ทัวร์เยอรมณี - เบเนลักซ์ 10 วัน 7 คืน (TG) อันซีน - LION241834
วัน-เวลาทำการ

จันทร์ - เสาร์ 09.00-18.00

Callcenter

Lion Travels |ศูนย์รวมทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูกที่ดีที่สุด

ใบอนุญาตเลขที่ : 11/08146

ทัวร์เยอรมณี – เบเนลักซ์ 10 วัน 7 คืน (TG) อันซีน

ทัวร์เยอรมณี - เบเนลักซ์ 10 วัน 7 คืน (TG) อันซีน
ทัวร์โค๊ด : LION241834

แชร์โปรแกรมทัวร์นี้ :

-แฟรงค์เฟิร์ท – โคเคห์ม – เข้าชมปราสาทไรน์เบิร์ก - เทรียร์ (มรดกโลก) -ลักแซมเบิร์ก(มรดกโลก) - ดินองท์ - บรัสส์เซล - จัตุรัสกองปลาส – เมเนแกนพิส -ชมเมือง - บรัสส์เซล - ตูแนร์ (มรดกโลก) - บรูจน์(มรดกโลก) - ล่องเรือชมคลองเมืองบรูจน์

10 วัน

7 คืน

เริ่มเพียง

145900 บ.

Lion Travels |ศูนย์รวมทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูกที่ดีที่สุด

ทั้งหมด 8 ช่วงเวลาเดินทาง

เดินทางโดยวันที่เดินทางผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
(พักสาม)
เด็ก
(มีเตียง)
รับได้Group Size 

27 ก.ย. 67 - 6 ต.ค. 67

149,900189,800149,900149,9002020

18 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67

149,900189,800149,900149,9002020

8 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67

149,900189,800149,900149,9002020

29 พ.ย. 67 - 8 ธ.ค. 67

145,900185,800145,900145,9002020

27 ธ.ค. 67 - 5 ม.ค. 68

159,900199,800159,900159,9002020

30 ม.ค. 68 - 8 ก.พ. 68

145,900185,800145,900145,9002020

11 ก.พ. 68 - 20 ก.พ. 68

145,900185,800145,900145,9002020

19 มี.ค. 68 - 28 มี.ค. 68

149,900189,800149,900149,9002020
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม