วัน-เวลาทำการ
จันทร์ - วันเสาร์
 09.00-18.00
ซ่อน

กรองการค้นหา

ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

กรองการค้นหา

พบทัวร์ ทัวร์ตุรกี 139 พีเรียดจาก จาก 18 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด LION220884

ทัวร์ตุรกี 8D6N (GS)

 • ระยะเวลา 8 วัน 7 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ มัสยิดเก่าแก่ของเมืองบูร์ซ่า, สุสานสีเขียว, โรงงานผลิตเครื่องหนัง, บ้านพระแม่มารี
 • BLUE MOSQUE, ฮิปโปโดรม, ฮาเจีย โซเฟี, ทอปกาปี, อังการ่า, คัปปาโดเกีย, นครใต้ดิน, พิพิทธภัณฑ์เกอราเม่, โรงงานพรม / เซรามิค /เครื่องประดับ, ระบำ Belly Dance, หุบเขาอุซิซาร์, คอนย่า, ปามุคคาเล่, ปราสาทปุยฝ้าย, เมืองเฮียราโพลิส, เมืองคูซาดาซี, เมืองเอฟฟิซุส, โรงงานเครื่องหนัง, บูร์ซ่าร์, สุเหร่าสีเขียว, ตลาดผ้าไหม, อิสตันบูล
เดินทางช่วง
25 พ.ค. - 28 ก.ย. 65 (13 ช่วงวันเดินทาง)
25 พ.ค. 65 - 1 มิ.ย. 65
1 มิ.ย. 65 - 8 มิ.ย. 65
15 มิ.ย. 65 - 22 มิ.ย. 65
29 มิ.ย. 65 - 6 ก.ค. 65
6 ก.ค. 65 - 13 ก.ค. 65
13 ก.ค. 65 - 20 ก.ค. 65
 Mahan Air
เริ่มต้น
26,999
ทัวร์โค๊ด LION220888

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล บอลลูนคัปปาโดเกีย 8 วัน 6 คืน (VWS)

 • ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ อิสตันบลู, สุเหร่าเซนต์โซเฟีย, ฮิปโปโดรม, สุเหร่าสีน้าเงิน, พระราชวังทอปกาปี, อังการา, คัปปาโดเกีย, นครใต้ดินคาร์ดัค, พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่, หุบเขาพาซาแบค, ปามุคคาเล่, ปราสาทปุยฝ้าย, เมืองโรมันเฮียราโพลิส, คูซาดาซี, บ้านพระแม่มารี, เมืองโบราณเอฟฟิซุส
เดินทางช่วง
20 ก.ค. - 23 ต.ค. 65 (4 ช่วงวันเดินทาง)
20 ก.ค. 65 - 27 ก.ค. 65
17 ส.ค. 65 - 24 ส.ค. 65
12 ต.ค. 65 - 19 ต.ค. 65
16 ต.ค. 65 - 23 ต.ค. 65
 Mahan Air
เริ่มต้น
27,888
ทัวร์โค๊ด LION220899

ทัวร์ตุรกี ฟรีอียิปต์ 8 วัน 5 คืน (PR)

 • ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - พระราชวัง Beylerbei - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - นครใต้ดิน - ชึ้นบอลลูน ชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเกีย
เดินทางช่วง
2 มิ.ย. - 4 ส.ค. 65 (25 ช่วงวันเดินทาง)
2 มิ.ย. 65 - 9 มิ.ย. 65
4 มิ.ย. 65 - 11 มิ.ย. 65
7 มิ.ย. 65 - 14 มิ.ย. 65
9 มิ.ย. 65 - 16 มิ.ย. 65
11 มิ.ย. 65 - 18 มิ.ย. 65
14 มิ.ย. 65 - 21 มิ.ย. 65
 • 16 มิ.ย. 65 - 23 มิ.ย. 65
  18 มิ.ย. 65 - 25 มิ.ย. 65
  21 มิ.ย. 65 - 28 มิ.ย. 65
  23 มิ.ย. 65 - 30 มิ.ย. 65
  25 มิ.ย. 65 - 2 ก.ค. 65
  28 มิ.ย. 65 - 5 ก.ค. 65
  30 มิ.ย. 65 - 7 ก.ค. 65
  2 ก.ค. 65 - 9 ก.ค. 65
  5 ก.ค. 65 - 12 ก.ค. 65
  7 ก.ค. 65 - 14 ก.ค. 65
  9 ก.ค. 65 - 16 ก.ค. 65
  12 ก.ค. 65 - 19 ก.ค. 65
  14 ก.ค. 65 - 21 ก.ค. 65
  16 ก.ค. 65 - 23 ก.ค. 65
  19 ก.ค. 65 - 26 ก.ค. 65
  21 ก.ค. 65 - 28 ก.ค. 65
  23 ก.ค. 65 - 30 ก.ค. 65
  26 ก.ค. 65 - 2 ส.ค. 65
  28 ก.ค. 65 - 4 ส.ค. 65
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (19) ซ่อน
 Egyptair
เริ่มต้น
35,988
ทัวร์โค๊ด LION220484

ทัวร์ตุรกี 8 DAYS 5 NIGHT (PR)

 • ระยะเวลา 8 วัน 7 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ชม สุเหร่าเซนต์โซเฟีย, ชม สุเหร่าสีน้ำเงิน, จัตุรัสสุลต่านอะห์เมตหรือฮิปโปโดรม, ม้าไม้จำลองเมืองทรอย, ชมวิว เกาะ คุนด้า, ชม โรงงานเครื่องหนัง, ชม ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ, ชม วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ, มัสยิดอิสเบ, โบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น, ชมโรงงานคอตตอน, ชม ปราสาทปุยฝ้าย
 • อิสตันบูล, สุเหร่าสีน้ำเงิน, ฮิปโปโดรม, พระราชวังทอปกาปึ, สุเหร่าเซนต์โซเฟีย, สไปส์มาร์เก็ต, ทักซิมสแควร์, สวนดอกทิวลิป อีเมอร์กัน พาร์ค, เมืองชานัคคาเล่, ม้าไม้จำลองเมืองทรอย, เมืองไอยาวาลิค, เมืองชานัคคาเล่, เมืองคูซาดาสึ, เมืองโบราณเอฟฟิซุส, บ้านพระแม่มารี, วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ, TURKISH DELIGHT, เมืองคูซาดาสึ, ปามุคคาเล่, ปราสาทปุยฝ้าย, เมืองเฮียราโพลิส, เมืองปามุคคาเล่, เมืองคอนย่า, พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า, คัปปาโดเกีย, คาราวานซาราย, ระบำหน้าท้อง, คัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน, Devrent Valley, ปล่องไฟนางฟ้า, หุบเขานกพิราบ, หุบเขาอุซิซาร์, เมืองอิสตันบลู
เดินทางช่วง
1 ก.ค. - 3 ส.ค. 65 (5 ช่วงวันเดินทาง)
1 ก.ค. 65 - 8 ก.ค. 65
8 ก.ค. 65 - 15 ก.ค. 65
14 ก.ค. 65 - 21 ก.ค. 65
22 ก.ค. 65 - 29 ก.ค. 65
27 ก.ค. 65 - 3 ส.ค. 65
 Turkish Airlines
เริ่มต้น
37,988
ทัวร์โค๊ด LION220699

ทัวร์ตุรกี คัปปาโดเกีย ปามุคคาเล อิซเมียร์ อิสตันบูล 9วัน6คืน (ZE)

 • ระยะเวลา 9 วัน 8 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ สู่ สุสานมุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก, ทะเลสาบเกลือ, ชม เมืองใต้ดิน, จุดชมวิวพาโนรามาเกอเรเม, โชว์ระบำหน้าท้อง, ชม โรงงานเซรามิก (Ceramic Factory) และโรงงานเครื่องประดับ (Jewelry Factory)
 • เมืองอังการา, สุสานมุสตาฟาเคมาล อตาเติร์ก, ทะเลสาบเกลือ, เมืองคัปปาโดเกีย, ชมบอลลูนหลากสี, เมืองใต้ดิน, จุดชมวิวพาโนรามาเมืองเกอเรเม, หุบเขาอุซิซาร์, โรงงานเซรามิก, โรงงานเครื่องประดับ, ชมการแสดง Belly Dance, โรงงานทอพรม, เมืองคอนยา, ที่พักคาราวานเซราย, พิพิธภัณฑ์เมฟลานา, เมืองปามุคคาเล, ปราสาทปุยฝ้าย, เมืองโบราณเฮียราโพลิส, เมืองคูซาดาซี , โรงงานผลิตเครื่องหนัง, เมืองเอฟฟิซุส, ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ, หอสมุดเซลซุส, บ้านพระแม่มารี, เตอร์กิช ดีไลท์, เมืองอิซเมียร์ ม จัตุรัสโคนัค, หอนาฬิกาอิซเมียร์, คาเมอร์ราตีบาซาร์, เมืองชานัคคาเล, ม้าไม้จำลองเมืองทรอย, นั่งเรือข้ามฟากข้ามช่องแคบคาร์คาเนลส์, เมืองอิสตันบูล, พระราชวังโทพคาปึ, แกรนด์บาซาร์, ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส, พระราชวังโดลมาบาห์เช, สไปซ์บาซาร์, หอคอยกาลาตา, สุเหร่าสีน้ำเงิน, ฮิปโปโดรม, เซนต์โซเฟีย, จตุรัสทักษิม
เดินทางช่วง
4 มิ.ย. - 7 ส.ค. 65 (9 ช่วงวันเดินทาง)
4 มิ.ย. 65 - 12 มิ.ย. 65
11 มิ.ย. 65 - 19 มิ.ย. 65
18 มิ.ย. 65 - 26 มิ.ย. 65
25 มิ.ย. 65 - 3 ก.ค. 65
2 ก.ค. 65 - 10 ก.ค. 65
9 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65
 Turkish Airlines
เริ่มต้น
37,990
ทัวร์โค๊ด LION220886

ทัวร์ตุรกี 9D6N (GS)

 • ระยะเวลา 9 วัน 8 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ทะเลสาบเกลือ, สุสานมุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก, หุบเขานกพิราบ, โรงงานทอพรม (CARPET FACTORY) , โรงงานเซรามิค (CERAMIC FACTORY) และ โรงงานเครื่องประดับ
 • อิสตันบูล(ตุรกี), พระราชวังโดลมาบาห์เช ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส, ตลาดสไปซ์, BLUE MOSQUE, ฮิปโปโดรม, วิหารฮาเจีย โซเฟีย, เมืองเอซีบัต นั่งเรือข้ามฟากช่องแคบคาร์คาเนลส์, เมืองชานัคคาเล่, ม้าไม้เมืองทรอย Hollywood, อุทยานแห่งชาติทรอย, นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม, อะโครโปลิส, มืองคูซาดาซี, ร้านเครื่องหนัง, เมืองโบราณเอฟฟิซุส, บ้านพระแม่มารี, ปามุคคาเล่, โรงงานสิ่งทอ, ปราสาทปุยฝ้าย, เมืองโบราณเฮียราโพลิส, เมืองอิสปาร์ตา, สวนดอกไม้หรือสวนผลไม้, คัปปาโดเกีย, ระบำ BELLY DANCE, นครใต้ดิน, พิพิธภัณฑ์เกอราม่า, โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ, หุบเขาพาซาแบค, หุบเขานกพิราบ, หุบเขาอุซิซาร์, ทะเลสาบเกลือ, เมืองอังการา, สุสานมุสตาฟาอตาเติร์ก, ทักซิมสแควร์, อิสตันบูล
เดินทางช่วง
3 มิ.ย. - 23 มิ.ย. 65 (2 ช่วงวันเดินทาง)
3 มิ.ย. 65 - 11 มิ.ย. 65
15 มิ.ย. 65 - 23 มิ.ย. 65
 Turkish Airlines
เริ่มต้น
37,999
ทัวร์โค๊ด LION220249

ทัวร์ตุรกี ทรอย ปามุคคาเล่ คัปปาโดเกีย อิสตันบลู 9 วัน 6 คืน (IT)

 • ระยะเวลา 9 วัน 8 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ชมม้าไม้เมืองทรอย, ปราสาทปุยฝ้าย, ชมระบำหน้าท้องตรุกี, ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง, โรงงานทอพรม (Carpet) โรงงานเซรามิค (Pottery)และร้านจิวเวอร์รี่, ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส เป็นช่องแคบที่เชื่อมทะเลดำ, สุเหร่าสีน้ำเงิน
 • เมืองชานัคคาเล, Hollywood of Troy, เมืองทรอย, Trojan Horse, เมืองทรอย, เมืองคูซาดาซี, เมืองโบราณเอฟฟิซุส, บ้านพระแม่มารี House of Virgin Mary, เมืองปามุคคาเล่, เฮียราโพลิส, ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่), เมืองคอนย่า, เมืองคัปปาโดเกีย, คาราวานสไลน์, นครใต้ดินเมืองไคมักลี, ชมระบำหน้าท้องตรุกี, เมืองคัปปาโดเกีย, เมืองเกอเรเม, พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง, เมืองอังการา, เมืองอิสตันบูล, ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส, ตลาดสไปซ์, เมืองอิสตันบลู, สุเหร่าสีน้ำเงิน, ฮิปโปโดม, สุเหร่าเซนต์โซเฟีย, พระราชวังทอปกาปี
เดินทางช่วง
11 มิ.ย. - 30 ต.ค. 65 (5 ช่วงวันเดินทาง)
11 มิ.ย. 65 - 19 มิ.ย. 65
23 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65
6 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65
17 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65
22 ต.ค. 65 - 30 ต.ค. 65
 Turkish Airlines
เริ่มต้น
39,900
ทัวร์โค๊ด LION220649

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ชานัคคาเล ปามัคคาเล คัปปาโดเกีย 8วัน5คืน (ZE)

 • ระยะเวลา 8 วัน 7 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ ชม พระราชวังโดลมาบาห์เช, ท่าน ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส, ชม สุเหร่าสีน้ำเงิน, หอคอยกาลาตา, ฮิปโปโดรม , ชม วิหารเซนต์โซเฟีย, ชม พระราชวังโทพคาปึ, ม้าไม้จำลองเมืองทรอยริมทะเล, นั่งเรือข้ามฟากข้ามช่องแคบคาร์คาเนลส์
 • อาหารจานเด่น MIX SEAFOOD
 • เมืองอิสตันบูล, พระราชวังโดลมาบาห์เช, ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส, สไปซ์บาซาร์, เตอร์กิช ดีไลท์, หอคอยกาลาตา, สุเหร่าสีน้ำเงิน , ฮิปโปโดรม, เซนต์โซเฟีย, พระราชวังโทพคาปึ, เมืองเอซีบัต, นั่งเรือข้ามฟากช่องแคบคาร์คาเนลส์, เมืองชานัคคาเล , ม้าไม้จำลองเมืองทรอยริมทะเล, อุทยานแห่งชาติทรอย, ม้าไม้จำลองเมืองทรอย, นั่งกระเช้าสู่เมืองโบราณเปอร์กามัน – วิหารอะโครโปลิส, วิหารโอลิมเปียนเซอุส, โรงละครอะโครโปลิส, เมืองคูซาดาซี, โรงงานผลิตเครื่องหนัง, เมืองเอฟฟิซุส, ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ, หอสมุดเซลซุส, บ้านพระแม่มารี, เมืองปามุคคาเล, ปราสาทปุยฝ้าย, เมืองโบราณเฮียราโพลิส, เมืองอิสปาร์ตา, สวนดอกไม้หรือสวนผลไม้, เมืองคัปปาโดเกีย, ที่พักคาราวานเซราย, ชมโชว์รำบำ Belly Dance, ชมบอลลูนหลากสี, เมืองเกอเรเม, เมืองใต้ดิน, พิพิธภัณฑ์เกอเรเม, หุบเขาพาซาแบค, หุบเขานกพิราบ, หุบเขาอุซิซาร์, โรงงานทอพรม, โรงงานเซรามิก, โรงงานเครื่องประดับ
เดินทางช่วง
11 ส.ค. - 28 ก.ย. 65 (3 ช่วงวันเดินทาง)
11 ส.ค. 65 - 18 ส.ค. 65
7 ก.ย. 65 - 14 ก.ย. 65
21 ก.ย. 65 - 28 ก.ย. 65
 Turkish Airlines
เริ่มต้น
39,990
ทัวร์โค๊ด LION220655

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ชานัคคาเล ปามัคคาเล อิสปาร์ตา คัปปาโดเกีย 8D5N (ZE)

 • ระยะเวลา 8 วัน 7 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ ชม พระราชวังโดลมาบาห์เช, ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส, หอคอยกาลาตา, ชม สุเหร่าสีน้ำเงิน, ชม วิหารเซนต์โซเฟีย, ชม พระราชวังโทพคาปึ, นั่งเรือข้ามฟากข้ามช่องแคบคาร์คาเนลส์, ม้าไม้จำลองเมืองทรอยริมทะเล, ชม ม้าไม้โทรจันหรือม้าไม้จำลองเมืองทรอย
 • อาหารจานเด่น MIX SEAFOOD
 • เมืองอิสตันบูล, พระราชวังโดลมาบาห์เช, ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส, สไปซ์บาซาร์, เตอร์กิช ดีไลท์, หอคอยกาลาตา, สุเหร่าสีน้ำเงิน , ฮิปโปโดรม, เซนต์โซเฟีย, พระราชวังโทพคาปึ, เมืองเอซีบัต, นั่งเรือข้ามฟากช่องแคบคาร์คาเนลส์, เมืองชานัคคาเล, ม้าไม้จำลองเมืองทรอยริมทะเล, อุทยานแห่งชาติทรอย, ม้าไม้จำลองเมืองทรอย, นั่งกระเช้าสู่เมืองโบราณเปอร์กามัน, วิหารอะโครโปลิส, วิหารโอลิมเปียนเซอุส, โรงละครอะโครโปลิส, เมืองคูซาดาซี, โรงงานผลิตเครื่องหนัง, เมืองเอฟฟิซุส, ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ, หอสมุดเซลซุส, บ้านพระแม่มารี, เมืองปามุคคาเล, ปราสาทปุยฝ้าย, เมืองโบราณเฮียราโพลิส, เมืองอิสปาร์ตา, ทุ่งดอกลาเวนเดอร์, เมืองคัปปาโดเกี, ที่พักคาราวานเซราย, ชมโชว์ระบำ Belly Dance, ชมบอลลูนหลากสี, เมืองเกอเรเม, เมืองใต้ดิน , พิพิธภัณฑ์เกอเรเม, หุบเขาพาซาแบค, หุบเขานกพิราบ, หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานทอพรม, โรงงานเซรามิก, รงงานเครื่องประดับ
เดินทางช่วง
8 ก.ค. - 28 ก.ค. 65 (2 ช่วงวันเดินทาง)
8 ก.ค. 65 - 15 ก.ค. 65
21 ก.ค. 65 - 28 ก.ค. 65
 Turkish Airlines
เริ่มต้น
39,990
ทัวร์โค๊ด LION220653

ทัวร์ตุรกี 8วัน5คืน (BI)

 • ระยะเวลา 8 วัน 7 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ “โชว์ระบำหน้าท้อง”, ดินแดนม้าพันธุ์ดี, ปล่องไฟนางฟ้า, สถานีคาราวาน, ปราสาทปุยฝ้าย, เฮียราโพลิส, ชมโรงงานผลิตเสื้อหนัง, ชม บ้านพระแม่มารี, ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส, ม้าไม้เมืองทรอย, ชม พระราชวังโดลมาบาห์เช่, ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส
 • อาหารจานเด่น Turkish Delight
 • อิสตันบูล, พระราชวังทอปกาปึ, อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน, ฮิปโปโดรม, บลูมอสก์, ฮายาโซฟีอา, ตลาดแกรนด์บาซาร์, พระราชวังโดลมาบาห์เช่, ช่องแคบบอสพอรัส, เมืองชานัคคาเล่, เมืองชานักกาเล่, เมืองโบราณทรอย, ม้าไม้เมืองทรอย, เมืองคุชาดาสึ, Turkish Delight บ้านพระแม่มารี, เมืองคุซาดาสึ, เมืองโบราณเอฟฟิซุส, โรงงานผลิตเสื้อหนัง, ปามุคคาเล่, ปราสาทปุยฝ้าย, เฮียราโพลิส,เมืองปามุคคาเล่, เมืองคอนย่า, เมืองคัปปาโดเกีย, ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์, สถานีคาราวาน, Belly Dance, เมืองคัปปาโดเกีย, พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม, นครใต้ดินคาดัค, โรงงานผลิตพรมทอมือ, ร้านจิวเวอร์รี่และเซรามิค
เดินทางช่วง
6 ก.ค. - 12 ส.ค. 65 (2 ช่วงวันเดินทาง)
6 ก.ค. 65 - 13 ก.ค. 65
5 ส.ค. 65 - 12 ส.ค. 65
 Turkish Airlines
เริ่มต้น
39,999
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 18 โปรแกรม