ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
  ไปกับเราดีที่สุด รับประกันความพอใจ โทร. 02-9141406 Line: 088-2246699, 062-8184568, 094-4025197 :: ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก : ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก : ทัวร์เกาหลีราคาถูก : ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก : ทัวร์มาเก๊าราคาถูก : ทัวร์มาเลเซียราคาถูก : ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก : ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์ราคาถูก : ทัวร์เวียดนามราคาถูก : ทัวร์เมียนม่าราคาถูก : ทัวร์พม่าราคาถูก : ทัวร์ลาวราคาถูก : ทัวร์กัมพูชาราคาถูก : ทัวร์ไต้หวันราคาถูก : ทัวร์บาหลีราคาถูก : ทัวร์ปักกิ่งราคาถูก : ทัวร์จีนราคาถูก : ทัวร์คุนหมิงราคาถูก : ทัวร์คุณหมิงราคาถูก : ทัวร์กุ้ยหลินราคาถูก : ทัวร์จางเจียเจี้ยราคาถูก : ทัวร์เซี่ยงไฮ้ราคาถูก : ทัวร์จิวจ๊ายโกวราคาถูก : ทัวร์ฮาร์บิ้นราคาถูก : ทัวร์ซีอานราคาถูก : ทัวร์กวางเจาราคาถูก : ทัวร์ซัวเการาคาถูก : ทัวร์ยุโรปราคาถูก : ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก : ทัวร์อิตาลีราคาถูก : ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ราคาถูก : ทัวร์สวิสราคาถูก : ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก : ทัวร์นิวซีแลนด์ราคาถูก : ทัวร์อเมริการาคาถูก : ทัวร์อังกฤษราคาถูก : ทัวร์อิยิปต์ราคาถูก : ทัวร์รัสเซียราคาถูก : ทัวร์ตุรกีราคาถูก : ทัวร์จอร์แดนราคาถูก : ทัวร์ดูไบราคาถูก : ทัวร์ในประเทศราคาถูก :  
ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก

ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
โปรแกรมทัวร์ในประเทศ
ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
บริการด้านวีซ่า
ทัวร์เกาหลี
สถิติการเข้าชม Visitors Counter

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูกทัวร์ญี่ปุ่นเมืองโตเกียวเยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัยชมมรดกโลกวัดน้ำใสสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ช้อปปิ้งถนนสายกาน้ำชาชมศาลโทริอิซุ้มประตูสิแดงที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้ามากกว่าร้อยต้นวนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ล่องเรือโจรสลัดเลือกซื้อสินค้าแบรนด์ดังทั่วโลกที่โกเท็มบะแฟคทอรี่เอ้าท์เล็ตช้อปปิ้งที่ชินจูกุสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเช่นโอซาก้าเกียวโตวัดคิโยมิสึฟุชิมิอินาริปราสาททองนาโงย่าช้อปปิ้งอิออนนาโงย่าทะเลสาบฮามานะอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ล่องเรือทะเลสาบอาชิศาลเจ้าฮาโกเน่ช้อปปิ้งโกเทมบะเอ้าต์เล็ทอาบน้ำแร่ท่ามกลางธรรมชาติทานขาปูยักษ์ไม่อั้นพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ดภูเขาไฟฟูจิชั้นที่EARTHQUAKEMUSEUMโตเกียววัดอาซากุสะช้อปปิ้งชินจูกุศาลเจ้าเมจิฮาราจุกุโอไดบะสนามบินฮาเนดะทัวร์ญี่ปุ่นเมืองฮอกไกโดเยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัยสัมผัสความงามของเกาะฮอกไกโดอาณาจักรแห่งกล่องดนตรีนับหมื่นชิ้นดื่มด่ำกับความงามของเมืองโอตารุเยือนโรงงานและชิมช็อคโกแลตSHIROIKOIBITOที่ขึ้นชื่อที่สุดช้อปปิ้งกันแบบจุใจMITSUIOUTLETอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจชิโตเสะฮอกไกโดช้อปปิ้งทานุกิโคจิศาลเจ้าฮอกไกโดโรงงานช็อกโกแลตโนโบริเบทสึ หุบเขานรกจิโกกุดานิทะเลสาบโทยะนั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซานสวนหมีโชวะชินซังเมืองโอตารุคลองโอตารุพิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีซัปโปโรดิวตี้ฟรีเต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปู3ชนิดพิพิธภัณฑ์สาเกหมู่บ้านราเม็งช้อปปิ้งที่MITSUIOUTLETศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยแหล่งรวมพลของสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังจากทั่วโลกทัวร์ญี่ปุ่นเมืองโอซาก้าโอซาก้าเกียวโตโกเบอาราชิยาม่าTheLost Kansai โอซาก้าเกียวโตโกเบอาราชิยาม่า4วัน3คืนโอซาก้าเกียวโตป่าไผ่อาราชิยาม่าสะพานโทเก็ตซึเคียวศาลเจ้าอิคุตะถนนคิตะโนะโกเบฮาร์เบอร์แลนด์ปราสาทโอซาก้าชินไซบาชิโอซาก้าริงกุพรี่เมี่ยมเอ้าท์เลทเกียวโตอาราชิยาม่าสะพานโทเก็ตซึเคียวป่าไผ่โกเบศาลเจ้าอิคุตะถนนคิตะโนะ ปราสาทโอซาก้าชินไซบาชิทัวร์ญี่ปุ่นเมืองนิกโก้เพลิดเพลินกับมรดกโลกที่ขึ้นชื่ออีกแห่งของญี่ปุ่นณศาลเจ้าโทโชกุ[เมืองนิกโก้]ชมความสวยงามของน้ำตกที่มีความสวยงาม1ใน3ของญี่ปุ่นที่น้ำตกเคงอน(ออนเซ็น)ทัวร์ญี่ปุ่น4ฤดูฤดูใบไม้ผลิเริ่มต้นประมาณเดือนมีนาคม-พฤษภาคมอุณหภูมิระหว่าง13-25องศาเซลเซียส,ฤดูร้อนเริ่มต้นประมาณเดือนมิถุนายน-สิงหาคมอุณหภูมิประมาณ26-32องศาเซลเซียส,ฤดูใบไม้ร่วงเริ่มต้นประมาณเดือน กันยายน- พฤศจิกา,ฤดูหนาว เริ่มต้นประมาณเดือน ธันวาคม-กุมภาพันธ์ โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก ด้านล่างนี้รหัส : 057SBT-01JAN
สายการบิน : Thai Airways (TG)
กำหนดเดินทาง : มีนาคม-เมษายน 2561
ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวบนยอดเขาฮาโกดาเตะ ชมบ่อโคลนและบ่อน้ำร้อนที่เดือดตามธรรมชาติ ณ หุบเขานรกจิโกคุดานิ ผ่านชมความสวยงามของหอคอยโกเรียวคาคุ แวะชมวิวทิวทัศน์ทะเลสาบโทยะที่มีชื่อเสียงของเกาะฮอกไกโด
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 44,991 บาท
รหัส : 056SBT-01JAN
สายการบิน : Thai Airways (TG)
กำหนดเดินทาง : กุมภาพันธ์-เมษายน 2561
กิจกรรม ณ ลานสกี [FEB-16 MAR]/ ชมดอกซากุระ [20 MAR-15 APR] / ชม PINKMOSS [17 APR-30 APR] แวะชิมไข่ดำที่โอวาคุดานิ ชมวิวทะเลสาบฮามานา สักการะวัดดัง วัดนาริตะ วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ เรียนรู้และรับมือแผ่นดินไหวที่ ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 43,900 บาท
รหัส : 055SBT-01JAN
สายการบิน : Thai Airways (TG)
กำหนดเดินทาง : เมษายน 2561
สุดฟิน!!กับทุ่ง 3 ดอก ดอกพิ้งค์มอส / ชมดอกวิสทีเรีย / ชมทุ่งดอกนีโมฟีล่า [ตามสภาพอากาศ] สักการะเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมทะเลสาบอาชิ, ขึ้นกระเช้าชิมไข่ดำโอวาคุดานิ [1 เที่ยว] ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 [ตามสภาพอากาศ] ล่องเรือหลังคากระจก...ชมความงามของแม่น้ำสุมิดะ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 41,900 บาท
     
รหัส : 054SBT-01JAN
สายการบิน : Thai Airways (TG)
กำหนดเดินทาง : มีนาคม-เมษายน 2561
สักการะพระใหญ่ไดบุทสึ และ เจ้าแม่กวนอิมทองคำ วัดอาซากุสะผ่านชมทะเลสาบอาชิ, ขึ้นกระเช้าชิมไข่ดำโอวาคุดานิ [1 เที่ยว]ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 [ตามสภาพอากาศ], ชมบ่อน้ำใสโอชิโนะฮักไก ล่องเรือหลังคากระจก...ชมความงามของแม่น้ำสุมิดะ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 42,999 บาท
รหัส : 053WJ-01JAN
สายการบิน : KOREAN AIR(KE)
กำหนดเดินทาง : 20 -25 เมษายน 2561 // 27 เมษายน -2 พฤษภาคม 61
Tohoku เที่ยวได้ เดินทางสบาย หลากหลายความสุข กำแพงหิมะที่นี่ "ฮาจิมันไต" ดินแดนบริสุทธิ์แห่งอีสาน ชมซากุระยอดฮิต 3 เมืองติดอันดับของญีปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 57,999 บาท
รหัส : 052JWL-01JAN
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดเดินทาง : มีนาคม-เมษายน 2561
วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ล่องเรือโจรสลัด โกเท็มบะ เอ้าต์เลต ภูเขาไฟฟูจิ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ช้อปปิ้งสุดมันส์ชินจูกุ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 24,900 บาท
     
รหัส : 051JPG-01JAN
สายการบิน : THAI AIRWAY
กำหนดเดินทาง : กุมภาพันธ์-มีนาคม 2561
** เพลิดเพลินกับการนั่งรถไฟสายฟูจิคิวโคชม ?วิวภูเขาไฟฟูจิ? ** สนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาวที่ สกี รีสอร์ท อาทิ สกี สโนว์บอร์ด กระดานเลื่อน ** ชมความสวยงามของ ?ดอกซากุระ? หนึ่งสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น ณ เมืองมัตสึดะ ** ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ TOKYO GERMAN VILLAGE ** สัมผัสบรรยากาศ "ล่องเรือโจรสลัด" ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ** ?ไข่ดำอายุยืน7ปี? ความเชื่อที่เล่ากันรุ่นสู่รุ่น หากท่านได้ทานไข่ดำ1ใบนั้น สามารถต่ออายุได้ 7ปี ** ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น ** บริการท่านด้วยน้ำดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วัน
ทัวร์ญี่ปุ่น 39,900 บาท
รหัส : 050JPG-01JAN
สายการบิน : THAI AIRWAY
กำหนดเดินทาง : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561
** ชมเทศกาลโดมหิมะ พร้อมการจัดแสดงไฟที่สวยงาม ?Yunishigawa Kamakura Festival? ** นำท่านย้อนลำลึกวัฒนธรรมกลิ่นอายสมัยเอโดะ ณ ?เมืองคาวาโกเอะ? เมืองแห่งประวัติศาสตร์ ** ชมความสวยงามของ ?ดอกซากุระ? หนึ่งสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น ณ เมืองมัตสึดะ ** ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ TOKYO GERMAN VILLAGE ** เพลิดเพลินกับการนั่งรถไฟสายฟูจิคิวโคชม ?วิวภูเขาไฟฟูจิ? ** ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น ** บริการท่านด้วยน้ำดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วัน
ทัวร์ญี่ปุ่น 39,900 บาท
รหัส : 049PG-01JAN
สายการบิน : Thai Airways (TG)
กำหนดเดินทาง : 24-28 กุมภาพันธ์ // 3-7 มีนาคม 2561
เพลิดเพลินกับการนั่งรถไฟสายฟูจิคิวโคชม "วิวภูเขาไฟฟูจิ"ชมความสวยงามของ "ดอกซากุระ" หนึ่งสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น ณ เมืองมัตสึดะ ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ TOKYO GERMAN VILLAGE
ทัวร์ญี่ปุ่น เพียง 37,900 บาท
     
รหัส : 048JPG-01JAN
สายการบิน : Thai Airways (TG)
กำหนดเดินทาง : 21-26 // 23-28 กุมภาพันธ์ 2561
ชมเทศกาลโดมหิมะ พร้อมการจัดแสดงไฟที่สวยงาม "Yunishigawa Kamakura Festival" ตื่นตาไปกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามของโตรกผา "โทโน เฮทสึริ" และสะพานแขวน ชม "หมู่บ้านโออุจิ จูกุ"หลังคาทรงหญ้าคาหนาๆเรียงรายกันสองฝั่ง หน้าบ้านมีธารน้ำใสเย็นเจี๊ยบ
ทัวร์ญี่ปุ่น เพียง 39,900 บาท
รหัส : 047SBT-01JAN
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดเดินทาง : มีนาคม-เมษายน 2561
เที่ยวครบเมืองไฮไลท์ เกียวโต / ทาคายาม่า / โตเกียว สักการะวัดดัง วัดอาซากุสะ วัดคิโยมิสึ วัดกินคะคุจิ ถนนสายนักปราชญ์ เที่ยวชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะสไตท์ญี่ปุ่นแท้ดั่งเดิม เดินเล่นชิลล์ๆที่ถนนซันมาจิซูจิ ที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 35,900 บาท
รหัส : 046SBT-01JAN
สายการบิน : Thai Airways (TG)
กำหนดเดินทาง : กุมภาพันธ์ 2561
พิเศษ!!พาเข้าชมงานเทศกาลหิมะซัปโปโร 2018 (SNOW FESTIVAL) ชมโชว์เดินขบวนพาเหรดของนกเพนกวินสุดน่ารัก ณ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานสกี SHIKISAI NO OKA ช้อปปิ้งที่อิออน มอลล์ อาซาฮีคาว่า
ทัวร์ญี่ปุ่น เพียง 49,999 บาท
     
รหัส : 045HPT-01JAN
สายการบิน : ASIA ATLANTIC AIRLINES (HB)
กำหนดเดินทาง : มกราคม-เมษายน 2561
เมืองอาซาฮิคาว่า หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า อิออน ทาวน์ อาซาฮิคาว่า แช่ออนเช็นธรรมชาติ shikisai no ("Snow Land") เมืองโอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี นาฬิกาไอน้ำ โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 27,999 บาท
รหัส : 044HPT-01JAN
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ทาคายาม่าจิยะ ลิตเติ้ล เกียวโต ขาปูยักษ์ แบบไม่อั้น วัดโทไดจิเกียวโต วัดคิโยมิสึ อิสระท่องเที่ยว FREE DAY เต็มวัน หรือ เลือกซื้อ Option เที่ยวยูนิเวอร์แซลเจแปน
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 28,999 บาท
รหัส : 043JWL-01JAN
สายการบิน : SCOOT AIR (TR)
กำหนดเดินทาง : กุมภาพันธ์-มีนาคม 2561
สนามบินดอนเมือง-สนามบินคันไซ ริงกุเอ้าท์เลต โอซาก้า อาราชิยาม่า สวนป่าไผ่ สะพานโทเก็ตสึเคียว เกียวโต-วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าจิ้งจอก ฟูชิมิอินาริ ช้อปปิ้งเพลิน ชินไชบาชิ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ (USJ) ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - เอ็กซ์โปซิตี้ สนามบินคันไซ - สนามบินดอนเมือง
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 25,999 บาท
     
รหัส : 042JWL-01JAN
สายการบิน : SCOOT AIR (TR)
กำหนดเดินทาง : กุมภาพันธ์-มีนาคม 2561
สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น กิฟุ กิฟุ - ชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า ? ซันมาชิซูจิ ทาคายาม่าจินยะ-เมืองมิเอะ มิเอะ - อาราชิยาม่า - สวนป่าไผ่ วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าจิ้งจอก ฟูชิมิอินาริ ช้อปปิ้งชินไซบาชิ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - ดิวตี้ฟรี สนามบินคันไซ - สนามบินดอนเมือง
ทัวร์ญี่ปุ่น 29,999 บาท
รหัส : 041CU-01JAN
สายการบิน : ASIA ATLANTIC AIRLINES (HB)
กำหนดเดินทาง : กุมภาพันธ์ 2561
ล่องเรือตัดน้ำแข็ง ตื่นตาตื่นใจกับธารน้ำแข็ง ชม NORTHERN HORSE PARK สัมผัสกับกิจกรรมหลากหลาย ชม ทะเลสาบชิคารึเบทสึ ทะเลสาบที่ระดับสูงที่สุดในฮอกไกโด หมู่บ้านไอนุ ชมชนเผ่าพื้นเมืองของชาวฮอกไกโด
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 38,900 บาท
รหัส : 040SYT-01JAN
สายการบิน : THAI AIRWAY
กำหนดเดินทาง : 06-11 กุมภาพันธ์ 2561
1.พักสกีรีสอร์ท ระดับ 5 ดาว ห้องพักสุดหรู พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน The Kiroro, A Tribute Portfolio Hotel จำนวน 2 คืน (ตึกเดียวกับฉากในภาพยนตร์ แฟนเดย์ แฟนกันแค่วันเดียว ) 2.ถ่ายรูปสถานที่เที่ยวตามรอยภาพยนตร์ชื่อดัง ?แฟนเดย์..แฟนกันแค่วันเดียว? ที่พระเอกนางเองชื่อดัง มิว เต๋อ ไปถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้ ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติกใน The Kiroro Resort 5 ดาวแห่งนี้ 3.ฟรี!! ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า สู่ยอดเขาอาซาริ สั่นระฆังขอพรแห่งความรัก (Love Bell) ว่ากันว่า ...ถ้าได้สั่นระฆังที่นี่แล้วจะได้คู่ หรือสมหวังในเรื่องความรัก 4.แถมฟรี!! กิจกรรม Snow park อาทิ สโนว์บานาน่า สโนบอร์ด สโนโมบิล หรือ กิจกรรมสกี พร้อมอุปกรณ์ครบชุดให้ท่านได้สนุกสนานโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม 5.ได้อินท์กับหนังแฟนเดย์ โดยมี VTR เปิดประกอบในแต่ละสถานที่ รวมทั้งเจาะลึกสถานที่ใน Kiroro Resort ซึ่งหากไม่ได้มากับทัวร์เราก็อาจจะไม่ได้เห็น Crest , Kiroro Town,โบสถ์ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้
ทัวร์ญี่ปุ่น ราคา 69,900 บาท
     
รหัส : 039IT-01JAN
สายการบิน : Thai Airway (TG)
กำหนดเดินทาง : พฤษภาคม-มิถุนายน 2561
คิวชู ฟุกุโอกะ ซากะ นางาซากิ คุมาโมโต้ 5วัน 3คืน ฟุกุโอกะ เมืองที่ใหญ่ที่สุดของเกาะคิวชูและเมืองที่น่าอยู่อันดับต้นๆของโลก ศาลเจ้าดาไซฟู ขอพรเทพเจ้าแห่งการเรียนรู้ เยือนซากะ จังหวัดเล็กๆเมืองธรรมชาติ ชมศาลเจ้ายูโทคุอินาริ เที่ยวเมืองนางาซากิ เมืองท่าสำคัญและแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย พร้อมตามหาหินหัวใจ ชมจุดชมวิวยอดเขาอินาสะ จุดชมวิวที่สวยที่สุด1ใน3 ของญี่ปุ่น ช้อปปิ้งจุใจที่ฮามาโนะมาจิ ลิ้มลองอาหารอร่อยย่านไชน่าทาวน์ไชน่าทาวน์ ที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น ไกด์พาซิตี้ทัวร์เมืองนางาซากิโดยนั่งรถราง นั่งเรือเฟอร์รี่สู่คุมาโมโต้ เยือนบ้านคุมะมง นั่งกระเช้าAso San Ropeway ชมปล่องภูเขาไฟ ชมปราสาทคุมาโมโต้ ปราสาทที่ยิ่งใหญ่ของญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 35,900 บาท
รหัส : 038TTN-01JAN
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดเดินทาง : เมษายน-พฤษภาคม 2561
สัมผัสกำแพงหิมะขนาดมหึมา ณ เทือกเขาแอลป์แห่งญี่ปุ่น เยือนหมู่บ้านมรดกโลก world heritage ชิราคาวาโกะ ชมเมืองเก่า ฉายา ลิตเติ้ลเกียวโต ซันมาชิชูจิ ทาคายาม่า หนึ่งในสวนที่สุดในญี่ปุ่น เคนโระคุเอน เมืองคานาซาว่า
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 30,888 บาท
รหัส : 037TTN-01JAN
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดเดินทาง : 10-15 เมษายน 2561 (สงกรานต์)
เที่ยวโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ถ่ายรูปด้านหน้าปราสาทโอซาก้า เยือนหมู่บ้าน ชิราคาวาโกะ สไตล์กัชโช ชมเมืองเก่าทาคายาม่า ป่าไผ่ อาราชิยาม่า เกียวโต วัดคินคะคุจิ
ทัวร์ญี่ปุ่น ราคา 43,888 บาท
     
รหัส : 036TTN-01JAN
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดเดินทาง : พฤษภาคม-มิถุนายน 2561
โตเกียว ฟูจิ อิบารากิ ซาวาระ เที่ยวทุกวันไม่มีอิสระ เทศกาลชมดอกไม้ ณ ฮานาโนะมิโยโกะ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี สัมผัสความยิ่งใหญ่ของภูเขาไฟฟูจิ ชมสวนดอกไม้ สไตล์ญี่ปุ่น ณ สวนไคราคุเอน
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 22,888 บาท
รหัส : 035SYT-01JAN
สายการบิน : Cathay Pacific (CX)
กำหนดเดินทาง : 13-18 เมษายน 2561
ไร่สตอเบอรี่ วัดอะซากุสะ โตเกียวสกายทรี กระเช้าลอยฟ้าคาจิคาจิยามะ โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 บ่อน้ำศักดิ์สิทธ์ โอชิโนะ ฮักไก ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ นาโกย่า
ทัวร์ญี่ปุ่น ราคา 56,900 บาท
รหัส : 034CU-01JAN
สายการบิน : Asia Atlantic Airlines (HB)
กำหนดเดินทาง : มกราคม- มีนาคม. 61
พักออนเซ็น 1 คืน ซัปโปโร 3 คืน / อิสระฟรีเดย์ 1 วัน เดินทางโดยสายการบิน ASIA ATLANTIC โหลดกระเป๋าได้ 23 กิโลกรัมบริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง ชม สวนสัตว์อาซาฮิยามะ ชมสวนสัตว์ที่มีทีรูปแบบเป็นธรรมชาติ ชม พิพิธภัณฑ์ราเมน ศูนย์รวมร้านราเมนชื่อดังของญี่ปุ่น ช็อปปิ้งสุดมัน ณ อิออนมอลล์ อาซาฮิคาวะ พลาดไม่ได้กับ พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว / พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ภูเขาโอคุระยามา (รวมกระเช้า) ท่านสามารถชมวิวบนฮอกไกโดจากมุมสูง สัมผัสหิมะสุดฟิน ที่สกีรีสอร์ท พิเศษ!!! แช่น้ำแร่ออนเซ็น + บุฟเฟต์ขาปูยักษ์แบบไม่อั้น พิเศษ!!! Free Wi-Fi ตลอดการเดินทาง
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 28,900 บาท
     
รหัส : 033TTN-01JAN
สายการบิน : Thai Airways (TG)
กำหนดเดินทาง : เมษายน-พฤษภาคม 2561
อัลไพน์รูท สัมผัส Snow Wall กำแพงหิมะขนาดมะหึมา ไหว้พระขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชม โตเกียวสกายทรี สัมผัสความยิ่งใหญ่ ภูเขาไฟฟูจิ แลนด์มาร์คสำคัญของญี่ปุ่น ชมทุ่งดอกไม้แสนสวยตามฤดูกาล ณ สวนฮานะโนะมิยาโกะ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 42,888 บาท
รหัส : 032SYT-01JAN
สายการบิน : THAI AIRWAY
กำหนดเดินทาง : 04-08 เมษายน 2561
สนามบินชิโตเซ่ ? โนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ (หุบเขานรก) ? หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ ? อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า - โนโบริเบ็ทสึ - ล่องเรือทะเลสาบโทยะ ? ขึ้นกระเช้าอุสุซาน - ฟาร์มหมี (รวมตั๋วค่าเข้า) -ช้อปปิ้งมิสสุยอิเอ้าท์เลตพาร์ค - ซัปโปโร ? สวนสาธารณะโอโดริ ? ผ่านชมหอนาฬิกา
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 54,900 บาท
รหัส : 031SBT-01JAN
สายการบิน : Air Asia X (XJ)
กำหนดเดินทาง : เมษายน 2561
-สุดฟิน!!กับดอกไม้ 3 ชนิด พิ้งค์มอส, วิสทีเรีย, เนโมฟิล่า หรือ ทิวลิป - สักการะวัดดัง อาซากุสะ ขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมทองคำ - ถ่ายรูปคู่กับโตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ - นั่งกระเช้าคาจิคาจิพร้อมชมความงามของทะเลสาบคาวาคุจิโกะ - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 [ตามสภาพอากาศ]
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 29,991 บาท
     
รหัส : 030DKC-01JAN
สายการบิน : Thai Airways (TG)
กำหนดเดินทาง : มีนาคม 2561
ใส่ชุดยูกาตะเดินเล่นชมวัดน้ำใส พร้อมถ่ายรูปกับฉากหลังเมืองเก่าสุดประทับใจ ป่าไผ่อาราชิยาม่า , ล่องเรือไม้ยากาตะบูเนะ ชมดอกซากุระบาน , วัดเทนริวจิ เที่ยวเมืองโกเบ ชมหมู่บ้านยุโรป เดินเล่นชิวๆ ย่านคิตาโนะ , ช้อปปิ้งโกเบฮาร์เบอร์แลนด์
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 47,999 บาท
รหัส : 029TTN-01JAN
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดเดินทาง : เมษายน-พฤษภาคม 2561
อัลไพน์รูท สัมผัส Snow Wall กำแพงหิมะขนาดมะหึมา ชมเมืองเก่าซันมาชิซูจิ ณ เมืองทาคายาม่า เยี่ยมชมหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 28,888 บาท
รหัส : 028SBT-01JAN
สายการบิน : Japan Airlines (JL)
กำหนดเดินทาง : มีนาคม 2561
เที่ยวชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะสไตล์ญี่ปุ่นแท้ดั่งเดิม เดินชิวถนนซันมาชิซูจิ ชมที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า สักการะวัดคิโยมิสึ เยี่ยมชมศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ชมการแสดงไฟที่ NABANA NO SATO
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 35,911 บาท
     
รหัส : 027SBT-01JAN
สายการบิน : Japan Airlines (JL)
กำหนดเดินทาง : กุมภาพันธ์ 2561
เที่ยวชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะสไตล์ญี่ปุ่นแท้ดั่งเดิม เดินชิวถนนซันมาชิซูจิ ชมที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า สักการะวัดคิโยมิสึ เยี่ยมชมศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ชมการแสดงไฟที่ NABANA NO SATO
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 33,911 บาท
รหัส : 026SBT-01JAN
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดเดินทาง : มีนาคม-เมษายน 2561
สุดฟิน !! กับดอกซากุระ ณ สวนชินจูกุ / แม่น้ำเมกุโระ [ตามสภาพอากาศ] สักการะวัดดัง อาซากุสะ ขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ถ่ายรูปคู่กับโตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ นั่งกระเช้าคาจิคาจิพร้อมชมความงามของทะเลสาบคาวาคุจิโกะ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 29,991 บาท
รหัส : 025TTN-01JAN
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดเดินทาง : เมษายน-มิถุนายน 2561
ชมดอกไม้ตามฤดูกาล ดอกชิบะ ซากุระ หรือ ดอกลาเวนเดอร์ สัมผัสความอลังการของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ชื่นชมความงามดอกไม้นานาพรรณ ณ สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 21,888 บาท
     
รหัส : 024TTN-01JAN
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดเดินทาง : มีนาคม-เมษายน 2561
หมู่บ้านนินจาอิงงะ แวะเช็คอิน หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ขอพร ณ ศาลเจ้าจิ้งจอก ฟูชิมิอินาริ ชมความงามของ ป่าไผ่อาราชิยาม่า และสะพานโทเก็ตสึ สัมผัสความบันเทิงรูปแบบใหม่ ณ Expo City ชมซากุระ ณ สวนรำลึก บันปากุ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 30,888 บาท
รหัส : 023TTN-01JAN
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดเดินทาง : มกราคม 2561
โตเกียว ฟรีเดย์ ช้อปปิ้งเน้นๆ เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น เยี่ยมชมหมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮ้กไก ช้อปปิ้งจุใจ ณ ชินจูกุ โอไดบะ และ โกเทมบะ เอ้าเลท
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 19,999 บาท
รหัส : 022SS-01JAN
สายการบิน : Air Asia X (XJ)
กำหนดเดินทาง : 11-15//26-30 พฤษภาคม 2561
สนามบินคันไซ เกียวโต วัดคิโยมิสึ ปราสาททองคินคาคูจิ ศาลเจ้าฟูชิริ อินาริ ย่านชินไซบาชิ โอซาก้า โอซาก้า อิสระฟรีช้อปปิ้งตลอดทั้งวันหรือเลือกซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (ไม่รวมค่าเดินทาง) โอซาก้า ? ปราสาทโอซาก้า (ถ่ายรูป) ? สะพานอาคาชิไคเคียว (ถ่ายรูป) ? ฮาร์เบอร์แลนด์ ? นั่งกระเช้าชมวิวเมืองโกเบ ? รนกุ เอ้าท์เล็ต ? สนามบินคันไซ
ทัวร์ญี่ปุ่น 31,900 บาท
     
รหัส : 021SS-01JAN
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดเดินทาง : 22-26 มีนาคม 2561
วัดคิมิอิ เกาะหินแว่นตาเอนเกทสึ ลานหินเซ็นโจจิกิ ถ้ำซันดันเบกิ ชิราฮาม่า ปราสาทวาคายาม่า ตลาดปลาคุโรชิโอะ ชมวิว อุเมดะสกาย ช้อปปิ้งชินไซบาชิ สะพานอาคาชิไคเคียว (ถ่ายรูป) ฮาร์เบอร์แลนด์ นั่งกระเช้าชมวิวเมืองโกเบ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 39,900 บาท
รหัส : 020SBT-01JAN
สายการบิน : ออลนิปปอน (NH)
กำหนดเดินทาง : กุมภาพันธ์ 2561
สนุกกับกิจกรรม ณ ลานสกี ช้อปปิ้งจัดเต็มกับสินค้าแบรนด์เนม ที่โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต เช็ค แช๊ะ แชร์ กับเทศกาลซากุระ ณ เมืองคาวาซุ สักการะพระใหญ่ไดบุทสึ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 35,991 บาท
รหัส : 019CU-01JAN
สายการบิน : ASIA ATLANTIC AIRLINES (HB)
กำหนดเดินทาง : มกราคม 2561
ชมสวนสัตว์อาซาฮิยามะ ชมสวนสัตว์ที่มทีรูปแบบเป็นธรรมชาติ ชมพิพิธภัณฑ์ราเมน ศูนย์รวมร้านราเมนชื่อดังของญี่ปุ่น ช็อปปิ้งสุดมัน ณ อิออนมอลล์ อาซาฮิคาวะ พลาดไม่ได้กับ พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว / พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี สัมผัสหิมะสุดฟิน ที่สกีรีสอร์ท
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 29,900 บาท
     
รหัส : 018IM-01JAN
สายการบิน : Thai Airways (TG)
กำหนดเดินทาง : 12 - 16 เมษายน 2561
เทศกาลชมดอกทิวลิป ล่องเรือโจรสลัด โกเท็มบะ เอ้าท์เลท ภูเขาไฟฟูจิ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ฟาร์มสตรอเบอร์รี่ อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน
ทัวร์ญี่ปุ่น เพียง 59,900 บาท
รหัส : 017HN-01JAN
สายการบิน : Japan Airlines (JL)
กำหนดเดินทาง : 27-31 มีนาคม//28 มี.ค. -1 เม.ย.61
ศาลเจ้าฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ โกเทมบะ โตเกียว ศาลเจ้าเมจิ (ชมซากุระ) ฮาราจูกุ ชิบูย่า โอไดบะ
ทัวร์ญี่ปุ่น เพียง 38,900 บาท
รหัส : 016TTN-01JAN
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดเดินทาง : มีนาคม-เมษายน 2561
ชมดอกซากุระ ณ สวนอุเอโนะ สวนสวยใจกลางกรุงโตเกียว สัมผัสความอลังการของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ชื่นชมความงามดอกไม้นานาพรรณ ณ สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 23,888 บาท
     
รหัส : 015TTN-01JAN
สายการบิน : PEACH AIR (MM)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
เปิดประสบการณ์ใหม่ โอกินาว่า เกาะสวรรค์แห่งญี่ปุ่น สัมผัสวัฒนธรรมชาวริวกิว ณ ปราสาทชูริ ชมสัตว์โลกใต้น้ำ ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 19,888 บาท
รหัส : 014ZE-01JAN
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดเดินทาง : มีนาคม - เมษายน 2561
เกียวโต ฟูชิมิ อินาริ วัดคินคาคุจิ ? นาโกย่า เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination อิออน จัสโก้ อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 37,900 บาท
รหัส : 013ZE-01JAN
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดเดินทาง : มีนาคม - เมษายน 2561
ฟูชิมิ อินาริ วัดคินคาคุจิ นาโกย่า เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ อิออน จัสโก้ ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวะโกะ เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 31,900 บาท
     
รหัส : 012ZE-01JAN
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดเดินทาง : เมษายน - พฤษภาคม 2561
เกียวโต วัดคิโยมิสึ ฟูชิมิ อินาริ วัดคินคาคุจิ นาโกย่า อิออน จัสโก้ หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ปราสาทมัตซึโมโต้
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 41,900 บาท
รหัส : 011TTN-01JAN
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดเดินทาง : เมษายน-พฤษภาคม 2561
เทศกาลชมดอกไม้ ดอกวิสทีเรีย และ ชิบะซากุระ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี สัมผัสความยิ่งใหญ่ของภูเขาไฟฟูจิ ชมสวนดอกไม้ สไตล์ญี่ปุ่น ณ สวนไคราคุเอน นมัสการพระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 25,888 บาท
รหัส : 010TTN-01JAN
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดเดินทาง : มีนาคม-เมษายน 2561
วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี สัมผัสความยิ่งใหญ่ของภูเขาไฟฟูจิ ชมสวนดอกไม้ สไตล์ญี่ปุ่น ณ สวนไคราคุเอน นมัสการพระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ พระพุทธรูปปางยืนที่สูงที่สุดในประเทศ ข้อปปิ้งสุดมันส์ชินจูกุ อาเมโยโกะและโอไดบะ ชมกันดั้ม ตัวใหม่ พร้อมประจำการ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 25,888 บาท
     
รหัส : 009SS-01JAN
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดเดินทาง : 30 มีนาคม - 4 เมษายน 2561
ทะเลสาบยามานากะ ภูเขาไฟฟูจิ นั่งรถไฟชินคันเซน ช้อปปิ้งซาคาเอะ วัดคิโยมิสึ สะพานโทเก็ตสึเคียว สวนไผ่ ชมวิวอุเมดะสกาย นิชิโนมิยะ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 44,900 บาท
รหัส : 008SS-01JAN
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดเดินทาง : เมษายน - พฤษภาคม 2561
ตื่นตาตื่นใจกับกำแพงหิมะอันงดงามกับเส้นทางอัลไพน์ ชมหมู่บ้านมรดกโลก แวะซื้อของฝาก ณ ตรอกเก่าซันมาชิซูจิ สัมผัสความสวยงามของกำแพงหิมะกับเส้นทางอัลไพน์
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 39,900 บาท
รหัส : 007SS-01JAN
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดเดินทาง : มีนาคม - เมษายน 2561
ชมเมืองหลวงเก่าเกียวโตและความงดงามของศิลปะญี่ปุ่น ตื่นตาตื่นใจกับดอกซากุระ ช้อปปิ้งย่านดังเมืองโตเกียว ณ ชินจุกุ ตระการตากับเทศกาลประดับไฟนาบานาโนะซาโตะ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 39,900 บาท
     
รหัส : 006ZE-01JAN
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดเดินทาง : เมษายน 2561
ไร่สตรอเบอร์รี่ ชมดอกทิวลิป ณ เมืองชิบะ วัดนาริตะ วนอุทยานฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ โอวาคุดานิ ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 30,900 บาท
รหัส : 005ZE-01JAN
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดเดินทาง : มีนาคม -เมษายน 2561
นาริตะ หลวงพ่อโตไดบุทสึ วนอุทยานฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ โอวาคุดานิ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น โตเกียว วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งชินจูกุ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 29,900 บาท
รหัส : 004ZE-01JAN
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดเดินทาง : มีนาคม -เมษายน 2561
วนอุทยานฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ โอวาคุดานิ ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น วัดอาซากุสะ-ช้อปปิ้งชินจูกุ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 32,900 บาท
     
รหัส : 003ZE-01JAN
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดเดินทาง : มีนาคม -เมษายน 2561
วัดอาซากุสะ วนอุทยานฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ โอวาคุดานิ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ชมซากุระ ณ อุเอโนะ ช้อปปิ้งชินจูกุ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 27,900 บาท
รหัส : 002JPG-01JAN
สายการบิน : Thai Airways (TG)
กำหนดเดินทาง : 15-20 เมษายน 2561 // 16-21 เมษายน 2561
ชมเหล่าดอกไม้นานาพันธุ์อาธิ วีสทีเรีย, ป๊อปปี้, เบบี้บลูอายส์ ชมความสวยงามของ ดอกซากุระ แห่งภูมิภาคโทโฮคุ ย้อนยุคกับหมู่บ้านโบราณสมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จูกุ ชมความงามและทัศนียภาพของ อ่าวมัตสึชิมะ ที่ติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 49,900 บาท
รหัส : 001JPG-01JAN
สายการบิน : THAI AIRWAY
กำหนดเดินทาง : 20-26 เมษายน 2561
ชมเหล่าดอกไม้นานาพันธุ์อาธิ วีสทีเรีย, ป๊อปปี้, เบบี้บลูอายส์-ชมความสวยงามของ ดอกซากุระ แห่งภูมิภาคโทโฮคุ -ย้อนยุคกับหมู่บ้านโบราณสมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จูกุ ชมความงามและทัศนียภาพของ อ่าวมัตสึชิมะ ที่ติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่น ล่องเรือ GEIBIKEI ชมความสวยงามที่รังสรรค์โดยธรรมชาติ สัมผัสบรรยากาศ เมืองคาวาโกเอะ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 55,900 บาท
     
รหัส : 049IT-01DEC
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดเดินทาง : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561
เยือนอดีตเมืองหลวง เกียวโต เที่ยววัดคินคะคุจิ (วัดทอง) ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ (ศาลเจ้าแดงหรือศาลเจ้าจิ้งจอก) นารา เมืองแห่งพระใหญ่และฝูงกวาง เที่ยววัดโทไดจิ วัดหลวงพ่อโตแห่งนารา ชมสวนกวางเมืองนารา
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 25,900 บาท
รหัส : 048IM-01DEC
สายการบิน : Thai Airways (TG)
กำหนดเดินทาง : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561
ฮอกไกโด (ชิโตเสะ) โนโบริเบตสึ บ่อจิโงคุดานิ จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ ฮาโกดาเตะ กระเช้าไฟฟ้า ออนเซ็น อิสระสกีรุซุสึ เมืองซัปโปโร่ ถนนคนเดินทานูกิโคจิ หอนาฬิกาซัปโปโร ซูซูกิโนะ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 41,900 บาท
รหัส : 047HPT-01DEC
สายการบิน : ASIA ATLANTIC AIRLINES (HB)
กำหนดเดินทาง : กุมภาพันธ์ 2561
shikisai no ("Snow Land") หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า อิออน ทาวน์ อาซาฮิคาว่า แช่ออนเช็นธรรมชาติ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี นาฬิกาไอน้ำ โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ คิโรโระ สโนว์เวิลด์ JTC DUTY FREEE
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 33,999 บาท
     
รหัส : 046HPT-01DEC
สายการบิน : ASIA ATLANTIC AIRLINES (HB)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
Shikisai no ("Snow Land") หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า อิออน ทาวน์ อาซาฮิคาว่า แช่ออนเช็นธรรมชาติ ล่องเรือตัดน้ำแข็ง พิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็ง JTC DUTY FREE
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 27,999 บาท
รหัส : 045HPT-01DEC
สายการบิน : ASIA ATLANTIC AIRLINES (HB)
กำหนดเดินทาง : มกราคม-เมษายน 2561
เมืองอาซาฮิคาว่า หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า อิออน ทาวน์ อาซาฮิคาว่า shikisai no ("Snow Land") เมืองโอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี นาฬิกาไอน้ำ โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ JTC DUTY FREEE
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 24,999 บาท
รหัส : 044HPT-01DEC
สายการบิน : Thai Airways (TG)
กำหนดเดินทาง : 3 - 8 ก.พ. 61
เมืองฟุราโนะ เมืองอาซาฮิคาว่า หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า อิออน ทาวน์ ออนเซ็นธรรมชาติ คามิกาว่า ไอซ์ พาวิลเลี่ยน สนุกกับกิจกรรมฤดูหนาว RERA OUTLET โซอุนเคียว
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 61,999 บาท
     
รหัส : 043SBT-01DEC
สายการบิน : Thai Airways (TG)
กำหนดเดินทาง : กุมภาพันธ์ 2561
ชมโชว์เดินขบวนพาเหรดของนกเพนกวินสุดน่ารัก ณ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานสกี SHIKISAI NO OKA เก็บภาพสวยงาม ชัตเตอร์กันรัวรัว กับ คลองโอตารุ เลือกซื้อกล่องดนตรีที่มีเสียงเพลงไพเราะมากมายที่ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 58,999 บาท
รหัส : 042SBT-01DEC
สายการบิน : Thai Airways (TG)
กำหนดเดินทาง : มกราคม 2561
อิ่มกับบรรยากาศเมืองท่า ที่อยู่ใต้สุดของเกาะฮอกไกโด ขึ้น กระเช้าไฟฟ้า ไปดูวิวบนยอดเขาฮาโกดาเตะ ที่ว่ากันว่าสวยงามเป็น 1 ใน 3 ของประเทศญี่ปุ่นกันเลยทีเดียว ชมบ่อโคลนและบ่อน้ำร้อนที่เดือดตามธรรมชาติ ณ หุบเขานรกจิโกคุดานิ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 40,991 บาท
รหัส : 041TTN-01DEC
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561
หนึ่งปีมีหนึ่งครั้ง เทศกาลประดับไฟ ณ เมืองยูนิชิงาวะ พิเศษ รับประทานอาหาร ณ กระท่อมหิมะ หรือ Kamakura Mura เยือนนิกโก้ เล่นสกี สักการะ ศาลเจ้าโทโชกุ ชมทะเลสาบหน้าหนาว ณ ทะเลสาบชูเซนจิ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 25,888 บาท
     
รหัส : 040CU-01DEC
สายการบิน : Japan Airlines (JL)
กำหนดเดินทาง : 22 - 26 มีนาคม 61//28 มีนาคม -1 เมษายน 61
หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม หมู่บ้าน LITTLE KYOTO หมู่บ้านเก่าแก่สมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ปราสาทกุโจฮะจิมัง สัญลักษณ์แห่งเมืองกุโจ วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส
ทัวร์ญี่ปุ่น เพียง 35,900 บาท
รหัส : 039CU-01DEC
สายการบิน : Japan Airlines (JL)
กำหนดเดินทาง : เมษายน-มิถุนายน 2561
หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม หมู่บ้าน LITTLE KYOTO หมู่บ้านเก่าแก่สมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ชมความยิ่งใหญ่อลังการของ เจแปนแอลป์ และเขื่อนคุโรเบะ วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 37,900 บาท
รหัส : 038TTN-01DEC
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ไม่มีวันอิสระ ชมเทศกาลแสงสี ณ Nabana no Sato อุโมงค์ไฟสุดอลังการ เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ชมปราสาททอง กับ ศาลเจ้าจิ้งจอก เที่ยวทาคายาม่า และหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 26,888 บาท
     
รหัส : 037TTN-01DEC
สายการบิน : Thai Airways (TG)
กำหนดเดินทาง : 07-12 กุมภาพันธ์ 2561
พิเศษ!! ทานหม้อไฟ สไตล์ญี่ปุ่น ในกระท่อมหิมะ อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีเก่าแก่ พร้อมชมวิวเทือกเขาแอลป์แห่งญี่ปุ่น เยี่ยมชม ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า ซันมาชิซูจิ หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ เยือนผาสวย ณ ผาโทจินโบ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 30,800 บาท
รหัส : 036TTN-01DEC
สายการบิน : Thai Airways (TG)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
เล่นสกีชมวิวฟูจิ ณ ลานสกีฟูจิเท็น ล่องเรือโจรสลัด ณ ทะเลสาบอาชิ เยี่ยมชมหมู่บ้านวัฒนธรรม อิยาชิโนะ ซาโตะ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 34,999 บาท
รหัส : 035TTN-01DEC
สายการบิน : Thai Airways (TG)
กำหนดเดินทาง : 07-12 กุมภาพันธ์ 2561
ชมความน่ารัก ของลิงภูเขา แช่ออนเซ็นท่ามกลางหุบเขาหิมะขาวโพลน เยือนเมืองเก่าซันมาชิซูจิ และหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ อลังการความยิ่งใหญ่ของปราสาทอีกาดำ ณ เมืองมัตสึโมโต้ ฝึกทักษะการเป็นนินจา ณ หมู่บ้านนินจาเด็ก
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 35,888 บาท
     
รหัส : 034SBT-01DEC
สายการบิน : ออลนิปปอน (NH)
กำหนดเดินทาง : 24-28 มกราคม /31 มกราคม-04 กุมภาพันธ์ 2561
สนุกกับกิจกรรมลานสกี พร้อมพักที่ NAEBA PRINCE HOTEL 1 คืน เที่ยวชมเมืองเก่าคาวาโกเอะ ที่ได้สมญานามว่า "เมืองเอโดะน้อย" เพลินเพลินกับการวาดตุ๊กตาดารุมะที่มีชื่อเสียงโด่งดัง สักการะ วัดเจ้าแม่กวนอิมโอสึ และวัดอาซากุซะ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 35,991 บาท
รหัส : 033ZE-01DEC
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
วัดอาซากุสะ วนอุทยานฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ โอวาคุดานิ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ ลานสกี ฟูจิเท็น พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ช้อปปิ้งชินจูกุ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 22,999 บาท
รหัส : 032ZE-01DEC
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
วนอุทยานฮาโกเน่?ล่องเรือทะเลสาบอาชิ?โอวาคุดานิ-ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งชินจูกุ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 28,900 บาท
     
รหัส : 031ZE-01DEC
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
โอซาก้า เกียวโต ฟูชิมิ อินาริ วัดคินคาคุจิ นาโกย่า เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ อิออน จัสโก้ อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ลานสกี ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวะโกะ เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 29,999 บาท
รหัส : 027GG-01DEC
สายการบิน : Thai Airways (TG)
กำหนดเดินทาง : 12-18 เมษายน 2561
ปราสาทโอซาก้า ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ วัดคิโยมิสึ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ทาคายาม่าจินยะ ซันมาชิซูจิ ออนเซ็น เจแปนแอลป์ [กำแพงหิมะ] ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5
ทัวร์ญี่ปุ่น พิเศษ 69,900 บาท
รหัส : 026GG-01DEC
สายการบิน : Japan Airlines (JL)
กำหนดเดินทาง : 20 - 26 มีนาคม 2561
ปราสาทโอซาก้า วัดคิโยมิสึ เมืองนารุโตะ ออนเซ็น สวนริทซึริน ปราสาทมัตสึยาม่า โดโงะออนเซ็น อะตอมมิคบอมบ์โดมสวนสันติภาพ และพิพิธภัณฑ์สงคราม สวนสันติภาพฮิโรชิมะ
ทัวร์ญี่ปุ่น พิเศษสุดๆ 59,900 บาท
     
รหัส : 025GG-01DEC
สายการบิน : Japan Airlines (JL)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม - มีนาคม 2561
ปราสาททองคินคะคุจิ วัดคิโยมิสึ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ไทชา ฮาร์เบอร์แลนด์ โกเบ พอร์ท ทาวเวอร์ ไชน่า ทาวน์ ปราสาทวาคายาม่า ตลาดปลาคุโรชิโอะ มารีน่า ซิตี้ อิออน
ทัวร์ญี่ปุ่น พิเศษสุดๆ 36,900 บาท
รหัส : 024MJ-01DEC
สายการบิน : Thai Airways (TG)
กำหนดเดินทาง : 24 - 30 พฤษภาคม 2561
ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) เกียวโต วัดคินคาคุจิ วัดคิโยมิสึ เทือกเขาเจแปน แอลป์ (ชมกำแพงหิมะ) หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ภูเขาไฟฟูจิ ทุ่งพิงค์มอส
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 53,900 บาท
รหัส : 023MJ-01DEC
สายการบิน : Japan Airlines (JL)
กำหนดเดินทาง : 27 เมษายน - 2 พฤษภาคม 61
สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) สนามบินนาโกย่า หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า ถนนสายซันมาชิซูจิ ชมเทศกาลดอกทิวลิป DORMY INN TOYAMA HOTEL OR SIMILAR CLASS เทือกเขาเจแปน แอลป์ (ชมกำแพงหิมะ) IKENO TAIRA HOTEL OR SIMILAR CLASS
ทัวร์ญี่ปุ่น 49,900 บาท
     
รหัส : 022SBT-01DEC
สายการบิน : Air Asia (FD)
กำหนดเดินทาง : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561
ไฮไลท์ ทัวร์ - เพลิดเพลินทะเลสาบฮามานา นั่งกระเช้าขึ้นหุบเขาโอวาคุดานิ - สักการะวัดคิโยมิสึ วัดคินคาคุจิ วัดอาซากุสะ - เที่ยวชมศาลเจ้าฮาโกเน่ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ภูเขาไฟฟูจิ [ตามสภาพอากาศ] หรือ สนุกสนาน ณ ลานสกี - ถ่ายรูปชิคๆคู่กับดอกซากุระ [กรุ๊ปที่เดินทางตั้งแต่ 22 มีนาคม-15 เมษายน] - เดินชิวตลาดปลาซึกิจิ ผ่านชมทะเลสาบอาชิ - ช้อปปิ้งจุใจ ย่านชินจูกุ โอไดบะ ชมกันดั้มยูนิคอร์น - ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น 1 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น 34,991 บาท
รหัส : 021SBT-01DEC
สายการบิน : Japan Airline (JL)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
ไหว้พระขอพรที่วัดอาซากุซะ พร้อมถ่ายรูปคู่โตเกียวสกายทรี สนุกสนานกับกิจกรรม ณ ลานสกี เยี่ยมชมปราสาทมัตสึโมโต้ ที่สวยติด 1 ใน 10 ของประเทศญี่ปุ่น เที่ยวชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะสไตล์ญี่ปุ่นแท้ดั่งเดิม
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 42,991 บาท
รหัส : 020SBT-01DEC
สายการบิน : ่่japan airline
กำหนดเดินทาง : มกราคม-กุมภาพันธ์ 61
-เที่ยวชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะสไตล์ญี่ปุ่นแท้ดั่งเดิม -เดินชิวถนนซันมาชิซูจิ ชมที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า - สนุกสนานกับ ลานสกี ที่บ๊กกะโนะซาโตะ - ทดลองทำอาหารตัวอย่างกับผู้เชี่ยวชาญชื่อดังของญี่ปุ่น - เพลิดเพลินกับลากุน่าเท็นบอช ชมเรือโจรสลัด ONE PIECE - ชิมสตอเบอร์รี่สดๆจากต้นที่ฟาร์มสตอเบอร์รี่ - สักการะเจ้าแม่กวนอิมโอสึที่ เมืองนาโกย่า - ช้อปปิ้งจุใจ ณ ย่านซาคาเอะ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 37,991 บาท
     
รหัส : 019SBT-01DEC
สายการบิน : Thai Airways (TG)
กำหนดเดินทาง : มกราคม 2561
เดินเล่นสุดชิลล์ในบรรยากาศเก่าๆ กับเมืองเอโดะจำลอง "หมู่บ้านดาเตะ จิไดมูระ" อิ่มกับบรรยากาศเมืองท่า ที่อยู่ใต้สุดของเกาะฮอกไกโด ขึ้น กระเช้าไฟฟ้า ไปดูวิวบนยอดเขาฮาโกดาเตะ ที่ว่ากันว่าสวยงามเป็น 1 ใน 3 ของประเทศญี่ปุ่นกันเลยทีเดียว ชมวิว ปราสาทห้าแฉก โกเรียวคาคุ จากมุมสูง บนหอคอยโกเรียวคาคุ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 45,999 บาท
รหัส : 018SBT-01DEC
สายการบิน : Thai Airways (TG)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
สัมผัสประสบการณ์พิเศษ นั่งรถไฟชินคันเซน ชมศาลเจ้าฮาโกเน่ แวะชิมไข่ดำที่โอวาคุดานิ สนุกสนานกับกิจกรรม ณ ลานสกี เพลิดเพลินชมโอชิโนะฮัคไก ชมการแสดงไฟที่ NABANA NO SATO
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 45,991 บาท
รหัส : 017WJ-01DEC
สายการบิน : Thai Airways (TG)
กำหนดเดินทาง : 22 - 27 กุมภาพันธ์ 2561
ฮอกไกโด สุดคุ้ม 2 เทศกาลใหญ่ที่สุดระดับโลก 1 ปีมีครั้งเดียว แกะสลักน้ำแข็งโคมไฟโชอุนเคียว,ขาปูยักษ์,Onsen ล่องเรือตัดน้ำแข็ง จากขั้วโลกเหนือ หอคอยกลางทะเลชมโลกใต้ทะเล
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 45,900 บาท
     
รหัส : 016SBT-01DEC
สายการบิน : Japan Airlines (JL)
กำหนดเดินทาง : มกราคม-กุมภาพันธ์
- สักการะศาลเจ้าโทโชคุ วัดนาริตะ - ชมน้ำตกเคง่อน / ทะเลสาบซูเซนจิ / ปราสาทซึรุงะ - เที่ยวชมหมู่บ้านโออูจิจูคุ สไตล์ญี่ปุ่นสมัยเอโดะ - ล่องเรือชมอ่าวมัตสึชิม่า นั่งกระเช้าชม SNOW MONSTER - สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานสกี /ชมหมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ - ชิมสตอเบอรี่สดๆที่ฟาร์มสตอเบอรี่ / ช้อปปิ้งเต็มอิ่ม อิจิบังโจ อิออน
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 48,991 บาท
รหัส : 015JWL-01DEC
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561
เล่นสกี ณ ฟูจิเท็น ช้อปปิ้งชินจูกุ วัดอาซากุซะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งอิสระ หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก ทะเลสาบยามานากะโกะ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 19,999 บาท
รหัส : 014SYT-01DEC
สายการบิน : Thai Airways (TG)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม - มีนาคม 2561
พักสกีรีสอร์ท ระดับ 5 ดาว ห้องพักสุดหรู ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า สู่ยอดเขาอาซาริ สั่นระฆังขอพรแห่งความรัก (Love Bell) ถ่ายรูปสถานที่เที่ยวตามรอยภาพยนตร์ชื่อดัง "แฟนเดย์..แฟนกันแค่วันเดียว" ฟาร์มหมี (รวมตั๋วค่าเข้า)
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 58,700 บาท
     
รหัส : 013SYT-01DEC
สายการบิน : Thai Airways (TG)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
พักสกีรีสอร์ท ระดับ 5 ดาว ห้องพักสุดหรู ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า สู่ยอดเขาอาซาริ สั่นระฆังขอพรแห่งความรัก (Love Bell) ถ่ายรูปสถานที่เที่ยวตามรอยภาพยนตร์ชื่อดัง "แฟนเดย์..แฟนกันแค่วันเดียว" ฟาร์มหมี (รวมตั๋วค่าเข้า)
ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาเดียว 56,700 บาท
รหัส : 010SBT-01DEC
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
เที่ยวชมวัดดัง วัดคินคาคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ชมการแสดงไฟที่ NABANA NO SATO สนุกสนานกับกิจกรรม ณ ลานสกี ชมหน้าผาโทจินโบ สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของเมืองฟุกุอิ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 29,991 บาท
รหัส : 009SBT-01DEC
สายการบิน : Thai Airways (TG)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
สัมผัสประสบการณ์พิเศษ ชมลิงแช่ออนเซน กลางบ่อน้ำพุร้อน เที่ยวชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะสไตล์ญี่ปุ่นแท้ดั่งเดิม สนุกสนานกับกิจกรรม ณ ลานสกี ชมการแสดงไฟที่ NABANA NO SATO
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 45,991 บาท
     
รหัส : 008SBT-01DEC
สายการบิน : Thai Airways (TG)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
สักการะศาลเจ้าดาไซฟุชื่อดัง แห่งเมืองฟุกุโอกะ เดินชิลชมหมู่บ้านยูฟุอิน ชมบ่อน้ำแร่สีสันแปลกตา จิโงคุเมงุริ ชิมสตอเบอร์รี่สดๆจากต้นที่ฟาร์มสตอเบอร์รี่ เยี่ยมชมศาลเจ้ายูโตคุอินาริ ติด 1 ใน 3 ศาลเจ้าที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 39,991 บาท
รหัส : 007IT-01DEC
สายการบิน : SCOOT AIRLINES (TR)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
นาริตะ วัดนาริตะ โตเกียว วัดอาซากุสะ หุ่นกันดั้ม โอไดบะ ฟูจิออนเซ็น ลานสกีฟูจิเท็น ทะเลสาบคาวากูจิโกะ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ชินจูกุ นาริตะ อิสระฟรีเดย์1วันหรือเลือกเที่ยวดิสนีย์แลนด์
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 22,900 บาท
รหัส : 006SBT-01DEC
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
เที่ยวชมวัดดัง วัดกินคะคุจิ วัดโทไดจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ชมการแสดงไฟที่ NABANA NO SATO สนุกสนานกับกิจกรรม ณ ลานสกี เที่ยวชมที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า ถนนสายซันมาจิ ซูจิ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 27,991 บาท
     
รหัส : 005SBT-01DEC
สายการบิน : Thai Airways (TG)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
เมืองอาซาฮีคาว่า หมู่บ้านราเมน สวนสัตว์อาซาฮียาม่า + เพนกวิน พาเหรด เมืองอาซาฮีคาว่า ช้อปปิ้ง อิออน มอลล์ สวนดอกไม้ 4 ฤดู ชิคิไซ โนะโอกะ (กิจกรรมบนลานหิมะ) ซัปโปโร ช้อปปิ้ง ทานูกิโคจิ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 38,999 บาท
รหัส : 004TAS-01DEC
สายการบิน : Thai Airways (TG)
กำหนดเดินทาง : 13 -17 เมษายน 2561
หมู่บ้านไอนุ บ่อโคลนเดือด จิโกกุดานิ ฮาโกดาเตะ หอคอยโกเรียวคาคุ ย่านโมโตมาชิ อาคารโกดังอิฐแดง ภูเขาฮาโกดาเตะ (Night View) ภูเขาไฟอุสึซัน (เคเบิ้ล) สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน ทะเลสาบโทยะ (จุดชมวิว)
ทัวร์ญี่ปุ่น 65,900 บาท
รหัส : 003TAS-01DEC
สายการบิน : Thai Airways (TG)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561
เทศกาลดอกบ๊วย? ณ สวนไคระคุเอน ช้อปปิ้งเอออน มอลล์ อุชิคุ ไดบุทสึ อิบารากิ อามิ พรีเมียม เอาท์เล็ท ศาลเจ้าโทโชกุ คินูกาว่าออนเซน อินาวาชิโระ สกี รีสอร์ท
ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาเดียว 43,900 บาท
     
1, 2
   

บริษัท ไลอ้อน ทราเวล จำกัด ทัวร์ฮ่องกง
Lion Travel Co., Ltd.

เลขที่ 51 ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
E-mail : liontravel99@gmail.com
Tel : 02-9141406 Line: 088-2246699, 062-8184568, 094-4025197
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก แพคเกจทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ติดต่อทัวร์

Copyright © 2016 liontravels.net All Rights Reserved. ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี