ทัวร์ฮ่องกง อิสระชอปปิงตามใจชอบ 3วัน 2คืน BY TG (AD) - LION234050
วัน-เวลาทำการ

จันทร์ - เสาร์ 09.00-18.00

Callcenter

Lion Travels |ศูนย์รวมทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูกที่ดีที่สุด

ใบอนุญาตเลขที่ : 11/08146

ทัวร์ฮ่องกง อิสระชอปปิงตามใจชอบ 3วัน 2คืน BY TG (AD)

ทัวร์ฮ่องกง อิสระชอปปิงตามใจชอบ 3วัน 2คืน BY TG (AD)
ทัวร์โค๊ด : LION234050

แชร์โปรแกรมทัวร์นี้ :

สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบิน CHEK LAP KOK – ช้อปปิ้งมงก๊ก -Free Day อิสระช็อปปิ้งจุใจตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อ Option ตามต้องการ *Option 1 กระเช้านองปิง – พระใหญ่โป่วหลิน (ไม่รวมรถ รับ-ส่ง) *Option 2 ตั๋ว Hong Kong Disneyland (ไม่รวมรถ รับ-ส่ง) - วัดเจ้าแม่กวนอิมรีพัลส์เบย์ – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - วัดหวังต้าเซียน – โรงงานจิวเวอร์รี่ + หยก – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย

3 วัน

2 คืน

เริ่มเพียง

13900 บ.

Lion Travels |ศูนย์รวมทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูกที่ดีที่สุด

ทั้งหมด 1 ช่วงเวลาเดินทาง

เดินทางโดยวันที่เดินทางผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
(พักสาม)
เด็ก
(มีเตียง)
รับได้Group Size 

25 ก.ค. 67 - 27 ก.ค. 67

13,90019,4000000
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม