วัน-เวลาทำการ
จันทร์ - วันเสาร์
 09.00-18.00
ซ่อน

กรองการค้นหา

ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

กรองการค้นหา

พบทัวร์ ทัวร์เกาหลี 478 พีเรียดจาก จาก 49 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด LION230466

ทัวร์เกาหลี SPRING NEW NORMAL 5วัน 3คืน 7C (WE)

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ สวนศิลป์อันยาง - ถนนสายคาเฟ่แห่งอันยาง - แม่น้ำอันยาง - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (รวมค่าเข้าและบัตรเครื่องเล่นไม่จำกัด) - หมู่บ้านวัฒนธรรมเกาหลี - ซองโดเซ็นทรัลปาร์ค - ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์สมุนไพร - เกาะวอลมิ - พระราชวังชางด๊อกกุง - ศูนย์โสม - ถนนยออิโด - ศูนย์น้ำมันสนแดง - DUTY FREE ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง
 • สวนศิลป์อันยาง - ถนนสายคาเฟ่แห่งอันยาง - แม่น้ำอันยาง - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (รวมค่าเข้าและบัตรเครื่องเล่นไม่จำกัด) - หมู่บ้านวัฒนธรรมเกาหลี - ซองโดเซ็นทรัลปาร์ค - ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์สมุนไพร - เกาะวอลมิ - พระราชวังชางด๊อกกุง - ศูนย์โสม - ถนนยออิโด - ศูนย์น้ำมันสนแดง - DUTY FREE ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง
เดินทางช่วง
26 มี.ค. - 4 มิ.ย. 66 (65 ช่วงวันเดินทาง)
26 มี.ค. 66 - 30 มี.ค. 66
27 มี.ค. 66 - 31 มี.ค. 66
30 มี.ค. 66 - 3 เม.ย. 66
31 มี.ค. 66 - 4 เม.ย. 66
1 เม.ย. 66 - 5 เม.ย. 66
2 เม.ย. 66 - 6 เม.ย. 66
 • 3 เม.ย. 66 - 7 เม.ย. 66
  4 เม.ย. 66 - 8 เม.ย. 66
  5 เม.ย. 66 - 9 เม.ย. 66
  6 เม.ย. 66 - 10 เม.ย. 66
  7 เม.ย. 66 - 11 เม.ย. 66
  8 เม.ย. 66 - 12 เม.ย. 66
  9 เม.ย. 66 - 13 เม.ย. 66
  10 เม.ย. 66 - 14 เม.ย. 66
  11 เม.ย. 66 - 15 เม.ย. 66
  12 เม.ย. 66 - 16 เม.ย. 66
  13 เม.ย. 66 - 17 เม.ย. 66
  14 เม.ย. 66 - 18 เม.ย. 66
  15 เม.ย. 66 - 19 เม.ย. 66
  16 เม.ย. 66 - 20 เม.ย. 66
  17 เม.ย. 66 - 21 เม.ย. 66
  18 เม.ย. 66 - 22 เม.ย. 66
  19 เม.ย. 66 - 23 เม.ย. 66
  20 เม.ย. 66 - 24 เม.ย. 66
  21 เม.ย. 66 - 25 เม.ย. 66
  22 เม.ย. 66 - 26 เม.ย. 66
  23 เม.ย. 66 - 27 เม.ย. 66
  24 เม.ย. 66 - 28 เม.ย. 66
  25 เม.ย. 66 - 29 เม.ย. 66
  26 เม.ย. 66 - 30 เม.ย. 66
  27 เม.ย. 66 - 1 พ.ค. 66
  28 เม.ย. 66 - 1 พ.ค. 66
  29 เม.ย. 66 - 3 พ.ค. 66
  30 เม.ย. 66 - 4 พ.ค. 66
  1 พ.ค. 66 - 5 พ.ค. 66
  2 พ.ค. 66 - 6 พ.ค. 66
  3 พ.ค. 66 - 7 พ.ค. 66
  4 พ.ค. 66 - 8 พ.ค. 66
  5 พ.ค. 66 - 9 พ.ค. 66
  6 พ.ค. 66 - 10 พ.ค. 66
  7 พ.ค. 66 - 11 พ.ค. 66
  8 พ.ค. 66 - 12 พ.ค. 66
  9 พ.ค. 66 - 13 พ.ค. 66
  10 พ.ค. 66 - 14 พ.ค. 66
  11 พ.ค. 66 - 15 พ.ค. 66
  12 พ.ค. 66 - 16 พ.ค. 66
  13 พ.ค. 66 - 17 พ.ค. 66
  14 พ.ค. 66 - 18 พ.ค. 66
  15 พ.ค. 66 - 19 พ.ค. 66
  16 พ.ค. 66 - 20 พ.ค. 66
  17 พ.ค. 66 - 21 พ.ค. 66
  18 พ.ค. 66 - 22 พ.ค. 66
  19 พ.ค. 66 - 23 พ.ค. 66
  20 พ.ค. 66 - 24 พ.ค. 66
  21 พ.ค. 66 - 25 พ.ค. 66
  22 พ.ค. 66 - 26 พ.ค. 66
  23 พ.ค. 66 - 27 พ.ค. 66
  24 พ.ค. 66 - 28 พ.ค. 66
  25 พ.ค. 66 - 29 พ.ค. 66
  26 พ.ค. 66 - 30 พ.ค. 66
  27 พ.ค. 66 - 31 พ.ค. 66
  28 พ.ค. 66 - 1 มิ.ย. 66
  29 พ.ค. 66 - 2 มิ.ย. 66
  30 พ.ค. 66 - 3 มิ.ย. 66
  31 พ.ค. 66 - 4 มิ.ย. 66
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (59) ซ่อน
 Jeju Air
เริ่มต้น
15,900
ทัวร์โค๊ด LION230017

ทัวร์เกาหลีใต้ JEJU GOLD PACKAGE SPRING 4วัน2คืน 7C(TW)

 • ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ถนนกังหันชินซางวินด์มิล - แหลมซงอัคซาน หรือ SUMOKWON PARK - ทุ่งดอกเรป– วัดซันบัง โพมุนซา - ไร่ชาเขียวโอซุลล็อค - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - นั่งรถไฟเที่ยว ECOLAND – หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ภูเขาไฟซองซาน อิลจุลบง - ชายหาดโขดหิน ควังชีกี - ศูนย์แสดงชุดเครื่องนอนSESA LIVING -ถนนสายรุ้งเชจู - ซุปเปอร์มาร์เก็ต ละลายเงินวอน –ชายหาดอีโฮเทอู ร้านค้าปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE - ช้อปปิ้งในดาวน์ทาวน์
 • ถนนกังหันชินซางวินด์มิล - แหลมซงอัคซาน หรือ SUMOKWON PARK - ทุ่งดอกเรป - วัดซันบัง โพมุนซา - ไร่ชาเขียวโอซุลล็อค - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - นั่งรถไฟเที่ยว ECOLAND - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ – ภูเขาไฟซองซาน อิลจุลบง - ชายหาดโขดหิน ควังชีกี หรือ ถนนคาชีรี - ศูนย์แสดงชุดเครื่องนอนSESA LIVING -ถนนสายรุ้งเชจู - ซุปเปอร์มาร์เก็ต ละลายเงินวอน – ชายหาดอีโฮเทอู - ร้านค้าปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE - ช้อปปิ้งในดาวน์ทาวน์
เดินทางช่วง
18 เม.ย. - 3 พ.ค. 66 (10 ช่วงวันเดินทาง)
18 เม.ย. 66 - 21 เม.ย. 66
19 เม.ย. 66 - 22 เม.ย. 66
20 เม.ย. 66 - 23 เม.ย. 66
21 เม.ย. 66 - 24 เม.ย. 66
22 เม.ย. 66 - 25 เม.ย. 66
23 เม.ย. 66 - 26 เม.ย. 66
 Jeju Air
เริ่มต้น
15,999
ทัวร์โค๊ด LION230571

ทัวร์เกาหลี New Journey! เที่ยวเส้นทางใหม่เกาหลีใต้ ชอลลานัมโด & ปูซาน 5วัน3คืน IT(BX)

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวเส้นทางใหม่เกาหลีใต้ ชอลลานัมโด & ปูซาน 5วัน3คืน ชอลลานัมโด เช็คอินที่เที่ยวใหม่.. เกาะกอเจ ปราสาทเอมิ เขตอนุรักษ์ธรรมชาติพื้นที่ชุ่มน้ำซุนชอ เกาะโอดองโด สวนประติมากรรมยอซู และ พิพิธภัณฑ์ Trick Eye พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาหมียอซู อุทยานอีซุนชิน ปูซาน หมู่บ้านพาสเทลคัมชอน ซงโดสกายวอล์ค วัดแฮดงยงกุงซา option! นั่ง SKY CAPSULE รถไฟสุดคิ้วท์ ตลาดปลาจากัลซี ถนนนัมโพดง พักยอซู 2 คืน ปูซาน 1 คืน พร้อมลิ้มลองอาหารเกาหลีรสชาติต้นตำหรับ
 • – ชอลลานัมโด – เกาะกอเจ - ปราสาทเอมิ – เขตอนุรักษ์ธรรมชาติพื้นที่ชุ่มน้ำซุนชอ - LF Square Mall - เมืองปูซาน – ศูนย์โสมรัฐบาล - ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu- ร้านสมุนไพร Red Pine – รถไฟจิ๋วสกายแคปซูล - วัดแฮดงยงกุงซา – แหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี - ถนนนัมโพดง - ตลาดปลาจากัลซี - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน – ซงโดสกายวอล์ค - Local Super Market
เดินทางช่วง
30 มี.ค. - 31 พ.ค. 66 (25 ช่วงวันเดินทาง)
30 มี.ค. 66 - 3 เม.ย. 66
31 มี.ค. 66 - 4 เม.ย. 66
1 เม.ย. 66 - 5 เม.ย. 66
6 เม.ย. 66 - 10 เม.ย. 66
8 เม.ย. 66 - 12 เม.ย. 66
13 เม.ย. 66 - 17 เม.ย. 66
 • 14 เม.ย. 66 - 18 เม.ย. 66
  15 เม.ย. 66 - 19 เม.ย. 66
  20 เม.ย. 66 - 24 เม.ย. 66
  21 เม.ย. 66 - 25 เม.ย. 66
  22 เม.ย. 66 - 26 เม.ย. 66
  27 เม.ย. 66 - 1 พ.ค. 66
  28 เม.ย. 66 - 2 พ.ค. 66
  29 เม.ย. 66 - 3 พ.ค. 66
  4 พ.ค. 66 - 8 พ.ค. 66
  5 พ.ค. 66 - 9 พ.ค. 66
  6 พ.ค. 66 - 10 พ.ค. 66
  12 พ.ค. 66 - 16 พ.ค. 66
  13 พ.ค. 66 - 17 พ.ค. 66
  18 พ.ค. 66 - 22 พ.ค. 66
  19 พ.ค. 66 - 23 พ.ค. 66
  20 พ.ค. 66 - 24 พ.ค. 66
  25 พ.ค. 66 - 29 พ.ค. 66
  26 พ.ค. 66 - 30 พ.ค. 66
  27 พ.ค. 66 - 31 พ.ค. 66
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (19) ซ่อน
เริ่มต้น
17,888
ทัวร์โค๊ด LION230465

ทัวร์เกาหลี CHIANG MAI TO SEOUL SPRING KOREA 5วัน 3คืน 7C (WE)

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ สวนศิลป์อันยาง - ถนนสายคาเฟ่แห่งอันยาง - แม่น้ำอันยาง - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (รวมค่าเข้าและบัตรเครื่องเล่นไม่จำกัด) - หมู่บ้านวัฒนธรรมเกาหลี - ซองโดเซ็นทรัลปาร์ค ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์สมุนไพร - เกาะวอลมิ - พระราชวังชางด๊อกกุง - ศูนย์โสม - ถนนยออิโด - ศูนย์น้ำมันสนแดง - DUTY FREE ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย + ชุดฮันบก ศูนย์อเมทิสต์ - ฮงแดช้อปปิ้งสตรีท - KOREAN SUPERMARKET
 • สวนศิลป์อันยาง - ถนนสายคาเฟ่แห่งอันยาง - แม่น้ำอันยาง - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (รวมค่าเข้าและบัตรเครื่องเล่นไม่จำกัด) - หมู่บ้านวัฒนธรรมเกาหลี - ซองโดเซ็นทรัลปาร์ค ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์สมุนไพร - เกาะวอลมิ - พระราชวังชางด๊อกกุง - ศูนย์โสม - ถนนยออิโด - ศูนย์น้ำมันสนแดง - DUTY FREE ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย + ชุดฮันบก ศูนย์อเมทิสต์ - ฮงแดช้อปปิ้งสตรีท - KOREAN SUPERMARKET
เดินทางช่วง
31 มี.ค. - 4 มิ.ย. 66 (34 ช่วงวันเดินทาง)
31 มี.ค. 66 - 4 เม.ย. 66
4 เม.ย. 66 - 8 เม.ย. 66
5 เม.ย. 66 - 9 เม.ย. 66
6 เม.ย. 66 - 10 เม.ย. 66
7 เม.ย. 66 - 11 เม.ย. 66
11 เม.ย. 66 - 15 เม.ย. 66
 • 12 เม.ย. 66 - 16 เม.ย. 66
  13 เม.ย. 66 - 17 เม.ย. 66
  14 เม.ย. 66 - 18 เม.ย. 66
  19 เม.ย. 66 - 23 เม.ย. 66
  20 เม.ย. 66 - 24 เม.ย. 66
  21 เม.ย. 66 - 25 เม.ย. 66
  26 เม.ย. 66 - 30 เม.ย. 66
  27 เม.ย. 66 - 1 พ.ค. 66
  28 เม.ย. 66 - 2 พ.ค. 66
  29 เม.ย. 66 - 3 พ.ค. 66
  30 เม.ย. 66 - 4 พ.ค. 66
  1 พ.ค. 66 - 5 พ.ค. 66
  2 พ.ค. 66 - 6 พ.ค. 66
  2 พ.ค. 66 - 6 พ.ค. 66
  3 พ.ค. 66 - 7 พ.ค. 66
  4 พ.ค. 66 - 8 พ.ค. 66
  5 พ.ค. 66 - 9 พ.ค. 66
  10 พ.ค. 66 - 14 พ.ค. 66
  11 พ.ค. 66 - 15 พ.ค. 66
  12 พ.ค. 66 - 16 พ.ค. 66
  17 พ.ค. 66 - 21 พ.ค. 66
  18 พ.ค. 66 - 22 พ.ค. 66
  19 พ.ค. 66 - 23 พ.ค. 66
  24 พ.ค. 66 - 28 พ.ค. 66
  25 พ.ค. 66 - 29 พ.ค. 66
  26 พ.ค. 66 - 30 พ.ค. 66
  30 พ.ค. 66 - 3 มิ.ย. 66
  31 พ.ค. 66 - 4 มิ.ย. 66
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (28) ซ่อน
 Jeju Air
เริ่มต้น
17,900
ทัวร์โค๊ด LION230713

ทัวร์เกาหลี BUSAN SARANGHAE 5 วัน 3 คืน บิน AIR BUSAN

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
7 เม.ย. - 4 ก.ค. 66 (25 ช่วงวันเดินทาง)
7 เม.ย. 66 - 11 เม.ย. 66
12 เม.ย. 66 - 16 เม.ย. 66
14 เม.ย. 66 - 18 เม.ย. 66
19 เม.ย. 66 - 23 เม.ย. 66
21 เม.ย. 66 - 25 เม.ย. 66
26 เม.ย. 66 - 30 เม.ย. 66
 • 28 เม.ย. 66 - 2 พ.ค. 66
  3 พ.ค. 66 - 7 พ.ค. 66
  5 พ.ค. 66 - 9 พ.ค. 66
  10 พ.ค. 66 - 14 พ.ค. 66
  12 พ.ค. 66 - 16 พ.ค. 66
  17 พ.ค. 66 - 21 พ.ค. 66
  19 พ.ค. 66 - 23 พ.ค. 66
  24 พ.ค. 66 - 28 พ.ค. 66
  26 พ.ค. 66 - 30 พ.ค. 66
  31 พ.ค. 66 - 4 มิ.ย. 66
  2 มิ.ย. 66 - 6 มิ.ย. 66
  7 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66
  9 มิ.ย. 66 - 13 มิ.ย. 66
  14 มิ.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66
  16 มิ.ย. 66 - 20 มิ.ย. 66
  21 มิ.ย. 66 - 25 มิ.ย. 66
  23 มิ.ย. 66 - 27 มิ.ย. 66
  28 มิ.ย. 66 - 2 ก.ค. 66
  30 มิ.ย. 66 - 4 ก.ค. 66
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (19) ซ่อน
 Air Busan
เริ่มต้น
17,999
ทัวร์โค๊ด LION230567

KBX21 KOREA SEOUL SPRING 5วัน 3คืน BX (IT)

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ หมู่บ้านศิลปะโบราณแห่งกิมโป - เมืองชุนชอน – เกาะนามิ – สะพานโซยางคัง - ป้อมฮวาซ็อง - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ –ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี -ย่านยอนนัมดง – ย่านฮงแด - ตะลุยช้อปปิ้ง - พระราชวังเคียงบกกุง – N Seoul Tower – แหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี – ย่านเมียงดง - ตะลุยช้อปปิ้ง - สวนสาธารณะยออีโด
 • หมู่บ้านศิลปะโบราณแห่งกิมโป - เมืองชุนชอน – เกาะนามิ – สะพานโซยางคัง - ป้อมฮวาซ็อง - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ –ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี -ย่านยอนนัมดง – ย่านฮงแด - ตะลุยช้อปปิ้ง - พระราชวังเคียงบกกุง – N Seoul Tower – แหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี – ย่านเมียงดง - ตะลุยช้อปปิ้ง - สวนสาธารณะยออีโด
เดินทางช่วง
14 เม.ย. - 31 พ.ค. 66 (20 ช่วงวันเดินทาง)
14 เม.ย. 66 - 18 เม.ย. 66
15 เม.ย. 66 - 19 เม.ย. 66
20 เม.ย. 66 - 24 เม.ย. 66
21 เม.ย. 66 - 25 เม.ย. 66
22 เม.ย. 66 - 26 เม.ย. 66
27 เม.ย. 66 - 1 พ.ค. 66
 • 28 เม.ย. 66 - 2 พ.ค. 66
  29 เม.ย. 66 - 3 พ.ค. 66
  4 พ.ค. 66 - 8 พ.ค. 66
  5 พ.ค. 66 - 9 พ.ค. 66
  6 พ.ค. 66 - 10 พ.ค. 66
  11 พ.ค. 66 - 15 พ.ค. 66
  12 พ.ค. 66 - 16 พ.ค. 66
  13 พ.ค. 66 - 17 พ.ค. 66
  18 พ.ค. 66 - 22 พ.ค. 66
  19 พ.ค. 66 - 23 พ.ค. 66
  20 พ.ค. 66 - 24 พ.ค. 66
  25 พ.ค. 66 - 29 พ.ค. 66
  26 พ.ค. 66 - 30 พ.ค. 66
  27 พ.ค. 66 - 31 พ.ค. 66
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (14) ซ่อน
 Air Busan
เริ่มต้น
18,777
ทัวร์โค๊ด LION222465

ทัวร์เกาหลี BUSAN POHANG 5วัน3คืน BX (WE)

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ออยุคโดสกายวอร์ค - SPACE WALK - หอดูดาวและจุดชมวิวสมออิการิ - เมืองกงจิน ในซีรีย์ Hometown Cha Cha Cha - ตลาลชองฮา - หาดวอลโพ คาเฟ่คลินิกหมอฟันยุน - ประภาคารแดงแห่งกงจิน - อุทยานรถไฟสายสีฟ้าแฮอุนแด - สะพานแขวนซองโดยองกุง - LOTTE DUTY FREE – BUSAN ศูนย์เครื่องสำอาง - แฮอุนแดไนท์มาร์เก็ต - ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพร - ศูนย์นํ้ามันสนแดง นัมโพดงวอร์คกิ้งสตรีท - หอคอยแห่งปูซาน - อุทยานยงดูซาน
 • หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ออยุคโดสกายวอร์ค - SPACE WALK - หอดูดาวและจุดชมวิวสมออิการิ - เมืองกงจิน ในซีรีย์ Hometown Cha Cha Cha - ตลาลชองฮา - หาดวอลโพ คาเฟ่คลินิกหมอฟันยุน - ประภาคารแดงแห่งกงจิน - อุทยานรถไฟสายสีฟ้าแฮอุนแด - สะพานแขวนซองโดยองกุง - LOTTE DUTY FREE – BUSAN ศูนย์เครื่องสำอาง - แฮอุนแดไนท์มาร์เก็ต - ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพร - ศูนย์นํ้ามันสนแดง นัมโพดงวอร์คกิ้งสตรีท - หอคอยแห่งปูซาน - อุทยานยงดูซาน
เดินทางช่วง
29 มี.ค. - 4 เม.ย. 66 (3 ช่วงวันเดินทาง)
29 มี.ค. 66 - 2 เม.ย. 66
30 มี.ค. 66 - 3 พ.ค. 66
31 มี.ค. 66 - 4 เม.ย. 66
 Air Busan
เริ่มต้น
18,900
ทัวร์โค๊ด LION230712

ทัวร์เกาหลี ซัมเมอร์หรรษา โอปป้า & นูน่า พาไปเที่ยว 5 วัน 3 คืน บิน AIR BUSAN

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
1 พ.ค. - 4 มิ.ย. 66 (27 ช่วงวันเดินทาง)
1 พ.ค. 66 - 5 พ.ค. 66
2 พ.ค. 66 - 6 พ.ค. 66
3 พ.ค. 66 - 7 พ.ค. 66
5 พ.ค. 66 - 9 พ.ค. 66
6 พ.ค. 66 - 10 พ.ค. 66
7 พ.ค. 66 - 11 พ.ค. 66
 • 8 พ.ค. 66 - 12 พ.ค. 66
  9 พ.ค. 66 - 13 พ.ค. 66
  10 พ.ค. 66 - 14 พ.ค. 66
  12 พ.ค. 66 - 16 พ.ค. 66
  13 พ.ค. 66 - 17 พ.ค. 66
  14 พ.ค. 66 - 18 พ.ค. 66
  15 พ.ค. 66 - 19 พ.ค. 66
  16 พ.ค. 66 - 20 พ.ค. 66
  17 พ.ค. 66 - 21 พ.ค. 66
  19 พ.ค. 66 - 23 พ.ค. 66
  20 พ.ค. 66 - 24 พ.ค. 66
  21 พ.ค. 66 - 25 พ.ค. 66
  22 พ.ค. 66 - 26 พ.ค. 66
  23 พ.ค. 66 - 27 พ.ค. 66
  24 พ.ค. 66 - 28 พ.ค. 66
  26 พ.ค. 66 - 30 พ.ค. 66
  27 พ.ค. 66 - 31 พ.ค. 66
  28 พ.ค. 66 - 1 มิ.ย. 66
  29 พ.ค. 66 - 2 มิ.ย. 66
  30 พ.ค. 66 - 3 มิ.ย. 66
  31 พ.ค. 66 - 4 มิ.ย. 66
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (21) ซ่อน
 Air Busan
เริ่มต้น
18,999
ทัวร์โค๊ด LION230563

ทัวร์เกาหลี ซารางเฮ SEOUL KOREA 6วัน 3คืน XJ (IT)

 • ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ เมืองชุนชอน – เกาะนามิ – สะพานโซยางคัง - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี - ย่านฮงแด - โซล - พระราชวังเคียงบกกุง – คลองชองกเยชอน - N Seoul Tower – แหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี – ย่านเมียงดง - ถนนยออีโด – ร้านพลอยอเมทิสต์ - หมู่บ้านศิลปะโบราณแห่งกิมโป - Hyundai Mall - Local Super Market
 • เมืองชุนชอน – เกาะนามิ – สะพานโซยางคัง - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี - ย่านฮงแด - โซล - พระราชวังเคียงบกกุง – คลองชองกเยชอน - N Seoul Tower – แหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี – ย่านเมียงดง - ถนนยออีโด – ร้านพลอยอเมทิสต์ - หมู่บ้านศิลปะโบราณแห่งกิมโป - Hyundai Mall - Local Super Market
เดินทางช่วง
28 เม.ย. - 28 มิ.ย. 66 (7 ช่วงวันเดินทาง)
28 เม.ย. 66 - 3 พ.ค. 66
12 พ.ค. 66 - 17 พ.ค. 66
19 พ.ค. 66 - 24 พ.ค. 66
26 พ.ค. 66 - 31 พ.ค. 66
9 มิ.ย. 66 - 14 มิ.ย. 66
16 มิ.ย. 66 - 21 มิ.ย. 66
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
19,888
ทัวร์โค๊ด LION230565

ทัวร์เกาหลี SEOUL IN LOVE KOREA 5วัน 3คืน BX (IT)

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ เกาะนามิ - สะพานโซยางคัง - ป้อมฮวาซ็อง - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี -ย่านยอนนัมดง – ย่านฮงแด - ศูนย์โสม - ร้านสมุนไพร - พระราชวังเคียงบกกุง – N Seoul Tower – แหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี – ย่านเมียงดง - ตะลุยช้อปปิ้ง - สวนสาธารณะยออีโด - Hyundai Mall
 • เกาะนามิ - สะพานโซยางคัง - ป้อมฮวาซ็อง - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี -ย่านยอนนัมดง – ย่านฮงแด - ศูนย์โสม - ร้านสมุนไพร - พระราชวังเคียงบกกุง – N Seoul Tower – แหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี – ย่านเมียงดง - ตะลุยช้อปปิ้ง - สวนสาธารณะยออีโด - Hyundai Mall
เดินทางช่วง
30 มี.ค. - 17 เม.ย. 66 (7 ช่วงวันเดินทาง)
30 มี.ค. 66 - 3 เม.ย. 66
31 มี.ค. 66 - 4 เม.ย. 66
1 เม.ย. 66 - 5 เม.ย. 66
6 เม.ย. 66 - 10 เม.ย. 66
7 เม.ย. 66 - 11 เม.ย. 66
8 เม.ย. 66 - 12 เม.ย. 66
 Air Busan
เริ่มต้น
19,888
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 49 โปรแกรม