วัน-เวลาทำการ
จันทร์ - วันเสาร์
 09.00-18.00
ซ่อน

กรองการค้นหา

ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

กรองการค้นหา

พบทัวร์ ทัวร์ฮ่องกง 644 พีเรียดจาก จาก 107 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด LION233062

ทัวร์ฮ่องกง Hongkong Macau Zhuhai ว้าว ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน HX (RWH)

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ฮ่องกง (เช็กแล็บก็อก) มาเก๊า – โบสถ์เซนต์พอล – เซนาโดสแควร์ – วัดอาม่า เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – ร้านขนมพื้นเมือง – เดอะเวเนเชี่ยน จูไห่ จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล – ถนนคู่รัก – วัดฝู่ถัว – อนุสรณ์สถานซุนยัดเซน ร้านหยก – สมุนไพร – ผ้าไหม จูไห่ – ฮ่องกง – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ – ร้านกังหันจิวเวลรี่ วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน
 • จูไห่โอเปร่าเฮ้าส์ ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย
เดินทางช่วง
30 ก.ย. - 2 ต.ค. 66 (1 ช่วงวันเดินทาง)
30 ก.ย. 66 - 2 ต.ค. 66
 Hong Kong Airlines
เริ่มต้น
12,999
ทัวร์โค๊ด LION233010

ทัวร์ฮ่องกง - มาเก๊า - จูไห่ เที่ยวคุ้ม 3 เมือง 4D 2N BY HX (GS)

 • ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) - เมืองมาเก๊า – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – โบสถ์เซนต์ปอล์ต - จตุรัสเซนาโด – ร้านของฝาก – เวเนเชี่ยนมาเก๊า – เมืองจูไห่ - วัดผู่ถัวซาน - ร้านหยก สมุนไพร ผ้าไหม – ชมโรงละครจูไห่ – ถนนคู่รัก – ชมสาวงามแห่งเมืองจูไห่ หวีหนี่ - อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว - โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก – อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
 • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) - เมืองมาเก๊า – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – โบสถ์เซนต์ปอล์ต - จตุรัสเซนาโด – ร้านของฝาก – เวเนเชี่ยนมาเก๊า – เมืองจูไห่ - วัดผู่ถัวซาน - ร้านหยก สมุนไพร ผ้าไหม – ชมโรงละครจูไห่ – ถนนคู่รัก – ชมสาวงามแห่งเมืองจูไห่ หวีหนี่ - อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว - โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก – อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
เดินทางช่วง
31 ต.ค. - 17 ธ.ค. 66 (11 ช่วงวันเดินทาง)
31 ต.ค. 66 - 3 พ.ย. 66
5 พ.ย. 66 - 8 พ.ย. 66
7 พ.ย. 66 - 10 พ.ย. 66
13 พ.ย. 66 - 16 พ.ย. 66
19 พ.ย. 66 - 22 พ.ย. 66
21 พ.ย. 66 - 24 พ.ย. 66
 Hong Kong Airlines
เริ่มต้น
13,999
ทัวร์โค๊ด LION233218

ทัวร์ฮ่องกง WOW HONGKONG ว้าว ฮ่องกง (PR)

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • ไฮไลท์ ฮ่องกง – อิสระช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - Avenue of Star - The Symphony of light - เจ้าแม่กวนอิมฮองฮา - วัดหวังต้าเซียน - โรงงานจิวเวลร-ี่ วัดแชกงหมิว – ร้านหยก – อิสระช้อปปิ้งมงก๊ก - อิสระเต็มวัน
 • ฮ่องกง – อิสระช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - Avenue of Star - The Symphony of light - เจ้าแม่กวนอิมฮองฮา - วัดหวังต้าเซียน - โรงงานจิวเวลร-ี่ วัดแชกงหมิว – ร้านหยก – อิสระช้อปปิ้งมงก๊ก - อิสระเต็มวัน
เดินทางช่วง
30 ก.ย. - 3 ธ.ค. 66 (7 ช่วงวันเดินทาง)
30 ก.ย. 66 - 2 ต.ค. 66
6 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66
22 ต.ค. 66 - 24 ต.ค. 66
27 ต.ค. 66 - 29 ต.ค. 66
28 ต.ค. 66 - 30 ต.ค. 66
25 พ.ย. 66 - 27 พ.ย. 66
 Emirates Airlines
เริ่มต้น
14,988
ทัวร์โค๊ด LION231808

ZGHKG-2329EK ฮ่องกง ไหว้พระ (ฟรีเดย์)

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ มูเตลู เสริมความปัง!! หมุนกังหันขอพรเทพเจ้าแชกง ขอเนื้อคู่วัดหวังต้าเซียน นมัสการเจ้าแม่กวนอิมฮองอำ
เดินทางช่วง
30 ก.ย. - 2 ต.ค. 66 (1 ช่วงวันเดินทาง)
30 ก.ย. 66 - 2 ต.ค. 66
 Emirates Airlines
เริ่มต้น
14,990
ทัวร์โค๊ด LION232463

ZGHKG-2335ET ฮ่องกง สายมู ไหว้พระ ช้อปปิ้ง

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ สักการะเทพเจ้าแชงกงหมิวเพื่อความเป็นสิริมงคล อธิษฐานขอคู่กับเทพเจ้าหยกโหลว ขอพรเจ้าแม่กวนอิมเสริมความปัง
เดินทางช่วง
8 พ.ย. - 13 ธ.ค. 66 (3 ช่วงวันเดินทาง)
8 พ.ย. 66 - 10 พ.ย. 66
4 ธ.ค. 66 - 6 ธ.ค. 66
11 ธ.ค. 66 - 13 ธ.ค. 66
 Ethiopian Airlines
เริ่มต้น
14,990
ทัวร์โค๊ด LION231908

ทัวร์ฮ่องกง บินตรงเชียงใหม่ ไปแอ่วกันเต๊อะ HONGKONG Shenzhen 3วัน2คืน By FD (IT)

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง FD515 CNX-HKG 06.05-09.45 - วัดแชกงหมิว – วัดต้าเซียน - เครื่องรางกังหันลมนำโชค – ร้านหยก – ย่านจิมซ่าจุ่ย – เซินเจิ้น ประเทศจีน (โดยรถไฟ) เซินเจิ้น - หลอหวู่ – วัดหงส์ฟ้า - จำลองเมืองฮอลแลนด์ - ถนนคนเดินตงเหมิน
 • ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง FD515 CNX-HKG 06.05-09.45 - วัดแชกงหมิว – วัดต้าเซียน - เครื่องรางกังหันลมนำโชค – ร้านหยก – ย่านจิมซ่าจุ่ย – เซินเจิ้น ประเทศจีน (โดยรถไฟ) เซินเจิ้น - หลอหวู่ – วัดหงส์ฟ้า - จำลองเมืองฮอลแลนด์ - ถนนคนเดินตงเหมิน
เดินทางช่วง
27 ต.ค. - 29 ต.ค. 66 (1 ช่วงวันเดินทาง)
27 ต.ค. 66 - 29 ต.ค. 66
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
15,888
ทัวร์โค๊ด LION232235

ทัวร์ฮ่องกง เหน๋โหว HONGKONG 3วัน2คืน FD (IT)

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ วิคตอเรีย พีค -วัดเจ้าแม่กวนอิมทินหัว อ่าวรีพัลส์เบย์ – ย่านจิมซ่าจุ่ย – ถนนแห่งดวงดาวของฮ่องกง - จุดชมการแสดงโชว์ Symphony of อิสระช้อปปิ้งได้ตามอัธยาศัย หรือ ท่านสามารถเลือกซื้อ Optional Tour สาม วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - เครื่องรางกังหันลมนำโชค – ร้านหยก
เดินทางช่วง
6 ต.ค. - 28 ต.ค. 66 (9 ช่วงวันเดินทาง)
6 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66
11 ต.ค. 66 - 13 ต.ค. 66
12 ต.ค. 66 - 14 ต.ค. 66
15 ต.ค. 66 - 17 ต.ค. 66
19 ต.ค. 66 - 21 ต.ค. 66
20 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
15,888
ทัวร์โค๊ด LION232100

ทัวร์ฮ่องกง WOW HONGKONG 3 DAYS 2 NIGHTS BY EK (PR)

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – อิสระช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - Avenue of Star - The Symphony of light-เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ- วัดหวังต้าเซียน - โรงงานจิวเวลรี่- วัดแชกงหมิว – ร้านหยก – อิสระช้อปปิ้งมงก๊ก - อิสระเต็มวัน
 • กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – อิสระช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - Avenue of Star - The Symphony of light-เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ- วัดหวังต้าเซียน - โรงงานจิวเวลรี่- วัดแชกงหมิว – ร้านหยก – อิสระช้อปปิ้งมงก๊ก - อิสระเต็มวัน
เดินทางช่วง
6 ต.ค. - 10 ธ.ค. 66 (9 ช่วงวันเดินทาง)
6 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66
7 ต.ค. 66 - 9 ต.ค. 66
27 ต.ค. 66 - 29 ต.ค. 66
28 ต.ค. 66 - 30 ต.ค. 66
3 พ.ย. 66 - 5 พ.ย. 66
17 พ.ย. 66 - 19 พ.ย. 66
 Emirates Airlines
เริ่มต้น
15,988
ทัวร์โค๊ด LION231632

ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์ ฮ่องกง ฟรีเดย์ 3 วัน 2 คืน By EK (BI)

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเช็กแลปก๊อก • ย่านมงก๊อก • ตลาดนัดเลดี้มาร์เก็ต • อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มีบริการรถรับ-ส่ง) หรือเลือกซื้อบัตรสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ • เจ้าแม่กวนอิม รีพัสล์เบย์ • วัดหวังต้าเซียน • วัดแชกงหมิว
 • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเช็กแลปก๊อก • ย่านมงก๊อก • ตลาดนัดเลดี้มาร์เก็ต • อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มีบริการรถรับ-ส่ง) หรือเลือกซื้อบัตรสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ • เจ้าแม่กวนอิม รีพัสล์เบย์ • วัดหวังต้าเซียน • วัดแชกงหมิว
เดินทางช่วง
3 พ.ย. - 25 พ.ย. 66 (7 ช่วงวันเดินทาง)
3 พ.ย. 66 - 5 พ.ย. 66
5 พ.ย. 66 - 7 พ.ย. 66
9 พ.ย. 66 - 11 พ.ย. 66
12 พ.ย. 66 - 14 พ.ย. 66
17 พ.ย. 66 - 19 พ.ย. 66
18 พ.ย. 66 - 20 พ.ย. 66
 Emirates Airlines
เริ่มต้น
15,999
ทัวร์โค๊ด LION233050

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG ไหว้พระขอพร ช้อปปิ้งจุใจ พัก 3 ดาว ใกล้แหล่งช้อปปิ้ง 3D2N BY ET (PBK)

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ DAY1 : สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินฮ่องกง-ย่านมงก๊ก DAY2 : วัดหว่องไทซิน-วัดเจ้าเเม่กวนอิมฮองฮำ -วัดเจ้าพ่อกวนอู ร้านเครื่องประดับบารมีและหยกจิวเวอร์รี่-วัดแชกงหมิว รีพลัลเบย์-ศาลเจ้าแม่กวนอิม เจ้าแม่ทับทิม พระสังกัจจายน์ วิคตอเรียพีค-ชมโชว์แสงสีเสียง THE SYMPHONY OF LIGHT DAY3 : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย-สนามบินฮ่องกง-สนามบินสุวรรณภูมิ
 • DAY1 : สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินฮ่องกง-ย่านมงก๊ก DAY2 : วัดหว่องไทซิน-วัดเจ้าเเม่กวนอิมฮองฮำ -วัดเจ้าพ่อกวนอู ร้านเครื่องประดับบารมีและหยกจิวเวอร์รี่-วัดแชกงหมิว รีพลัลเบย์-ศาลเจ้าแม่กวนอิม เจ้าแม่ทับทิม พระสังกัจจายน์ วิคตอเรียพีค-ชมโชว์แสงสีเสียง THE SYMPHONY OF LIGHT DAY3 : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย-สนามบินฮ่องกง-สนามบินสุวรรณภูมิ
เดินทางช่วง
9 ต.ค. - 13 ต.ค. 66 (2 ช่วงวันเดินทาง)
9 ต.ค. 66 - 11 ต.ค. 66
11 ต.ค. 66 - 13 ต.ค. 66
 Ethiopian Airlines
เริ่มต้น
15,999
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 107 โปรแกรม