วัน-เวลาทำการ
จันทร์ - วันเสาร์
 09.00-18.00
ซ่อน

กรองการค้นหา

ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

กรองการค้นหา

พบทัวร์ ทัวร์จอร์แดน 30 พีเรียดจาก จาก 8 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด LION232585

ทัวร์จอร์แดน JORDAN จอร์แดน สเน่หา เพตรา 6 วัน 3 คืน RJ (QLT)

 • ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ อัมมาน | เพตรา | อคาบา | ทะเลแดง | ล่องเรือท้องกระจก | ทะเลทรายวาดิรัม | นั่งรถ 4WD ตะลุยทะเลทราย | เครัค | ทะเลเดดซี | มาดาบา | ภูเขาเนโบ | เจอราช | โรงละครโรมันโบราณ | อัมมาน
เดินทางช่วง
19 ต.ค. - 5 ธ.ค. 66 (2 ช่วงวันเดินทาง)
19 ต.ค. 66 - 24 ต.ค. 66
30 พ.ย. 66 - 5 ธ.ค. 66
 Royal Jordanian
เริ่มต้น
59,900
ทัวร์โค๊ด LION231473

ทัวร์จอร์แดน SUMMER TIME IN JORDAN 6D 3N BY RJ (PR)

 • ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ อัมมาน – เมืองมาดาบา –MOUNT NEBO – เดินทางสู่ทะเลทรายวาดิรัม- Jeep Tour Safari-ทะเลทรายวาดิรัม –เมืองเพตรา-เที่ยวชม มหานครเพตรา-เดินทางสุ่เมืองเดดซี-ทะเลสาบเดดซี (DEAD SEA) – ป้อมปราการแห่งเมืองอัมมาน-โรงละครโรมันโบราณ ROMANS THEATER-ป้อมอัจลุน –เมืองโบราณเจอราช
 • อัมมาน – เมืองมาดาบา –MOUNT NEBO – เดินทางสู่ทะเลทรายวาดิรัม- Jeep Tour Safari-ทะเลทรายวาดิรัม –เมืองเพตรา-เที่ยวชม มหานครเพตรา-เดินทางสุ่เมืองเดดซี-ทะเลสาบเดดซี (DEAD SEA) – ป้อมปราการแห่งเมืองอัมมาน-โรงละครโรมันโบราณ ROMANS THEATER-ป้อมอัจลุน –เมืองโบราณเจอราช
เดินทางช่วง
12 ต.ค. 66 - 4 ม.ค. 67 (7 ช่วงวันเดินทาง)
12 ต.ค. 66 - 17 ต.ค. 66
21 พ.ย. 66 - 26 พ.ย. 66
5 ธ.ค. 66 - 10 ธ.ค. 66
7 ธ.ค. 66 - 12 ธ.ค. 66
26 ธ.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66
28 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67
 Royal Jordanian
เริ่มต้น
67,988
ทัวร์โค๊ด LION231844

ทัวร์จอร์แดน มหัศจรรย์ จอร์แดน มหานครเพตรา 6 วัน 3 คืน

 • ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ มาดาบา , โบสถ์กรีก , ออโธดอกซแห่งเซนต์จอร์น , เม้าท์เนโบ , ปราสาทเครัคแห่งคูเสด , มหานครเพตรา , เพตรา , มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ปราสาททรายสีชมพู , ทะเลทรายวาดิรัม , เมืองอคาบา , ล่องเรือท้องกระจก , ทะเลเดดซี , นครเจราช , ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน , อัมมาน , อิสระชอปปิ้ง ณ ซิตี้มอลล์ , นครเจราช , ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน , อัมมาน , อิสระชอปปิ้ง ณ ซิตี้มอลล์
เดินทางช่วง
14 พ.ย. 66 - 2 ม.ค. 67 (3 ช่วงวันเดินทาง)
14 พ.ย. 66 - 19 พ.ย. 66
7 ธ.ค. 66 - 12 ธ.ค. 66
28 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67
 Royal Jordanian
เริ่มต้น
67,999
ทัวร์โค๊ด LION232312

ทัวร์จอร์แดน AMAZING JORDAN 6วัน3คืน RJ (AMZ)

 • ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ โปรแกรมจัดอย่างลงตัวรวบรวมทุกไฮไลท์ พร้อมบินตรงสู่เมืองอัมมาน ชมความยิ่งใหญ่ของ 1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกเมืองเพตรา นอนนับดาว ณ แคมป์ทะเลทรายวาดิรัม - นอนทะเลเดดซี เต็มอิ่มกับการพักผ่อนพอกโคลน แช่น้ำ- เมาท์เนโบ - มาดาบา –น้ำพุแห่งลอว์เรนซ์ – มหาวิหารเอลคาซเนท์ – ปราสาทโชบัค- ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมา
เดินทางช่วง
10 ต.ค. - 14 ธ.ค. 66 (7 ช่วงวันเดินทาง)
10 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66
17 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66
31 ต.ค. 66 - 5 พ.ย. 66
7 พ.ย. 66 - 12 พ.ย. 66
21 พ.ย. 66 - 26 พ.ย. 66
2 ธ.ค. 66 - 7 ธ.ค. 66
 Royal Jordanian
เริ่มต้น
68,550
ทัวร์โค๊ด LION232491

ทัวร์จอร์แดน GRAND JORDAN 7 DAYS 4 NIGHTS BY RJ จอร์แดน 7 วัน 4 คืน (PR)

 • ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
 • ไฮไลท์ อัมมาน – เมืองมาดาบา – MOUNT NEBO – UMM AR RASAS - เมืองอคาบา AQABA - ล่องเรือ ทะเลแดงชมปะการัง พร้อมทาน บาบีคิว บนเรือ – ทะเลทรายวาดิรัม WADI RUM – JEEP TOUR SAFARI – CAMP WADI RUM - ทะเลทรายวาดิรัม – เมืองเพตรา PETRA – เที่ยวชมมหานครเพตรา - เมืองเพตรา PETRA - นครเจอราช (JERASH) – SHOPPING AMMAN – เมืองอัมมาน AMMAN - นครเจอราช JERASH – กรุงอัมมาน CITDAEL- พิพิธภัณฑ์รถหลวง ROYAL AUTOMOBLLE MUSEUM - ช้อปปิ้ง ห้าง CITY MALL
เดินทางช่วง
15 ต.ค. - 30 ธ.ค. 66 (2 ช่วงวันเดินทาง)
15 ต.ค. 66 - 21 ต.ค. 66
24 ธ.ค. 66 - 30 ธ.ค. 66
 Royal Jordanian
เริ่มต้น
76,988
ทัวร์โค๊ด LION232309

ทัวร์จอร์แดน อียิปต์ AMAZING JORDAN & EGYPT 8วัน5คืน RJ (AMZ)

 • ระยะเวลา 8 วัน 7 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ โบสถ์อนุสรณ์โมเสส โบสถ์กรีกออร์โธดอกซ์แห่งเซนต์จอร์จ ทะเลเดดซี (Dead Sea) เพตรา มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล-คาซเนท์ (Al-Khazneh) ชมโรงละครโรมันโบราณ (Roman Theatre) อัมมาน-ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน-วิหารเฮอร์คิวลิส อัมมาน-ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงไคโร ประเทศอียิปต์ อเล็กซานเดรีย-ป้อมปราการซิทาเดล-Abu Al-Abbas Al-Mursi-ไคโร ไคโร-ซัคคาร่า-มหาพีระมิดกีซา-ตลาดข่านเอลคาลีลี
เดินทางช่วง
12 ต.ค. - 21 ธ.ค. 66 (7 ช่วงวันเดินทาง)
12 ต.ค. 66 - 19 ต.ค. 66
19 ต.ค. 66 - 26 ต.ค. 66
16 พ.ย. 66 - 23 พ.ย. 66
23 พ.ย. 66 - 30 พ.ย. 66
30 พ.ย. 66 - 7 ธ.ค. 66
7 ธ.ค. 66 - 14 ธ.ค. 66
 Royal Jordanian
เริ่มต้น
79,998
ทัวร์โค๊ด LION231470

ทัวร์จอร์แดน อียิปต์ เที่ยวไฮไลท์ 2 ประเทศ จอร์แดน อียิปต์ 8 วัน 5 คืน BY ROYAL JORNADIAN RJ (PR)

 • ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ สนามบินสุวรรณภูมิ BKK – AMM อัมมาน ควีน อาเลีย - อัมมาน – เมืองมาดาบา – MOUNT NEBO – เดดซี – เพตรา- เมืองเพตรา-เที่ยวชมมหานครเพตรา-อัมมาน - เมืองอัมมาน AMMAN – สนามบิน – ไคโร – ปิรามิดกีซ่า - อเล็กซานเดรีย - พิพิธภัณฑ์ – ตลาดข่าน – ดินเนอร์บนเรือล่องแม่น้ำไนล์ - สุเหร่าโมฮัมหมัดอาลี - โรงงานกระดาษปาปิรุส – โรงงานน้ำหอม
 • สนามบินสุวรรณภูมิ BKK – AMM อัมมาน ควีน อาเลีย - อัมมาน – เมืองมาดาบา – MOUNT NEBO – เดดซี – เพตรา- เมืองเพตรา-เที่ยวชมมหานครเพตรา-อัมมาน - เมืองอัมมาน AMMAN – สนามบิน – ไคโร – ปิรามิดกีซ่า - อเล็กซานเดรีย - พิพิธภัณฑ์ – ตลาดข่าน – ดินเนอร์บนเรือล่องแม่น้ำไนล์ - สุเหร่าโมฮัมหมัดอาลี - โรงงานกระดาษปาปิรุส – โรงงานน้ำหอม
เดินทางช่วง
26 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
26 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67
 Royal Jordanian
เริ่มต้น
89,988
ทัวร์โค๊ด LION232589

ทัวร์จอร์แดน CLASSICAL JORDAN พัก 5 ดาว 8วัน 5คืน BY RJ (POET)

 • ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ สนามบินสุวรรณภูมิ– กรุงอัมมาน - กรุงอัมมาน – เมืองมาดาบา – เมาท์เนโบ - ทะเดดซี - ทะเลเดดซี- ทะเลทราย-วาดิรัม - ทัวร์ 4WD ทะเลทรายวาดิรัม - นครเพตรา - เมืองอคาบา - มาอิน ฮอตสปริงส - อัจลุน – เจอร์ราช - กรุงอัมมาน - ช้อปปิ้งตลาดทอง
 • สนามบินสุวรรณภูมิ– กรุงอัมมาน - กรุงอัมมาน – เมืองมาดาบา – เมาท์เนโบ - ทะเดดซี - ทะเลเดดซี- ทะเลทราย-วาดิรัม - ทัวร์ 4WD ทะเลทรายวาดิรัม - นครเพตรา - เมืองอคาบา - มาอิน ฮอตสปริงส - อัจลุน – เจอร์ราช - กรุงอัมมาน - ช้อปปิ้งตลาดทอง
เดินทางช่วง
21 ต.ค. - 28 ต.ค. 66 (1 ช่วงวันเดินทาง)
21 ต.ค. 66 - 28 ต.ค. 66
 Royal Jordanian
เริ่มต้น
95,999