วัน-เวลาทำการ
จันทร์ - วันเสาร์
 09.00-18.00
ซ่อน

กรองการค้นหา

ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

กรองการค้นหา

พบทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน 607 พีเรียดจาก จาก 82 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด LION230968

VZTPE5 Taiwan ปังปัง 3วัน2คืน By VZ

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • ไฮไลท์ ปล่อยโคมลอยสือเฟิน,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น,อุทยานเหย่หลิ่ว
 • อาหารจานเด่น เสี่ยวหลงเปา,อาหารจีนซีฟู้ด
 • วัดหลงซาน,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,อุทยานเหย่หลิ่ว,หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น,ซีเหมินติง,ตึกไทเป101,GloriaOutlet
เดินทางช่วง
30 ก.ย. - 24 ต.ค. 66 (5 ช่วงวันเดินทาง)
30 ก.ย. 66 - 2 ต.ค. 66
7 ต.ค. 66 - 9 ต.ค. 66
14 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66
21 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66
22 ต.ค. 66 - 24 ต.ค. 66
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
13,999
ทัวร์โค๊ด LION230974

VZTPE6 Taiwan พาเพลิน 4วัน3คืน By VZ

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,ชิมชาอู่หลง,หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น,ชิมพานสับปะรด
 • อาหารจานเด่น ปลาประธานาธิบดี,พระกระโดดกำแพง,อาหารจีนซีฟู้ด
 • วัดเหวิ่นหวู่,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดหลงซาน,อุทยานเหย่หลิ่ว,หมู่บ้านจิ้วเฟิ้น,ตึกไทเป101,ซีเหมินติง,เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
เดินทางช่วง
1 ต.ค. - 21 ต.ค. 66 (3 ช่วงวันเดินทาง)
1 ต.ค. 66 - 4 ต.ค. 66
8 ต.ค. 66 - 11 ต.ค. 66
18 ต.ค. 66 - 21 ต.ค. 66
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
15,990
ทัวร์โค๊ด LION232121

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN คุ้มเกินเบอร์ 4D2N IT (GS)

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ เมืองหนานโถว – ร้านชา – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – เมืองไถจง – หมู่บ้านสายรุ้ง (RIANBOW VILLAGE) – ตลาดไถจง ไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – ตึกไทเป 101 – อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก – ย่านซีเหมินติง – เมืองเถาหยวน วัดหลงซาน – ร้าน GERMANIUM – บูราโนไต้หวัน(อาคารสีรุ้ง) – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ศูนย์เครื่องสำอาง
เดินทางช่วง
13 ต.ค. - 29 ต.ค. 66 (3 ช่วงวันเดินทาง)
13 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66
19 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66
26 ต.ค. 66 - 29 ต.ค. 66
 Tiger Air
เริ่มต้น
15,999
ทัวร์โค๊ด LION232843

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN โคโยตี้ คัมแบค สายการบินพรีเมี่ยม 4 วัน 3 คืน BY JX (VWS)

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ เมืองเถาหยวน - เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ร้านใบชา - เมืองไถจง - ตลาดกลางคืนเฝิงเจี่ย - เมืองไถจง - กรุงไทเป - ร้านขนมพายสัปปะรด - ศูนย์เจอร์เมเนียม - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ย่านซีเหมินติง - กรุงไทเป - วัดหลงซาน - ตลาดปลาไทเป
เดินทางช่วง
5 ต.ค. - 31 ต.ค. 66 (3 ช่วงวันเดินทาง)
5 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66
19 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66
28 ต.ค. 66 - 31 ต.ค. 66
 Starlux Airlines
เริ่มต้น
15,999
ทัวร์โค๊ด LION233234

FD-TPE2-1 Taiwan Special ทะเลสาบ-เจิ่งปิง 4วัน3คืน By FD

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น,ถ่ายรูปท่าเรือเจิ้นปิง,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,ชิมขาอู่หลง
 • อาหารจานเด่น ปลาประธานาธิบดี,พายสับปะรด
 • หมู่บ้านท่าเรือเจิ้นปิง,วัดเหวิ่นหวู่,วัดพระถังซัมจั๋ง,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,วัดหลงซาน,จีหลงไนท์มาร์เก็ต,อี้จงไนท์มาร์เก็ต,ซีเหมินติง
เดินทางช่วง
5 ต.ค. - 11 ต.ค. 66 (4 ช่วงวันเดินทาง)
5 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66
6 ต.ค. 66 - 9 ต.ค. 66
7 ต.ค. 66 - 10 ต.ค. 66
8 ต.ค. 66 - 11 ต.ค. 66
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
15,999
ทัวร์โค๊ด LION233188

ทัวร์ไต้หวัน Good TAIWAN ไทเป ไทจง จิ่วเฟิ่น ซือเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน3คืน (IT)

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ นิวไทเป - สถานีซือเฟิ่นและผิงซี – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – เมืองไทเป - วัดหลงซาน - ย่านซีเหมินติง - เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ – ร้านชา – เมืองไถจง - ตลาดกลางคืนไถจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - Germanium Shop - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) - Duty Free - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • นิวไทเป - สถานีซือเฟิ่นและผิงซี – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – เมืองไทเป - วัดหลงซาน - ย่านซีเหมินติง - เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ – ร้านชา – เมืองไถจง - ตลาดกลางคืนไถจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - Germanium Shop - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) - Duty Free - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
เดินทางช่วง
3 พ.ย. 66 - 31 ม.ค. 67 (13 ช่วงวันเดินทาง)
3 พ.ย. 66 - 6 พ.ย. 66
11 พ.ย. 66 - 14 พ.ย. 66
17 พ.ย. 66 - 20 พ.ย. 66
23 พ.ย. 66 - 26 พ.ย. 66
26 พ.ย. 66 - 29 พ.ย. 66
6 ธ.ค. 66 - 9 ธ.ค. 66
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
16,888
ทัวร์โค๊ด LION233190

ทัวร์ไต้หวัน Pink Season TAIWAN 4วัน 3คืน ไทเป ไทจง จิ่วเฟิ่น ซือเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา (IT)

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ นิวไทเป - สถานีซือเฟิ่นและผิงซี – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – เมืองไทเป - วัดหลงซาน - ย่านซีเหมินติง - เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ – ร้านชา – เมืองไถจง - ตลาดกลางคืนไถจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - Germanium Shop - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) - Duty Free - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • นิวไทเป - สถานีซือเฟิ่นและผิงซี – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – เมืองไทเป - วัดหลงซาน - ย่านซีเหมินติง - เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ – ร้านชา – เมืองไถจง - ตลาดกลางคืนไถจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - Germanium Shop - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) - Duty Free - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
เดินทางช่วง
3 ก.พ. - 30 มี.ค. 67 (12 ช่วงวันเดินทาง)
3 ก.พ. 67 - 6 ก.พ. 67
4 ก.พ. 67 - 7 ก.พ. 67
25 ก.พ. 67 - 28 ก.พ. 67
1 มี.ค. 67 - 4 มี.ค. 67
2 มี.ค. 67 - 5 มี.ค. 67
8 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
16,888
ทัวร์โค๊ด LION230614

ZGTPE-2315VZ ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป ช้อปปิ้งจุใจ พักย่านซีเหมินติง 2 คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวไต้หวันช้อปปิ้งจุใจ เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตและซีเหมินติง สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น พักย่านซีเหมินติง 2 คืน พิเศษ!! ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา มื้อพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา แถมฟรี!! กระเป๋าใส่รองเท้า
เดินทางช่วง
30 ก.ย. - 28 ต.ค. 66 (4 ช่วงวันเดินทาง)
30 ก.ย. 66 - 3 ต.ค. 66
10 ต.ค. 66 - 13 ต.ค. 66
20 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66
25 ต.ค. 66 - 28 ต.ค. 66
 Vietjet Air
เริ่มต้น
16,990
ทัวร์โค๊ด LION231015

ZGTPE-2316VZ ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน พักโรงแรมน้ำแร่ 1 คืน (ไฟล์ท 2)

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวไต้หวันช้อปปิ้งจุใจ เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตและซีเหมินติง สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี สุดว้าว!! พักโรงแรมแช่น้ำแร่ในห้องพัก 1 คืน พิเศษ!! ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน และเสี่ยวหลงเปา แถมฟรี!! กระเป๋าใส่รองเท้า
เดินทางช่วง
30 ก.ย. - 28 ต.ค. 66 (16 ช่วงวันเดินทาง)
30 ก.ย. 66 - 3 ต.ค. 66
4 ต.ค. 66 - 7 ต.ค. 66
5 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66
6 ต.ค. 66 - 9 ต.ค. 66
7 ต.ค. 66 - 10 ต.ค. 66
12 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
16,990
ทัวร์โค๊ด LION232894

ZGTPE-2325VZ ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป จีหลง พักย่านซีเหมินติง 2 คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวไต้หวันช้อปปิ้งจุใจ เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตและชีเหมินติง สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก หมู่บ้านโบราจิ่วเฟิ่น และบูราโน่แห่งไต้หวัน พิเศษ!! ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา
เดินทางช่วง
29 ต.ค. 66 - 3 ก.พ. 67 (40 ช่วงวันเดินทาง)
29 ต.ค. 66 - 1 พ.ย. 66
1 พ.ย. 66 - 4 พ.ย. 66
2 พ.ย. 66 - 5 พ.ย. 66
3 พ.ย. 66 - 6 พ.ย. 66
5 พ.ย. 66 - 8 พ.ย. 66
8 พ.ย. 66 - 11 พ.ย. 66
 • 9 พ.ย. 66 - 12 พ.ย. 66
  10 พ.ย. 66 - 13 พ.ย. 66
  15 พ.ย. 66 - 18 พ.ย. 66
  17 พ.ย. 66 - 20 พ.ย. 66
  18 พ.ย. 66 - 21 พ.ย. 66
  22 พ.ย. 66 - 25 พ.ย. 66
  23 พ.ย. 66 - 26 พ.ย. 66
  24 พ.ย. 66 - 27 พ.ย. 66
  25 พ.ย. 66 - 28 พ.ย. 66
  29 พ.ย. 66 - 2 ธ.ค. 66
  6 ธ.ค. 66 - 9 ธ.ค. 66
  8 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 66
  10 ธ.ค. 66 - 13 ธ.ค. 66
  14 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66
  16 ธ.ค. 66 - 19 ธ.ค. 66
  20 ธ.ค. 66 - 23 ธ.ค. 66
  29 ธ.ค. 66 - 1 ม.ค. 67
  30 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67
  31 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67
  3 ม.ค. 67 - 6 ม.ค. 67
  6 ม.ค. 67 - 9 ม.ค. 67
  10 ม.ค. 67 - 13 ม.ค. 67
  11 ม.ค. 67 - 14 ม.ค. 67
  12 ม.ค. 67 - 15 ม.ค. 67
  13 ม.ค. 67 - 16 ม.ค. 67
  17 ม.ค. 67 - 20 ม.ค. 67
  18 ม.ค. 67 - 21 ม.ค. 67
  19 ม.ค. 67 - 22 ม.ค. 67
  20 ม.ค. 67 - 23 ม.ค. 67
  24 ม.ค. 67 - 27 ม.ค. 67
  25 ม.ค. 67 - 28 ม.ค. 67
  26 ม.ค. 67 - 29 ม.ค. 67
  27 ม.ค. 67 - 30 ม.ค. 67
  31 ม.ค. 67 - 3 ก.พ. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (34) ซ่อน
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
16,990
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 82 โปรแกรม