วัน-เวลาทำการ
จันทร์ - วันเสาร์
 09.00-18.00

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ใครไม่เปย์ ไทเป 4D3N VZ (GS)

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ใครไม่เปย์ ไทเป 4D3N VZ (GS)

  • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – เมืองหนานโถว – ร้านชา – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – เมืองไถจง – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก – วัดหลงซาน – ร้านเครื่องสำอาง – ย่านซีเหมินติง ร้าน GERMANIUM – ตึกไทเป 101 – ท่าอากาศยานเถาหยวน
  • 3 ดาว
ทัวร์โค๊ด

LION222180

4 วัน 3 คืน
เดินทางช่วง
31 ธ.ค. 65 - 25 มี.ค. 66 ( 18 ช่วงวันเดินทาง )
SOLD OUT

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66 31,999 31,999 แสดง - 0
Sold Out
6 ม.ค. 66 - 9 ม.ค. 66 19,999 19,999 แสดง - 0
Sold Out
7 ม.ค. 66 - 10 ม.ค. 66 19,999 19,999 แสดง - 0
Sold Out
11 ม.ค. 66 - 14 ม.ค. 66 18,999 18,999 แสดง - 0
Sold Out
1 ก.พ. 66 - 4 ก.พ. 66 16,999 16,999 แสดง - 0
Sold Out
3 ก.พ. 66 - 6 ก.พ. 66 18,999 18,999 แสดง - 0
Sold Out
4 ก.พ. 66 - 7 ก.พ. 66 18,999 18,999 แสดง - 0
Sold Out
8 ก.พ. 66 - 11 ก.พ. 66 17,999 17,999 แสดง - 0
Sold Out
22 ก.พ. 66 - 25 ก.พ. 66 17,999 17,999 แสดง - 0
Sold Out
24 ก.พ. 66 - 27 ก.พ. 66 18,999 18,999 แสดง - 0
Sold Out
25 ก.พ. 66 - 28 ก.พ. 66 18,999 18,999 แสดง - 0
Sold Out
8 มี.ค. 66 - 11 มี.ค. 66 17,999 17,999 แสดง - 0
Sold Out
10 มี.ค. 66 - 13 มี.ค. 66 18,999 18,999 แสดง - 0
Sold Out
11 มี.ค. 66 - 14 มี.ค. 66 18,999 18,999 แสดง - 0
Sold Out
15 มี.ค. 66 - 18 มี.ค. 66 17,999 17,999 แสดง - 0
Sold Out
17 มี.ค. 66 - 20 มี.ค. 66 18,999 18,999 แสดง - 0
Sold Out
18 มี.ค. 66 - 21 มี.ค. 66 18,999 18,999 แสดง - 0
Sold Out
22 มี.ค. 66 - 25 มี.ค. 66 17,999 17,999 แสดง - 0
Sold Out

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ใครไม่เปย์ ไทเป 4D3N VZ (GS)
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ใครไม่เปย์ ไทเป 4D3N VZ (GS)
ราคาเริ่มต้น 16,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน