ทัวร์จีน 2567-2568 รวมโปรไฟไหม้ ลดสูงสุด 20-60 %
วัน-เวลาทำการ

จันทร์ - เสาร์ 09.00-18.00

Callcenter

Lion Travels |ศูนย์รวมทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูกที่ดีที่สุด

ใบอนุญาตเลขที่ : 11/08146

/
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน

พบทัวร์ ทัวร์ทั้งหมด 1940 พีเรียดจาก จาก 230 โปรแกรม

เรียงตาม :

ตัวกรอง

ราคา

ถึง

สายการบิน

--- แสดงทั้งหมด ---

ดาวโรงแรม

ทวีป

ประเทศ

--- แสดงทั้งหมด ---

เมือง

--- แสดงทั้งหมด ---

เดือน

--- แสดงทั้งหมด ---

จำนวนวัน

--- แสดงทั้งหมด ---

ทัวร์โค๊ด

LION240540
เช็คอินชมความงามอุทยานสวรรค์ 3 ฤดู "จิ่วจ้ายโกว" เยือนอุทยานแห่งชาติ "หวงหลง" ชมเมืองโบราณลั่วไต้
5 ดาว
26 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67

6 วัน

5 คืน

/ เริ่มเพียง

22,990 บ.

ทัวร์โค๊ด

LION240763
เที่ยวครบคุ้มไฮไลท์มณฑลยูนนาน นั่งกระเช้าไฟฟ้าความสูงสู่ "ภูเขาหิมะมังกรหยก"
4 ดาว
22 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67
29 ส.ค. 67 - 3 ก.ย. 67
5 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67
12 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67
10 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67
17 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67
24 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67

6 วัน

5 คืน

/ เริ่มเพียง

22,990 บ.

ทัวร์โค๊ด

LION241754
นั่งกระเช้าพิชิต "ภูเขาหิมะมังกรหยก" ชมวิวสุดอลังการ เยือนเมืองโบราณแชงกรีล่า ชมความงามทะเลสาบไป่สุยเหอ
4 ดาว
14 ม.ค. 68 - 19 ม.ค. 68
15 ม.ค. 68 - 20 ม.ค. 68
11 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68
12 ก.พ. 68 - 17 ก.พ. 68
15 ก.พ. 68 - 20 ก.พ. 68
18 ก.พ. 68 - 23 ก.พ. 68
19 ก.พ. 68 - 24 ก.พ. 68
20 ก.พ. 68 - 25 ก.พ. 68
21 ก.พ. 68 - 26 ก.พ. 68
22 ก.พ. 68 - 27 ก.พ. 68
25 ก.พ. 68 - 2 มี.ค. 68
26 ก.พ. 68 - 3 มี.ค. 68
27 ก.พ. 68 - 4 มี.ค. 68
28 ก.พ. 68 - 5 มี.ค. 68
12 มี.ค. 68 - 17 มี.ค. 68
15 มี.ค. 68 - 20 มี.ค. 68
19 มี.ค. 68 - 24 มี.ค. 68
22 มี.ค. 68 - 27 มี.ค. 68
25 มี.ค. 68 - 30 มี.ค. 68
26 มี.ค. 68 - 31 มี.ค. 68

6 วัน

5 คืน

/ เริ่มเพียง

22,990 บ.

ทัวร์โค๊ด

LION241755
เที่ยวครบคุ้มไฮไลท์ มณฑลยูนาน นั่งกระเช้าไฟฟ้าพิชิตความสูงสู่ "ภูเขาหิมะมังกรหยก"
4 ดาว
11 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67
18 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67
31 ต.ค. 67 - 5 พ.ย. 67
1 พ.ย. 67 - 6 พ.ย. 67
7 พ.ย. 67 - 12 พ.ย. 67
8 พ.ย. 67 - 13 พ.ย. 67
14 พ.ย. 67 - 19 พ.ย. 67
15 พ.ย. 67 - 20 พ.ย. 67
19 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67
21 พ.ย. 67 - 26 พ.ย. 67
22 พ.ย. 67 - 27 พ.ย. 67
26 พ.ย. 67 - 1 ธ.ค. 67
28 พ.ย. 67 - 3 ธ.ค. 67
29 พ.ย. 67 - 4 ธ.ค. 67
4 ธ.ค. 67 - 9 ธ.ค. 67
5 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67
6 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67
10 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67
12 ธ.ค. 67 - 17 ธ.ค. 67
13 ธ.ค. 67 - 18 ธ.ค. 67
17 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67
19 ธ.ค. 67 - 24 ธ.ค. 67
20 ธ.ค. 67 - 25 ธ.ค. 67
24 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67
25 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67
26 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67
27 ธ.ค. 67 - 1 ม.ค. 68
28 ธ.ค. 67 - 2 ม.ค. 68
29 ธ.ค. 67 - 3 ม.ค. 68
30 ธ.ค. 67 - 4 ม.ค. 68
1 ม.ค. 68 - 6 ม.ค. 68
7 ม.ค. 68 - 12 ม.ค. 68
9 ม.ค. 68 - 14 ม.ค. 68
10 ม.ค. 68 - 15 ม.ค. 68
4 มี.ค. 68 - 9 มี.ค. 68
6 มี.ค. 68 - 11 มี.ค. 68
7 มี.ค. 68 - 12 มี.ค. 68
11 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68
13 มี.ค. 68 - 18 มี.ค. 68
14 มี.ค. 68 - 19 มี.ค. 68
18 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68
20 มี.ค. 68 - 25 มี.ค. 68

6 วัน

5 คืน

/ เริ่มเพียง

22,990 บ.

ทัวร์โค๊ด

LION241759
นั่งกระเช้าไฟฟ้าพิชิต "ภูเขาหิมะมังกรหยก" เยือนสระมังกรดำ ชมความงามทะเลสาบไปสุยเหอ ชมโชว์จางอี้ใหม่วสุดอลังการ
4 ดาว
1 พ.ย. 67 - 6 พ.ย. 67
7 พ.ย. 67 - 12 พ.ย. 67
12 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67
14 พ.ย. 67 - 19 พ.ย. 67
21 พ.ย. 67 - 26 พ.ย. 67
22 พ.ย. 67 - 27 พ.ย. 67
28 พ.ย. 67 - 3 ธ.ค. 67
3 ธ.ค. 67 - 8 ธ.ค. 67
4 ธ.ค. 67 - 9 ธ.ค. 67
6 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67
12 ธ.ค. 67 - 17 ธ.ค. 67
13 ธ.ค. 67 - 18 ธ.ค. 67
18 ธ.ค. 67 - 23 ธ.ค. 67
27 ธ.ค. 67 - 1 ม.ค. 68
28 ธ.ค. 67 - 2 ม.ค. 68
29 ธ.ค. 67 - 3 ม.ค. 68
10 ม.ค. 68 - 15 ม.ค. 68
12 ม.ค. 68 - 17 ม.ค. 68
20 ก.พ. 68 - 25 ก.พ. 68
21 ก.พ. 68 - 26 ก.พ. 68
25 ก.พ. 68 - 2 มี.ค. 68
26 ก.พ. 68 - 3 มี.ค. 68
27 ก.พ. 68 - 4 มี.ค. 68
28 ก.พ. 68 - 5 มี.ค. 68
5 มี.ค. 68 - 10 มี.ค. 68
6 มี.ค. 68 - 11 มี.ค. 68
7 มี.ค. 68 - 12 มี.ค. 68
12 มี.ค. 68 - 17 มี.ค. 68
13 มี.ค. 68 - 18 มี.ค. 68
14 มี.ค. 68 - 19 มี.ค. 68
19 มี.ค. 68 - 24 มี.ค. 68
20 มี.ค. 68 - 25 มี.ค. 68
21 มี.ค. 68 - 26 มี.ค. 68

6 วัน

5 คืน

/ เริ่มเพียง

22,990 บ.

ทัวร์โค๊ด

LION241076
กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานคุนหมิงฉางซุย - สวนน้ำตกคุนหมิง – ประตูม้าทองไก่มรกต – เดินทางสู่เมืองต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่ – ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – วัดเจ้าแม่กวนอิม - วัดซงจ้านหลิน (รวมค่ารถแบตเตอรี่ ไป-กลับ) – ช่องแคบเสือกระโจน (ไม่รวมค่าบันไดเลื่อน) - เมืองเก่าจงเตี้ยน – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง – เมืองโบราณแชงกรีล่า - วัดซงจ้านหลิน (รวมค่ารถแบตเตอรี่ ไป-กลับ) – ช่องแคบเสือกระโจน (ไม่รวมค่าบันไดเลื่อน) – เมืองลี่เจียง – สระมังกรดำ – เมืองโบราณลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ไปและกลับ) – ชมโชว์จางอี้โหมว IMPRESSION LIJIANG – อุทยานน้ำหยก – ทะเลสาบไป๋สุยเหอ (ไม่รวมแบตเตอรี่) – ร้านบัวหิมะ – นั่งรถไฟความเร็วสูงไปเมืองคุนหมิง - วัดหยวนทง – เมืองโบราณกวนตู้ – ร้านหยก – ร้านผ้าไหม – ท่าอากาศยานคุนหมิงฉางซุย – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)
4 ดาว
30 ส.ค. 67 - 4 ก.ย. 67
5 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67
12 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67

6 วัน

5 คืน

/ เริ่มเพียง

22,999 บ.

ทัวร์โค๊ด

LION241568
กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) - ท่าอากาศยานเซี่ยงไฮ้ – สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนี่ย์แลนด์เต็มวัน!!! (รวมบัตรเข้าสวนสนุก) - ออกจากเมืองเซียงไฮ้ – เมืองอู๋ซี – วัดพระใหญ่หลิงซานต้าฝอ (รวมรถแบตเตอรี่) – ร้านไข่มุก – สะพานชิงหมิงเฉียว – เมืองเจียซิง - ร้านหยก – เมืองโบราณซีถัง (รวมล่องเรือ) – ร้านผ้าไหม– ย่านซินเทียนตี้ - ร้านยา – ตลาดเฉินหวังเมี่ยว – STARBUCKS RESERVE ROASTERY – หาดไว่ทาน – ถนนนานจิง
4 ดาว
3 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67
10 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67
17 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
13 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67
15 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
20 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67
22 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67
27 ต.ค. 67 - 1 พ.ย. 67
29 ต.ค. 67 - 3 พ.ย. 67
5 พ.ย. 67 - 10 พ.ย. 67
12 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67
19 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67
26 พ.ย. 67 - 1 ธ.ค. 67
3 ธ.ค. 67 - 8 ธ.ค. 67
8 ธ.ค. 67 - 13 ธ.ค. 67
10 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67
17 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67
29 ธ.ค. 67 - 3 ม.ค. 68
31 ธ.ค. 67 - 5 ม.ค. 68

6 วัน

4 คืน

/ เริ่มเพียง

22,999 บ.

ทัวร์โค๊ด

LION240867
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย ประเทศจีน ตำหนักทอง – สวนน้ำตกคุนหมิง – เมืองต้าหลี่ - เมืองโบราณต้าหลี่ วัดเจ้าแม่กวนอิม - ผ่านชมด้านนอกเจดีย์สามองค์ หรือ ซานถ่า - เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) - ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองโบราณจงเตี้ยน (เมืองโบราณแชงกรีล่า) วัดลามะซงจ้านหลิน (รวมรถแบตเตอรี่) – เมืองลี่เจียง - สระมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง อุทยานหิมะมังกรหยก - นั่งกระเช้าใหญ่ ขึ้นสู่ภูเขาหิมะมังกรหยก - ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ (ไม่รวมค่ารถแบตเตอรี่) - ความประทับใจแห่งลี่เจียง - นั่งรถไฟความเร็วสูงจากเมืองลี่เจียง สู่เมืองคุนหมิง - เมืองคุนหมิง วัดหยวนทง - ซุ้มประตูม้าทอง และ ซุ้มประตูไก่หยก – เมืองโบราณกวนตู้ – ท่าอากาศยานนานา ชาติคุนหมิงฉางสุ่ย ประเทศจีน - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
4 ดาว
3 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67
14 ก.ย. 67 - 19 ก.ย. 67
21 ก.ย. 67 - 26 ก.ย. 67

6 วัน

5 คืน

/ เริ่มเพียง

23,888 บ.
ตัวกรอง

ราคา

ถึง

สายการบิน

--- แสดงทั้งหมด ---

ดาวโรงแรม

ทวีป

ประเทศ

--- แสดงทั้งหมด ---

เมือง

--- แสดงทั้งหมด ---

เดือน

--- แสดงทั้งหมด ---

จำนวนวัน

--- แสดงทั้งหมด ---