ทัวร์ญี่ปุ่น PRO TOKYO FUJI SUMMER POPPULAR 4D3N (เที่ยวเต็ม ไม่มีฟรีเดย์) เดินทาง พ.ค. 67 เป็นต้นไป SL (PBK) - LION241350
วัน-เวลาทำการ

จันทร์ - เสาร์ 09.00-18.00

Callcenter

Lion Travels |ศูนย์รวมทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูกที่ดีที่สุด

ใบอนุญาตเลขที่ : 11/08146

ทัวร์ญี่ปุ่น PRO TOKYO FUJI SUMMER POPPULAR 4D3N (เที่ยวเต็ม ไม่มีฟรีเดย์) เดินทาง พ.ค. 67 เป็นต้นไป SL (PBK)

ทัวร์ญี่ปุ่น PRO TOKYO FUJI SUMMER POPPULAR 4D3N (เที่ยวเต็ม ไม่มีฟรีเดย์) เดินทาง พ.ค. 67 เป็นต้นไป SL (PBK)
ทัวร์โค๊ด : LION241350

แชร์โปรแกรมทัวร์นี้ :

สนามบินดอนเมือง-สนามบินนาริตะ เมืองคาวาโงะเอะ-ช้อปปิ้งชินจูกุ-วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ-ผ่านชมโตเกียวสกายทรี เรียนรู้วิธีการชงชาแบบญี่ปุ่น-ร้านของฝาก Duty free-ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5-โกเทมบะ เอ้าท์เลต โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้-อิอินมอลล์-สานมบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง

4 วัน

3 คืน

เริ่มเพียง

24999 บ.

Lion Travels |ศูนย์รวมทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูกที่ดีที่สุด

ทั้งหมด 39 ช่วงเวลาเดินทาง

เดินทางโดยวันที่เดินทางผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
(พักสาม)
เด็ก
(มีเตียง)
รับได้Group Size 

21 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67

30,99937,8990000

23 ก.ค. 67 - 26 ก.ค. 67

30,99937,8990000

25 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67

30,99937,8990000

27 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67

31,99938,8990000

28 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67

30,99937,8990000

30 ก.ค. 67 - 2 ส.ค. 67

30,99937,8990000

1 ส.ค. 67 - 4 ส.ค. 67

28,99935,8990000

3 ส.ค. 67 - 6 ส.ค. 67

28,99935,8990000

4 ส.ค. 67 - 7 ส.ค. 67

26,99933,8990000

6 ส.ค. 67 - 9 ส.ค. 67

27,99934,8990000

8 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67

28,99935,8990000

10 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67

32,99939,8990000

11 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67

31,99938,8990000

13 ส.ค. 67 - 16 ส.ค. 67

30,99937,8990000

15 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67

26,99933,8990000

17 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67

26,99933,8990000

18 ส.ค. 67 - 21 ส.ค. 67

25,99932,8990000

20 ส.ค. 67 - 23 ส.ค. 67

25,99932,8990000

22 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67

26,99933,8990000

24 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67

26,99933,8990000

25 ส.ค. 67 - 28 ส.ค. 67

25,99932,8990000

27 ส.ค. 67 - 30 ส.ค. 67

25,99932,8990000

29 ส.ค. 67 - 1 ก.ย. 67

26,99933,8990000

31 ส.ค. 67 - 3 ก.ย. 67

26,99933,8990000

1 ก.ย. 67 - 4 ก.ย. 67

25,99932,8990000

3 ก.ย. 67 - 6 ก.ย. 67

25,99932,8990000

5 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67

26,99933,8990000

7 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67

26,99933,8990000

8 ก.ย. 67 - 11 ก.ย. 67

26,99933,8990000

10 ก.ย. 67 - 13 ก.ย. 67

26,99933,8990000

12 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67

28,99935,8990000

14 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67

28,99935,8990000

15 ก.ย. 67 - 18 ก.ย. 67

26,99933,8990000

17 ก.ย. 67 - 20 ก.ย. 67

26,99933,8990000

19 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67

26,99933,8990000

21 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67

28,99935,8990000

22 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67

26,99933,8990000

24 ก.ย. 67 - 27 ก.ย. 67

24,99931,89900-40

26 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67

26,99933,8990000
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม