ปักกิ่ง (Beijing) ประเทศจีน


2018-08-17 19:49:48

ปักกิ่ง (Beijing)

เมืองหลวงของประเทศจีน ที่มีที่เที่ยวสุดยิ่งใหญ่และเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกอย่าง กำแพงเมืองจีน นั่นเอง ที่เที่ยวในปักกิ่งส่วนใหญ่จะเป็นพระราชวังต่างๆ เช่น พระราชวังฤดูร้อน พระราชวังต้องห้าม หอสักการะฟ้าเทียนถาน จัตุรัสเทียนอันเหมิน

                 

Scroll To Top