ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์...FUKUOKA เบปปุ ยูฟุอิน ฟรีเดย์ 5 วัน 3 คืน VZ (BI) - LION231119
วัน-เวลาทำการ

จันทร์ - เสาร์ 09.00-18.00

Callcenter

Lion Travels |ศูนย์รวมทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูกที่ดีที่สุด

ใบอนุญาตเลขที่ : 11/08146

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์…FUKUOKA เบปปุ ยูฟุอิน ฟรีเดย์ 5 วัน 3 คืน VZ (BI)

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์...FUKUOKA เบปปุ ยูฟุอิน ฟรีเดย์ 5 วัน 3 คืน VZ (BI)
ทัวร์โค๊ด : LION231119

แชร์โปรแกรมทัวร์นี้ :

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ - เมืองฟุกุโอกะ • วัดนันโซอิน • เปปปุ • หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล • ทะเลสาบคินริน • บ่อยูมิ จิโกกุ - ศาลเจ้าดาไซฟุ • โทซุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต • DUTY FREE • ห้างมิตซุย ช้อปปิ้งพาร์ค • กันดั้มพาร์ค - อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ไม่รวมค่าบริการรถ รับ-ส่ง และไม่รวมค่าเข้าสถานที่ต่างๆ - สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

5 วัน

3 คืน

เริ่มเพียง

25999 บ.

Lion Travels |ศูนย์รวมทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูกที่ดีที่สุด

ทั้งหมด 20 ช่วงเวลาเดินทาง

เดินทางโดยวันที่เดินทางผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
(พักสาม)
เด็ก
(มีเตียง)
รับได้Group Size 

24 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67

28,99935,8990000

26 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67

28,99935,8990000

1 ส.ค. 67 - 5 ส.ค. 67

26,99933,8990000

2 ส.ค. 67 - 6 ส.ค. 67

26,99933,8990000

8 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67

30,99937,8990000

9 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67

30,99937,8990000

15 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67

26,99933,8990000

16 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67

26,99933,8990000

22 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67

26,99933,8990000

23 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67

26,99933,8990000

26 ส.ค. 67 - 30 ส.ค. 67

25,99932,8990000

27 ส.ค. 67 - 31 ส.ค. 67

25,99932,8990000

5 ก.ย. 67 - 9 ก.ย. 67

25,99932,8990000

6 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67

25,99932,8990000

12 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67

25,99932,8990000

13 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67

26,99933,8990000

19 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67

26,99933,8990000

20 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67

26,99933,8990000

26 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67

25,99932,8990000

27 ก.ย. 67 - 1 ต.ค. 67

25,99932,8990000
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม