ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
 • ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
  ไปกับเราดีที่สุด รับประกันความพอใจ โทร. 02-9141406 Line: 088-2246699, 062-8184568, 094-4025197 :: ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก : ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก : ทัวร์เกาหลีราคาถูก : ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก : ทัวร์มาเก๊าราคาถูก : ทัวร์มาเลเซียราคาถูก : ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก : ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์ราคาถูก : ทัวร์เวียดนามราคาถูก : ทัวร์เมียนม่าราคาถูก : ทัวร์พม่าราคาถูก : ทัวร์ลาวราคาถูก : ทัวร์กัมพูชาราคาถูก : ทัวร์ไต้หวันราคาถูก : ทัวร์บาหลีราคาถูก : ทัวร์ปักกิ่งราคาถูก : ทัวร์จีนราคาถูก : ทัวร์คุนหมิงราคาถูก : ทัวร์คุณหมิงราคาถูก : ทัวร์กุ้ยหลินราคาถูก : ทัวร์จางเจียเจี้ยราคาถูก : ทัวร์เซี่ยงไฮ้ราคาถูก : ทัวร์จิวจ๊ายโกวราคาถูก : ทัวร์ฮาร์บิ้นราคาถูก : ทัวร์ซีอานราคาถูก : ทัวร์กวางเจาราคาถูก : ทัวร์ซัวเการาคาถูก : ทัวร์ยุโรปราคาถูก : ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก : ทัวร์อิตาลีราคาถูก : ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ราคาถูก : ทัวร์สวิสราคาถูก : ทัวร์ออสเตรเลียราคาถูก : ทัวร์นิวซีแลนด์ราคาถูก : ทัวร์อเมริการาคาถูก : ทัวร์อังกฤษราคาถูก : ทัวร์อิยิปต์ราคาถูก : ทัวร์รัสเซียราคาถูก : ทัวร์ตุรกีราคาถูก : ทัวร์จอร์แดนราคาถูก : ทัวร์ดูไบราคาถูก : ทัวร์ในประเทศราคาถูก :  
ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก

ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
โปรแกรมทัวร์ในประเทศ
ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก
บริการด้านวีซ่า
ทัวร์เกาหลี
สถิติการเข้าชม Visitors Counter

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูกทัวร์ญี่ปุ่นเมืองโตเกียวเยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัยชมมรดกโลกวัดน้ำใสสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ช้อปปิ้งถนนสายกาน้ำชาชมศาลโทริอิซุ้มประตูสิแดงที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้ามากกว่าร้อยต้นวนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ล่องเรือโจรสลัดเลือกซื้อสินค้าแบรนด์ดังทั่วโลกที่โกเท็มบะแฟคทอรี่เอ้าท์เล็ตช้อปปิ้งที่ชินจูกุสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเช่นโอซาก้าเกียวโตวัดคิโยมิสึฟุชิมิอินาริปราสาททองนาโงย่าช้อปปิ้งอิออนนาโงย่าทะเลสาบฮามานะอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ล่องเรือทะเลสาบอาชิศาลเจ้าฮาโกเน่ช้อปปิ้งโกเทมบะเอ้าต์เล็ทอาบน้ำแร่ท่ามกลางธรรมชาติทานขาปูยักษ์ไม่อั้นพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ดภูเขาไฟฟูจิชั้นที่EARTHQUAKEMUSEUMโตเกียววัดอาซากุสะช้อปปิ้งชินจูกุศาลเจ้าเมจิฮาราจุกุโอไดบะสนามบินฮาเนดะทัวร์ญี่ปุ่นเมืองฮอกไกโดเยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัยสัมผัสความงามของเกาะฮอกไกโดอาณาจักรแห่งกล่องดนตรีนับหมื่นชิ้นดื่มด่ำกับความงามของเมืองโอตารุเยือนโรงงานและชิมช็อคโกแลตSHIROIKOIBITOที่ขึ้นชื่อที่สุดช้อปปิ้งกันแบบจุใจMITSUIOUTLETอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจชิโตเสะฮอกไกโดช้อปปิ้งทานุกิโคจิศาลเจ้าฮอกไกโดโรงงานช็อกโกแลตโนโบริเบทสึ หุบเขานรกจิโกกุดานิทะเลสาบโทยะนั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซานสวนหมีโชวะชินซังเมืองโอตารุคลองโอตารุพิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีซัปโปโรดิวตี้ฟรีเต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปู3ชนิดพิพิธภัณฑ์สาเกหมู่บ้านราเม็งช้อปปิ้งที่MITSUIOUTLETศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยแหล่งรวมพลของสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังจากทั่วโลกทัวร์ญี่ปุ่นเมืองโอซาก้าโอซาก้าเกียวโตโกเบอาราชิยาม่าTheLost Kansai โอซาก้าเกียวโตโกเบอาราชิยาม่า4วัน3คืนโอซาก้าเกียวโตป่าไผ่อาราชิยาม่าสะพานโทเก็ตซึเคียวศาลเจ้าอิคุตะถนนคิตะโนะโกเบฮาร์เบอร์แลนด์ปราสาทโอซาก้าชินไซบาชิโอซาก้าริงกุพรี่เมี่ยมเอ้าท์เลทเกียวโตอาราชิยาม่าสะพานโทเก็ตซึเคียวป่าไผ่โกเบศาลเจ้าอิคุตะถนนคิตะโนะ ปราสาทโอซาก้าชินไซบาชิทัวร์ญี่ปุ่นเมืองนิกโก้เพลิดเพลินกับมรดกโลกที่ขึ้นชื่ออีกแห่งของญี่ปุ่นณศาลเจ้าโทโชกุ[เมืองนิกโก้]ชมความสวยงามของน้ำตกที่มีความสวยงาม1ใน3ของญี่ปุ่นที่น้ำตกเคงอน(ออนเซ็น)ทัวร์ญี่ปุ่น4ฤดูฤดูใบไม้ผลิเริ่มต้นประมาณเดือนมีนาคม-พฤษภาคมอุณหภูมิระหว่าง13-25องศาเซลเซียส,ฤดูร้อนเริ่มต้นประมาณเดือนมิถุนายน-สิงหาคมอุณหภูมิประมาณ26-32องศาเซลเซียส,ฤดูใบไม้ร่วงเริ่มต้นประมาณเดือน กันยายน- พฤศจิกา,ฤดูหนาว เริ่มต้นประมาณเดือน ธันวาคม-กุมภาพันธ์ โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก ด้านล่างนี้รหัส : 013TTN-01OCT
สายการบิน : การบินไทย (TG)
กำหนดเดินทาง : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561
ชมเทศกาลหิมะ ณ เมืองโซอุนเคียว เล่นสกีสุดมันส์ ณ สวนชิคิไซโนะโอกะ เที่ยวสวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ลิ้มรสความอร่อยของราเมนต้นตำรับที่ หมู่บ้านราเมน สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ ชมหอนาฬิกา ตึกเก่ารัฐบาล ช้อปปิ้งจุใจทานุกิโคจิ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 35,888 บาท
รหัส : 012TTN-01OCT
สายการบิน : SCOOT AIRLINES (TR)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
เล่นสกี ณ ฟูจิเท็น หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุโยโกฮาม่า พิพิธภัณฑ์ราเมน คามาคุระ ชมพระใหญ่ไดบุตสึ เพลิดเพลินเต็มอิ่มที่ โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียวพลาซ่า
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 25,888 บาท
รหัส : 011CU-01OCT
สายการบิน : PEACH AIR (MM)
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน - มีนาคม 2561
สัมผัสความงดงามเกาะสวรรค์แห่งประเทศญี่ปุ่น นั่งเรือท้องกระจก หน้าผามันซาโมะ โอกินาว่าเวิลด์ จูราอุมิอควาเรียม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 19,900 บาท
     
รหัส : 010SBT-01OCT
สายการบิน : Thai Airway (TG)
กำหนดเดินทาง : กุมพาพันธ์ 61
ชม Snow Festival 2018 เก็บภาพสวยงาม ชัตเตอร์กันรัวรัว กับ ?คลองโอตารุ? ย้อนวัยไปกับ โนบิตะ และ โดราเอมอน ในสวนสนุกโดราเอมอน และ ชมสถาปัตยกรรมอันสวยงาม ตึกรัฐบาลเก่าเมืองซัปโปโร
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 57,999 บาท
รหัส : 009SBT-01OCT
สายการบิน : Thai Airway (TG)
กำหนดเดินทาง : มกราคม-มีนาคม 61
สนุกสนานกับSNOW BANANA BOAT ที่ทุ่งดอกไม้ 4 ฤดู SHIKISAI NO OKA เก็บภาพสวยงาม ชัตเตอร์กันรัวรัว กับ ?คลองโอตารุ? , เลือกซื้อกล่องดนตรีที่มีเสียงเพลงไพเราะมากมายที่ ?พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี? ตึกรัฐบาลเก่าเมืองซัปโปโร
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 39,999 บาท
รหัส : 008SBT-01OCT
สายการบิน : NOK SCOOT ( XW )
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560
โตเกียว โอไดบะ หมู่บ้านน้ำศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะ ฮัคไค โรงแรม + ออนเซ็น ลานสกี ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว คามาคูระ หลวงพ่อโต โยโกฮาม่า พิพิธภัณฑ์ราเมน วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปกับโตเกียว สกายทรี ช้อปปิ้ง ชิบูย่า ชินจูกุ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 31,991 บาท
     
รหัส : 007TAS-01OCT
สายการบิน : Thai Airway (TG)
กำหนดเดินทาง : 6 -11 , 13 -18 ธันวาคม 60
นาโกย่า หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ อดีตจวนผู้ว่า ซันมาชิ ซูจิ ทาคายาม่า ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า ปราสาทมัตสึโมโต้ นาวาเตะโดริ ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ท อิซาว่า เจดีย์ชูเรโตะ โอชิโนะฮัคไค โตเกียว ช้อปปิ้งชินจูกุ โตเกียว วัดอาซะกุซ่า
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 44,900 บาท
รหัส : 006TAS-01OCT
สายการบิน : Thai Airway (TG)
กำหนดเดินทาง : 01 - 05 ธันวาคม 60
บ่อโคลนเดือด จิโกกุดานิ ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง ( เคเบิ้ล ) ฟาร์มหมีสีน้ำตาล เซโกะ สกี รีสอร์ท คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี ช้อปปิ้ง SAPPORO STATION โรงงานช็อกโกแล็ต อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า ศาลเจ้าฮอกไกโด ช้อปปิ้งทานูกิโคจิ มิตซุยเอาท์เล็ท
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 46,900 บาท
รหัส : 005TAS-01OCT
สายการบิน : Thai Airway (TG)
กำหนดเดินทาง : 22 - 26 ธันวาคม 60
นาโกย่า หมู่บ้านมรดกโลก ?ชิราคาวาโกะ? อดีตจวนผู้ว่า ซันมาชิ ซูจิ ทาคายาม่า TAKASU SNOW PARK กุโจ กุโจฮาจิมัง ช้อปปิ้งเอออน มอลล์ กิฟุ มิเอะ หมู่บ้านนินจาอิงะ นากาชิม่า รีสอร์ท ช้อปปิ้ง มิตซุย แจ๊สดรีม เอาท์เล็ท
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 45,900 บาท
     
รหัส : 004TAS-01OCT
สายการบิน : Thai Airway (TG)
กำหนดเดินทาง : 31 ธันวาคม -04 มกราคม 61
ชิโตเซ่ ภูเขาไฟอุสึซัน ( เคเบิ้ล ) ฟาร์มหมีสีน้ำตาล โนโบริเบทสึ บ่อโคลนเดือด จิโกกุดานิ หมู่บ้านไอนุ ซัปโปโร ซาโฮโระ สกี รีสอร์ท (เล่นสกี) ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 57,900 บาท
รหัส : 003WJ-01OCT
สายการบิน : Thai Airway (TG)
กำหนดเดินทาง : 22 - 27 กุมภาพันธ์ 61
ฮอกไกโด - สวนสัตว์อาซาฮิกาว่า ขบวนพาเหรดนกเพนกวิ้น -น้ำตกริวเซ- น้ำตกกิงกะ- โชอุนเคียว ออนเซน / ขาปูยักษ์ / ร่วมงานเทศกาลปราสาทน้ำแข็ง 2018 ล่องเรือตัดน้ำแข็ง GARINKO -อะซาฮิกาว่า- ห้างอิออน กิจกรรมท้าความหนาว ลานสกี New Prince Hotel- ศาลเจ้าฮอกไกโ ถนนทากิโนะกุจิ อิสระท่องเที่ยวภายในซัปโปโร/ช้อปปิ้ง -ท่องเที่ยว Kiroro Resort -ซิตี้ทัวร์โอตารุ สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ
ทัวร์ญี่ปุ่น 45,900 บาท
รหัส : 002WJ-01OCT
สายการบิน : Thai Airway (TG)
กำหนดเดินทาง : มีนาคม 61
สนามบินชิโตเซะ - โนโบริเบทสึ -จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ - ฮาโกดาเตะ- ออนเซน ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - สวนพฤกษศาสตร์เขตร้อน - ซิตี้ทัวร์เมืองโอตารุ อิสระสกีคิโรโระ Kiroro - ระฆังขอพร - เมืองซัปโปโร่ -ถนนคนเดินทานูกิโคจิ - หอนาฬิกาซัปโปโร - ซูซูกิโน๊ะ อิสระเต็มวันนั่งรถไฟ JR สนามบินชิโตเซะ - กรุงเทพ
ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาเดียว 45,900 บาท
     
รหัส : 001WJ-01OCT
สายการบิน : Thai Airway (TG)
กำหนดเดินทาง : มกราคม-มีนาคม 61
สนามบินชิโตเซะ - โนโบริเบทสึ - จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ - ฮาโกดาเตะ- ออนเซน ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ -สวนพฤกศาสตร์เขตร้อน -ซิตี้ทัวร์โอตารุ อิสระสกี Kiroro - ระฆังขอพร - เมืองซัปโปโร่ - ถนนคนเดินทานูกิโคจิ-หอนาฬิกาซัปโปโร - ซูซูกิโน๊ะ
ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาเดียว 43,900 บาท
รหัส : 041GO-01SEP
สายการบิน : Thai Airway (TG)
กำหนดเดินทาง : 20-24 มีนาคม 61
ฮอกไกโด โทมามุ อาซาฮิคาว่า ฟุราโน่ โอตารุ ซัปโปโร ทะเลสาบชิโกทสึ +หุบเขานรกจิโกกุดานิ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS สัมผัสกับทะเลสาบปล่องภูเขาไฟชิโกทสึ -ทะเลสาบเงียบกริบ สนุกสนานไปกับลานสกีหิมะฟุราโน่ ถ่ายรูปสุนัขลากเลื่อน ชมสวนสัตว์อาซาฮิยาม่า พิเศษ ชมขบวนพาเหรดเพนกวินอย่างใกล้ชิด
ทัวร์ญี่ปุ่น 39,999 บาท
รหัส : 040GO-01SEP
สายการบิน : Thai Airway (TG)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
ชมอาณาจักรแห่งกล่องดนตรีนับหมื่นชิ้น ดื่มด่ำกับความงามของเมืองโอตารุ สัมผัสบรรยากาศล่องเรือตัดน้ำแข็ง สนุกสนานไปกับลานสกีหิมะฟุราโน่ ชมสวนสัตว์อาซาฮิยาม่า พิเศษ ชมขบวนพาเหรดเพนกวินอย่างใกล้ชิด ท้าทายความหนาวที่อุณหภูมิ -41 องศา ที่ Kamikawa Ice Pavillion
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 37,777 บาท
     
รหัส : 039GO-01SEP
สายการบิน : Thai Airway (TG)
กำหนดเดินทาง : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561
ฮอกไกโด โทมามุ อาซาฮิคาว่า ฟุราโน่ โอตารุ ซัปโปโร 5 วัน 3 คืน เมืองหิมะ โทมามุ + โซอุนเคียว ICE FALL FESTIVAL
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 36,999 บาท
รหัส : 037HP-01SEP
สายการบิน : NOK SCOOT
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560-มกราคม 2561
อิสระเต็มวัน ท่านสามารถเดินช้อปปิ้งย่านดังในกรุงโตเกียวได้ อาทิ ชินจุกุ ฮาราจุกุ ชิบูย่า สนุกสนานกับการเล่นสกี สัมผัสหิมะสุดหนาว ไหว้พระขอพรต้อนรับปีใหม่ ณ วัดอาซากุสะ วัดนาริตะซันโกเท็มบะ พรีเมียม เอ้าส์เล็ท / AMI พรีเมียม เอ้าส์เล็ทบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 29,999 บาท
รหัส : 036HP-01SEP
สายการบิน : NOK SCOOT
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560
ท้าทายกับลานสกีสุดมันส์ สัมผัสหิมะ ชม USHIKU DAIBUTSU เที่ยววัดอาซากุสะ วันนาริตะซัน ถ่ายรูปคู่หอคอยโตเกียวสกายทรี ณ จุดวิพ้อยริมแม่น้ำสุมิดะ ย่านชินจุกุ , โกเท็มบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ท , AMIพรีเมียมเอ้าท์เล็ทบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ แช่น้ำแร่ออนเซ็น
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 28,999 บาท
     
รหัส : 035HP-01SEP
สายการบิน : Scoot
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน-มีนาคม 2561
เที่ยวชิราคาวาโกะ ชมปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิตามหาหุ่นยนต์เหล็กหมายเลข 28 ไหว้พระขอพรวัดโทไดจิ ดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดคิโยมิสึ พิเศษเมนูบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ไม่อั้นช้อปปิ้งชินไซบาชิพิเศษเมนูบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 28,999 บาท
รหัส : 034HP-01SEP
สายการบิน : SCOOT
กำหนดเดินทาง : มีนาคม 2561
เที่ยวชมอุทยาน ฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ แวะชิมไข่ดำ หุบเขาโอวาคุดานิ นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ เมนูพิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ พักออนเซ็น 1 คืน นาริตะ 2 คืนเที่ยวชมอุทยาน ฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิมนูพิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 25,999 บาท
รหัส : 033HP-01SEP
สายการบิน : SCOOT
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน2560-มีนาคม 2561
ท่องเที่ยวแดนซามูไร สัมผัสหนาวเย็น เล่นสกี ณ สกีรีสอร์ทโตเกียวสกายทรี-วัดอาซากุสะ-GOTEMBA PREMIUM OUTLETS พักฟูจิ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ เสิร์ฟไม่อั้นพักโรงแรม 3 ดาว ฟูจิออนเซน 1 คืน / นาริตะ 2 คืนบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์เติมไม่อั้น
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 24,999 บาท
     
รหัส : 032SS-01SEP
สายการบิน : HONG KONG AIRLINE (HX)
กำหนดเดินทาง : มกราคม 2561
เที่ยวตอนเหนือสุดของญี่ปุ่น แหล่งรวมอาหารอร่อย ชมสัตว์น้ำหายากนานาชนิด นั่งกระเช้าโชวะ ชมฟาร์มหมี สนุกกับกิจกรรมท้าลมหนาว ชมกระหน่ำทานูกิโคจิ พร้อมแช่ออนเซ็น
ทัวร์ญี่ปุ่น 34,900 บาท
รหัส : 031SS-01SEP
สายการบิน : HONG KONG AIRLINE (HX)
กำหนดเดินทาง : 25-31 มกราคม 2560
ที่ยวตอนเหนือสุดของญี่ปุ่น แหล่งรวมอาหารอร่อย ชมความน่ารักของสัตว์น้อยใหญ่นานาชนิด ชมเทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียวสุดยิ่งใหญ่ ช้อปเรร่าเอ้าท์เล็ต สนุกกับกิจกรรมท้าลมหนาว พร้อมอาบน้ำแร่แช่ออนเซ็น
ทัวร์ญี่ปุ่น 36,900 บาท
รหัส : 029SS-01SEP
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560
เที่ยวสุดคุ้มเจาะลึกสถานที่ท่องเที่ยวแบบเต็มอิ่ม ชมเมืองหลวงเก่าเกียวโตและความงดงามของศิลปะญี่ปุ่น ชมหมู่บ้านมรดกโลก แวะซื้อของฝาก ณ ตรอกเก่าซันมาชิซูจิ อิ่มอร่อยกับอาหารทะเลสดๆ ในตลาดปลา ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 32,900 บาท
     
รหัส : 026SS-01SEP
สายการบิน : HONG KONG AIRLINE (HX)
กำหนดเดินทาง : 1-7 กุมภาพันธ์ 2561
เที่ยวตอนเหนือสุดของญี่ปุ่น แหล่งรวมอาหารอร่อย ชมเทศกาลหิมะซัปโปโรและเทศกาลน้ำแข็งสุดยิ่งใหญ่ตระการตา นั่งกระเช้าชมวิวบนยอดเขาคุโระดะเกะ สนุกกับกิจกรรมท้าลมหนาว อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็นชื่อดัง ณ โซอุนเคียว
ทัวร์ญี่ปุ่น 40,900 บาท
รหัส : 025TTN-01SEP
สายการบิน : AIR ASIA X
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน-มกราคม 2561
เยือนเมืองเก่า คาวาโกเอะ ฉายา Little Edo เล่นสกี ณ ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท ชม หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุเพลิดเพลินเต็มอิ่มที่ โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียวพลาซ่าอาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ FREE WIFI ON BUS
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 28,888 บาท
รหัส : 023IM-01SEP
สายการบิน : Vietnam Airline (VN)
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ 2561
ฟูจิเท็น โอวาคุดานิ ฮาโกเน่ ชิมไข่ดำ อัสระฟรีเดย์ เล่นสกีฟูจิเท็น
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 24,900 บาท
     
รหัส : 022IM-01SEP
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดเดินทาง : ตุลาคม-ธันวาคม 2560
ชมบรรยากาศใบไม่เปลี่ยนสี ปราสาทโอซาก้า เที่ยวเมืองเกียวโต เมืองประวัติศาสตร์แห่งญี่ปุ่น ป่าไผ่แห่งอราชิยาม่า
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 33,900 บาท
รหัส : 021IM-01SEP
สายการบิน : Vietnam Airline (VN)
กำหนดเดินทาง : 28 ธันวาคม 2560 - 1 มกราคม 2561
ฟูจิเท็น โอวาคุดานิ ฮาโกเน่ ชิมไข่ดำ อัสระฟรีเดย์ เล่นสกีฟูจิเท็น
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 35,900 บาท
รหัส : 016ZE-01SEP
สายการบิน : AIR ASIA X
กำหนดเดินทาง : ตุลาคม-ธันวาคม 2560
กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมืองนาริตะ-วนอุทยานฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-โอวาคุดานิ-ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท อาบน้ำแร่ธรรมชาติ+ทานขาปูยักษ์ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5)-พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว-วัดอาซากุสะ-ช้อปปิ้งชินจูกุอิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 29,900 บาท
     
รหัส : 015JPG-01SEP
สายการบิน : การบินไทย (TG)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560 - ปีใหม่ 2561
วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี-ย่านชินจูกุ-ห้างไดเวอร์ซิตี้-โตเกียว เบย์ อควาไลน์ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว German Village-หลวงพ่อโตคามาคุระ-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-โอวาคุดานิ ลานสกี-โอชิโนะ ฮัคไค-สวนสนุก FUJI Q HIGHLAND+TOMAS LAND-มิสุอิ แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต หมู่บ้านนินจาอิงะ-วัดโทไดจิ-ศาลเจ้ายาซากะ+ย่านกิอองมาจิ-ย่านชินไซบาชิ-ปราสาทโอซาก้า-อิออนพลาซ่า
ทัวร์ญี่ปุ่น 62,900 บาท
รหัส : 014JPG-01SEP
สายการบิน : การบินไทย (TG)
กำหนดเดินทาง : 22-27 ธันวาคม 2560 (วันคริสต์มาส)
ย่านชินจูกุ วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-โอวาคุดานิ-ลานสกี-โอชิโนะ ฮัคไค ไร่สตรอเบอร์รี่-มิสุอิ แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต-เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Nabana no Sato หมู่บ้านนินจาอิงะ-วัดโทไดจิ-ปราสาททองคินคาคุจิ-ย่า ชินไซบาชิ-ปราสาทโอซาก้า
ทัวร์ญี่ปุ่น 56,900 บาท
รหัส : 013JPG-01SEP
สายการบิน : การบินไทย (TG)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560
โอซาก้า-นารา-เกียวโต-ฟูจิ-ฮาโกเน่-โตเกียว 6วัน 4คืน วัดโทไดจิ-ปราสาทโอซาก้า-ตลาดคุโรมง-ย่านชินไซบาชิ-ปราสาททองคินคาคุจิ ศาลเจ้ายาซากะ+ย่านกิอองมาจิ-เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Nabana no Sato ไร่สตรอเบอร์รี่-ภูเขาไฟฟูจิ-โอชิโนะ ฮัคไค-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-โอวาคุดานิ-ย่านชินจูกุ
ทัวร์ญี่ปุ่น 51,900 บาท
     
รหัส : 012EXL-01SEP
สายการบิน : การบินไทย (TG)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม - มกราคม 2560
สนามบินนาริตะ เมืองนิกโกะ ศาลเจ้าโทโชคุ สะพานชินเคียว วัดไทยูอิน เมืองฟุกุชิมา ปราสาททสึรุกะ โรงน้ำชารินคาคุ - เมืองซาโอะ เล่นสกี (ไม่รวมอุปกรณ์และชุดสกี) เมืองเซนได เก็บผลไม้ตามฤดูกาล ตลาดเช้า - วัดรินโนจิ ดาวน์ทาวน์เซนได อิจิบังช้อปปิ้ง
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 64,900 บาท
รหัส : 011EXK-01SEP
สายการบิน : การบินไทย (TG)
กำหนดเดินทาง : 7-11 ธันวาคม 2560
สนามบินชิโต ชมหมีสีน้ำตาล ชมวิวทะเลสาบโทยะ Toya illumination +++ แช่ออนเซ็น + สวมชุดยูคาตะ เล่นสกี SKI RESORT (ครึ่งวัน) ซัปโปโร - Mitsui Outlet - ตลาดถนนคนเดินทานูกิโคจิ พิเศษ++เต็มอิ่ม กับ บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด ศาลเจ้าฮอกไกโด โอตารุคลองโอตารุ นาฬิกาไอน้ำ โรงงานเป่าแก้ว พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงงาน ช๊อกโกแลต ซูซูกิโนะ สนามบินชิโตเสะ สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพ)
ทัวร์ญี่ปุ่น 50,900 บาท
รหัส : 010IT-01SEP
สายการบิน : Nok Scoot (XW)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม - มกราคม 2560
โตเกียว ฟูจิ ชิราคาวาโกะ นากาโนะ ลิงออนเซ็น 5วัน 4คืน เดินทางโดยสายการบิน NOKSCOOT (XW) บินตรงสู่โตเกียว (สนามบินนาริตะ) เครื่องลำใหญ่ B777-200 (ที่นั่ง3-4-3) บริการอาหารร้อน+เครื่องดื่ม เสิร์ฟทั้งไปและกลับ พักมัตสึโมโต้ 1คืน กุโจออนเซ็น 1คืน ฟูจิออนเซ็น 1คืน นาริตะ 1คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 35,900 บาท
     
รหัส : 009IT-01SEP
สายการบิน : Nok Scoot (XW)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560
Charter Flight Tokyo Snow Lover โตเกียว ฟูจิ คามาคูระ 4วัน 3คืน โตเกียว วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี วนอุทยานฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด ทะเลสาบอาชิ หุบเขาโอวาคุดานิ ชิมไข่ดำอายุยืน 7 ปี ลานสกี Fujiten หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไก คาวากูจิโกะ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ช้อปปิ้งชินจูกุ โอไดบะ ชม Unicorn Gundam ตัวใหม่ ห้างไดเวอร์ชิตี้
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 27,900 บาท
รหัส : 002IT-01SEP
สายการบิน : Scoot
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน 2560- มีนาคม 2561
โอซาก้า-โอกากิ จ.กิฟุ เมืองเซกิ-ร้านซันชูHamanoyasan-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-ทาคายาม่า-ทาคายาม่า จินยะ-ลิตเติ้ลเกียวโต ซันมาชิซูจิ-ห้างเอออนโอกากิเกียวโต-วัดคินคะคุจิ-เมืองคิบูเนะ ศาลเจ้าคิฟุเนะ-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-ชินไซบาชิ โอซาก้าอิสระฟรีเดย์เต็มวัน หรือเลือกซื้อ Option ยูนิเวอร์แซล เจแปนปราสาทโอซาก้า-ดิวตี้ฟรี Doton Plaza-EXPO CITY-สนามบินคันไซ-ท่าอากาศยานดอนเมือง
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 28,900 บาท
รหัส : 008JPG-01SEP
สายการบิน : การบินไทย (TG)
กำหนดเดินทาง : 20-25 / 22-27 ธันวาคม 2560 (วันคริสต์มาส)
ปราสาทโอซาก้า-ย่านชินไซบาชิ-ปราสาททองคินคาคุจิ-เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Nabana no Sato หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-ทาคายาม่าจินยะ-ย่านซันมาชิซูจิ-ปราสาทมัตสึโมโต้-ถนนนากามาจิ+ถนนนาวาเตะ ลานสกี-โอชิโนะ ฮัคไค-ภูเขาไฟฟูจิ-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-โอวาคุดานิ-ย่านชินจูกุ
ทัวร์ญี่ปุ่น 44,900 บาท
     
รหัส : 007JPG-01SEP
สายการบิน : การบินไทย (TG)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560
เมืองโนโบริเบ็ทสึ-จิโกกุดานิ-ภูเขาโชวะชินซัง-ทะเลสาบโทยะ-สกีรีสอร์ท คลองโอตารุ-ถนนซาไกมาจิ-โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ-โอโดริปาร์ค-ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ+ย่านซูซูกิโนะ ทำเนียบรัฐบาลเก่า-สวนสัตว์อาซาฮียาม่า-พิพิธภัณฑ์สาเก-ห้างมิตซุย เอ้าท์เล็ต
ทัวร์ญี่ปุ่น 40,900 บาท
รหัส : 005JPG-01SEP
สายการบิน : การบินไทย (TG)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560
จิโกกุดานิ-ภูเขาโชวะชินซัง-ทะเลสาบโทยะ-สวนน้ำแร่ฟูกิดาชิ-ลานหิมะ-คลองโอตารุ ถนนซาไกมาจิ-โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ-โอโดริปาร์ค-ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ+ย่านซูซูกิโนะ ทำเนียบรัฐบาลเก่า-หอนาฬิกา-สวนสัตว์อาซาฮียาม่า-พิพิธภัณฑ์สาเก-ห้างมิตซุย เอ้าท์เล็ต
ทัวร์ญี่ปุ่น 41,900 บาท
รหัส : 004JPG-01SEP
สายการบิน : การบินไทย (TG)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560
สวนสัตว์อาซาฮียาม่า-พิพิธภัณฑ์สาเก-อิออนพลาซ่า-โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ-คลองโอตารุ ถนนซาไกมาจิ-โอโดริปาร์ค-ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ+ย่านซูซูกิโนะ อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย ลานหิมะ KIRORO SNOW WORLD-ทะเลสาบโทยะ-ภูเขาโชวะชินซัง- จิโกกุดานิ
ทัวร์ญี่ปุ่น 43,900 บาท
     
รหัส : 003JPG-01SEP
สายการบิน : การบินไทย (TG)
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560
เมืองโนโบริเบ็ทสึ-จิโกกุดานิ-ภูเขาโชวะชินซัง-ทะเลสาบโทยะ-สกีรีสอร์ท คลองโอตารุ-ถนนซาไกมาจิ-โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ-โอโดริปาร์ค-ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ+ย่านซูซูกิโนะ อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย ทำเนียบรัฐบาลเก่า-หอนาฬิกา-สวนสัตว์อาซาฮียาม่า-พิพิธภัณฑ์สาเก-ห้างมิตซุย เอ้าท์เล็ต
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 45,900 บาท
รหัส : 001IT-01SEP
สายการบิน : SCOOT AIRLINES
กำหนดเดินทาง : ตุลาคม 2560-มีนาคม 2561
กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง สนามบินคันไซ โอซาก้า ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือเลือกซื้อ Option บัตรยูนิเวอร์แซล เจแปน โอซาก้า เกียวโต มิยาสึ วัดชิออนจิ อามาโนะฮาชิดาเตะ นั่งกระเช้าสู่จุดชมวิว เมืองอิเนะ โกเบ ออนเซ็น ปราสาทโอซาก้า (นำชมด้านนอก) ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี Expo city Osaka สนามบินคันไซ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 22,900 บาท
รหัส : 063GO-01AUG
สายการบิน : แอร์เอเชียเอ็กซ์
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560
นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ เพื่อเดินทางสู่ ศาลเจ้าฮาโกเน่ ตั้งอยู่ด้านล่างของภูเขาฮาโกเน่บริเวณชายฝั่งของทะเลสาบอาชิ สังเกตุง่ายๆคือจะมีเสาร์โทริอิสีแดงตั้งเด่นอยู่ในทะเลสาบ และทางเดินไปยังศาลเจ้าโดยสองข้างทางจะมีตะเกียงแขวนเรียงรายอยู่ตลอดทาง ภายในศาลเจ้านั้นมีบรรยากาศที่เงียบสงบอยู่ท่ามกลางต้นไม้ใหญ่ มีความสวยงามตลอดทั้งปี หุบเขาโอวาคุดานิ ที่ยังครุ-กรุ่นด้วยควันจากบ่อกำมะถันเดือดอยู่ตลอดเวลาชมบ่อน้ำแร่กำมะถันซึ่งสามารถต้มไข่ให้สุกได้ โดยชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าหากได้ทานไข่ดำหนึ่งฟองจะสามารถทำให้อายุของท่านยืนยาวขึ้นอีกประมาณ 7 ปี
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 34,900 บาท
     
รหัส : 062JW-01AUG
สายการบิน : นกสกู๊ต (NOKSCOOT)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560
เดินทางสู่ ?กรุงโตเกียว? นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ?วัดอาซากุสะ? วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำมีผู้คนนิยมมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี วัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคคันโต และมีผู้คนนิยมมากราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ ประตูฟ้าคำรณ ซึ่งมีโคมไฟสีแดง ขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร เป็นโคมไฟ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก แขวนอยู่เลือกชมและเช่าเครื่องรางของขลังอันศักดิ์สิทธ์ของวัดแห่งนี้
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 32,888 บาท
รหัส : 060JPG-01AUG
สายการบิน : การบินไทย (TG)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560
เมืองโนโบริเบ็ทสึ-จิโกกุดานิ-ภูเขาโชวะชินซัง-ทะเลสาบโทยะ-สกีรีสอร์ท คลองโอตารุ-ถนนซาไกมาจิ-โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ-โอโดริปาร์ค-ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ+ย่านซูซูกิโนะ ทำเนียบรัฐบาลเก่า-สวนสัตว์อาซาฮียาม่า-พิพิธภัณฑ์สาเก-ห้างมิตซุย เอ้าท์เล็ต
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 40,900 บาท
รหัส : 057SMP-01AUG
สายการบิน : อีว่า แอร์
กำหนดเดินทาง : 28ธ.ค.- 3ม.ค. 2561
ภูเขาไฟโชวะ Showa Shinzan ภูเขาไฟลูกใหม่ ที่ยังไม่ดับ สวยงามมหัศจรรย์ ทางธรรมชาติ กระเช้าอุสึ Usuzan Ropeway เป็นทางเชื่อมต่อไปยังบริเวณที่ใกล้กับยอดภูเขาไฟอุสุ สามารถมองเห็นทัศนียภาพทะเลสาบโทยะและภูเขาโชวะชินซัน ทะเลสาปโทยะ Toya Lake ทะเลสาบขนาดใหญ่รูปวงกลมทะเลสาบแห่งนี้มีความพิเศษตรงที่น้ำจะไม่แข็งตัวในช่วงฤดูหนาว สวยงามราวกับภาพวาด ฟาร์มหมีสีน้ำตาล Brown Bear Farm สถานที่เพาะพันธุ์หมีสีน้ำตาล นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมลูกหมีสีน้ำตาลได้อย่างใกล้ชิด เป็นภาพที่น่ารักน่าเอ็นดูทีเดียว
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 61,900 บาท
     
รหัส : 056IM-01AUG
สายการบิน : การบินไทย (TG)
กำหนดเดินทาง : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561
ญี่ปุ่นแดนอาทิตย์อุทัย... ทำไมประเทศญี่ปุ่นถูกเรียกว่า "แดนอาทิตย์อุทัย" เค้าให้เหตุผลว่า "ประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ละติจูดที่ 20 ซึ่งเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดของโลก (ละติจูดที่ 1-19 เป็นทะเล) ฉะนั้นแต่ละวันใหม่ พระอาทิตย์จะส่องแสงในดินแดนของชาวญี่ปุ่นเป็นแห่งแรกของโลก ฝรั่งจึงเรียกว่าเป็น ?Land of the Rising Sun? (แดนอาทิตย์อุทัย)
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 41,900 บาท
รหัส : 054IT-01AUG
สายการบิน : SCOOT AIRLINES (TR)
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน 2560 - มีนาคม 2561
โตเกียว วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปแลนด์มาร์คโตเกียวสกายทรี เที่ยววนอุทยานฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ หุบเขาโอวาคุดานิ ลิ้มลองชิมไข่ดำอายุยืน7 ปี พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ช้อปปิ้งชินจูกุ **ท่องเที่ยวเที่ยวตามฤดูกาล หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไก (ช่วง Autumn) หรือสนุกสนานกับหิมะขาวโพลนลานสกี FUJITEN SKI (ช่วงSnow) พักฟูจิออนเซ็น 1คืน นาริตะ 2คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 23,900 บาท
รหัส : 053IT-01AUG
สายการบิน : SCOOT AIRLINES (TZ)
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน 2560 - มีนาคม 2561
โตเกียว วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี ไหว้พระใหญ่ไดบุสสึ คามาคูระ คานากาว่า วนอุทยานฮาโกเน่ล่องเรือโจรสลัด ทะเลสาบอาชิ หุบเขาโอวาคุดานิ ลิ้มลองชิมไข่ดำอายุยืน7 ปี โกเทมบะเอ้าท์เลต ลานสกีฟูจิเท็น โอชิปาร์ค คาวากูจิโกะ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ช้อปปิ้งชินจูกุ Mitsui Shopping Park LaLaport Ebina **ท่องเที่ยวเที่ยวตามฤดูกาล หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไก (ช่วง Autumn) หรือสนุกสนานกับหิมะขาวโพลนลานสกี FUJITEN SKI (ช่วงSnow) พักโออิโสะออนเซ็น 1คืน ฟูจิออนเซ็น1คืน นาริตะ1คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 28,900 บาท
     
รหัส : 052IT-01AUG
สายการบิน : SCOOT AIRLINES (TZ)
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน 2560 - มีนาคม 2561
โตเกียว วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี ไหว้พระใหญ่ไดบุสสึ คามาคูระ คานากาว่า วนอุทยานฮาโกเน่ล่องเรือโจรสลัด ทะเลสาบอาชิ หุบเขาโอวาคุดานิ ลิ้มลองชิมไข่ดำอายุยืน7 ปี โกเทมบะเอ้าท์เลต ลานสกีฟูจิเท็น โอชิปาร์ค คาวากูจิโกะ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ช้อปปิ้งชินจูกุ Mitsui Shopping Park LaLaport Ebina ท่องเที่ยวเที่ยวตามฤดูกาลหมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไก (ช่วง Autumn) หรือสนุกสนานกับหิมะขาวโพลนลานสกี FUJITEN SKI (ช่วงSnow) พักโออิโสะออนเซ็น 1คืน ฟูจิออนเซ็น1คืน นาริตะ1คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 25,900 บาท
รหัส : 050GO-01AUG
สายการบิน : เจแปนแอร์ไลน์ (JL)
กำหนดเดินทาง : 31 ธันวาคม - 05 มกราคม 2561 [วันหยุดปีใหม่]
อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ตั้งอยู่ในจังหวัดคะนะงะวะ ชื่อเสียงในด้านน้ำพุร้อนซึ่งเกิดจากความร้อนของภูเขาไฟรวมทั้งยังมีทิวทัศน์ของภูเขาไฟฟูจิที่สวยงาม นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบอาชิ ซึ่งได้ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟ ท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงามดั่งภาพวาดสะท้อนลงสู่ทะเลสาบเปรียบดั่งสะท้อนจากกระจกใสบานใหญ่ นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ ที่ยังครุกรุ่นด้วยควันจากบ่อกำมะถันเดือดอยู่ตลอดเวลา ชมบ่อน้ำแร่กำมะถันซึ่งสามารถต้มไข่ให้สุกได้ โดยชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าหากได้ทานไข่ดำหนึ่งฟองจะสามารถทำให้อายุยืนยาวขึ้นอีกประมาณ 7 ปี
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 56,900 บาท
รหัส : 048GO-01AUG
สายการบิน : การบินไทย (TG)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560
นำท่าน เที่ยวชมเมืองย่านโมโตมาจิ จากเชิงเขาฮาโกดะเตะ มีถนนลาดชัน 19 สายมุ่งตรงสู่ท่าเรือ ถนนเหล่านี้เป็นที่นิยมในหมู่ผู้รักการเดินเที่ยวชมวิว เนื่องจากเรียงรายไปด้วยอาคารต่างๆ ที่มีเอกลักษณ์และมีภูมิทัศน์อันหลากหลายเมื่อครั้งอดีตได้เป็นเมืองท่าที่มีการค้าขายกับชาวต่างชาติฝั่งตะวันตก ซึ่งทำให้วัฒนธรรมตะวันตกได้เข้ามามีบทบาทในเมืองฮาโกดาเตะ ซึ่งท่านจะพบเห็นจากโบสถ์คริสต์ ร้านอาหาร อาคารบ้านเรือนเก่าแบบตะวันตกที่ตั้งอยู่ริมเนินเขา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองฮาโกดาเตะ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 57,900 บาท
     
รหัส : 047GO-01AUG
สายการบิน : การบินไทย (TG)
กำหนดเดินทาง : 28 ธันวาคม - 02 มกราคม 2561
ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ร่วมสนุกท้าทายกับเครื่องเล่นหลาก หลายชนิดตื่นเต้น ระทึกใจจากหนังดังที่ท่านชื่นชอบ เช่น ฉากเพลิงไหม้จากเรื่อง ?แบ็คดราฟท์?ล่องเรือผจญภัยกับไดโนเสาร์จากเรื่อง?จูราสสิคพาร์ค? นั่งเรือเพื่อพบกับความน่าสะพรึงกลัวเหมือนอยู่ ในเหตุการณ์จริงกับ ?จอว์? ใช้ทุนสร้างมหาศาลกว่า 1,500 ล้านเยน(เฉพาะจอว์) และสนุกสนานไปกับเครื่องเล่นภาคใหม่ของ ?สไปเดอร์แมน? ที่รอให้ท่านพิสูจน์ความมันส์ พร้อมทั้งพบกับโซนใหม่ ?วันเดอร์แลนด์?เป็นโซนสวนสนุกสไตล์ครอบครัวให้ท่านได้เพลิดเพลินกับตัวการ์ตูนสุดน่ารักอาทิเช่น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 69,900 บาท
รหัส : 046JW-01AUG
สายการบิน : สกู๊ต (SCOOT)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม - มกราคม 2560
เดินทางสู่ ?กรุงโตเกียว? นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ?วัดอาซากุสะ? วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำมีผู้คนนิยมมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี วัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคคันโต และมีผู้คนนิยมมากราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ ประตูฟ้าคำรณ ซึ่งมีโคมไฟสีแดง ขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร เป็นโคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก แขวนอยู่เลือกชมและเช่าเครื่องรางของขลังอันศักดิ์สิทธ์ของวัดแห่งนี้ ?ถนนนากามิเซะ? (Nakamise dori) ถนนเส้นนี้ยาวไปจนถึงวัดเซ็นโซจิจะเป็น ถนนช๊อปปิ้ง ขายขนม ของฝาก ของที่ระลึก ขนมที่ซื้อกลับบ้านจะใส่กล่อง ห่อสวยงาม สามารถซื้อเป็นของฝากได้อย่างสวยงาม ส่วนขนมแบบที่กินเลยเช่น Soft ice cream, มันอัดแท่ง, ซาลาเปาทอด, ข้าวพองคล้ายขนมนางเล็ด ทางร้านจะให้เรายืนกินที่หน้าร้านเท่านั้นไม่ให้เดินไปกินไป ถือว่าเป็นกฎเหล็กของร้านค้าย่านถนนนากามิเซะเพื่อไม่ให้ขนมหกเลอะเทอะบนถนน ถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก ?โตเกียวสกายทรี? (Tokyo Sky tree) (ไม่รวมค่าขึ้นหอคอย) เป็นหอที่เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่และยังเป็นเหมือนแลนด์มาร์คของโตเกียว ตั้งอยู่ใจกลางของ Sumida City Ward โตเกียวสกายทรีเป็นตึกที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น มีความสูงถึง 634 เมตร บริเวณรอบๆเป็นแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ รวมทั้งมีอควอเรียมอยู่ในนั้นด้วย โตเกียวสกายทรีถูกแบ่งเป็นสองขั้น โดยชั้นแรกสูง 350 เมตร และชั้นบนสูง 450 เมตร เป็นจุดชมวิวเมืองโตเกียวที่สวยที่สุดอีกจุดนึงเนื่องจากสามารถชมวิวได้รอบทิศ 360 องศา เมื่อเดินขึ้นไปเรื่อยๆก็จะถึงจุดที่สูงที่สุดของหอคอย มีความสูง 451.2 เมตร ทั้งชั้นจะเป็นกระจกใส สามารถมองเห็นวิวของทั้งเมืองโตเกียวได้รอบด้าน ยิ่งในช่วงพระอาทิตย์ตกดิน จะเป็นวิวที่สวยงามมาก
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 28,888 บาท
รหัส : 042GO-01AUG
สายการบิน : Air Asia X (XJ)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560
ฮาโกเน่-ชิมไข่ดำ-ฟูจิ-อาซากุสะ-ช้อปปิ้ง-ขาปูยักษ์-ออนเซน
ทัวร์ญี่ปุ่น 34,900 บาท
     
รหัส : 036SS-01AUG
สายการบิน : การบินไทย (TG)
กำหนดเดินทาง : 30 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2560
เที่ยวตอนเหนือสุดของญี่ปุ่น แหล่งรวมอาหารอร่อย นั่งกระเช้าชมความสวยงามยามค่ำคืนบนยอดเขาฮาโกดาเตะ ชมเทศกาลฮาโกดาตะคริสต์มาสแฟนตาซี พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ปูและแช่ออนสไตล์ญี่ปุ่น 3 คืนเต็ม
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 54,900 บาท
รหัส : 027CI-01AUG
สายการบิน : NOKSCOOT
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560
บินตรง ดอนเมือง-นาริตะ/นาริตะ -ดอนเมือง เดินทางโดยเครื่องบิน 777?200 ER (415 ที่นั่ง) ฟรีน้ำหนักกระเป๋าขาไป 20 กิโลกรัม และขากลับ 20 กิโลกรัม เที่ยวครบทุกไฮไลท์ เล่นสกีที่ YETI SKI RESORT พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว วัดอาซากุสะ หมู่บ้านน้ำใส-โอชิโนะฮัคไก พร้อมช้อปปิ้งกันแบบเต็มๆที่ย่านชินจูกุ และ อิออนมอลล์ อิ่มอร่อยกับเมนูบุฟเฟต์ พร้อมขาปูยักษ์แบบฉบับของญี่ปุ่น และแช่ออนเซ็นเพื่อสุขภาพ (ONSEN) บริการอาหารบนเครื่องทั้งไป และ กลับ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 32,999 บาท
รหัส : 025TTN-01AUG
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560 - มกราคม 2561
เที่ยวโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ถ่ายรูปด้านหน้าปราสาทโอซาก้า เยือนหมู่บ้าน ชิราคาวาโกะ สไตล์กัชโช ชมเมืองเก่าทาคายาม่า ป่าไผ่ อาราชิยาม่า เกียวโต วัดคินคะคุจิ อิสระเลือกซื้อทัวร์เสิรม Universal studio 1 วันเต็มๆ FREE WIFI ON BUS มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 36,888 บาท
     
รหัส : 023TTN-01AUG
สายการบิน : การบินไทย (TG)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560
เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ โยโกฮาม่า พิพิธภัณฑ์ราเมน ? คามาคุระ ชมพระใหญ่ไดบุตสึ เพลิดเพลินเต็มอิ่มที่ โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า ไหว้พระขอพร วัดนาริตะ ช้อปปิ้งเพลิน ณ มิตซุย เอ้าเลท โยโกฮาม่า เบย์ไซต์ พิเศษ!!! บุฟเฟต์ขาปู +++ Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 36,888 บาท
รหัส : 010TTN-01AUG
สายการบิน : SCOOT (TR)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2561
เล่นสกีสุดมัน บนลานสกี เมืองทาคายาม่า เที่ยว หมู่บ้านนินจาอิงะ แวะเช็คอิน หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ขอพร ณ ศาลเจ้าจิ้งจอก ฟูชิมิอินาริ ชมความงามของ ป่าไผ่อาราชิยาม่า และสะพานโทเก็ตสึ สัมผัสความบันเทิงรูปแบบใหม่ ณ Expo City ช้อปปิ้งจุใจ ณ ริงกุเอ้าเลท
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 38,888 บาท
รหัส : 008MJ-01AUG
สายการบิน : การบินไทย (TG)
กำหนดเดินทาง : 30 ธันวาคม 2560 - 04 มกราคม 2561 (เทศกาลปีใหม่)
นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก) ปราสาทโอซาก้าเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองโอซาก้า ถือเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ถูกสร้างขึ้นจากดำริของ ฮิเดโยชิ โตโยโตมิ หนึ่งในสามแม่ทัพคนสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติอาทิตย์อุทัยเมื่อกว่า 400 ปีมาแล้ว ด้านในของปราสาทได้รับการปรับปรุงให้เป็นพิพิธภัณฑ์บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของตัวปราสาท รวมถึงประวัติความเป็นมาของท่านโชกุนผู้เคยพำนักอยู่ ณ ปราสาทแห่งนี้
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 65,900 บาท
     
รหัส : 007MJ-01AUG
สายการบิน : การบินไทย (TG)
กำหนดเดินทาง : 30 ธันวาคม 2560 - 03 มกราคม 2561
นำท่านสู่ โตเกียว เบย์ อะควาไลน์ เส้นทางเชื่อมระหว่างจังหวัดคานากาว่าและจังหวัดชิบะ โดยสร้างข้ามอ่าวโตเกียว ซึ่งใช้ระยะเวลาในการสร้างถึง 36 ปี ท่านจะได้ชมความมหัศจรรย์ของเส้นทางสายนี้ซึ่งมีความยาวทั้งหมด 14 กิโลเมตร นับว่าเป็นอุโมงค์ที่มีความยาวที่สุดเป็นลำดับที่ 4 ของโลก...
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 60,900 บาท
รหัส : 005MJ-01AUG
สายการบิน : การบินไทย (TG)
กำหนดเดินทาง : 21 - 26 ธันวาคม 2560
นำท่านเดินทางสู่ โตเกียว ดิสนีย์แลนด์ ดินแดนหรรษาของคนทุกเพศทุกวัย ที่มีผู้เข้าชมมากกว่า 17 ล้านคนต่อปี สนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ ที่แบ่งออกเป็นโซน เพลิดเพลินกับ Adventure Land ที่นำท่าน ผจญภัยกับการล่องเรือโจรสลัด ?Pirates of the Caribbean? นำชมดิสนีย์แลนด์ รถไฟ ?Western River Railroad? ปีนบ้านต้นไม้ ?Swiss Family Treehouse? สนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ มากมายยัง ?Western Land? ตะลุยเหมืองถ่านหินที่ ?Big Thunder Mountain? หรือเลือกสนุกกับ ?Splash Moutain? นั่งเรือผจญภัยบนผ าสูงชันในโซน ?Critter Country? เข้าชมบ้านผีสิง ?Hunted Mansion? อันน่ากลัว และชมบ้านน้อยแสนน่ารักของหมีพูห์ ?Pooh?s Hunny Hunt? จากนั้นสนุกกันต่อในโซน ?Fantasy Land? เพลิดเพลินกับการแต่งกายชุดประจำชาติของตุ๊กตาตัวน้อยๆกับ ?It?s A Small World? ผจญภัยไปกับ ?Pinocchio?s Darling Journey? เลือกมุมสวยถ่ายภาพเป็นที่ระลึกใน ?Toon Town? กับบ้านของเหล่าการ์ตูนของดิสนีย์
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 56,900 บาท
รหัส : 004MJ-01AUG
สายการบิน : การบินไทย (TG)
กำหนดเดินทาง : 30 ธันวาคม 2560 - 03 มกราคม 2561
นำท่านสู่ โตเกียว เบย์ อะควาไลน์ เส้นทางเชื่อมระหว่างจังหวัดคานากาว่าและจังหวัดชิบะ โดยสร้างข้ามอ่าวโตเกียว ซึ่งใช้ระยะเวลาในการสร้างถึง 36 ปี ท่านจะได้ชมความมหัศจรรย์ของเส้นทางสายนี้ซึ่งมีความยาวทั้งหมด 14 กิโลเมตร นับว่าเป็นอุโมงค์ที่มีความยาวที่สุดเป็นลำดับที่ 4 ของโลก...จากนั้นนำท่านสู่ ?คามาคุระ? ที่โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าไม้ทั้งสามด้าน ส่วนด้านหน้านั้นติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก...นำท่านนมัสการ ?หลวงพ่อโต? พระพุทธรูปไดบุทสึที่มีความสูงถึง 11 เมตร หนักกว่า 93 ตัน โดยช่างหล่อตั้งใจให้องค์พระนั้นผิดรูปมาตั้งแต่ต้นเพื่อที่เมื่อมองจากด้านหน้าองค์พระห่างออกมาราว 4-5 เมตรจะเห็นสัดส่วนขององค์พระรับกันทั้งองค์ ในสมัยก่อนองค์พระนั้นประดิษฐานอยู่ในวิหารไม้ทั้งหลัง แต่ได้ถูกแผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์สึนามิกวาดหายไปเมื่อปี 1495 แต่น่าอัศจรรย์ที่องค์พระนั้นไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 56,900 บาท
     
รหัส : 077PJ-01JUL
สายการบิน : Asia Atlantic Airlines (HB)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560
ชมอาณาจักรแห่งกล่องดนตรีนับหมื่นชิ้น ดื่มด่ำกับความงามของเมืองโอตารุ สนุกสนานไปกับลานสกีหิมะที่ฟุราโน่ สัมผัสกับหิมะเย็นๆ ขาวฟู ชมสวนสัตว์อาซาฮิยาม่า พิเศษ ชมขบวนพาเหรดเพนกวินอย่างใกล้ชิด ท้าทายความหนาวที่อุณหภูมิ -41 องศา ที่ Kamikawa Ice Pavillion
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 39,999 บาท
รหัส : 076TTN-01JUL
สายการบิน : Air Asia X (XJ)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม-มกราคม 2560
เที่ยวโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ถ่ายรูปด้านหน้าปราสาทโอซาก้า เยือนหมู่บ้าน ชิราคาวาโกะ สไตล์กัชโช ชมเมืองเก่าทาคายาม่า ป่าไผ่ อาราชิยาม่า เกียวโต วัดคินคะคุจิ อิสระเลือกซื้อทัวร์เสิรม Universal studio 1 วันเต็มๆ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 36,888 บาท
รหัส : 072DKC-01JUL
สายการบิน : NOKSCOOT
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560
บินตรง ดอนเมือง?นาริตะ เดินทางโดยเครื่องบิน BOEING 777?200 ER (415 ที่นั่ง)พร้อมบริการอาหาร HOT MEALS และ ฟรีน้ำหนักกระเป๋าขาไป 20 กิโลกรัม และขากลับ 20 กิโลกรัม พักโรงแรม ระดับมาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น พร้อมอาหารเช้า พักฟูจิ 1คืน และนาริตะ 3 คืน เที่ยวครบทุกไฮไลท์ เล่นสกีที่ YETI SKI RESORT หมู่บ้านน้ำใส-โอชิโนะฮัคไก พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปแลนด์มาร์คแห่งใหม่โตเกียว ?โตเกียวสกายทรี? พร้อมช้อปปิ้งกันแบบเต็มๆที่ย่านชินจูกุ อิ่มอร่อยกับเมนูบุฟเฟต์ พร้อมขาปูยักษ์แบบฉบับของญี่ปุ่น พร้อมเปิดประสบการณ์การแช่ออนเซ็นเพื่อสุขภาพ (ONSEN) ในแบบฉบับของญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 33,900 บาท
     
รหัส : 071DKC-01JUL
สายการบิน : NOKSCOOT
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560
บินตรง ดอนเมือง?นาริตะ เดินทางโดยเครื่องบิน BOEING 777?200 ER (415 ที่นั่ง) พร้อมบริการอาหาร HOT MEALS และ ฟรีน้ำหนักกระเป๋าขาไป 20 กิโลกรัม และขากลับ 20 กิโลกรัม พักโรงแรม ระดับมาตรฐาน พร้อมอาหารเช้า พักนากาโน่ 2 คืน และนาริตะ 1 คืน โตเกียว หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไก ช้อปปิ้งชินจุกุ TOKYO BAY AQUALINE และอิออน พลาซ่า ทาคายาม่าและมัตสึโมโต้ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ เขตเมืองเก่าซันมาจิ ซูจิ ปราสาทมัตสึโมโต้ นากาโน่ จุดชมวิว HAKUBA SKI JUMPING STADIUM วัดเซนโคจิ ถนนนาคามิเซะ พร้อมเปิดประสบการณ์การแช่ออนเซ็นเพื่อสุขภาพ (ONSEN) ในแบบฉบับของญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 35,999 บาท
รหัส : 070DKC-01JUL
สายการบิน : NOKSCOOT
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560
บินตรง ดอนเมืองนาริตะ เดินทางโดยเครื่องบิน BOEING 777200 ER (415 ที่นั่ง) พร้อมบริการอาหาร HOT MEALS และ ฟรีน้ำหนักกระเป๋าขาไป 20 กิโลกรัม และขากลับ 20 กิโลกรัม พักโรงแรม ระดับมาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น พร้อมอาหารเช้า พักฟูจิ 1คืน และนาริตะ 2 คืน เที่ยวครบทุกไฮไลท์ เล่นสกีที่ YETI SKI RESORT หมู่บ้านน้ำใส-โอชิโนะฮัคไก พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปแลนด์มาร์คแห่งใหม่โตเกียว ?โตเกียวสกายทรี? พร้อมช้อปปิ้งกันแบบเต็มๆที่ย่านชินจูกุ อิ่มอร่อยกับเมนูบุฟเฟต์ พร้อมขาปูยักษ์แบบฉบับของญี่ปุ่น พร้อมเปิดประสบการณ์การแช่ออนเซ็นเพื่อสุขภาพ (ONSEN) ในแบบฉบับของญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 32,900 บาท
รหัส : 066TTN-01JUL
สายการบิน : การบินไทย (TG)
กำหนดเดินทาง : 18-22 ธันวาคม 2560
สัมผัสหิมะ เล่นสกี ณ สวนชิซิโนะโอกะ ฟรี!!! ถ่ายรูปกับ สุนัขลากเลื่อน ชมความน่ารัก พาเหรดนกเพนกวิน ณ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ลิ้มรสความอร่อยของราเมนต้นตำรับที่ หมู่บ้านราเมน สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ ช้อปปิ้งจุใจ ทานุกิโคจิ เที่ยวทุกวัน ไม่มีวันอิสระ
ทัวร์ญี่ปุ่น 36,888 บาท
     
รหัส : 059TTN-01JUL
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน - มกราคม 2561
เยือนเมืองเก่า คาวาโกเอะ ฉายา Little Edo เล่นสกี ณ ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท ชม หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ เพลิดเพลินเต็มอิ่มที่ โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ FREE WIFI ON BUS มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 28,888 บาท
รหัส : 062TTN-01JUL
สายการบิน : การบินไทย (TG)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560
ล่องเรือโจรสลัด ณ ทะเลสาบอาชิ นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ โยโกฮาม่า พิพิธภัณฑ์ราเมน ? คามาคุระ ชมพระใหญ่ไดบุตสึ เพลิดเพลินเต็มอิ่มที่ โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า ไหว้พระขอพร วัดนาริตะ ช้อปปิ้งเพลิน ณ อิออน มอลล์ พิเศษ!!! บุฟเฟต์ขาปู +++ Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 35,888 บาท
รหัส : 061TTN-01JUL
สายการบิน : การบินไทย (TG)
กำหนดเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2561
สัมผัสประสบการณ์ ล่องเรือตัดน้ำแข็ง ณ มอนเบทสึ อิสระเล่นสกี ตามอัธยาศัย ฟรี!!! ถ่ายรูปกับ สุนัขลากเลื่อน ชมความน่ารัก พาเหรดนกเพนกวิน ณ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ลิ้มรสความอร่อยของราเมนต้นตำรับที่ หมู่บ้านราเมน สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ ช้อปปิ้งจุใจ ทานุกิโคจิ เที่ยวทุกวัน ไม่มีวันอิสระ เดินทางกับคนรู้จริงเรื่องฮอกไกโด
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 38,888 บาท
     
รหัส : 052SS-01JUL
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560
ทัวร์ญ๊่ปุ่น Tokyo Heart Beat 5วัน3คืน บินXJ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 29,900 บาท
รหัส : 045TTN-01JUL
สายการบิน : สกู๊ต แอร์ไลน์ (TZ)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม - มกราคม 2560
เล่นสกี ณ ฟูจิเท็น หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก ล่องเรือโจรสลัด ณ ทะเลสาบอาชิ นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ โยโกฮาม่า พิพิธภัณฑ์ราเมน ? คามาคุระ ชมพระใหญ่ไดบุตสึ เพลิดเพลินเต็มอิ่มที่ โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ FREE WIFI ON BUS มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 28,888 บาท
รหัส : 044TTN-01JUL
สายการบิน : AIR ASIA X
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560
เล่นสกีสุดมัน ณ ลานสกี ฟูจิเท็น วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ โยโกฮาม่า พิพิธภัณฑ์ราเมน ? คามาคุระ ชมพระใหญ่ไดบุตสึ เพลิดเพลินเต็มอิ่มที่ โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ FREE WIFI ON BUS มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 29,999 บาท
     
รหัส : 038HP-01JUL
สายการบิน : การบินไทย (TG)
กำหนดเดินทาง : 29 ธันวาคม-3มกราคม 61
เมืองนิกโกะ ศาลเจ้านิกโกะโทโชกุ วัดรินโนจิ Gotemba Premium Outlet อาบน้ำแร่ออนเซ็น - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ลานสกีฟูจิเท็น - หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะ ฮัคไค กระเช้าลอยฟ้าคาชิคาชิ JTC DUTY FREE ย่านชินจุกุ ตะลุยโตเกียว - อิสระท่องเที่ยวช้อปปิ้งเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ นาริตะ - ปราสาทอาโอบะ - วัดชูซอนจิ ? ช้อปปิ้งย่านอิจิบังโจ
ทัวร์ญี่ปุ่น 52,999 บาท
รหัส : 033JPG-01JUL
สายการบิน : การบินไทย (TG)
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน - มกราคม 2561
ซัปโปโร-โอตารุ-โทยะ-โนโบริเบ็ทซึ โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ-ชมทำเนียบรัฐบาลเก่า-หอนาฬิกา ย่านทานูกิโคจิ+ย่านซูซูกิโนะ-ศาลเจ้าฮอกไกโด-คลองโอตารุ-ถนนซาไกมาจิ ภูเขาโยเตอิ-สวนน้ำแร่ฟุกิดาชิ-ทะเลสาบโทยะ-ภูเขาโชวะชินซัง-จิโกกุดานิ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 37,900 บาท
รหัส : 031ZE-01JUL
สายการบิน : Air Asia X (XJ)
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560
หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ชมมรดกโลกวัดน้ำใส สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ ช้อปปิ้งถนนสายกาน้ำชา ชมศาลโทริอิ ซุ้มประตูสีแดง ที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้ามากกว่าร้อยต้น ช้อปปิ้งเต็มอิ่มกันที่ชินไชบาชิ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 35,900 บาท
     
รหัส : 028HP-01JUL
สายการบิน : SCOOT
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560
ชม วัดอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว เข้านมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคำ นอกจากนั้นท่านยังจะได้พบเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัด และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลังได้ภายในวัด ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนช้อปปิ้งที่มี ชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญี่ปุ่น มายังวัดแห่งนี้ต้องมาต่อคิวกันเพื่อลิ้มลองกับรสชาติสุดแสนอร่อย
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 24,999 บาท
รหัส : 006HP-01JUL
สายการบิน : Scoot Air (TZ)
กำหนดเดินทาง : พฤศจิกายน 2560 - มกราคม 2561
ท่องดินแดนซามูไร ชมซากูระบาน ณ โตเกียว ล่องเรือโจรสลัด หุบเขาโอวาคุดานิ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ สักการะรูปปั้นที่ใหญ่ที่สุดในโลก บุพเฟต่์ขาปูยักษ์ พักโรงเเรม 3 ดาว
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 24,999 บาท
รหัส : 073SMP-01JUN
สายการบิน : EVA AIR
กำหนดเดินทาง : 29 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561
บินต่อเครื่องที่ ไต้หวัน ฟรี!อาหาร4ขาไปกลับและฟรี!! น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.แช่ออนเซ็น 1 คืน + เมนูบุฟเฟ่ไม่อั้น 1 มื้อ บุฟเฟ่ปิ้งย่าง พร้อมขาปูยักษ์ + เบียร์ ไม่อั้น!!!กิจกรรม ลานสกี สุด เอ็กซ์คูลซีฟ!!
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 61,900 บาท
     
รหัส : 072ZE-01JUN
สายการบิน : AIR ASIA X
กำหนดเดินทาง : ธันวาคม 2560
เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ขอพร เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ ล่องเรือโจรสลัด ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ขึ้นหุบเขาโอวาคุดานิชิมไข่ดำ สนุกกับกิจกรรมเล่นกระดานเลื่อน ณ ฟูจิเท็น ช้อปปิ้ง โอไดบะ ช้อปปิ้งย่านดังที่ชินจูกุ + ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังที่ โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต พิเศษ!!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ทานไม่อั้น
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 33,900 บาท
รหัส : 071ZE-01JUN
สายการบิน : AIR ASIA X
กำหนดเดินทาง : ตุลาคม - ธันวาคม 2560
เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย สัมผัสบรรยากาศ สีสันของฤดูใบไม้เปลี่ยนสี เก็บภาพประทับใจกับคู่กับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ ณ โตเกียวสกายทรี ล่องเรือโจรสลัดชมความงามของทะเลสาบอาชิ ขึ้นหุบเขาโอวาคุดานิชิมไข่ดำ ขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมทองคำวัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งย่านดังที่ชินจูกุ พิเศษ!!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ทานไม่อั้น ราคาเริ่มต้นเพียง 29,900 บาท พักระดับ 3 ดาวพักออนเซ็น 1 คืน//นาริตะ 2 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 29,900 บาท
รหัส : 063IM-01JUN
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดเดินทาง : ตุลาคม-ธันวาคม 2560
ทัวร์ญี่ปุ่น Japan Dee Dee...Autumn Osaka Kyoto 5วัน บินXJ
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 33,900 บาท
     
รหัส : 062IM-01JUN
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดเดินทาง : กันยายน-ธันวาคม 2560
ทำไมประเทศญี่ปุ่นถูกเรียกว่า "แดนอาทิตย์อุทัย" เค้าให้เหตุผลว่า "ประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ละติจูดที่ 20 ซึ่งเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดของโลก (ละติจูดที่ 1-19 เป็นทะเล) ฉะนั้นแต่ละวันใหม่ พระอาทิตย์จะส่องแสงในดินแดนของชาวญี่ปุ่นเป็นแห่งแรกของโลก ฝรั่งจึงเรียกว่าเป็น ?Land of the Rising Sun? (แดนอาทิตย์อุทัย)
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 27,900 บาท
รหัส : 017DKC-01JUN
สายการบิน : การบินไทย
กำหนดเดินทาง : มกราคม 2561
บินตรง กรุงเทพฯ - ซิโตเซ่ เดินทางโดยสายการบินประจำชาติไทย THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG) พร้อมบริการอาหารแบบ FULL SERVICE และ ฟรีน้ำหนักกระเป๋าขาไป 30 กิโลกรัม และขากลับ 30 กิโลกรัม พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว พร้อมอาหารเช้า พักออนเซ็น 1 คืน / พักสกี 1 คืน / ซับโปโร 2 คืน เที่ยวครบทุกไฮไลท์ หมู่บ้านนินจาดาเตะจิไดมุระ บ่อโคลนเดือด ?จิโกกุดานิ? นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมภูเขาไฟอุสึ ฟาร์มหมีสีน้ำตาล โนโบริเบ็ทสึ เล่นสกี KIRORO RESORT ชมคลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี ซัปโปโร หอนาฬิกาไอน้ำ โรงงานช็อกโกแล็ต อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า หอนาฬิกาโบราณซัปโปโร สวนโอโดริ ช้อปปิ้งย่านซึซึกิโนะ ย่านทานุกิโดริ JR TOWER และ MITSUI OUTLET MALL เปิดประสบการณ์การแช่ออนเซ็นเพื่อสุขภาพ (ONSEN) ในแบบฉบับของญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น เริ่มต้น 54,900 บาท

 
     
1, 2
   

บริษัท ไลอ้อน ทราเวล จำกัด ทัวร์ฮ่องกง
Lion Travel Co., Ltd.

เลขที่ 51 ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
E-mail : liontravel99@gmail.com
Tel : 02-9141406 Line: 088-2246699, 062-8184568, 094-4025197
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก แพคเกจทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ติดต่อทัวร์

Copyright © 2016 liontravels.net All Rights Reserved. ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี