ทัวร์ญี่ปุ่น OHAYO FUKUOKA คิวชู คุมาโมโตะ ยูฟูอิน 5วัน 3คืน (IT) - LION240577
วัน-เวลาทำการ

จันทร์ - เสาร์ 09.00-18.00

Callcenter

Lion Travels |ศูนย์รวมทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูกที่ดีที่สุด

ใบอนุญาตเลขที่ : 11/08146

ทัวร์ญี่ปุ่น OHAYO FUKUOKA คิวชู คุมาโมโตะ ยูฟูอิน 5วัน 3คืน (IT)

ทัวร์ญี่ปุ่น OHAYO FUKUOKA คิวชู คุมาโมโตะ ยูฟูอิน 5วัน 3คืน (IT)
ทัวร์โค๊ด : LION240577

แชร์โปรแกรมทัวร์นี้ :

เมืองซาซากุริ - ชมพระนอน วัดนันโซอิน – ศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกุ – Tosu Premium Outlet – พักออนเซ็น - คุมาโมโต้ – ปราสาทคุมาโมโต้ - โจไซเอ็น – จุดชมวิวไดคันโบ - ยูฟูอิน – หมู่บ้านยูฟูอิน – ทะเลสาบคินริน – เมืองฟุกุโอกะ - Duty Free Shop - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหนึ่งวันเต็ม

5 วัน

3 คืน

เริ่มเพียง

26888 บ.

Lion Travels |ศูนย์รวมทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูกที่ดีที่สุด

ทั้งหมด 9 ช่วงเวลาเดินทาง

เดินทางโดยวันที่เดินทางผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
(พักสาม)
เด็ก
(มีเตียง)
รับได้Group Size 

19 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67

29,88836,3880000

26 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67

29,88836,3880000

12 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67

26,88833,3880000

26 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67

26,88833,3880000

3 ต.ค. 67 - 7 ต.ค. 67

28,88835,3880000

10 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67

29,88836,3880000

11 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67

31,88838,3880000

17 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67

29,88836,3880000

18 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67

29,88836,3880000
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม