ทัวร์ญี่ปุ่น 2567-2568 ศูนย์รวมโปรไฟไหม้ ทัวร์ขายดีอันดับ 1
วัน-เวลาทำการ

จันทร์ - เสาร์ 09.00-18.00

Callcenter

Lion Travels |ศูนย์รวมทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูกที่ดีที่สุด

ใบอนุญาตเลขที่ : 11/08146

/
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น

พบทัวร์ ทัวร์ทั้งหมด 1191 พีเรียดจาก จาก 174 โปรแกรม

เรียงตาม :

ตัวกรอง

ราคา

ถึง

สายการบิน

--- แสดงทั้งหมด ---

ดาวโรงแรม

ทวีป

ประเทศ

--- แสดงทั้งหมด ---

เมือง

--- แสดงทั้งหมด ---

เดือน

--- แสดงทั้งหมด ---

จำนวนวัน

--- แสดงทั้งหมด ---

ทัวร์โค๊ด

LION240283
ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – จังหวัดยามานาชิ – สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ หรือ เทศกาลชมดอกลาเวนเดอร์ที่ทะเลสาบคาวากุจิ (ตามฤดูกาล) – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – ออนเซ็น + ขาปูยักษ์ จังหวัดยามานาชิ – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – กรุงโตเกียว – ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ – ย่านโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ – เมืองนาริตะ
3 ดาว
21 ก.ค. 67 - 25 ก.ค. 67
25 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
26 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67
27 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67

5 วัน

4 คืน

/ เริ่มเพียง

30,888 บ.

ทัวร์โค๊ด

LION241260
วัดอาซากุสะ • ถนนนาคามิเสะ • มัตสึโมโต้ • อิออน มอลล์ • อุทยานคามิโคจิ • ปราสาทมัตสึโมโต้ • สวนโออิชิปาร์ค • ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 • จุดชมวิวทะเลสาบคาวากุจิโกะ • ศูนย์การเรียนรู้ชงชา • ช้อปปิ้งชินจูกุ
26 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67
27 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67
7 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67
8 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
10 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67
21 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67
22 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67
23 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67
28 ส.ค. 67 - 1 ก.ย. 67
29 ส.ค. 67 - 2 ก.ย. 67
30 ส.ค. 67 - 3 ก.ย. 67
4 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67
5 ก.ย. 67 - 9 ก.ย. 67
6 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67
11 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67

5 วัน

3 คืน

/ เริ่มเพียง

30,999 บ.

ทัวร์โค๊ด

LION241855
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - เมืองฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ – โกเทมบะ - สวนโออิชิปาร์ค - อุโมงค์ใบเมเปิ้ล - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว – โตเกียว – วัดอาซากุสะ - นาริตะ - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หนึ่งวันเต็ม! - ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
3 ดาว
1 พ.ย. 67 - 5 พ.ย. 67
3 พ.ย. 67 - 7 พ.ย. 67
5 พ.ย. 67 - 9 พ.ย. 67
7 พ.ย. 67 - 11 พ.ย. 67
9 พ.ย. 67 - 13 พ.ย. 67
11 พ.ย. 67 - 15 พ.ย. 67
13 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67
15 พ.ย. 67 - 19 พ.ย. 67
17 พ.ย. 67 - 21 พ.ย. 67
19 พ.ย. 67 - 23 พ.ย. 67
21 พ.ย. 67 - 25 พ.ย. 67
23 พ.ย. 67 - 27 พ.ย. 67
25 พ.ย. 67 - 29 พ.ย. 67
27 พ.ย. 67 - 1 ธ.ค. 67
1 ธ.ค. 67 - 5 ธ.ค. 67
3 ธ.ค. 67 - 7 ธ.ค. 67
5 ธ.ค. 67 - 9 ธ.ค. 67
29 ธ.ค. 67 - 2 ม.ค. 68

5 วัน

3 คืน

/ เริ่มเพียง

31,888 บ.

ทัวร์โค๊ด

LION192356
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – เมืองนาริตะ – วัดนาริตะซัน – ถนนปลาไหล โอโมเตะซังโดะ – ย่านโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ – เมืองนาริตะ เมืองนาริตะ – ฮาโกเนะ – ล่องเรือโจรสลัด – หุบเขาโอวาคุดานิ – เมืองยามานาชิ – จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – ออนเซ็น + ขาปูยักษ์ จังหวัดยามานาชิ – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – อุโมงค์ใบเมเปิ้ล (ขึ้นอยู่กับฤดูกาล) – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – กรุงโตเกียว – ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ – เมืองนาริตะ เมืองนาริตะ – **อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์ (ไม่มีรถบริการ)** ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
3 ดาว
5 ต.ค. 67 - 10 ต.ค. 67
6 ต.ค. 67 - 11 ต.ค. 67
7 ต.ค. 67 - 12 ต.ค. 67
8 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67
9 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
10 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67
11 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67
12 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67
13 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67
14 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67
15 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
16 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67
17 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67
18 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67
19 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67
20 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67
21 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67

6 วัน

4 คืน

/ เริ่มเพียง

32,888 บ.

ทัวร์โค๊ด

LION241691
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนิวชิโตะเซะ– เมืองโนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกคุดานิ - Usuan Ropeway – สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน - เมืองโจซังเคอิ - สะพานแดง Futamitsuri Bridge - Duty Free – เนินพระพุทธเจ้า - คลองโอตารุ – เครื่องแก้วโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงาน - ท่าอากาศยานนิวชิโตะเซะ
2 ต.ค. 67 - 6 ต.ค. 67
9 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67
16 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67

5 วัน

3 คืน

/ เริ่มเพียง

32,888 บ.

ทัวร์โค๊ด

LION241207
ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ - ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ ประเทศญี่ปุ่น • เมืองโอซาก้า • ปราสาทโอซาก้า• เมืองนาโกย่า • มิตซุยเอ้าท์เล็ต - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ • เมืองนากาโนะ • ปราสาทมัตสึโมโต้ • อิออน มอลล์ - อุทยานคามิโคจิ • เมืองทาคายาม่า • ถนนเมืองเก่าซันมาจิ • สะพานนาคะบาชิ - เกียวโต • ศาลเจ้าเฮอัน • กิจกรรมชงชา • ร้านค้าปลอดภาษี • ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ ประเทศญี่ปุ่น • ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่
3 ดาว
8 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67
15 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67

6 วัน

4 คืน

/ เริ่มเพียง

32,999 บ.

ทัวร์โค๊ด

LION241262
วัดนาริตะซันชินโซจิ • ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ • สวนโออิชิปาร์ค • จุดชมวิวทะเลสาบคาวากุจิโกะ • ศูนย์การเรียนรู้ชงชา • ช้อปปิ้งชินจูกุ • อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกอิสระดิสนีย์แลนด์
9 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67

5 วัน

3 คืน

/ เริ่มเพียง

32,999 บ.

ทัวร์โค๊ด

LION241666
สายมูห้ามพลาด ศาลเจ้าอาซากุสะ ขอโชคลาภ และการเงิน ชมฟูจิ ณ ไร่ชาโอบุจิซะซะบะ จุดชมทิวทัศน์ยอดนิยม แลนด์มาร์คย้อนยุคสไตล์เอโดะ แหล่งช็อปใจกลางโทโยสุ เซ็งเคียคุ บันไร เรียนรู้พิธีชงชา และ ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุ อิสระ ฟรีเดย์ 1 วันเต็มๆ
เมนูพิเศษ...บุฟเฟ่ต์ขาปู
4 ส.ค. 67 - 8 ส.ค. 67
18 ส.ค. 67 - 22 ส.ค. 67
25 ส.ค. 67 - 29 ส.ค. 67
1 ก.ย. 67 - 5 ก.ย. 67
8 ก.ย. 67 - 12 ก.ย. 67

5 วัน

3 คืน

/ เริ่มเพียง

32,999 บ.
ตัวกรอง

ราคา

ถึง

สายการบิน

--- แสดงทั้งหมด ---

ดาวโรงแรม

ทวีป

ประเทศ

--- แสดงทั้งหมด ---

เมือง

--- แสดงทั้งหมด ---

เดือน

--- แสดงทั้งหมด ---

จำนวนวัน

--- แสดงทั้งหมด ---