ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้งไฮแลนด์ 3 วัน 2 คืน (SP) - LION221320
วัน-เวลาทำการ

จันทร์ - เสาร์ 09.00-18.00

Callcenter

Lion Travels |ศูนย์รวมทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูกที่ดีที่สุด

ใบอนุญาตเลขที่ : 11/08146

ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้งไฮแลนด์ 3 วัน 2 คืน (SP)

ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้งไฮแลนด์ 3 วัน 2 คืน (SP)
ทัวร์โค๊ด : LION221320

แชร์โปรแกรมทัวร์นี้ :

กรุงเทพฯ – มัสยิดอาเหม็ด – พระราชวังอิสตันน่า – เมอร์เดก้าสแควร์ - ตึกปิโตนัส – KLCC เก็นติ้งไฮแลนด์ – CABLE CAR – -วัดชิน สวี - SKY AVENUE COMPLEX- SKYWORLD THEME PARK อิสระตามอัธยาศัยบน GENTING เก็นติ้งไฮแลนด์ –– วัดถ้ำบาตู – กรุงกัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจายา – สนามบิน – กรุงเทพฯ

3 วัน

2 คืน

เริ่มเพียง

7999 บ.

Lion Travels |ศูนย์รวมทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูกที่ดีที่สุด

ทั้งหมด 27 ช่วงเวลาเดินทาง

เดินทางโดยวันที่เดินทางผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
(พักสาม)
เด็ก
(มีเตียง)
รับได้Group Size 

27 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67

10,99913,8990000

3 ส.ค. 67 - 5 ส.ค. 67

7,99910,8990000

10 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67

10,99913,8990000

24 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67

9,99912,8990000

31 ส.ค. 67 - 2 ก.ย. 67

9,99912,8990000

7 ก.ย. 67 - 9 ก.ย. 67

8,99911,8990000

14 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67

8,99911,8990000

21 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67

9,99912,8990000

28 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67

8,99911,8990000

5 ต.ค. 67 - 7 ต.ค. 67

9,99912,8990000

12 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67

10,99913,8990000

19 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67

9,99912,8990000

26 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67

9,99912,8990000

2 พ.ย. 67 - 4 พ.ย. 67

7,99910,8990000

9 พ.ย. 67 - 11 พ.ย. 67

8,99911,8990000

16 พ.ย. 67 - 18 พ.ย. 67

8,99911,8990000

23 พ.ย. 67 - 25 พ.ย. 67

9,99912,8990000

30 พ.ย. 67 - 2 ธ.ค. 67

9,99912,8990000

5 ธ.ค. 67 - 7 ธ.ค. 67

9,99912,8990000

6 ธ.ค. 67 - 8 ธ.ค. 67

9,99912,8990000

7 ธ.ค. 67 - 9 ธ.ค. 67

9,99912,8990000

8 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67

9,99912,8990000

14 ธ.ค. 67 - 16 ธ.ค. 67

8,99911,8990000

21 ธ.ค. 67 - 23 ธ.ค. 67

9,99912,8990000

28 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67

10,99913,8990000

29 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

10,99913,8990000

30 ธ.ค. 67 - 1 ม.ค. 68

10,99913,8990000
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม