วัน-เวลาทำการ
จันทร์ - วันเสาร์
 09.00-18.00
ซ่อน

กรองการค้นหา

ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

กรองการค้นหา

พบทัวร์ ทัวร์ฮ่องกง 243 พีเรียดจาก จาก 36 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด LION231115

ทัวร์ฮ่องกง EXCITING HONGKONG 3วัน 2คืน HB (IT)

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ย่านจิมซ่าจุ่ย - Symphony of Light - วัดแชกงหมิว – วัดต้าเซียน - อิสระช้อปปิ้ง หรือ ท่านสามารถเลือกซื้อ ทัวร์กระเช้า นองปิง 360 - วิคตอเรีย พีค – วัดเจ้าแม่กวนอิมทินหัว
 • ย่านจิมซ่าจุ่ย - Symphony of Light - วัดแชกงหมิว – วัดต้าเซียน - อิสระช้อปปิ้ง หรือ ท่านสามารถเลือกซื้อ ทัวร์กระเช้า นองปิง 360 - วิคตอเรีย พีค – วัดเจ้าแม่กวนอิมทินหัว
เดินทางช่วง
13 เม.ย. - 1 ต.ค. 66 (10 ช่วงวันเดินทาง)
13 เม.ย. 66 - 15 เม.ย. 66
13 พ.ค. 66 - 15 พ.ค. 66
23 มิ.ย. 66 - 25 มิ.ย. 66
7 ก.ค. 66 - 9 ก.ค. 66
22 ก.ค. 66 - 24 ก.ค. 66
5 ส.ค. 66 - 7 ส.ค. 66
 Greater Bay Airlines
เริ่มต้น
14,888
ทัวร์โค๊ด LION231074

ทัวร์ฮ่องกง รีพัลส์เบย์ ช้อป เฮง ปัง 3D 2N TG (SNT)

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ รีพัลส์เบย์ - ข้ามสะพานต่ออายุ ศาลเจ้าแม่กวนอิม เจ้าแม่ทับทิม พระสังกัจจายน์ - ช้อปปิ้งถนนนาธาน - ถนนซุปเปอร์สตาร์ - ชมโชว์ไฟแสงสีเสียง The Aymphony of Ligh - ฟรีเดย์อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไกด์ให้คาแนะนาข้อมูลการเดินทาง) หากต้องการซื้อตั๋วราคาพิเศษแจ้งก่อนวันเดินทาง - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮา พิธียืมเงินเทพเจ้า - วัดหวังต้าเซียน - ศูนย์เครื่องประดับเสริมบารมีหยก จิวเวอร์รี่ - วัดแชกกงหมิว - ซิตี้เกทเอาท์เล็ต
 • รีพัลส์เบย์ - ข้ามสะพานต่ออายุ ศาลเจ้าแม่กวนอิม เจ้าแม่ทับทิม พระสังกัจจายน์ - ช้อปปิ้งถนนนาธาน - ถนนซุปเปอร์สตาร์ - ชมโชว์ไฟแสงสีเสียง The Aymphony of Ligh - ฟรีเดย์อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไกด์ให้คาแนะนาข้อมูลการเดินทาง) หากต้องการซื้อตั๋วราคาพิเศษแจ้งก่อนวันเดินทาง - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮา พิธียืมเงินเทพเจ้า - วัดหวังต้าเซียน - ศูนย์เครื่องประดับเสริมบารมีหยก จิวเวอร์รี่ - วัดแชกกงหมิว - ซิตี้เกทเอาท์เล็ต
เดินทางช่วง
5 มิ.ย. - 30 ต.ค. 66 (21 ช่วงวันเดินทาง)
5 มิ.ย. 66 - 7 มิ.ย. 66
23 มิ.ย. 66 - 25 มิ.ย. 66
26 มิ.ย. 66 - 28 มิ.ย. 66
7 ก.ค. 66 - 9 ก.ค. 66
21 ก.ค. 66 - 23 ก.ค. 66
24 ก.ค. 66 - 26 ก.ค. 66
 • 31 ก.ค. 66 - 2 ส.ค. 66
  14 ส.ค. 66 - 16 ส.ค. 66
  25 ส.ค. 66 - 27 ส.ค. 66
  28 ส.ค. 66 - 30 ส.ค. 66
  1 ก.ย. 66 - 3 ก.ย. 66
  8 ก.ย. 66 - 10 ก.ย. 66
  15 ก.ย. 66 - 17 ก.ย. 66
  15 ก.ย. 66 - 17 ก.ย. 66
  20 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66
  23 ต.ค. 66 - 25 ต.ค. 66
  24 ต.ค. 66 - 26 ต.ค. 66
  25 ต.ค. 66 - 27 ต.ค. 66
  26 ต.ค. 66 - 28 ต.ค. 66
  27 ต.ค. 66 - 29 ต.ค. 66
  28 ต.ค. 66 - 30 ต.ค. 66
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (15) ซ่อน
 Thai Airways
เริ่มต้น
15,977
ทัวร์โค๊ด LION231018

ZGHKG-2317EK ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ (FREE DAY)

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ นั่งกระเช้านองปิง สักการะพระใหญ่โป่วหลิน ขอพรเทพเจ้าแชกงหมิว นมัสการเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ
เดินทางช่วง
29 เม.ย. - 29 พ.ค. 66 (7 ช่วงวันเดินทาง)
29 เม.ย. 66 - 1 พ.ค. 66
12 พ.ค. 66 - 14 พ.ค. 66
13 พ.ค. 66 - 15 พ.ค. 66
19 พ.ค. 66 - 21 พ.ค. 66
20 พ.ค. 66 - 22 พ.ค. 66
26 พ.ค. 66 - 28 พ.ค. 66
 Emirates Airlines
เริ่มต้น
15,990
ทัวร์โค๊ด LION231085

ZGHKG-2319EK ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ (ฟรีเดย์) EP.4

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ สักการะเทพเจ้าแชกงหมิว ขอคู่วัดหวังต้าเซียน ไหว้พระขอพรเจ้าแม่กวนอิมฮองอำ พร้อมพิธียืมเงินเทพเจ้า
เดินทางช่วง
2 มิ.ย. - 26 มิ.ย. 66 (9 ช่วงวันเดินทาง)
2 มิ.ย. 66 - 4 มิ.ย. 66
3 มิ.ย. 66 - 5 มิ.ย. 66
4 มิ.ย. 66 - 6 มิ.ย. 66
9 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66
10 มิ.ย. 66 - 12 มิ.ย. 66
16 มิ.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66
เริ่มต้น
15,990
ทัวร์โค๊ด LION230318

ทัวร์ฮ่องกง HONGKONG ไหว้พระ ช้อปกระจาย 3D 2N HB (GS)

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – ช้อปปิ้ง K11 MUSEA SHOPPINGMALL – AVENUE OF STAR – SYMPHONY OF LIGHTS - วิคตอเรียพีค - รีพลัสเบย์ – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - โรงงานเครื่องประดับ - ร้านหยก - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
 • เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – ช้อปปิ้ง K11 MUSEA SHOPPINGMALL – AVENUE OF STAR – SYMPHONY OF LIGHTS - วิคตอเรียพีค - รีพลัสเบย์ – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - โรงงานเครื่องประดับ - ร้านหยก - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
เดินทางช่วง
14 เม.ย. - 2 ก.ค. 66 (15 ช่วงวันเดินทาง)
14 เม.ย. 66 - 16 เม.ย. 66
22 เม.ย. 66 - 24 เม.ย. 66
28 เม.ย. 66 - 30 เม.ย. 66
5 พ.ค. 66 - 7 พ.ค. 66
12 พ.ค. 66 - 14 พ.ค. 66
19 พ.ค. 66 - 21 พ.ค. 66
เริ่มต้น
15,999
ทัวร์โค๊ด LION231071

ทัวร์ฮ่องกง ซัวเถา รีพัลส์เบย์ ปัง รับ เฮง 3D 2N TG (SNT)

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮา พิธียืมเงินเทพเจ้า - ศาลเจ้าพ่อเสือ – ถนนซุปเปอร์สตาร์ - ชมโชว์ไฟแสงสีเสียง The Symphony of Light - รีพัลส์เบย์ - ข้ามสะพานต่ออายุ ศาลเจ้าแม่กวนอิม เจ้าแม่ทับทิม พระสังกัจจายน์ – วัดหลินฟ้า – วัดหวังต้าเซียน - ศูนย์เครื่องประดับเสริมบารมีหยก จิวเวอร์รี่ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งถนนนาธาน - ฟรีเดย์อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไกด์ให้คาแนะนาข้อมูลการเดินทาง) หากต้องการซื้อตั๋วราคาพิเศษแจ้งก่อนวันเดินทาง
 • วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮา พิธียืมเงินเทพเจ้า - ศาลเจ้าพ่อเสือ – ถนนซุปเปอร์สตาร์ - ชมโชว์ไฟแสงสีเสียง The Symphony of Light - รีพัลส์เบย์ - ข้ามสะพานต่ออายุ ศาลเจ้าแม่กวนอิม เจ้าแม่ทับทิม พระสังกัจจายน์ – วัดหลินฟ้า – วัดหวังต้าเซียน - ศูนย์เครื่องประดับเสริมบารมีหยก จิวเวอร์รี่ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งถนนนาธาน - ฟรีเดย์อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไกด์ให้คาแนะนาข้อมูลการเดินทาง) หากต้องการซื้อตั๋วราคาพิเศษแจ้งก่อนวันเดินทาง
เดินทางช่วง
5 มิ.ย. - 27 ก.ย. 66 (5 ช่วงวันเดินทาง)
5 มิ.ย. 66 - 7 มิ.ย. 66
24 ก.ค. 66 - 26 ก.ค. 66
28 ส.ค. 66 - 30 ส.ค. 66
24 ก.ย. 66 - 26 ก.ย. 66
25 ก.ย. 66 - 27 ก.ย. 66
 Thai Airways
เริ่มต้น
16,977
ทัวร์โค๊ด LION230316

ZGHKG-2312EK ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ (ฟรีเดย์) EP.2

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวฮ่องกงแบบครบรส เที่ยว มู ช้อป กันแบบจัดเต็ม สักการะเทพเจ้าแชกงหมิว ขอคู่วัดหวังต้าเซียน ไหว้พระขอพรเจ้าแม่กวนอิมฮองฮํา พร้อมพิธียืมเงินเทพเจ้า พักย่านช้อปปิ้ง 4 ดาว เมนูพิเศษ!! ติ่มซำฮ่องกง และห่านย่าง
เดินทางช่วง
30 มี.ค. - 2 พ.ค. 66 (12 ช่วงวันเดินทาง)
30 มี.ค. 66 - 1 เม.ย. 66
31 มี.ค. 66 - 2 เม.ย. 66
1 เม.ย. 66 - 3 เม.ย. 66
6 เม.ย. 66 - 8 เม.ย. 66
7 เม.ย. 66 - 9 เม.ย. 66
8 เม.ย. 66 - 10 เม.ย. 66
เริ่มต้น
16,990
ทัวร์โค๊ด LION230525

ZGHKG-2314CX ฮ่องกง ไหว้พระ ดิสนีย์แลนด์ (FREE DAY)

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ สักการะเทพเจ้าแซงกงหมิวเพื่อความเป็นสิริมงคล ไหว้พระขอพรเจ้าแม่กวนอิมฮองอำ พร้อมพิธียืมเงินเทพเจ้า
เดินทางช่วง
2 มิ.ย. - 2 ก.ค. 66 (8 ช่วงวันเดินทาง)
2 มิ.ย. 66 - 4 มิ.ย. 66
9 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66
10 มิ.ย. 66 - 12 มิ.ย. 66
16 มิ.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66
17 มิ.ย. 66 - 19 มิ.ย. 66
22 มิ.ย. 66 - 24 มิ.ย. 66
เริ่มต้น
16,990
ทัวร์โค๊ด LION230544

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 3วัน 2คืน EK (FIN)

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ วัดเจ้าแม่กวนอิมฮุงฮำ - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านหยก - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - วัดนางชีฉีหลิน – สวนหนานเหลียน - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย - โอเชี่ยนเทอร์มินัล - ยอดเขาวิคตอเรียพีค - รีพัลส์เบย์ - พระใหญ่เกาะลันตา - หมู่บ้านนองปิง - City Gate Outlet
 • วัดเจ้าแม่กวนอิมฮุงฮำ - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านหยก - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - วัดนางชีฉีหลิน – สวนหนานเหลียน - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย - โอเชี่ยนเทอร์มินัล - ยอดเขาวิคตอเรียพีค - รีพัลส์เบย์ - พระใหญ่เกาะลันตา - หมู่บ้านนองปิง - City Gate Outlet
เดินทางช่วง
26 มี.ค. - 29 เม.ย. 66 (3 ช่วงวันเดินทาง)
26 มี.ค. 66 - 28 มี.ค. 66
20 เม.ย. 66 - 22 เม.ย. 66
27 เม.ย. 66 - 29 เม.ย. 66
 Emirates Airlines
เริ่มต้น
17,990
ทัวร์โค๊ด LION230485

ทัวร์ฮ่องกง HONGKONG CITYTOUR PEAK TRAM 3D 2N EK (GS)

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ AVENUE OF STAR – SYMPHONY OF LIGHTS - วิคตอเรียพีค – PEAK TRAM - รีพลัส เบย์ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน – วัดเจ้าแม่กวนอินฮองฮำ – โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก - อิสระย่าน LADIES MARKET - อิสระท่องเที่ยว – ซิตี้ เกท เอาท์เลท
 • AVENUE OF STAR – SYMPHONY OF LIGHTS - วิคตอเรียพีค – PEAK TRAM - รีพลัส เบย์ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน – วัดเจ้าแม่กวนอินฮองฮำ – โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก - อิสระย่าน LADIES MARKET - อิสระท่องเที่ยว – ซิตี้ เกท เอาท์เลท
เดินทางช่วง
20 เม.ย. - 29 เม.ย. 66 (3 ช่วงวันเดินทาง)
20 เม.ย. 66 - 22 เม.ย. 66
22 เม.ย. 66 - 24 เม.ย. 66
27 เม.ย. 66 - 29 เม.ย. 66
 Emirates Airlines
เริ่มต้น
17,999
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 36 โปรแกรม