วัน-เวลาทำการ
จันทร์ - วันเสาร์
 09.00-18.00
ซ่อน

กรองการค้นหา

ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

กรองการค้นหา

พบทัวร์ ทัวร์ยุโรป 1323 พีเรียดจาก จาก 317 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด LION222252

ทัวร์ตุรกี TURKIYE WOW!! WOW!! WOW!! 9D6N TK (VW)

 • ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ สนามบินอิสตันบูล (ประเทศตุรเคีย) - นั่งกระเช้าชมวิวขึ้นสู่เนินเขาเปียลอททึ - ท่องเที่ยวย่าน BALAT - เมืองอังการา - มัสยิดโคจาเท็ป (KOCATEPE MOSQUE)- เมืองอังการา - ทะเลสาบเกลือ - เมืองคัปปาโดเกีย (CAPPADOCIA) - ภูเขาเออร์ซีเยส - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - นครใต้ดินซาดัค - หุบเขาอุชิซาร์ - ระบำหน้าท้อง (BELLY DANCE)-เมืองคัปปาโดเกีย - *OPTION TOUR ขึ้นบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย* หรือ JEEP SAFARI หรือ CLASSIC CAR - หุบเขานกพิราบ - หุบเขาพาซาแบค - เมืองคอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - เมืองปามุคคาเล่-เมืองเฮียราโพลิส + ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองคูซาดาซี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส-เมืองคูซาดาซี - ย่านเมืองเก่าอิซเมียร์ - เมืองชานัคคาเล่ - อุทยานแห่งชาติทรอย-เมืองชานัคคาเล่ - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย - เมืองอิสตันบลู - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - ผ่านชมพระราชวังโดลมาบาห์เช - ตลาดสไปร์ท-สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - พระราชวังทอปกาปี - หอคอยกาลาตา - จัตุรัสทักซิม
 • สนามบินอิสตันบูล (ประเทศตุรเคีย) - นั่งกระเช้าชมวิวขึ้นสู่เนินเขาเปียลอททึ - ท่องเที่ยวย่าน BALAT - เมืองอังการา - มัสยิดโคจาเท็ป (KOCATEPE MOSQUE)- เมืองอังการา - ทะเลสาบเกลือ - เมืองคัปปาโดเกีย (CAPPADOCIA) - ภูเขาเออร์ซีเยส - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - นครใต้ดินซาดัค - หุบเขาอุชิซาร์ - ระบำหน้าท้อง (BELLY DANCE)-เมืองคัปปาโดเกีย - *OPTION TOUR ขึ้นบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย* หรือ JEEP SAFARI หรือ CLASSIC CAR - หุบเขานกพิราบ - หุบเขาพาซาแบค - เมืองคอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - เมืองปามุคคาเล่-เมืองเฮียราโพลิส + ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองคูซาดาซี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส-เมืองคูซาดาซี - ย่านเมืองเก่าอิซเมียร์ - เมืองชานัคคาเล่ - อุทยานแห่งชาติทรอย-เมืองชานัคคาเล่ - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย - เมืองอิสตันบลู - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - ผ่านชมพระราชวังโดลมาบาห์เช - ตลาดสไปร์ท-สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - พระราชวังทอปกาปี - หอคอยกาลาตา - จัตุรัสทักซิม
เดินทางช่วง
27 มี.ค. - 4 เม.ย. 66 (1 ช่วงวันเดินทาง)
27 มี.ค. 66 - 4 เม.ย. 66
 Turkish Airlines
เริ่มต้น
35,999
ทัวร์โค๊ด LION230016

ทัวร์ตุรกี TURKEY DELIGHT ตุรกี ดีไลท์ 8 DAYS 5 NIGHT TK (PR)

 • ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ อิสตันบูล - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - คาเฟ่รากา เมเดรเซ CAFER AGA MEDRESESI - เมืองหลวง อังการ่า - เมืองอังการ่า - ทะเลสาบเกลือ (Salt Lake) - นครใต้ดิน – โรงงานทอพรหม (UNDERGROUND CITY )- “ระบำหน้าท้อง” หรือ Belly Dance - เมืองคัปปาโดเกีย - ขึ้นบอลลูน - ชมโรงงานจิวเอวร์รี่และโรงงานเซรามิค - เกอเรเม่ - หุบเขาอุซิซาร์ - เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองเฮียราโพลิส - ชมโรงงานคอตตอน - เมืองโบราณเอฟฟิซุส – ชมโรงงานเครื่องหนัง - เมืองคูซาดาซึ Kusadasi - วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ - โบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น - ร้านขนม Turkish Delight - อลาคาตี Alacati - เมืองโบราณเปอร์กามัม - วิหารแดง คึซึลอัฟลู - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย - กรุงอิสตันบูล - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต - ย่าน BALAT & FENNER
 • อิสตันบูล - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - คาเฟ่รากา เมเดรเซ CAFER AGA MEDRESESI - เมืองหลวง อังการ่า - เมืองอังการ่า - ทะเลสาบเกลือ (Salt Lake) - นครใต้ดิน – โรงงานทอพรหม (UNDERGROUND CITY )- “ระบำหน้าท้อง” หรือ Belly Dance - เมืองคัปปาโดเกีย - ขึ้นบอลลูน - ชมโรงงานจิวเอวร์รี่และโรงงานเซรามิค - เกอเรเม่ - หุบเขาอุซิซาร์ - เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองเฮียราโพลิส - ชมโรงงานคอตตอน - เมืองโบราณเอฟฟิซุส – ชมโรงงานเครื่องหนัง - เมืองคูซาดาซึ Kusadasi - วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ - โบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น - ร้านขนม Turkish Delight - อลาคาตี Alacati - เมืองโบราณเปอร์กามัม - วิหารแดง คึซึลอัฟลู - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย - กรุงอิสตันบูล - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต - ย่าน BALAT & FENNER
เดินทางช่วง
23 มี.ค. - 2 เม.ย. 66 (3 ช่วงวันเดินทาง)
23 มี.ค. 66 - 30 มี.ค. 66
24 มี.ค. 66 - 31 มี.ค. 66
26 มี.ค. 66 - 2 เม.ย. 66
 Turkish Airlines
เริ่มต้น
36,988
ทัวร์โค๊ด LION230551

ทัวร์ยุโรป CLASSY TüRKIYE 9วัน6คืน TK(IT)

 • ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ – เมืองอิสตันบลู – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – พระราชวังทอปกาปี – สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดม - เมืองชานัคคาเล่ – เมืองชานัคคาเล่ – ม้าไม้เมืองทรอย – เมืองปามุคคาเล่ - เมืองโบราณเฮียราโพลิส – ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองคอนย่า - สุลต่านฮานี – เมืองคัปปาโดเกีย - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - เมืองคัปปาโดเกีย – Option! ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย – นครใต้ดินชาดัค - ปราสาทหินยูชิซาร์ – หุบเขานกพิราบ - เมืองเกอเรเม - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม - เมืองอังการา – สุสานอตาเติร์ก – ทะเลสาบเกลือ - เมืองซาฟแลนโบลู - เมืองอิสตันบูล - ตลาดเครื่องเทศ - จัตุรัสทักซิมสแควร์ - หมู่บ้านสีสัน Balat – หอคอยกาลาตา
 • – เมืองอิสตันบลู – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – พระราชวังทอปกาปี – สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดม - เมืองชานัคคาเล่ – เมืองชานัคคาเล่ – ม้าไม้เมืองทรอย – เมืองปามุคคาเล่ - เมืองโบราณเฮียราโพลิส – ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองคอนย่า - สุลต่านฮานี – เมืองคัปปาโดเกีย - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - เมืองคัปปาโดเกีย – Option! ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย – นครใต้ดินชาดัค - ปราสาทหินยูชิซาร์ – หุบเขานกพิราบ - เมืองเกอเรเม - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม - เมืองอังการา – สุสานอตาเติร์ก – ทะเลสาบเกลือ - เมืองซาฟแลนโบลู - เมืองอิสตันบูล - ตลาดเครื่องเทศ - จัตุรัสทักซิมสแควร์ - หมู่บ้านสีสัน Balat – หอคอยกาลาตา
เดินทางช่วง
18 พ.ค. - 26 ส.ค. 66 (10 ช่วงวันเดินทาง)
18 พ.ค. 66 - 26 พ.ค. 66
8 มิ.ย. 66 - 16 มิ.ย. 66
15 มิ.ย. 66 - 23 มิ.ย. 66
6 ก.ค. 66 - 14 ก.ค. 66
13 ก.ค. 66 - 21 ก.ค. 66
20 ก.ค. 66 - 28 ก.ค. 66
 Turkish Airlines
เริ่มต้น
37,888
ทัวร์โค๊ด LION222390

MIRACLE OF TURKIYE 9D 6N TK (POET)

 • ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ กรุงอิสตันบูล – เมืองบูร์ซาร์ - เมืองเอสกิเชฮีร์-เมืองอิซเมียร์ - เมืองคูซาดาซึ- เมืองปามุคคาเล่– เมืองคอนย่า - เมืองคัปปาโดเกีย- กรุงอังคาร่า
 • กรุงอิสตันบูล – เมืองบูร์ซาร์ - เมืองเอสกิเชฮีร์-เมืองอิซเมียร์ - เมืองคูซาดาซึ- เมืองปามุคคาเล่– เมืองคอนย่า - เมืองคัปปาโดเกีย- กรุงอังคาร่า
เดินทางช่วง
24 มี.ค. - 2 เม.ย. 66 (2 ช่วงวันเดินทาง)
24 มี.ค. 66 - 1 เม.ย. 66
25 มี.ค. 66 - 2 เม.ย. 66
 Turkish Airlines
เริ่มต้น
39,999
ทัวร์โค๊ด LION230078

ทัวร์ตุรเคีย มหัศจรรย์ TURKEY บินภายใน 1 ขา นั่งกระเช้าเพอร์กามัม 8วัน 5คืน TK (BI)

 • ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ อิสตันบูล - พระราชวังทอปกาปึ - ฮิปโปโดรม - บลูมอสก์ - ฮายาโซฟีอา - ตลาดแกรนด์บาซาร์ - จุดชมวิว Pierre loti hill - ย่าน Balat - พระราชวังโดลมาบาห์เช่ - ช่องแคบบอสพอรัส - เมืองชานัคคาเล่ - เมืองโบราณทรอย - ม้าไม้เมืองทรอย - เมืองเพอร์กามัม - นั่งกระเช้าเมืองเพอร์กามัม - เมืองคุชาดาสึ - Turkish Delight - บ้านพระแม่มารี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - โรงงานผลิตเสื้อหนัง - เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เฮียราโพลิส - เมืองคอนย่า - เมืองคัปปาโดเกีย - สถานีคาราวาน - Belly Dance - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม - นครใต้ดินคาดัค - โรงงานผลิตพรมทอมือ - ร้านจิวเวอร์รี่และเซรามิค
 • อิสตันบูล - พระราชวังทอปกาปึ - ฮิปโปโดรม - บลูมอสก์ - ฮายาโซฟีอา - ตลาดแกรนด์บาซาร์ - จุดชมวิว Pierre loti hill - ย่าน Balat - พระราชวังโดลมาบาห์เช่ - ช่องแคบบอสพอรัส - เมืองชานัคคาเล่ - เมืองโบราณทรอย - ม้าไม้เมืองทรอย - เมืองเพอร์กามัม - นั่งกระเช้าเมืองเพอร์กามัม - เมืองคุชาดาสึ - Turkish Delight - บ้านพระแม่มารี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - โรงงานผลิตเสื้อหนัง - เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เฮียราโพลิส - เมืองคอนย่า - เมืองคัปปาโดเกีย - สถานีคาราวาน - Belly Dance - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม - นครใต้ดินคาดัค - โรงงานผลิตพรมทอมือ - ร้านจิวเวอร์รี่และเซรามิค
เดินทางช่วง
26 พ.ค. - 2 มิ.ย. 66 (1 ช่วงวันเดินทาง)
26 พ.ค. 66 - 2 มิ.ย. 66
 Turkish Airlines
เริ่มต้น
39,999
ทัวร์โค๊ด LION222120

ทัวร์ตุรกี TURKIYE ตะลุยเทพนิยายสองพันปี 7D5N WY (SNT)

 • ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ มัสยิดสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - วิหารเซนต์โซเฟีย - กำแพงประวัติศาสตร์ - คอนสแตนติโนเปิล - เมืองชานัคคาเล - ถ่ายรูปม้าไม้ -ชมแฟชั่นโชว์เสื้อหนัง - เมืองปามุคคาเล ปราสาทปุยฝ้าย – นครโบราณเฮียราโปลิส โรงละครโรมัน -เมืองคอนยา ที่พักคาราวานเซราย - เมืองเก่าคัปปาโดเกีย นครใต้ดิน-บอลลูนหลากสี รถคลาสสิคทัวร์ - เยี่ยมชมโรงงานทอพรม หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผา ศูนย์เครื่องประดับ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ ปล่องไฟนางฟ้า - หุบเขาอุซิซาร์ – เมืองอังการา - ทะเลสาบเกลือ-นครอิสตันบลู ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ผ่านชมสะพานข้ามทวีป ช้อปปิ้งแกรนด์บาซาร์ หอคอยกาลาตา พระราชวังโดลมาบาเช่ – สไปซ์มาร์เก็ต - จัตุรัสทักซิม
 • มัสยิดสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - วิหารเซนต์โซเฟีย - กำแพงประวัติศาสตร์ - คอนสแตนติโนเปิล - เมืองชานัคคาเล - ถ่ายรูปม้าไม้ -ชมแฟชั่นโชว์เสื้อหนัง - เมืองปามุคคาเล ปราสาทปุยฝ้าย – นครโบราณเฮียราโปลิส โรงละครโรมัน -เมืองคอนยา ที่พักคาราวานเซราย - เมืองเก่าคัปปาโดเกีย นครใต้ดิน-บอลลูนหลากสี รถคลาสสิคทัวร์ - เยี่ยมชมโรงงานทอพรม หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผา ศูนย์เครื่องประดับ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ ปล่องไฟนางฟ้า - หุบเขาอุซิซาร์ – เมืองอังการา - ทะเลสาบเกลือ-นครอิสตันบลู ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ผ่านชมสะพานข้ามทวีป ช้อปปิ้งแกรนด์บาซาร์ หอคอยกาลาตา พระราชวังโดลมาบาเช่ – สไปซ์มาร์เก็ต - จัตุรัสทักซิม
เดินทางช่วง
14 เม.ย. - 20 เม.ย. 66 (1 ช่วงวันเดินทาง)
14 เม.ย. 66 - 20 เม.ย. 66
 Oman Air
เริ่มต้น
42,977
ทัวร์โค๊ด LION230602

ทัวร์ยุโรป ขาช็อปกด LIKE PARIS 5D3N WY(VWS)

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ - ฝรั่งเศส กรุงปารีส - ปารีส – อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน - ปารีส - อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน หรือ เลือกซื้อแพคเกจไปดิสนีย์แลนด์ ปารีส – ประตูชัย – หอไอเฟล – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – ล่องเรือแม่นำแซนน์ - La Vallee Village Outlet
 • - ฝรั่งเศส กรุงปารีส - ปารีส – อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน - ปารีส - อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน หรือ เลือกซื้อแพคเกจไปดิสนีย์แลนด์ ปารีส – ประตูชัย – หอไอเฟล – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – ล่องเรือแม่นำแซนน์ - La Vallee Village Outlet
เดินทางช่วง
27 ก.ย. - 15 ต.ค. 66 (2 ช่วงวันเดินทาง)
27 ก.ย. 66 - 1 ต.ค. 66
11 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66
 Oman Air
เริ่มต้น
47,777
ทัวร์โค๊ด LION230657

FAM TRIP RUSSIA (RUS-MOSLED-7D5N-WY) มอสโคว์ เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก นั่งรถไฟ SAP SAN

 • ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
เดินทางช่วง
24 มี.ค. - 30 มี.ค. 66 (1 ช่วงวันเดินทาง)
24 มี.ค. 66 - 30 มี.ค. 66
 Oman Air
เริ่มต้น
48,988
ทัวร์โค๊ด LION221278

ทัวร์ยุโรป บัลแกเรีย โรมาเนีย 8 วัน 5 คืน (WCN)

 • ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ - กรุงโซเฟีย – พิพิธภัณฑ์บัลแกเรีย - มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี - อารามรีล่า – พลอฟดิฟ – สุเหร่าโบราณ - โรงละครกลางแจ้ง - พลอฟดิฟ – เวลีโค ทาร์โนโว – บูคาเรสต์(โรมาเนีย) - ซินายา – เข้าชมปราสาทเปเลส – บราน – เข้าชมปราสาทแดร็กคูล่า - บราซอฟ – โบสถ์ดำ – บูคาเรสต์ - อาคารรัฐสภาใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก
เดินทางช่วง
25 มี.ค. - 1 เม.ย. 66 (1 ช่วงวันเดินทาง)
25 มี.ค. 66 - 1 เม.ย. 66
 Turkish Airlines
เริ่มต้น
49,900
ทัวร์โค๊ด LION230345

โปรแกรม โปรโมชั่น ยุโรปตะวันออก 8 วัน (EY)

 • ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ -อาบูดาบี – มิวนิค – ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ - โรเซนไฮม์ -หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์ – เชสกี้ คลุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ - ย่านเขตเมืองเก่า -เชสกี้บูโดโจวิช - กรุงปร๊าก – สะพานชาร์ลส์ – หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - บราติสลาวา
 • -กรุงบูดาเปสต์ – อาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดของยุโรป - คาสเซิ่ลฮิลล์ – ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน -ฮีโร่สแควร์ - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - บูดาเปสต์ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ -พระราชวังเบลวีเดียร์ - ถนนวงแหวน – สวนสาธารณะสตัดปาร์ค – ถนนคาร์ทเนอร์
เดินทางช่วง
1 มิ.ย. - 11 ธ.ค. 66 (11 ช่วงวันเดินทาง)
1 มิ.ย. 66 - 8 มิ.ย. 66
5 มิ.ย. 66 - 12 มิ.ย. 66
22 มิ.ย. 66 - 29 มิ.ย. 66
14 ก.ย. 66 - 21 ก.ย. 66
21 ก.ย. 66 - 28 ก.ย. 66
12 ต.ค. 66 - 19 ต.ค. 66
 Etihad Airways
เริ่มต้น
55,900
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 317 โปรแกรม