วัน-เวลาทำการ
จันทร์ - วันเสาร์
 09.00-18.00

ปักกิ่ง (Beijing) ประเทศจีน

เมืองหลวงของประเทศจีน ที่มีที่เที่ยวสุดยิ่งใหญ่และเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกอย่าง กำแพงเมืองจีน นั่นเอง ที่เที่ยวในปักกิ่งส่วนใหญ่จะเป็นพระราชวังต่างๆ เช่นพระราชวังฤดูร้อน พระราชวังต้องห้าม หอสักการะฟ้าเทียนทาน จัตรุรัสเทียนอันเหมิน

  • กำแพงเมืองจีน กำแพงขนาดใหญ่ที่ถือเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของประเทศจีน มีความยาวกว่า 21,196.18 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตครอบคลุมทั้งหมดถึง 9 มณฑล ทั้งยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก และจัดเป็น 1 ใน 7 ของสิ่งมหัศจรรย์ของโลก

กำแพงเมืองจีน

  • พระราชวังฤดูร้อน หรืออี้เหอหยวน ตั้งอยู่ในเขตเขตไห่เตี้ยน ที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปักกิ่งค่ะ ก่อสร้างขึ้นปีค.ศ. 1750 และเปิดให้สาธารณะเข้าชมได้ในปี ค.ศ. 1924 ต่อมาก็ถูกจัดให้เป็นมรดกโลกจากยูเนสโกในปี ค.ศ. 1998 ที่นี่ถูกบำรุงรักษาไว้ได้อย่างดีงามสุดๆ มีพื้นที่ประมาณ 2.9 ตารางกิโลเมตร มีทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ขุดขึ้นเอง และนำดินมาถมเป็นภูเขาสูง 60 เมตร ชื่อว่า ว่านโซวซ่าน หรือภูเขาหมื่นปี บนภูเขามีสิ่งก่อสร้างมากมาย เช่น เจดีย์สูงแปดเหลี่ยม, โรงงิ้ว, สวนดอกไม้ที่ได้ชื่อว่าเป็นอุทยานหลวงที่มีขนาดใหญ่และงดงามที่สุดของจีน                                                                                           พระราชวังฤดูร้อน

 

  • พระราชวังต้องห้าม หรือที่ชาวจีนเรียกกันว่าพระราชวังกู้กง ถือเป็นสถานที่ที่สำคัญที่สุดในการมาเยือนประเทศจีนเลยล่ะค่ะ ซึ่งถ้าใครมาถึงปักกิ่งแล้วไม่ได้มาชมถือว่าพลาดมากกก เพราะนอกจากจะเป็นหนึ่งในพระราชวังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก! ยังเป็นสิ่งก่อสร้างที่ทรงคุณค่าเชิงประวัติศาสตร์และวรรณคดี และยังได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกอีกด้วย พื้นที่ของพระราชวังต้องห้ามมีทั้งหมดประมาณ 720,000 ตารางเมตร มีกำแพงสูงและคูน้ำล้อมรอบ มีประตูทางเข้าทั้งสี่ทิศ อาคารมากกว่า 900 หลัง รวมกันทั้งหมดถึงหมื่นห้อง การก่อสร้างใช้ช่างฝีมือนับแสนคนและคนงานอีกกว่าล้านคนค่ะ วัสดุทุกอย่างก็คัดเอาเฉพาะของดีมาจากทั่วทุกสารทิศ ใช้เวลาการก่อสร้างทั้งหมด 14 ปี เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่อลังการสุดๆ

พระราชวังต้องห้าม

  • จัตุรัสเทียนอันเหมิน ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในจัตุรัสที่มีชื่อเสียงและมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก! มีพื้นที่ทั้งหมด 440,000 ตารางเมตร สามารถจุคนได้ถึง 1 ล้านคนเลยทีเดียวค่า สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1417 ในสมัยราชวงศ์หมิง ถือเป็นศูนย์กลางของชาวปักกิ่ง เพราะเป็นทั้งที่ตั้งของสถานที่สำคัญทางราชการ และยังใช้เป็นที่เฉลิมฉลองจัดพีธีต่างๆ รวมถึงการชุมนุมประท้วงด้วยค่ะ โดยในปี ค.ศ. 1989

จัตุรัสเทียนอันเหมิน

  • หอสักการะฟ้าเทียนถาน ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของปักกิ่งค่ะ โดยคำว่าเทียน (Tian) หมายถึงฟ้า ส่วนคำว่าถาน (Tan) หมายถึงแท่นบูชา ใช้เป็นที่ประกอบพิธีเซ่นไหว้หรือบูชาฟ้าดินเพื่อขอให้ฝนตกตามฤดูกาลและให้พืชผลอุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปี ถูกสร้างขึ้นสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง ซึ่งใช้เวลาสร้างนานกว่า 14 ปีเลยทีเดียว และได้ลงทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1998 อีกด้วย

หอสักการะฟ้าเทียนถาน