ทัวร์อียิปต์ CLASSIC EGYPT 7D5N BY WY (PR) - LION241605
วัน-เวลาทำการ

จันทร์ - เสาร์ 09.00-18.00

Callcenter

Lion Travels |ศูนย์รวมทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูกที่ดีที่สุด

ใบอนุญาตเลขที่ : 11/08146

ทัวร์อียิปต์ CLASSIC EGYPT 7D5N BY WY (PR)

ทัวร์อียิปต์ CLASSIC EGYPT 7D5N BY WY (PR)
ทัวร์โค๊ด : LION241605

แชร์โปรแกรมทัวร์นี้ :

สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินมัสกัต-สนามบินไคโร - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ –พีระมิด – สฟริงซ์ –กีซ่า-ตลาดข่านเอลคาลิ - นั่งเครื่องบินสายการบินภายในไปอัสวาน -เขื่อนยักษ์อัสวาน-เสาหินโอเบลิสก์-ล่องเรือใบโบราณ เรือเฟลุคกะ-สวนพฤกษศาสตร์ - ชม มหาวิหารอาบูซิมเบล-อาบูซิมเบลเทมเพล –อัสวาน-โคมอนโบ เทมเพล-เอ็ดฟู - เอ็ดฟูเทมเพล – ลุกซอร์ -พักผ่อนตามอัธยาศํยบนเรือ - หุบผากษัตริย์ - วิหารฮัคเชฟซุต - อนุสาวรีย์แห่งเมมนอนมหาวิหารคาร์นัค - วิหารลักซอร์ (The Temple of Luxor ) สนามบินไคโร - มัสกัต (โอมาน) - สนามบินสุวรรณภูมิ

7 วัน

5 คืน

เริ่มเพียง

72988 บ.

Lion Travels |ศูนย์รวมทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูกที่ดีที่สุด

ทั้งหมด 5 ช่วงเวลาเดินทาง

เดินทางโดยวันที่เดินทางผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
(พักสาม)
เด็ก
(มีเตียง)
รับได้Group Size 

25 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67

72,98883,9880000

9 ส.ค. 67 - 15 ส.ค. 67

72,98883,9880000

20 ก.ย. 67 - 26 ก.ย. 67

72,98883,9880000

11 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67

79,98892,9880000

17 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67

79,98881,2880000
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม