : มีนาคม-เมษายน 2561
ชมดอกซากุระ ณ สวนอุเอโนะ สวนสวยใจกลางกรุงโตเกียว สัมผัสความอลังการของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ชื่นชมความงามดอกไม้นานาพรรณ ณ สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 23,888 บาท
รหัส : 015TTN-01JAN
สายการบิน : PEACH AIR (MM)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
เปิดประสบการณ์ใหม่ โอกินาว่า เกาะสวรรค์แห่งญี่ปุ่น สัมผัสวัฒนธรรมชาวริวกิว ณ ปราสาทชูริ ชมสัตว์โลกใต้น้ำ ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 19,888 บาท
รหัส : 003SS-03JAN
สายการบิน : HongKong Airline (HX)
กำหนดเดินทาง : มกราคม- มีนาคม. 61
วิคทอเรีย พอยท์?ชายหาดรีพัลส์เบย์?ร้านจิวเวอร์รี่?ร้านหยก?วัดหวังต้าเซียน?วัดแชกงหมิว- อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน- อิสระช้อปปิ้งจุใจตลอดวัน?ฮ่องกง?กรุงเทพฯ
ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น 17,999 บาท
     
รหัส : 014ZE-01JAN
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดเดินทาง : มีนาคม - เมษายน 2561
เกียวโต ฟูชิมิ อินาริ วัดคินคาคุจิ ? นาโกย่า เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination อิออน จัสโก้ อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 37,900 บาท
รหัส : 013ZE-01JAN
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดเดินทาง : มีนาคม - เมษายน 2561
ฟูชิมิ อินาริ วัดคินคาคุจิ นาโกย่า เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ อิออน จัสโก้ ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวะโกะ เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 31,900 บาท
รหัส : 012ZE-01JAN
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดเดินทาง : เมษายน - พฤษภาคม 2561
เกียวโต วัดคิโยมิสึ ฟูชิมิ อินาริ วัดคินคาคุจิ นาโกย่า อิออน จัสโก้ หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ปราสาทมัตซึโมโต้
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 41,900 บาท
     
รหัส : 001BI-12JAN
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ ไถจง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึก ไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) ร้านขนมพายสับปะรด ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง ซือหลินไนท์มาเก็ท
ทัวร์ไต้หวัน เริ่มต้น 15,900 บาท
รหัส : 011TTN-01JAN
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดเดินทาง : เมษายน-พฤษภาคม 2561
เทศกาลชมดอกไม้ ดอกวิสทีเรีย และ ชิบะซากุระ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี สัมผัสความยิ่งใหญ่ของภูเขาไฟฟูจิ ชมสวนดอกไม้ สไตล์ญี่ปุ่น ณ สวนไคราคุเอน นมัสการพระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 25,888 บาท
รหัส : 010TTN-01JAN
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดเดินทาง : มีนาคม-เมษายน 2561
วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี สัมผัสความยิ่งใหญ่ของภูเขาไฟฟูจิ ชมสวนดอกไม้ สไตล์ญี่ปุ่น ณ สวนไคราคุเอน นมัสการพระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ พระพุทธรูปปางยืนที่สูงที่สุดในประเทศ ข้อปปิ้งสุดมันส์ชินจูกุ อาเมโยโกะและโอไดบะ ชมกันดั้ม ตัวใหม่ พร้อมประจำการ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 25,888 บาท
     
รหัส : 009SS-01JAN
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดเดินทาง : 30 มีนาคม - 4 เมษายน 2561
ทะเลสาบยามานากะ ภูเขาไฟฟูจิ นั่งรถไฟชินคันเซน ช้อปปิ้งซาคาเอะ วัดคิโยมิสึ สะพานโทเก็ตสึเคียว สวนไผ่ ชมวิวอุเมดะสกาย นิชิโนมิยะ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 44,900 บาท
รหัส : 008SS-01JAN
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดเดินทาง : เมษายน - พฤษภาคม 2561
ตื่นตาตื่นใจกับกำแพงหิมะอันงดงามกับเส้นทางอัลไพน์ ชมหมู่บ้านมรดกโลก แวะซื้อของฝาก ณ ตรอกเก่าซันมาชิซูจิ สัมผัสความสวยงามของกำแพงหิมะกับเส้นทางอัลไพน์
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 39,900 บาท
รหัส : 007SS-01JAN
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดเดินทาง : มีนาคม - เมษายน 2561
ชมเมืองหลวงเก่าเกียวโตและความงดงามของศิลปะญี่ปุ่น ตื่นตาตื่นใจกับดอกซากุระ ช้อปปิ้งย่านดังเมืองโตเกียว ณ ชินจุกุ ตระการตากับเทศกาลประดับไฟนาบานาโนะซาโตะ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 39,900 บาท
     
1, 2, 3, 4, 5, 6
   

บริษัท ไลอ้อน ทราเวล จำกัด ทัวร์ฮ่องกง
Lion Travel Co., Ltd.

เลขที่ 51 ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
E-mail : liontravel99@gmail.com
Tel : 02-9141406 Line: 088-2246699, 062-8184568, 094-4025197
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก แพคเกจทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ติดต่อทัวร์

Copyright © 2016 liontravels.net All Rights Reserved. ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี