วัน-เวลาทำการ
จันทร์ - วันเสาร์
 09.00-18.00
ซ่อน

กรองการค้นหา

ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

กรองการค้นหา

พบทัวร์ ภาคเหนือ 49 พีเรียดจาก จาก 3 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด LION233036

ทัวร์ไต้หวัน ไปแอ๋วกันเต๊อะ บินตรง เชียงใหม่..HAPPY..ตะลุย..ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน CI (QLT)

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เมืองไทเป | เมืองหนานโถว |ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา | วัดพระถังซัมจั๋ง | วัดเหวินหวู่ | โรงละครแห่งชาติไถจง |ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึกชั้น 89) | ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น | ตลาดซีเหมินติง
เดินทางช่วง
6 ธ.ค. - 30 ธ.ค. 66 (2 ช่วงวันเดินทาง)
6 ธ.ค. 66 - 9 ธ.ค. 66
27 ธ.ค. 66 - 30 ธ.ค. 66
 China Airlines
เริ่มต้น
17,900
ทัวร์โค๊ด LION233037

ทัวร์ไต้หวัน ไปแอ่วกันเต๊อะ บินตรง เชียงใหม่ ไต้หวัน ไทเป 5 วัน 4 คืน CI (QLT)

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ หมู่บ้านสายรุ้ง|เมืองเจียอี้|ร้านชาอู่หลง|อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (รวมนั่งรถไฟโบราณ 1 เที่ยว)|ตลาดเหวิ่นฮว่า|เมืองหนานโถว |ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา |วัดพระถังซัมจั๋ง |วัดเหวินหวู่ |เมืองเถาหยวน|ร้านพายสัปปะรด|ตลาดกลางคืนจงลี่|ไทเป|ร้านสร้อยสุขภาพ|ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นลิฟท์ชั้น89)|ร้านเครื่องสำอาง|อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค|วัดหลงซาน|ตลาดซีเหมินติง
เดินทางช่วง
3 พ.ย. - 26 ธ.ค. 66 (4 ช่วงวันเดินทาง)
3 พ.ย. 66 - 7 พ.ย. 66
17 พ.ย. 66 - 21 พ.ย. 66
15 ธ.ค. 66 - 19 ธ.ค. 66
22 ธ.ค. 66 - 26 ธ.ค. 66
 China Airlines
เริ่มต้น
19,900
ทัวร์โค๊ด LION233069

ทัวร์ญี่ปุ่น บินตรงเชียงใหม่ PRO OSAKA NARA KYOTO SHIRAKAWAGO 5D3N VZ (PBK)

 • ระยะเวลา 7 วัน 6 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ DAY 1 : สนามบินเชียงใหม่ DAY 2 : สนามบินคันไซ - เมืองนารา – วัดโทไดจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เมืองนาโกย่า - เทศกาลประดับไฟ Nabana no Sato DAY 3 : หมู่บ้าน LITTLE KYOTO - ลานสกี หรือ ตลาดเช้าทาคายาม่า – MITSUI OUTLET - เทศกาลไฟ NABANA NO SATO DAY 4 : เกียวโต - พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - EXPO CITY - ชินไซบาชิ DAY 5 : สนามบินคันไซ - สนามบินเชียงใหม่
 • DAY 1 : สนามบินเชียงใหม่ DAY 2 : สนามบินคันไซ - เมืองนารา – วัดโทไดจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เมืองนาโกย่า - เทศกาลประดับไฟ Nabana no Sato DAY 3 : หมู่บ้าน LITTLE KYOTO - ลานสกี หรือ ตลาดเช้าทาคายาม่า – MITSUI OUTLET - เทศกาลไฟ NABANA NO SATO DAY 4 : เกียวโต - พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - EXPO CITY - ชินไซบาชิ DAY 5 : สนามบินคันไซ - สนามบินเชียงใหม่
เดินทางช่วง
19 ต.ค. 66 - 29 มี.ค. 67 (43 ช่วงวันเดินทาง)
19 ต.ค. 66 - 25 ต.ค. 66
21 ต.ค. 66 - 27 ต.ค. 66
24 ต.ค. 66 - 30 ต.ค. 66
26 ต.ค. 66 - 1 พ.ย. 66
28 ต.ค. 66 - 3 พ.ย. 66
2 พ.ย. 66 - 8 พ.ย. 66
 • 4 พ.ย. 66 - 10 พ.ย. 66
  9 พ.ย. 66 - 15 พ.ย. 66
  11 พ.ย. 66 - 17 พ.ย. 66
  16 พ.ย. 66 - 22 พ.ย. 66
  18 พ.ย. 66 - 24 พ.ย. 66
  23 พ.ย. 66 - 29 พ.ย. 66
  25 พ.ย. 66 - 1 ธ.ค. 66
  30 พ.ย. 66 - 6 ธ.ค. 66
  7 ธ.ค. 66 - 13 ธ.ค. 66
  9 ธ.ค. 66 - 15 ธ.ค. 66
  14 ธ.ค. 66 - 20 ธ.ค. 66
  16 ธ.ค. 66 - 22 ธ.ค. 66
  21 ธ.ค. 66 - 27 ธ.ค. 66
  28 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67
  4 ม.ค. 67 - 10 ม.ค. 67
  6 ม.ค. 67 - 12 ม.ค. 67
  11 ม.ค. 67 - 17 ม.ค. 67
  13 ม.ค. 67 - 19 ม.ค. 67
  18 ม.ค. 67 - 24 ม.ค. 67
  20 ม.ค. 67 - 26 ม.ค. 67
  25 ม.ค. 67 - 31 ม.ค. 67
  27 ม.ค. 67 - 2 ก.พ. 67
  1 ก.พ. 67 - 7 ก.พ. 67
  3 ก.พ. 67 - 9 ก.พ. 67
  8 ก.พ. 67 - 14 ก.พ. 67
  10 ก.พ. 67 - 16 ก.พ. 67
  15 ก.พ. 67 - 21 ก.พ. 67
  17 ก.พ. 67 - 23 ก.พ. 67
  22 ก.พ. 67 - 28 ก.พ. 67
  24 ก.พ. 67 - 1 มี.ค. 67
  29 ก.พ. 67 - 6 มี.ค. 67
  7 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67
  9 มี.ค. 67 - 15 มี.ค. 67
  14 มี.ค. 67 - 20 มี.ค. 67
  16 มี.ค. 67 - 22 มี.ค. 67
  21 มี.ค. 67 - 27 มี.ค. 67
  23 มี.ค. 67 - 29 มี.ค. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (37) ซ่อน
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
28,999