วัน-เวลาทำการ
จันทร์ - วันเสาร์
 09.00-18.00
ซ่อน

กรองการค้นหา

ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

กรองการค้นหา

พบทัวร์ ทัวร์จอร์แดน 15 พีเรียดจาก จาก 6 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด LION230072

ทัวร์จอร์แดน DEAD SEA JORDAN 6DAYS 3NIGHT RJ (PR)

 • ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ อัมมาน – เมืองมาดาบา – MOUNT NEBO – ทะเลทรายวาดิรัม- Jeep Tour Safari - เมืองเพตรา - เที่ยวชมมหานครเพตรา - เมืองเดดซี - ทะเลสาบเดดซี (DEAD SEA) – ป้อมปราการแห่งเมืองอัมมาน - โรงละครโรมันโบราณ ROMANS THEATER - ป้อมอัจลุน – เมืองโบราณเจอราช
 • อัมมาน – เมืองมาดาบา – MOUNT NEBO – ทะเลทรายวาดิรัม- Jeep Tour Safari - เมืองเพตรา - เที่ยวชมมหานครเพตรา - เมืองเดดซี - ทะเลสาบเดดซี (DEAD SEA) – ป้อมปราการแห่งเมืองอัมมาน - โรงละครโรมันโบราณ ROMANS THEATER - ป้อมอัจลุน – เมืองโบราณเจอราช
เดินทางช่วง
6 เม.ย. - 6 มิ.ย. 66 (5 ช่วงวันเดินทาง)
6 เม.ย. 66 - 11 เม.ย. 66
11 เม.ย. 66 - 16 เม.ย. 66
29 เม.ย. 66 - 4 พ.ค. 66
2 พ.ค. 66 - 7 พ.ค. 66
1 มิ.ย. 66 - 6 มิ.ย. 66
 Royal Jordanian
เริ่มต้น
61,988
ทัวร์โค๊ด LION230702

(JOR-DS6D3N-RJ) DEAD SEA JORDAN 6 DAYS 3 NIGHT BY RJ (จอร์แดน 6 วัน 3 คืน บินตรง RJ) APR - JUN 2023

 • ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
6 เม.ย. - 6 มิ.ย. 66 (5 ช่วงวันเดินทาง)
6 เม.ย. 66 - 11 เม.ย. 66
11 เม.ย. 66 - 16 เม.ย. 66
29 เม.ย. 66 - 4 พ.ค. 66
2 พ.ค. 66 - 7 พ.ค. 66
1 มิ.ย. 66 - 6 มิ.ย. 66
 Royal Jordanian
เริ่มต้น
61,988
ทัวร์โค๊ด LION222556

ทัวร์จอร์แดน JORDAN IN DREAM 7D4N RJ (EG)

 • ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ อัมมาน – นครเจอราช - ปราสาทเครัคแห่งครูเสด - เพตรา - เมืองอคาบา – ลงเรือท้องกระจก – ทะเลทรายวาดิรัม - วาดิรัม - เดดซี - เมาท์ เนโบ – มาดาบา - ป้อมปราการ แห่งกรุงอัมมาน
 • อัมมาน – นครเจอราช - ปราสาทเครัคแห่งครูเสด - เพตรา - เมืองอคาบา – ลงเรือท้องกระจก – ทะเลทรายวาดิรัม - วาดิรัม - เดดซี - เมาท์ เนโบ – มาดาบา - ป้อมปราการ แห่งกรุงอัมมาน
เดินทางช่วง
9 เม.ย. - 6 พ.ค. 66 (2 ช่วงวันเดินทาง)
9 เม.ย. 66 - 15 เม.ย. 66
30 เม.ย. 66 - 6 พ.ค. 66
 Royal Jordanian
เริ่มต้น
72,900
ทัวร์โค๊ด LION230020

ทัวร์จอร์แดน LUXURY JORDAN 5STAR 7DAYS 4NIGHTS จอร์แดน บินตรง RJ (PR)

 • ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ อัมมาน – เมืองมาดาบา –MOUNT NEBO – ป้อมเครัค KERAK – เมืองอคาบา AQABA - เมืองอาคาบา- ล่องเรือ ทะเลแดงชมปะการัง พร้อมทาน บาบีคิว บนเรือ – ทะเลทรายวาดิรัม – JEEP TOUR SAFARI – CAMP WADI RUM - ทะเลทรายวาดิรัม – เมืองเพตรา PETRA - เที่ยวชมมหานครเพตรา – เมืองอัมมาน AMMAN - ป้อมอัจลุน AJLOUN -นครเจอราช (JERASH) – ทะเลสาบเดดซี DEAD SEA - เมืองอัมมาน AMMAN - DESERT CASTLES – AMMAN CITY TOUR – SHOPPING
 • อัมมาน – เมืองมาดาบา –MOUNT NEBO – ป้อมเครัค KERAK – เมืองอคาบา AQABA - เมืองอาคาบา- ล่องเรือ ทะเลแดงชมปะการัง พร้อมทาน บาบีคิว บนเรือ – ทะเลทรายวาดิรัม – JEEP TOUR SAFARI – CAMP WADI RUM - ทะเลทรายวาดิรัม – เมืองเพตรา PETRA - เที่ยวชมมหานครเพตรา – เมืองอัมมาน AMMAN - ป้อมอัจลุน AJLOUN -นครเจอราช (JERASH) – ทะเลสาบเดดซี DEAD SEA - เมืองอัมมาน AMMAN - DESERT CASTLES – AMMAN CITY TOUR – SHOPPING
เดินทางช่วง
9 เม.ย. - 15 เม.ย. 66 (1 ช่วงวันเดินทาง)
9 เม.ย. 66 - 15 เม.ย. 66
 Royal Jordanian
เริ่มต้น
79,988
ทัวร์โค๊ด LION230672

(JOR-5SBUB7D4N-RJ) LUXURY JORDAN 5 STAR 7 DAYS 4 NIGHTS BY RJ (จอร์แดน 7 วัน 4 คืน บินตรง RJ) MAR - APR 2023

 • ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
9 เม.ย. - 15 เม.ย. 66 (1 ช่วงวันเดินทาง)
9 เม.ย. 66 - 15 เม.ย. 66
 Royal Jordanian
เริ่มต้น
83,988
ทัวร์โค๊ด LION230253

ทัวร์จอร์แดน GORGEOUS ROUTE JORDAN 8D 5N RJ (KAF)

 • ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ อัมมาน – มาดาบา – เขาเนโบ – อควาบา - ล่องเรือท้องกระจก – ทะเลทรายวาดิรัม - นครเพตรา - ขี่ม้าชมนครเพตรา - ปราสาทเครัค - ทะเลเดดซี - เมืองเจอราช - มหาวิหารเทพีอาร์เทมิส - ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน - อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน
 • อัมมาน – มาดาบา – เขาเนโบ – อควาบา - ล่องเรือท้องกระจก – ทะเลทรายวาดิรัม - นครเพตรา - ขี่ม้าชมนครเพตรา - ปราสาทเครัค - ทะเลเดดซี - เมืองเจอราช - มหาวิหารเทพีอาร์เทมิส - ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน - อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน
เดินทางช่วง
6 เม.ย. - 13 เม.ย. 66 (1 ช่วงวันเดินทาง)
6 เม.ย. 66 - 13 เม.ย. 66
 Royal Jordanian
เริ่มต้น
99,999