ทัวร์มองโกเลีย เส้นทางสามเหลี่ยมทองคำ เขตปกครองตนเอง มองโกเลียใน 9 วัน 7 คืน CA (WT) - LION241479
วัน-เวลาทำการ

จันทร์ - เสาร์ 09.00-18.00

Callcenter

Lion Travels |ศูนย์รวมทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูกที่ดีที่สุด

ใบอนุญาตเลขที่ : 11/08146

ทัวร์มองโกเลีย เส้นทางสามเหลี่ยมทองคำ เขตปกครองตนเอง มองโกเลียใน 9 วัน 7 คืน CA (WT)

ทัวร์มองโกเลีย เส้นทางสามเหลี่ยมทองคำ เขตปกครองตนเอง มองโกเลียใน 9 วัน 7 คืน CA (WT)
ทัวร์โค๊ด : LION241479

แชร์โปรแกรมทัวร์นี้ :

เมืองหยินชวน - วัดเจดีย์ไห่เปา - ถนนคนเดินห้วยหยวน - กำแพงเมืองจีนสุ่ยตงโกว หรือ กำแพงเมืองหมิงเก่า - ภาพวาดหินภูเขา - พิพิธภัณฑ์ศิลปะหิน - อุทยานแหล่งโบราณคดีแห่งชาติ - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และศิลปะซีเซี่ย - สุสานจักรพรรดิซีเซี่ย - โรงกลั่นไวน์ - สวนหลันซาน - เมืองออร์ดอส หรือ เมืองเอ้อเอ่อตัวซือ - พักกระโจมมองโกลระดับ 5 ดาว - สุสานเจงกิสข่าน - ทะเลทรายเซี่ยงซาวาน - นั่งรถกระเช้าลอยฟ้า - สไลด์เดอร์บนเนินทราย - ขี่อูฐชมทะเลทราย - เมืองเปาโถว - อารามเหมยไตเจา - ทะเลสาบฮาสุไห่ - อุทยานศุลกากรชาติพันธุ์ - เมืองฮูฮอต - ชมโรงงานอุตสาหกรรมนมวัวแพะ - พิพิธภัณฑ์มองโกเลียใน - วัดต้าเจา - ถนนสายเก่าไซชาง - นั่งรถไฟความเร็วสูง ฮูฮอต

9 วัน

7 คืน

เริ่มเพียง

60900 บ.

Lion Travels |ศูนย์รวมทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูกที่ดีที่สุด

ทั้งหมด 7 ช่วงเวลาเดินทาง

เดินทางโดยวันที่เดินทางผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
(พักสาม)
เด็ก
(มีเตียง)
รับได้Group Size 

23 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67

64,90072,4000000

4 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67

64,90072,4000000

14 ส.ค. 67 - 22 ส.ค. 67

64,90072,4000000

21 ส.ค. 67 - 29 ส.ค. 67

64,90072,4000000

4 ก.ย. 67 - 12 ก.ย. 67

60,90066,9000000

14 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67

60,90066,9000000

21 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67

60,90066,9000000
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม