ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
  ไปกับเราดีที่สุด รับประกันความพอใจ โทร. 02-9141406 Line: 088-2246699, 062-8184568, 094-4025197 :: ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก : ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก : ทัวร์เกาหลีราคาถูก : ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก : ทัวร์มาเก๊าราคาถูก : ทัวร์มาเลเซียราคาถูก : ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก : ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์ราคาถูก : ทัวร์เวียดนามราคาถูก : ทัวร์เมียนม่าราคาถูก : ทัวร์พม่าราคาถูก : ทัวร์ลาวราคาถูก : ทัวร์กัมพูชาราคาถูก : ทัวร์ไต้หวันราคาถูก : ทัวร์บาหลีราคาถูก : ทัวร์ปักกิ่งราคาถูก : ทัวร์จีนราคาถูก : ทัวร์คุนหมิงราคาถูก : ทัวร์คุณหมิงราคาถูก : ทัวร์กุ้ยหลินราคาถูก : ทัวร์จางเจียเจี้ยราคาถูก : ทัวร์เซี่ยงไฮ้ราคาถูก : ทัวร์จิวจ๊ายโกวราคาถูก : ทัวร์ฮาร์บิ้นราคาถูก : ทัวร์ซีอานราคาถูก : ทัวร์กวางเจาราคาถูก : ทัวร์ซัวเการาคาถูก : ทัวร์ยุโรปราคาถูก : ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก : ทัวร์อิตาลีราคาถูก : ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ราคาถูก : ทัวร์สวิสราคาถูก : ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก : ทัวร์นิวซีแลนด์ราคาถูก : ทัวร์อเมริการาคาถูก : ทัวร์อังกฤษราคาถูก : ทัวร์อิยิปต์ราคาถูก : ทัวร์รัสเซียราคาถูก : ทัวร์ตุรกีราคาถูก : ทัวร์จอร์แดนราคาถูก : ทัวร์ดูไบราคาถูก : ทัวร์ในประเทศราคาถูก :  
ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก

ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
โปรแกรมทัวร์ในประเทศ
ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
บริการด้านวีซ่า
ทัวร์เกาหลี
สถิติการเข้าชม Visitors Counter

 โปรแกรมทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนามราคาถูก

สภาพอากาศทัวร์เวียดนาม 4ฤดู

1.ฤดูหนาว ช่วงเดือน ธันวาคม-กุมภาพันธ์ ช่วงที่อากาศหนาวเย็น ประมาณ 7-20 องศาเซลเซียสและหนาวสุดในเดือนมกราคม

2.ฤดูใบไม้ผลิ ช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ฝนตกเล็กน้อย อุณหภูมิประมาณ17-23องศาเซลเซียส

3.ฤดูร้อน ช่วงเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม อากาศร้อนและมีฝนตก อุณหภูมิประมาณ 30-39 องศาเซลเซียส

4.ฤดูใบไม้ร่วง ช่วงเดือนกันยายน-พฤษจิกายน อุณหภูมิประมาณ 23-28 องศาเซลเซียส

ภาษาที่ใช้  ; ภาษาเวียดนาม ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส

ค่าเงิน : ด่อง ( VND ) โดยประมาณ420-460ด่อง เท่ากับ 1บาทไทย รหัส : 015JWL-08DEC
สายการบิน : Viet Jet Air
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
เมืองตากอากาศดาลัท เมืองที่มีอากาศเย็นตลอดทั้งปี เมืองตากอากาศญาตราง ริมทะเล เมืองแห่งการพักผ่อนริมทะเล & ทะเลทราย มุยเน่
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 12,900 บาท
รหัส : 014JWL-08DEC
สายการบิน : Viet Jet Air
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
โฮจิมินห์ โบสถ์นอร์ทเทรอดาม ตลาดเบนถัน ล่องเรือ ทะเลทรายมุยเน่ น้ำตกดาทันลา นั่งกระเช้าไฟฟ้า สวนดอกไม้
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 9,999 บาท
รหัส : 013JWL-08DEC
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
กำหนดเดินทาง : มีนาคม - พฤษภาคม 2561
ล่องเรือแม่น้ำไซง่อนรับประทานอาหาร โฮจิมินห์ ฟานเทียต ทะเลทรายมุยเน่ น้ำตกดาทันลา นั่งกระเช้าไฟฟ้า ตลาดเบนถัน
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 13,900 บาท
     
รหัส : 012PL-08DEC
สายการบิน : ไทย เวียดเจ็ท แอร์ (VZ)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
ลำธารนางฟ้า (Fairly Stream) ทะเลทรายแดง (Red Sand Dunce) ทะเลทรายขาว (White Sand Dunce) กระเช้าเตี่ยนลัม น้ำตกดาทันลา (รถราง) พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ เป๋าได๋ CRAZY HOUSE ตลาดพื้นเมืองดาลัด
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 8,999 บาท
รหัส : 011BI-08DEC
สายการบิน : Viet Jet Air ( VJ )
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม - เมษายน 2561
กรุงฮานอย เมืองนิงบิงห์ วัดไบ่ดิงห์ นิงก์บิงห์ ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก ฮานอย สุสานโฮจิมินห์ วัดหง๊อกเซิน ช็อปปิ้งถนน 36 สาย
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 7,900 บาท
รหัส : 010ZE-08DEC
สายการบิน : VIETJET AIR
กำหนดเดินทาง : มกราคม - เมษายน 2561
เมืองโฮจิมินท์ เมืองมุยเน่ ทะเลทรายขาว ทะเลทรายแดง FAIRY STREAM ท่าเรือมุยเน เมืองดาลัด NIGHT MARKET CRAZY HOUSE DALAT FLOWER GRADENS น้ำตก DATANLA นั่งกระเช้าไฟฟ้า วัดตั๊กลัม พระราชวังฤดูร้อน
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 12,888 บาท
     
รหัส : 009ZE-08DEC
สายการบิน : Thai Lion Air (SL)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มิถุนายน 2561
เมืองฮานอย ลาวไก เมืองซาปา ภูเขาฮามรอง หมู่บ้าน CAT CAT VILLAGE SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) ทะเลสาบคืนดาบ วัดหงอกเซิน ถนน 36 สาย จัตุรัสบาดิงห์ สุสานโฮจิมินห์ ทำเนียบประธานาธิบดี
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 12,888 บาท
รหัส : 008ZE-08DEC
สายการบิน : Air Asia
กำหนดเดินทาง : กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2561
เมืองฮานอย จัตุรัสบาดิงห์ สุสานโฮจิมินห์ ทำเนียบประธานาธิบดี บ้านพักลุงโฮ วัดเจดีย์เสาเดียว เมืองซาปา ตลาด LOVE MARKET กระเช้าไฟฟ้า เขาฟานซิปัน
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 11,888 บาท
รหัส : 007ZE-08DEC
สายการบิน : VIETJET AIR
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
ไฮฟอง ฮาลอง ตลาด NIGHT MARKET ฮาลอง เบย์ ถ้ำสวรรค์ เกาะไก่ชน นั่งกระเช้า2ชั้น นั่งชิงช้าสวรรค์ SUNW HEEL ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 9,888 บาท
     
รหัส : 006BI-08DEC
สายการบิน : Viet Jet Air
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
น้ำตกดาลันตา นั่งรถรางROLLER COSTER ชมบ้านเพี้ยนCRAZY HOUSE นั่งกระเช้าไฟฟ้า วัดตั๊กลัม พระราชวังฤดูร้อน สวนดอกไม้ Clay Pot Village ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัท
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 8,900 บาท
รหัส : 005SBT-08DEC
สายการบิน : Bangkok Airway (PG)
กำหนดเดินทาง : มีนาคม-พฤษภาคม 2561
ดำน้ำตื้นชมปะการัง ณ เกาะฮอมดำ ชมน้ำตกสวยตราง น้ำตกที่สวยของบนเกาะ ชมเจดีย์ร้อยล้าน "เจดีย์เจดีย์โฮโกว้ก" ชมเรือนจำฟู้โกว๊ก เรือนจำที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาใต้ ช้อปปิ้ง ณ ตลาดกลางคืนดิงเกา
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 11,991 บาท
รหัส : 004SBT-08DEC
สายการบิน : ์Nok Air
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
เมืองโฮจิมินห์ ชมเมืองในรูปแบบของสถาปัตยกรรมฝรั่งเศส และสวนกลางเมือง เที่ยวชม อุโมงค์กู๋จี จุดยุทธศาสตร์สำคัญสมัยสงครามเวียดนาม เที่ยวชมเมืองดาลัด เมืองที่แสนโรแมนติก ที่ได้รับสมยานาม ว่า หุบเขาแห่งความรัก
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 11,991 บาท
     
รหัส : 003CI-08DEC
สายการบิน : Vietjetair (VZ)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
ชมสวนดอกไม้เมืองหนาว เที่ยวน้ำตก สนุกสนานกับการนั่งรถราง พร้อมตะลุยทะเลทรายขาวและแดง พร้อมจิบไวน์ดาลัด
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 8,888 บาท
รหัส : 002BI-08DEC
สายการบิน : Nok Air (DD)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม - มีนาคม 2561
กรุงเทพฯ โฮจิมินห์ซิตี้ อุโมงค์กู่จี ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อนยามค่ำคืนพร้อมอาหารเย็น+ชมโชว์บนเรือ โฮจิมินห์ ฟานเทียด(มุยเน่) ทะเลทรายขาว ทะเลทรายแดง ชมลำธาร FAIRYSTREAM
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 11,900 บาท
รหัส : 001BI-08DEC
สายการบิน : Nok Air (DD)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม - มีนาคม 2561
โฮจิมินห์ซิตี้ฟานเทียด(มุยเน่) ทะเลทรายขาว ทะเลทรายแดง มุยเน่ โฮจิมินห์ พิพิธภัณฑ์สงคราม ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อนพร้อมชมโชว์
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 9,900 บาท
     
รหัส : 011ZE-08NOV
สายการบิน : THAI VIETJET (VZ)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - เมษายน 2561
เมืองญาจาง วัดลองเซิน เจดีย์โพนากา ตลาดญาจาง นั่งกระเช้ามข้ามทะเล วินเพิร์ล แลนด์ เมืองดาลัท ไนท์มาร์เก็ต น้ำตก DATANLA นั่งรถราง ROLLER COASTER นั่งกระเช้าไฟฟ้า วัดตั๊กลัม พระราชวังฤดูร้อน CRAZY HOUSE
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 11,888 บาท
รหัส : 010ZE-08NOV
สายการบิน : VIETJET AIR
กำหนดเดินทาง : มกราคม - เมษายน 2561
เมืองดาลัด น้ำตก DATANLA นั่งรถราง ROLLER COASTER นั่งกระเช้าไฟฟ้า วัดตั๊กลัม ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน CRAZY HOUSE พระราชวังฤดูร้อน สถานีรถไฟเก่า วัดหลิงเฝือก โบสถ์รูปไก่
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 9,888 บาท
รหัส : 009IT-08NOV
สายการบิน : THAI VIETJET (VZ)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม - มีนาคม 2561
สวนดอกไม้เมืองหนาว ดาลัด สถานีรถไฟ เจดีย์มังกร นั่งกระเช้าชมเมืองดาลัด วัดตั๊กลัม น้ำตกดาดันลา นั่งรถเลื่อน พระราชวังเบ๋าได่ Crazy House Dalat Night Market
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 7,888 บาท
     
รหัส : 008IT-08NOV
สายการบิน : THAI VIETJET (VZ)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม - มีนาคม 2561
ดาลัด สถานีรถไฟ เจดีย์มังกร นั่งกระเช้าชมเมืองดาลัด วัดตั๊กลัม น้ำตกดาดันลา นั่งรถเลื่อน พระราชวังเบ๋าได่ Crazy House Dalat Night Market ทะเลทราย มุยเน่ นั่งรถจิ๊ป
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 9,888 บาท บาท
รหัส : 006SBT-08NOV
สายการบิน : Bangkok Airway (PG)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - พฤษภาคม 2561
เที่ยวชม เมืองเว้ เมืองหลวงเก่าที่มีโบราณสถานอยู่ทั่วเมือง ล่องเรือมังกร ชมแม่น้ำหอม ขึ้นสู่ยอดเขา บานาฮิลล์ นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 11,991 บาท
รหัส : 005SBT-08NOV
สายการบิน : แอร์เอเชีย
กำหนดเดินทาง : มกราคม2561-พฤษภาคม2561
ฮานอย เมืองลาวไก ซาปา Silver Water Fall Cat Cat Village ตลาดเมืองซาปา ( Love market) ซาปา(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชม.)ซาปา ยอดเขาฮัมรอง ฮานอย(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชม.)ฮานอย นิงห์บิงห์+ล่องเรือฮาลองบก+ถ้ำตำก๊อก ฮาลอง ชมโชว์หุ่นฮาลอง ล่องเรืออ่าวฮาลอง ถ้ำนางฟ้า ฮานอย อิสระช้อบปิ้งถนน 36 สาย
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 12,991 บาท
     
รหัส : 004SBT-08NOV
สายการบิน : บางกอกแอร์เวย์
กำหนดเดินทาง : มกราคม 2561-พฤษภาคม 2561
ดานังเมือง เว้ พระราชวังเว้ สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ เมือง เว้ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม วัดเทียนมู่ ตลาดดองบา ฮอยอัน สะพานญี่ปุ่น บ้านเลขที่ 101 เมือง ฮอยอัน ดานัง ดานัง นั่งกระเช้าขึ้น ลง บานาฮิลล์ Fantasy Park สะพานแห่งความรัก สะพานมังกร ตลาดฮานดานัง ดานัง นมัสการเจ้าแม่กวนอิมวัดหลินอึ๋ง ชมวิวภูเขาลิง สนามบินดานัง
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 12,991 บาท
รหัส : 003BI-08NOV
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม - มีนาคม 2561
กรุงฮานอย ลาวไก ซาปา ถ่ายรูปชายแดน เวียดนาม+จีน+ลาวไก+ตลาดซาปา ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ตน้ำตกสีเงิน นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน ทะเลสาบคืนดาบสะพานแสงอาทิตย์ วัดหง๊อกซิน โชว์หุ่นกระบอกน้ำ นิงก์บิงห์ ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 11,900 บาท
รหัส : 002BI-08NOV
สายการบิน : Bangkok Airway (PG)
กำหนดเดินทาง : มีนาคม - เมษายน 2561
ดานัง เว้ เจดีย์เทียนมู่ สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ ตลาด Dong Ba ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม เจดีย์เทียนมู่สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ เมืองโบราณฮอยอัน หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้งฮอยอัน วัดฟุ๊กเกี๋ยน บ้านโบราณสะพานญี่ปุ่น ศาลกวนอู ฮอยอัน นั่งกระเช้าขึ้นเขาบาน่าฮิลล์ ดานัง วัดลินห์อึ๋ง สะพานมังกร ช้อปปิ้งตลาดฮาน
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 12,900 บาท
     
รหัส : 001GO-08NOV
สายการบิน : Nok Air
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560
กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์-ดาลัดดาลัด-Datalla Water Fall (นั่งรถราง)-กระเช้าไฟฟ้า-ชมวังฤดูร้อนของกษัตริย์เบ๋าได๋ -สวนดอกไม้เมืองหนาว -มุยเน่มุยเน่-Sand Dune-Fairly Stream-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-นครโฮจิมินห์นครโฮจิมินห์-อุโมงค์กู๋จี-โบสถ์นอร์ทเทรอดาม-ที่ทำการไปรษณีย์-ชมการแสดงระบำตุ๊กตาน้ำ-นครโฮจิมินห์นครโฮจิมินห์-ช้อปปิ้ง ณ ตลาดเบนถัน-กรุงเทพฯ
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 15,900 บาท
รหัส : 017CI-08OCT
สายการบิน : Bangkok Airways (PG)
กำหนดเดินทาง : มกราคม-กรกฏาคม 61
เยือนภูเขา บานาฮิลล์ เพลิดเพลินกับการนั่งกระเช้า สุสานจักรพรรดิ ไคดิงห์ (Kai Dinh) ตลาดดองบา วัดเทียนมู่ พระราชวังไดโน้ย ชมภูเขาหินอ่อน Marble Mountains พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์วัดกวนอู ศาลเจ้า ชุมชนชาวจีน และบ้านโบราณ
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 12,899 บาท
รหัส : 016JW-08OCT
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน - มกราคม 2561
เที่ยวเวียดนามกลาง เมืองมรดกโลก ดานัง เว้ พระราชวังไดโนย สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ บานาฮิลล์ ฮอยอัน ตลาดฮาน
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 12,900 บาท
     
รหัส : 015JW-08OCT
สายการบิน : การบินไทย (TG)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560
โฮจิมินห์ ฟานเทียต ทะเลทรายมุยเน่ ดาลัท น้ำตกดาทันลา นั่งกระเช้าไฟฟ้า ล่องเรือรับประทานอาหารแม่น้ำไซ่ง่อน ตลาดเบนถัน
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 18,900 บาท
รหัส : 014JW-08OCT
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560
โฮจิมินห์ ฟานเทียต ทะเลทรายมุยเน่ ฟานเทียต ดาลัท น้ำตกดาทันลา นั่งกระเช้าไฟฟ้า ล่องเรือรับประทานอาหารแม่น้ำไซ่ง่อน
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 11,900 บาท
รหัส : 013JW-08OCT
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน 2560 - กุมภาพันธ์ 2561
เที่ยวเมืองซาปาบรรยากาศขุนเขา...พักซาปา 2คืนเต็มอิ่ม หุบเขาปากมังกร หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต น้ำตกซิลเวอร์ ฟานซีปัน ฮานอย ทะเลสาบคืนดาบ ถนน 36สาย นิงห์บิงห์
ทัวร์เวียดนาม เริ่่มต้น 12,900 บาท
     
รหัส : 012JW-08OCT
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน 2560 - กุมภาพันธ์ 2561
เมืองซาปา หุบเขาปากมังกร ตลาดLove Market หมู่บ้านชาวเขากั๊ต กั๊ต น้ำตกสีเงิน ทะเลสาบคืนดาบ วัดหงอกเซิน ถนน 36 สาย จัตุรัสบาดิงห์ สุสานโฮจิมินห์ ทำเนียบประธานาธิบดี บ้านพักโฮจิมินห์ ชมวัดเจดีย์เสาเดียว เมืองฮาลองเบย์ อ่าวฮาลองย์ อ่าวฮาลอง ถ้ำนางฟ้า
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 12,900 บาท
รหัส : 011BI-08OCT
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มิถุนายน 2561
เว้ พระราชวังเว้ ตลาด Dong Ba ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม เจดีย์เทียนมู่ สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ เมืองโบราณฮอยอัน หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้งฮอยอัน วัดฟุ๊กเกี๋ยน บ้านโบราณ สะพานญี่ปุ่น ศาลกวนอู ฮอยอัน นั่งกระเช้าขึ้นเขาบาน่าฮิลล์ ดานัง วัดลินห์อึ๋ง สะพานมังกร ดานังช้อปปิ้งตลาดฮาน
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 12,900 บาท
รหัส : 010BI-08OCT
สายการบิน : Bangkok Airway (PG)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560 - มีนาคม 2561
เกาะฟูโกว้ก วัดดิงชาว น้ำตกเสือยแจง ตลาดฟูโกว้กไนท์มาเก็ต ดำน้ำตื้นเกาะฮอมดำ ชมเครื่องประดับไข่มุก เรือนจำฟูโกว้ก ไร่พริกไท ซิมไวน์ หาดเยืองดอง เมืองเยืองดอง หมู่บ้านชาวประมงฮามนิง
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 11,900 บาท
     
รหัส : 008SPR-08OCT
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560
ฮานอย ถนนย่านการค้า 36 สาย ชม ตึกทำเนียบประธานาธิบดี ชมเจดีย์เสาเดียว ตลาดเมืองซาปา หมู่บ้านชาวเขากัตกัต น้ำตกซิลเวอร์ เทือกเขา ฟานซีปัน
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 13,900 บาท
รหัส : 006ZG-08OCT
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560
เมืองดานัง เมืองเว้ พระราชวังเว้ ตลาดดองบา ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม วัดเทียนมู่ สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ หมู่บ้านแกะสลัก ฮอยอัน สะพานญี่ปุ่น บ้านเลขที่ 101 บานาฮิล (นั่งกระเช้าไฟขึ้น-ลง) FANTASY PAKR สะพานแห่งความรัก สะพานมังกร หาดหมีเคว วัดหลินอึ๋ง ตลาดฮานดานัง
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 13,888 บาท
รหัส : 005BI-08OCT
สายการบิน : Thai Lion Air (SL)
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน 2560 - มีนาคม 2561
ซินจ่าว...เวียดนาม ล่องเรือชม อ่าวฮาลองเบย์ มรดกโลก ชมความงาม ถ้ำนางฟ้า + ทะเลสาบคืนดาบ ที่ยวชม สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ช้อปปิ้งแบบจุใจ ในตลาดไนท์มาร์เก็ตฮาลอง + ถนนสาย 36 ชมความงดงาม ของวิหารวรรณกรรม ที่ไม่มีใครเหมือน
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 9,900 บาท
     
รหัส : 003BI-08OCT
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน 60 - เมษายน 61
เที่ยวชมนาขั้นบันไดและวิถีชีวิตชาวเขาที่ หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต + น้ำตกสีเงิน ช้อปปิ้งตลาดซาปา ชมทิวทัศน์เขาฮามลอง ชมความงาม ถ้ำนางฟ้า + ทะเลสาบคืนดาบ ช้อปปิ้งแบบจุใจ ในตลาดไนท์มาร์เก็ตฮาลอง + ถนนสาย 36 ล่องเรือชม อ่าวฮาลองเบย์มรดกโลก
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 11,900 บาท
รหัส : 002BI-08OCT
สายการบิน : Thai AirAsia (FD)
กำหนดเดินทาง : ตุลาคม 60 - มีนาคม 61
ชมความงาม ของโบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม ชม กรมไปรษณีย์กลางสไตล์ฝรั่งเศษ นำท่านเข้าชมบ้านเพี้ยน (Crazy House) บ้านสไตล์แปลกๆ แถมฟรี นั่งรถจิ๊บ ตะลุยทะเลทราย ช้อปปิ้งแบบจุใจ ตลาดเบนถัน
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 11,900 บาท
รหัส : 001BI-08OCT
สายการบิน : Viet Jet Air ( VJ )
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน - ธันวาคม 60
ราคาสุดคุ้ม กรุงฮานอยชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต ชมน้ำตกสีเงิน ตลาดซาปา เขาฮามลอง ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน-ฮานอย วัดหง๊อกเซิน ช็อปปิ้งถนน 36 สาย
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 9,999 บาท
     
รหัส : 021PL-08SEP
สายการบิน : Vietnam Airline (VN)
กำหนดเดินทาง : ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561
ดื่มด่ำกับอากาศบริสุทธิ์ ณ เมืองซาปา นั่งกระเช้า สู่ยอดเขาฟานซีปัน ที่สูงที่สุดในอินโดจีน คาราวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม พร้อมชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก จุใจกับการช้อปปิ้ง ณ ถนน 36 สาย พิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 12,500 บาท
รหัส : 020PL-08SEP
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
กำหนดเดินทาง : ตุลาคม 2560 -มิถุนายน 2561
เที่ยวชมเมืองเก่าสุดคลาสสิค ขึ้นชื่อมกดกโล สนุกสนานเต็มอิ่มทั้งวันกับสวนสนุก FANTASY PARK ชมแสงสีอลังการ มังกรพ่นไฟ พ่นน้ำ ที่สะพานมังกร เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติสุดหรู ที่ยอดเขา Bana Hill ลิ้มรสอาหารชาววัง ในบรรยากาศเมืองหลวงเก่า อาหารทะเลขึ้นชื่อของเมืองดานัง - กุ้งมังกรฮ่องเต้
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 9,999 บาท
รหัส : 018PL-08SEP
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
กำหนดเดินทาง : 29 ธ.ค. 60 - 01 ม.ค. 61 / 31 ธ.ค. 60 - 03 ม.ค. 61
(เทศกาลปีใหม่ไฟล์ทไปเย็น - กลับเที่ยง) คาราวะสุสานลุงโฮ ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก พร้อมสัมผัสมรดกโลก ณ อ่าวฮาลอง ลิ้มรสอาหารซีฟู้ดบนเรือ พิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN
ทัวร์เวียดนาม 11,500 บาท
     
รหัส : 017PL-08SEP
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
กำหนดเดินทาง : กันยายน 2560 - เมษายน 2561
ดื่มด่ำกับอากาศบริสุทธิ์ ณ เมืองซาปา คาราวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก จุใจกับการช้อปปิ้ง ณ ถนน 36 สาย พิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 9,500 บาท
รหัส : 016PL-08SEP
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
กำหนดเดินทาง : 31 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561
ดื่มด่ำกับอากาศบริสุทธิ์ ณ เมืองซาปา คาราวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม พร้อมชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก จุใจกับการช้อปปิ้ง ณ ถนน 36 สาย พิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN
ทัวร์เวียดนาม 12,900 บาท
รหัส : 015PL-08SEP
สายการบิน : Vietnam Airline (VN)
กำหนดเดินทาง : ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561
คาราวะสุสานลุงโฮ ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก พร้อมสัมผัสมรดกโลก ณ อ่าวฮาลอง ลิ้มรสอาหารซีฟู้ดบนเรือ(พิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN )
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 8,555 บาท
     
รหัส : 014PL-08SEP
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน - มกราคม 2561
ล่องเรือกระจาดชมทุ่งนา 2 ข้างทาง ของเมืองนิงห์บิงห์ สัมผัสมรดกโลก ณ อ่าวฮาลอง ลิ้มรสอาหารซีฟู้ดบนเรือ คาราวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม พร้อมชมโชว์หุ่นกระบองน้ำหนึ่งเดียวในโลก จุใจกับการช้อปปิ้ง ณ ถนน 36 สาย พิเศษบุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 11,900 บาท
รหัส : 012CI-08SEP
สายการบิน : ไลอ้อนแอร์ ( SL )
กำหนดเดินทาง : 8-11 ธ.ค. / 29ธ.ค.-1ม.ค.61
นาขั้นบันไดใหญ่ที่สุดในโลก-พิชิตหลังคาแห่งอินโดจีนยอดเขาฟานซีปัน พร้อมเที่ยวเมืองฮานอย พักซาปา 2 คืน / ฮานอย1คืน พร้อม SEN BUFFET 1 มื้อ
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 14,899 บาท
รหัส : 011PL-08SEP
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน 2560- มีนาคม 2561
นั่งกระเช้าข้ามทะเล Queen Cable Car 2 ชั้น ใหญ่ที่สุดในโลกนั่งชิงช้าสวรรค์ ชมวิวมุมสูงของอ่าวฮาลอง สนุกสนานกับสวนสนุก Sun World แห่งใหม่ที่ฮาลองเบย์ คาราวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม พร้อมสัมผัสมรดกโลก ณ อ่าวฮาลอง ลิ้มรสอาหารซีฟู้ดบนเรือ
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 9,500 บาท
     
รหัส : 010PL-08SEP
สายการบิน : แอร์เอเซีย (FD)
กำหนดเดินทาง : กันยายน 2560-เมษายน 2561
นั่งกระเช้าข้ามทะเล Queen Cable Car 2 ชั้น ใหญ่ที่สุดในโลกนั่งชิงช้าสวรรค์ ชมวิวมุมสูงของอ่าวฮาลอง สนุกสนานกับสวนสนุก Sun World แห่งใหม่ที่ฮาลองเบย์ คาราวะสุสานลุงโฮ ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก พร้อมสัมผัสมรดกโลก ณ อ่าวฮาลอง ลิ้มรสอาหารซีฟู้ดบนเรือ
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 9,900 บาท
รหัส : 009CI-08SEP
สายการบิน : Bangkok Airways
กำหนดเดินทาง : มิถุนายน-ธันวาคม 2560
ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น เที่ยวครบทุกไฮไลท์ และ ช้อปปิ้ง 2 ตลาดดัง ดองบา,ตลาดฮาน ตื่นตาไปกับมังกรพ่นไฟ และ ล่องเรือชมสองฝั่งแม่น้ำหอม อิ่มอร่อยกับภัตตาคารบนบาน่าฮิลล์ และ สลัดกุ้งมังกรโต๊ะละ 1 ตัว ณ ร้าน NM ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ และ Wi-Fi on Bus
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 11,899 บาท
รหัส : 005ZE-08SEP
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
กำหนดเดินทาง : กันยายน-ธันวาคม 2560
สัมผัสความโรแมนติกผ่านสายหมอก ณ เมืองซาปา 2 คืน เต็มอิ่ม!! ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า เพื่อขึ้นชมยอดเขาฟานซิปัน สูงที่สุดในเวียดนาม ชมนาขั้นบันไดใหญ่ที่สุดในโลก หมู่บ้านก๊าต ก๊าต เที่ยวเมืองนิงบิงห์ ฮาลองบก สถานที่จริงถ่ายทำเรื่อง KONG SKULL ISLAND
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 11,888 บาท
     
รหัส : 003ZE-08SEP
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
กำหนดเดินทาง : ตุลาคม-ธันวาคม 2560
สัมผัสโฮจิมินท์ซิตี้ เมืองเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเวียดนาม ผจญภัยในทะเลทรายขาว และทะเลทรายแดง เมืองมุยเน่ นั่งกระเช้าไฟฟ้าสัมผัสอากาศเย็น และความโรแมนติกที่เมืองดาลัท ชมความงามของแกรนด์แคนย่อนเวียดนาม ช้อปปิ้งในตลาดเบ๋นถั่น ล่องเรือทานอาหารค่ำกลางแม่น้ำไซง่อน พร้อมชมการแสดงพื้นบ้าน
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 11,888 บาท
รหัส : 004ZE-08SEP
สายการบิน : Vietjet Air (VJ)
กำหนดเดินทาง : ตุลาคม-ธันวาคม 2560
เต็มอิ่มพักดาลัท 4 ดาว 2 คืน เมืองสุดโรแมนติก ที่มีอากาศเย็นตลอดทั้งปี นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมเมือง ชมสวนดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ บินภายในไม่เหนื่อยนั่งรถ ตะลุยทะเลทรายมุยเน่ นั่งรถรางชมน้ำตกดาตันลา ชมพระราชวังฤดูร้อน ของจักรพรรดิเบ๋าได่ ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 12,888 บาท
รหัส : 008ZE-08SEP
สายการบิน : Qatar Airways (QR)
กำหนดเดินทาง : กันยายน - ธันวาคม 2560 (ปี่ใหม่2561)
สัมผัสความโรแมนติกผ่านสายหมอก พักเต็มอิ่มซาปา 2 คืน!! รวมค่าขึ้นกระเช้า ชมยอดเขาฟานซิปัน ชมนาขั้นบันไดใหญ่ที่สุดในโลก ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำที่แรกในเวียดนาม ช้อปปิ้งถนน 36 สาย พิเศษ!! บุฟเฟต์นานาชาติ อาหารกว่า 80 ชนิด SEN BUFFET
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 12,888 บาท
     
รหัส : 002ZE-08SEP
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
กำหนดเดินทาง : กันยายน-ธันวาคม 2560
สัมผัสความโรแมนติกผ่านสายหมอก ณ เมืองซาปา 2 คืน เต็มอิ่ม ชมนาขั้นบันไดใหญ่ที่สุดในโลก หมู่บ้านก๊าต ก๊าต ช้อปปิ้งถนน 36 สาย ชมน้ำตก SILVER WATER FALL คารวะสุสานวีรบุรุษชาวเวียดนาม
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 11,888 บาท
รหัส : 001ZE-08SEP
สายการบิน : Veitjet
กำหนดเดินทาง : ตุลาคม-ธันวาคม 2560
บินเข้าทาง ไฮฟอง บินออกทาง ฮานอย ไม่ต้องนั่งรถย้อนกลับ!! ขึ้นกระเช้า QUEEN 2ชั้น ใหญ่สุดในโลก นั่งชิงช้าสวรรค์ SUNWHEEL ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ ความงามที่สรรค์สร้างจากธรรมชาติ ช้อปปิ้งเพลินๆถนน 36 สาย ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำที่แรกของโลก
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 8,888 บาท
รหัส : 022PR-08AUG
สายการบิน : เวียดนาม แอร์ไลน์ (VN)
กำหนดเดินทาง : ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561
ล่องเรือกระจาดชมทุ่งนา 2 ข้างทาง ของเมืองนิงห์บิงห์ สัมผัสมรดกโลก ณ อ่าวฮาลอง ลิ้มรสอาหารซีฟู๊ดบนเรือ คาราวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม พร้อมชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก จุใจการช้อปปิ้ง ณ ถนน 36 สาย พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 12,900 บาท
     
รหัส : 021PR-08AUG
สายการบิน : เวียดนาม แอร์ไลน์ (VN)
กำหนดเดินทาง : ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561
ดื่มด่ำกับอากาศบริสุทธิ์ ณ เมืองซาปา คาราวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม พร้อมชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก จุใจกับการช้อปปิ้ง ณ ถนน 36 สาย พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 12,500 บาท
รหัส : 020PR-08AUG
สายการบิน : เวียดนาม แอร์ไลน์
กำหนดเดินทาง : ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561
คาราวะสุสานลุงโฮ ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก พร้อมสัมผัสมรดกโลก ณ อ่าวฮาลอง ลิ้มรสอาหารซีฟู้ดบนเรือ
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 13,500 บาท
รหัส : 019PR-08AUG
สายการบิน : เวียดนาม แอร์ไลน์ (VN)
กำหนดเดินทาง : ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561
คาราวะสุสานลุงโฮ ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก พร้อมสัมผัสมรดกโลก ณ อ่าวฮาลอง ลิ้มรสอาหารซีฟู้ดบนเรือ
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 9,999 บาท
     
รหัส : 015PR-08AUG
สายการบิน : แอร์เอเซีย (FD)
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน 2560 - มกราคม 2561
ล่องเรือกระจาดชมทุ่งนา 2 ข้างทาง ของเมืองนิงห์บิงห์ สัมผัสมรดกโลก ณ อ่าวฮาลอง ลิ้มรสอาหารซีฟู้ดบนเรือ คาราวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม พร้อมชมโชว์หุ่นกระบองน้ำหนึ่งเดียวในโลก จุใจกับการช้อปปิ้ง ณ ถนน 36 สาย พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 12,900 บาท
รหัส : 014PR-08AUG
สายการบิน : แอร์เอเซีย (FD)
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน 2560 - มกราคม 2561
ดื่มด่ำกับอากาศบริสุทธิ์ ณ เมืองซาปา คาราวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม พร้อมชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก จุใจกับการช้อปปิ้ง ณ ถนน 36 สาย พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น บาท
รหัส : 013PR-08AUG
สายการบิน : แอร์เอเซีย (FD)
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน 2560 - มกราคม 2561
ดื่มด่ำกับอากาศบริสุทธิ์ ณ เมืองซาปา นั่งกระเช้า สู่ยอดเขาฟานซีปัน ที่สูงที่สุดในอินโดจีน คาราวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม พร้อมชมโชว์หุ่นกระบองน้ำหนึ่งเดียวในโลก จุใจกับการช้อปปิ้ง ณ ถนน 36 สาย พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 12,900 บาท
     
รหัส : 012PR-08AUG
สายการบิน : แอร์เอเซีย (FD)
กำหนดเดินทาง : ตุลาคม 2560 - มิถุนายน 2561
เที่ยวชมเมืองเก่าสุดคลาสสิค ขึ้นชื่อมกดกโลก สนุกสนานเต็มอิ่มทั้งวันกับสวนสนุก FANTASY PARK ชมแสงสีอลังการ มังกรพ่นไฟ พ่นน้ำ ที่สะพานมังกร เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติสุดหรู ที่ยอดเขา Bana Hill ลิ้มรสอาหารชาววัง ในบรรยากาศเมืองหลวงเก่า อาหารทะเลขึ้นชื่อของเมืองดานัง , กุ้งมังกรฮ่องเต้
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 9,999 บาท
รหัส : 011PR-08AUG
สายการบิน : แอร์เอเซีย (FD)
กำหนดเดินทาง : กันยายน 2560 - เมษายน 2561
คาราวะสุสานลุงโฮ ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก พร้อมสัมผัสมรดกโลก ณ อ่าวฮาลอง ลิ้มรสอาหารซีฟู้ดบนเรือ พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 8,999 บาท
รหัส : 009GO-08AUG
สายการบิน : Nok Air (DD)
กำหนดเดินทาง : สิงหาคม - ธันวาคม 2560
เที่ยว มหานครโฮจิมินห์ ชมความงามของสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสเก่าแก่ สัมผัสมนต์ขลังแห่งทะเลทรายตะวันออก ?มุยเน่? เที่ยวเมืองดาลัด เมืองที่แสนโรแมนติก ที่ได้รับสมญานาม ว่า หุบเขาแห่งความรัก พิเศษ!!
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 12,900 บาท
     
รหัส : 008GO-08AUG
สายการบิน : Qatar Airways (QR)
กำหนดเดินทาง : กันยายน - ธันวาคม 2560
ล่องเรือชมมรดกโลกอ่าว ?ฮาลองเบย์? 2. ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ วัฒนธรรม 1 เดียวในโลก 3. ขึ้นฟานซิปันยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีน จนได้รับการกล่าวขานว่า ?หลังคาแห่งอินโดจีน?
ทัวร์เวียดนาม 15,900 บาท
รหัส : 007ZE-08AUG
สายการบิน : Vietnam Airline (VN)
กำหนดเดินทาง : ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561
เต็มอิ่มพักดาลัท 4 ดาว 2 คืน เมืองสุดโรแมนติก ที่มีอากาศเย็นตลอดทั้งปี นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมเมือง ชมสวนดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ บินภายในไม่เหนื่อยนั่งรถ ตะลุยทะเลทรายมุยเน่ นั่งรถรางชมน้ำตกดาตันลา ชมพระราชวังฤดูร้อน ของจักรพรรดิเบ๋าได่ ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 14,888 บาท
รหัส : 006JW-08AUG
สายการบิน : Bangkok Airways (PG)
กำหนดเดินทาง : กันยายน - ธันวาคม 2560
นำท่านเข้าชมพระราชวังโบราณไดโนย แห่งสุดท้ายของเวียดนาม ที่องค์การยูเนสโกประกาศให้เป็นแหล่งมรดกโลก เป็นที่ประทับ ที่ทำการของระบบราชวงศ์สุดท้ายของประเทศเวียดนาม คือพระราชวงศ์เหงียน
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 9,999 บาท
     
รหัส : 005ZE-08AUG
สายการบิน : Air Asia
กำหนดเดินทาง : กันยายน - ธันวาคม 2560
เที่ยวเมืองนิงบิงห์ ฮาลองบก สถานที่จริงถ่ายทำเรื่อง KONG SKULL ISLAND ล่องเรือกระจาดชมธรรมชาติที่ลงตัว วัดบายดิงห์ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม!! คาราวะศพท่านโฮจิมินห์ เยี่ยมชมสถานที่ทำงานและบ้านพักของจริง นั่งรถกอล์ฟชมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาวเวียดนามในเมืองฮานอย
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 10,888 บาท
รหัส : 004ZE-08AUG
สายการบิน : AIR ASIA
กำหนดเดินทาง : กันยายน - ธันวาคม 2560
เดินทางครั้งเดียว เที่ยวครบ 3 เมือง เที่ยวครบทุกจุดไฮไลท์ !! ล่องเรืออ่าวฮาลอง ขึ้นกระเช้า2ชั้นใหญ่ นั่งชิงช้าสวรรค์ ชมวิวเมืองฮาลอง เที่ยวเมืองนิงบิงห์ ฮาลองบก สถานที่จริงถ่ายทำเรื่อง KONG SKULL ISLAND นั่งรถกอล์ฟชมเมือง ฮานอย ช้อปปิ้งเพลินๆ ถนน 36 สาย
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 11,888 บาท
รหัส : 002CI-08AUG
สายการบิน : ไลอ้อนแอร์ ( SL )
กำหนดเดินทาง : 8 - 11 ธ.ค. / 29ธ.ค.-1ม.ค.61
พิชิตหลังคาแห่งอินโดจีน ?ฟานซิปัน? นาขั้นบันไดใหญ่ที่สุดในโลก - ชมวิวยอดเขาฟานซีปัน พร้อมเที่ยวเมืองฮานอย พิเศษรับประทานอาหาร Sen Buffet
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 15,899 บาท
     
รหัส : 030WE-08JUL
สายการบิน : Bangkok Airways (PG)
กำหนดเดินทาง : ตุลาคม-ธันวาคม 2560
เวียดนามกลาง เที่ยวครบ 3 เมืองหลัก เว้-ดานัง-ฮอยอัน เที่ยวเมืองดานัง นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาบาน่าฮิลล์ ทานบุฟเฟ่ต์กับบรรยากาศสุดฟิน ล่องเรือแม่น้ำหอม แม่น้ำสายหลักของเมืองเว้ พร้อมชมการแสดงดนตรีพื้นเมือง บริการอาหารครบทุกมื้อ พิเศษ..เมนูกุ้งมังกร
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 12,888 บาท
รหัส : 029ZE-08JUL
สายการบิน : Bangkok Airways (PG)
กำหนดเดินทาง : ตุลาคม-ธันวาคม 2560
สัมผัสเสน่ห์แห่งเวียดนามกลาง เที่ยวครบ 3 เมืองหลัก เว้-ดานัง-ฮอยอันสุดคุ้ม ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม ชมการแสดงดนตรีพื้นเมืองจากวัฒนธรรมเว้อันยาวนาน ชมเมืองฮอยอัน เมืองโบราณที่มีเสน่ห์จนได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 10,888 บาท
รหัส : 025ZE-08JUL
สายการบิน : Air Asia (FD)
กำหนดเดินทาง : กันยายน - ธันวาคม 2560
สัมผัสความโรแมนติกผ่านสายหมอก ณ เมืองซาปา ชมนาขั้นบันไดใหญ่ที่สุดในโลก หมู่บ้านก๊าต ก๊าต ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำศิลปกรรมประจำชาติ ผ่อนคลายกับสายน้ำที่น้ำตก SILVER WATER FALL ชมบ้านพักลุงโฮ และคารวะสุสานวีรบุรุษชาวเวียดนาม ช้อปปิ้งถนน 36 สาย
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 10,888 บาท
     
รหัส : 023BI-08JUL
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
กำหนดเดินทาง : ตุลาคม 2560-มีนาคม 2561
ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลั 4วัน3คืน บินFD
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 11,900 บาท
รหัส : 014BI-08JUL
สายการบิน : Air Asia (FD)
กำหนดเดินทาง : สิงหาคม-ธันวาคม 2560
เที่ยวชม เมืองเว้ชมเจดีย์เทียนมูชมสุสานกษัตริย์ไคดิงห์ ชมความงาม เมืองฮอยอัน เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ช้อปปิ้งตลาดดองบา และ ตลาดฮาน ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำหอมพร้อมฟังดนตรีพื้นเมือง นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นเขาบาน่าฮิลส์ สนุกสนานกับสวนสนุก The Fantasy Park นำท่านสักการะ เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดลิงค์อึ้ง พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติบนเขาบาน่าฮิลล์ และอาหารSeafood พิเศษสุด !! นั่งรถสามล้อซิโคล่ ชมเมืองดานัง พิเศษ Wifion Busเล่นได้สะใจทุกเวลา แถมฟรี!!ชุดซินจ่าวสุดพิเศษ (เสื้อยืดซินจ่าว+กระเป๋าถือซินจ่าว+พัดซินจ่าว)
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 11,900 บาท
รหัส : 012TSB-08JUL
สายการบิน : บางกอกแอร์เวย์
กำหนดเดินทาง : กันยายน-ธันวาคม 2560
เที่ยวชม ดานัง เมืองแห่งภูเขาหินอ่อนและชายหาดขาวสวยเที่ยวชม เมืองเว้ เมืองหลวงเก่าที่มีโบราณสถานอยู่ทั่วเมืองเที่ยวชมเมือง ฮอยอัน เมืองมรดกโลกที่สวยงามและเงียบสงบขึ้นสู่ยอดเขา บานาฮิลล์ นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลกช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ที่ ตลาดดองบา ตลาดในร่มแห่งเมืองเว้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำหอมล่องเรือมังกร ชมแม่น้ำหอม แหล่งกำเนิดมาจากบริเวณต้นน้ำที่อุดมไปด้วยดอกไม้ป่าที่ส่งกลิ่นหอมพักผ่อนก่อนขึ้นเครื่อง ณ ห้องรับรองผู้โดยสายบางกอกแอร์เวย์
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 11,900 บาท
     
รหัส : 002AS-08JUL
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
กำหนดเดินทาง : สิงหาคม - มกราคม 2561
ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง น้ำตกเต๋อเทียน 4วัน3คืน บิน SL
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 13,555 บาท
รหัส : 001AS-08JUL
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
กำหนดเดินทาง : สิงหาคม - มกราคม 2561
ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฮาลองเบย์ 4วัน3คืน บิน SL
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 13,555 บาท
รหัส : 005GO-08JUN
สายการบิน : NOKAIR
กำหนดเดินทาง : สิงหาคม - ธันวาคม 2560
เที่ยว มหานครโฮจิมินห์ ชมความงามของสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสเก่าแก่ สัมผัสมนต์ขลังแห่งทะเลทรายตะวันออก มุยเน่ เที่ยวเมืองดาลัด เมืองที่แสนโรแมนติก ที่ได้รับสมญานาม ว่า หุบเขาแห่งความรัก พิเศษ!! รับประทานอาหารบนเรือสำราญพร้อมชมโชว์การแสดงบนแม่น้ำไซ่ง่อน FREE WIFI ON BUS อาหารครบทุกมื้อ
ทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น 12,900 บาท
     
   

บริษัท ไลอ้อน ทราเวล จำกัด ทัวร์ฮ่องกง
Lion Travel Co., Ltd.

เลขที่ 51 ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
E-mail : liontravel99@gmail.com
Tel : 02-9141406 Line: 088-2246699, 062-8184568, 094-4025197
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก แพคเกจทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ติดต่อทัวร์

Copyright © 2016 liontravels.net All Rights Reserved. ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี