วัน-เวลาทำการ
จันทร์ - วันเสาร์
 09.00-18.00
ซ่อน

กรองการค้นหา

ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

กรองการค้นหา

พบทัวร์ ทัวร์มาเก๊า 30 พีเรียดจาก จาก 8 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด LION230585

ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์ฮ่องกง มาเก๊า 3วัน 2คืน EK (BI)

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ย่านมงก๊ก - ตลาดนัดเลดี้มาร์เก็ต - ข้ามสะพานฮ่องกง จูไห่ มาเก๊า (HZMB) - เมืองมาเก๊า - ประตูโบสถ์เซนต์ปอล - จัตุรัสเซนาโด้ - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - เดอะ เวเนเชี่ยน - เดอะ ปารีสเซียน - วัดเจ้าแม่กวนอิม ฮองฮำ - วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว - ย่านจิมซาจุ่ย
 • ย่านมงก๊ก - ตลาดนัดเลดี้มาร์เก็ต - ข้ามสะพานฮ่องกง จูไห่ มาเก๊า (HZMB) - เมืองมาเก๊า - ประตูโบสถ์เซนต์ปอล - จัตุรัสเซนาโด้ - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - เดอะ เวเนเชี่ยน - เดอะ ปารีสเซียน - วัดเจ้าแม่กวนอิม ฮองฮำ - วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว - ย่านจิมซาจุ่ย
เดินทางช่วง
21 เม.ย. - 18 มิ.ย. 66 (4 ช่วงวันเดินทาง)
21 เม.ย. 66 - 23 เม.ย. 66
4 พ.ค. 66 - 6 พ.ค. 66
2 มิ.ย. 66 - 4 มิ.ย. 66
16 มิ.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66
 Emirates Airlines
เริ่มต้น
18,999
ทัวร์โค๊ด LION231072

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า รีพัลส์เบย์ 3D 2N TG (SNT)

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ขึ้นกระเช้านองปิง (หากต้องการอัพเกรดกระเช้าเป็นคริสตัลพื้นใสแจ้งก่อนวันเดินทางเพิ่ม 790บ./ท่าน) – วัดพระใหญ่โปหลิน – หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง ถ่ายรูปคู่เสาศักดิ์สิทธิ์ - ช้อปปิ้งถนนนาธาน – ถนนซุปเปอร์สตาร์ – ชมโชว์ไฟแสงสีเสียง The Symphony of Light - วัดหวังต้าเซียน - มาเก๊า – เจ้าแม่กวนอิมกลางทะเล - วัดอาม่า - หอคอยมาเก๊า - โบสถ์เซนต์ปอล – ร้านของฝาก – จัตุรัสเซนาโด - เดอะเวเนเชี่ยน - ฮ่องกง - รีเดย์อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไกด์ให้คาแนะนาข้อมูลการเดินทาง) หากต้องการซื้อตั๋วราคาพิเศษแจ้งก่อนวันเดินทาง - รีพัลส์เบย์ - ข้ามสะพานต่ออายุ ศาลเจ้าแม่กวนอิม เจ้าแม่ทับทิม พระสังกัจจายน์ - ศูนย์เครื่องประดับเสริมบารมีหยก จิวเวอร์รี่ – วัดแชกงหมิว - ซิตี้เกทเอาท์เล็ต
 • ขึ้นกระเช้านองปิง (หากต้องการอัพเกรดกระเช้าเป็นคริสตัลพื้นใสแจ้งก่อนวันเดินทางเพิ่ม 790บ./ท่าน) – วัดพระใหญ่โปหลิน – หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง ถ่ายรูปคู่เสาศักดิ์สิทธิ์ - ช้อปปิ้งถนนนาธาน – ถนนซุปเปอร์สตาร์ – ชมโชว์ไฟแสงสีเสียง The Symphony of Light - วัดหวังต้าเซียน - มาเก๊า – เจ้าแม่กวนอิมกลางทะเล - วัดอาม่า - หอคอยมาเก๊า - โบสถ์เซนต์ปอล – ร้านของฝาก – จัตุรัสเซนาโด - เดอะเวเนเชี่ยน - ฮ่องกง - รีเดย์อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไกด์ให้คาแนะนาข้อมูลการเดินทาง) หากต้องการซื้อตั๋วราคาพิเศษแจ้งก่อนวันเดินทาง - รีพัลส์เบย์ - ข้ามสะพานต่ออายุ ศาลเจ้าแม่กวนอิม เจ้าแม่ทับทิม พระสังกัจจายน์ - ศูนย์เครื่องประดับเสริมบารมีหยก จิวเวอร์รี่ – วัดแชกงหมิว - ซิตี้เกทเอาท์เล็ต
เดินทางช่วง
14 เม.ย. - 30 ก.ค. 66 (6 ช่วงวันเดินทาง)
14 เม.ย. 66 - 17 เม.ย. 66
28 เม.ย. 66 - 1 พ.ค. 66
25 พ.ค. 66 - 28 พ.ค. 66
2 มิ.ย. 66 - 5 มิ.ย. 66
30 มิ.ย. 66 - 3 ก.ค. 66
27 ก.ค. 66 - 30 ก.ค. 66
 Thai Airways
เริ่มต้น
19,977
ทัวร์โค๊ด LION230112

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง มาเก๊า 3วัน 2คืน EK (KAF)

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วัดอาม่า - ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล - จัตุรัสเซนาโดสแคว์ - เวเนเชี่ยน - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านหยก - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
 • มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วัดอาม่า - ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล - จัตุรัสเซนาโดสแคว์ - เวเนเชี่ยน - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านหยก - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
เดินทางช่วง
14 เม.ย. - 6 มิ.ย. 66 (11 ช่วงวันเดินทาง)
14 เม.ย. 66 - 16 เม.ย. 66
15 เม.ย. 66 - 17 เม.ย. 66
21 เม.ย. 66 - 23 เม.ย. 66
28 เม.ย. 66 - 30 เม.ย. 66
29 เม.ย. 66 - 1 พ.ค. 66
4 พ.ค. 66 - 6 พ.ค. 66
 Emirates Airlines
เริ่มต้น
19,999
ทัวร์โค๊ด LION230633

(HKG-VCT3D-EK) HONGKONG-MACAO 3 DAYS 2 NIGHTS (MAR-APG 2023) UPDATE 11 FEB 23

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
21 เม.ย. - 30 เม.ย. 66 (2 ช่วงวันเดินทาง)
21 เม.ย. 66 - 23 เม.ย. 66
28 เม.ย. 66 - 30 เม.ย. 66
 Emirates Airlines
เริ่มต้น
19,999
ทัวร์โค๊ด LION230641

(HKG-HM3D-EK) HONGKONG-MACAO 3 DAYS 2 NIGHTS (MAR-APG 2023) UPDATE 07 FEB 23

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
21 เม.ย. - 30 เม.ย. 66 (2 ช่วงวันเดินทาง)
21 เม.ย. 66 - 23 เม.ย. 66
28 เม.ย. 66 - 30 เม.ย. 66
 Emirates Airlines
เริ่มต้น
19,999
ทัวร์โค๊ด LION231217

ทัวร์ฮ่องกง วัดชีซาน ฮ่องกง 1 คืน มาเก๊า 1 คืน 3D2N CX (SOC)

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ฮ่องกง – มาเก๊า - วัดอาม่า – วัดเจ้าแม่กวนอิม - ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – โบสถ์เซนต์ปอล์ – เซนาโด้สแควร์ – ร้านขนมของฝาก – The Parisain หอไอเฟล – The Venetian (Shopping + CASINO มาเก๊า – ฮ่องกง - เจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ - ร้านจิวเวลรี่, ร้านหยก - วัดแชกง - หวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งถนนนาธาร เจ้าแม่กวนอิมวัดชีซาน - เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ - ช้อปปิ้ง Mongkok เลดี้มาร์เก็ต
เดินทางช่วง
23 เม.ย. - 25 เม.ย. 66 (1 ช่วงวันเดินทาง)
23 เม.ย. 66 - 25 เม.ย. 66
 Cathay Pacific
เริ่มต้น
22,322
ทัวร์โค๊ด LION230480

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า นองปิง 3D 2N FD (GS)

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ข้ามสะพานที่ยาวที่สุดในโลก (HKZMB) – เมืองมาเก๊า - โบสถ์เซนต์ปอล – The vanetian Resort – The Parisian Macao - กระเช้านองปิง 360 - พระใหญ่เทียนถาน - ซิตี้เกท เอาท์เล็ท - รีพลัสเบย์ – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - โรงงานเครื่องประดับ - ร้านหยก – อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
 • ข้ามสะพานที่ยาวที่สุดในโลก (HKZMB) – เมืองมาเก๊า - โบสถ์เซนต์ปอล – The vanetian Resort – The Parisian Macao - กระเช้านองปิง 360 - พระใหญ่เทียนถาน - ซิตี้เกท เอาท์เล็ท - รีพลัสเบย์ – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - โรงงานเครื่องประดับ - ร้านหยก – อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
เดินทางช่วง
12 เม.ย. - 14 เม.ย. 66 (1 ช่วงวันเดินทาง)
12 เม.ย. 66 - 14 เม.ย. 66
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
26,999
ทัวร์โค๊ด LION230519

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า ดิสนี่ย์เเลนด์ เต็มวัน APR 3D 2N FD (GS)

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ข้ามสะพานที่ยาวที่สุดในโลก (HKZMB) – เมืองมาเก๊า - โบสถ์เซนต์ปอล – THE VANETIAN RESORT – THE PARISIAN MACAO - ดิสนี่ย์แลนด์ เต็มวัน - รีพลัสเบย์ – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - โรงงานเครื่องประดับ - ร้านหยก – อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
 • ข้ามสะพานที่ยาวที่สุดในโลก (HKZMB) – เมืองมาเก๊า - โบสถ์เซนต์ปอล – THE VANETIAN RESORT – THE PARISIAN MACAO - ดิสนี่ย์แลนด์ เต็มวัน - รีพลัสเบย์ – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - โรงงานเครื่องประดับ - ร้านหยก – อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
เดินทางช่วง
13 เม.ย. - 17 เม.ย. 66 (3 ช่วงวันเดินทาง)
13 เม.ย. 66 - 15 เม.ย. 66
14 เม.ย. 66 - 16 เม.ย. 66
15 เม.ย. 66 - 17 เม.ย. 66
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
29,999