วัน-เวลาทำการ
จันทร์ - วันเสาร์
 09.00-18.00
ซ่อน

กรองการค้นหา

ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

กรองการค้นหา

พบทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน 612 พีเรียดจาก จาก 52 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด LION230968

VZTPE5 Taiwan ปังปัง 3วัน2คืน By VZ

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • ไฮไลท์ ปล่อยโคมลอยสือเฟิน,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น,อุทยานเหย่หลิ่ว
 • อาหารจานเด่น เสี่ยวหลงเปา,อาหารจีนซีฟู้ด
 • วัดหลงซาน,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,อุทยานเหย่หลิ่ว,หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น,ซีเหมินติง,ตึกไทเป101,GloriaOutlet
เดินทางช่วง
1 เม.ย. - 26 มิ.ย. 66 (10 ช่วงวันเดินทาง)
1 เม.ย. 66 - 3 เม.ย. 66
22 เม.ย. 66 - 24 เม.ย. 66
29 เม.ย. 66 - 1 พ.ค. 66
7 พ.ค. 66 - 9 พ.ค. 66
14 พ.ค. 66 - 16 พ.ค. 66
21 พ.ค. 66 - 23 พ.ค. 66
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
13,999
ทัวร์โค๊ด LION230383

ZGTPE-2311VZ ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน พักโรงแรมน้ำแร่ 1 คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวไต้หวันช้อปปิ้งจุใจ เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตและซีเหมินติง สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี สุดว้าว!! พักโรงแรมแช่น้ำแร่ในห้องพัก 1 คืน พิเศษ!! ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน และเสี่ยวหลงเปา แถมฟรี!! กระเป๋าใส่รองเท้า
เดินทางช่วง
29 มี.ค. - 28 ต.ค. 66 (55 ช่วงวันเดินทาง)
29 มี.ค. 66 - 1 เม.ย. 66
31 มี.ค. 66 - 3 เม.ย. 66
1 เม.ย. 66 - 4 เม.ย. 66
2 เม.ย. 66 - 5 เม.ย. 66
12 เม.ย. 66 - 15 เม.ย. 66
14 เม.ย. 66 - 17 เม.ย. 66
 • 15 เม.ย. 66 - 18 เม.ย. 66
  16 เม.ย. 66 - 19 เม.ย. 66
  19 เม.ย. 66 - 22 เม.ย. 66
  20 เม.ย. 66 - 23 เม.ย. 66
  22 เม.ย. 66 - 25 เม.ย. 66
  26 เม.ย. 66 - 29 เม.ย. 66
  27 เม.ย. 66 - 30 เม.ย. 66
  29 เม.ย. 66 - 2 พ.ค. 66
  30 เม.ย. 66 - 3 พ.ค. 66
  1 พ.ค. 66 - 4 พ.ค. 66
  2 พ.ค. 66 - 5 พ.ค. 66
  6 พ.ค. 66 - 9 พ.ค. 66
  7 พ.ค. 66 - 10 พ.ค. 66
  12 พ.ค. 66 - 15 พ.ค. 66
  13 พ.ค. 66 - 16 พ.ค. 66
  14 พ.ค. 66 - 17 พ.ค. 66
  17 พ.ค. 66 - 20 พ.ค. 66
  19 พ.ค. 66 - 22 พ.ค. 66
  20 พ.ค. 66 - 23 พ.ค. 66
  24 พ.ค. 66 - 27 พ.ค. 66
  25 พ.ค. 66 - 28 พ.ค. 66
  27 พ.ค. 66 - 30 พ.ค. 66
  31 พ.ค. 66 - 3 มิ.ย. 66
  8 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66
  10 มิ.ย. 66 - 13 มิ.ย. 66
  16 มิ.ย. 66 - 19 มิ.ย. 66
  29 มิ.ย. 66 - 2 ก.ค. 66
  1 ก.ค. 66 - 4 ก.ค. 66
  8 ก.ค. 66 - 11 ก.ค. 66
  14 ก.ค. 66 - 17 ก.ค. 66
  22 ก.ค. 66 - 25 ก.ค. 66
  29 ก.ค. 66 - 1 ส.ค. 66
  3 ส.ค. 66 - 6 ส.ค. 66
  12 ส.ค. 66 - 15 ส.ค. 66
  19 ส.ค. 66 - 22 ส.ค. 66
  24 ส.ค. 66 - 27 ส.ค. 66
  1 ก.ย. 66 - 4 ก.ย. 66
  7 ก.ย. 66 - 10 ก.ย. 66
  9 ก.ย. 66 - 12 ก.ย. 66
  14 ก.ย. 66 - 17 ก.ย. 66
  16 ก.ย. 66 - 19 ก.ย. 66
  21 ก.ย. 66 - 24 ก.ย. 66
  23 ก.ย. 66 - 26 ก.ย. 66
  29 ก.ย. 66 - 2 ต.ค. 66
  5 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66
  7 ต.ค. 66 - 10 ต.ค. 66
  12 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66
  22 ต.ค. 66 - 25 ต.ค. 66
  25 ต.ค. 66 - 28 ต.ค. 66
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (49) ซ่อน
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
14,990
ทัวร์โค๊ด LION230614

ZGTPE-2315VZ ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป ช้อปปิ้งจุใจ พักย่านซีเหมินติง 2 คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวไต้หวันช้อปปิ้งจุใจ เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตและซีเหมินติง สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น พักย่านซีเหมินติง 2 คืน พิเศษ!! ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา มื้อพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา แถมฟรี!! กระเป๋าใส่รองเท้า
เดินทางช่วง
27 มี.ค. - 28 ต.ค. 66 (49 ช่วงวันเดินทาง)
27 มี.ค. 66 - 30 มี.ค. 66
1 เม.ย. 66 - 4 เม.ย. 66
2 เม.ย. 66 - 5 เม.ย. 66
3 เม.ย. 66 - 6 เม.ย. 66
4 เม.ย. 66 - 7 เม.ย. 66
12 เม.ย. 66 - 15 เม.ย. 66
 • 16 เม.ย. 66 - 19 เม.ย. 66
  17 เม.ย. 66 - 20 เม.ย. 66
  18 เม.ย. 66 - 21 เม.ย. 66
  19 เม.ย. 66 - 22 เม.ย. 66
  23 เม.ย. 66 - 26 เม.ย. 66
  26 เม.ย. 66 - 29 เม.ย. 66
  28 เม.ย. 66 - 1 พ.ค. 66
  1 พ.ค. 66 - 4 พ.ค. 66
  2 พ.ค. 66 - 5 พ.ค. 66
  5 พ.ค. 66 - 8 พ.ค. 66
  7 พ.ค. 66 - 10 พ.ค. 66
  10 พ.ค. 66 - 13 พ.ค. 66
  14 พ.ค. 66 - 17 พ.ค. 66
  21 พ.ค. 66 - 24 พ.ค. 66
  24 พ.ค. 66 - 27 พ.ค. 66
  26 พ.ค. 66 - 29 พ.ค. 66
  28 พ.ค. 66 - 31 พ.ค. 66
  31 พ.ค. 66 - 3 มิ.ย. 66
  4 มิ.ย. 66 - 7 มิ.ย. 66
  7 มิ.ย. 66 - 10 มิ.ย. 66
  9 มิ.ย. 66 - 12 มิ.ย. 66
  14 มิ.ย. 66 - 17 มิ.ย. 66
  17 มิ.ย. 66 - 20 มิ.ย. 66
  7 ก.ค. 66 - 10 ก.ค. 66
  15 ก.ค. 66 - 18 ก.ค. 66
  22 ก.ค. 66 - 25 ก.ค. 66
  28 ก.ค. 66 - 31 ก.ค. 66
  10 ส.ค. 66 - 13 ส.ค. 66
  23 ส.ค. 66 - 26 ส.ค. 66
  25 ส.ค. 66 - 28 ส.ค. 66
  26 ส.ค. 66 - 29 ส.ค. 66
  30 ส.ค. 66 - 2 ก.ย. 66
  2 ก.ย. 66 - 5 ก.ย. 66
  8 ก.ย. 66 - 11 ก.ย. 66
  9 ก.ย. 66 - 12 ก.ย. 66
  13 ก.ย. 66 - 16 ก.ย. 66
  20 ก.ย. 66 - 23 ก.ย. 66
  28 ก.ย. 66 - 1 ต.ค. 66
  29 ก.ย. 66 - 2 ต.ค. 66
  30 ก.ย. 66 - 3 ต.ค. 66
  10 ต.ค. 66 - 13 ต.ค. 66
  20 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66
  25 ต.ค. 66 - 28 ต.ค. 66
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (43) ซ่อน
 Vietjet Air
เริ่มต้น
14,990
ทัวร์โค๊ด LION230974

VZTPE6 Taiwan พาเพลิน 4วัน3คืน By VZ

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,ชิมชาอู่หลง,หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น,ชิมพานสับปะรด
 • อาหารจานเด่น ปลาประธานาธิบดี,พระกระโดดกำแพง,อาหารจีนซีฟู้ด
 • วัดเหวิ่นหวู่,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดหลงซาน,อุทยานเหย่หลิ่ว,หมู่บ้านจิ้วเฟิ้น,ตึกไทเป101,ซีเหมินติง,เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
เดินทางช่วง
18 เม.ย. - 21 ต.ค. 66 (33 ช่วงวันเดินทาง)
18 เม.ย. 66 - 21 เม.ย. 66
25 เม.ย. 66 - 28 เม.ย. 66
26 เม.ย. 66 - 29 เม.ย. 66
1 พ.ค. 66 - 4 พ.ค. 66
3 พ.ค. 66 - 6 พ.ค. 66
6 พ.ค. 66 - 9 พ.ค. 66
 • 10 พ.ค. 66 - 13 พ.ค. 66
  14 พ.ค. 66 - 17 พ.ค. 66
  17 พ.ค. 66 - 20 พ.ค. 66
  20 พ.ค. 66 - 23 พ.ค. 66
  24 พ.ค. 66 - 27 พ.ค. 66
  7 มิ.ย. 66 - 10 มิ.ย. 66
  10 มิ.ย. 66 - 13 มิ.ย. 66
  14 มิ.ย. 66 - 17 มิ.ย. 66
  21 มิ.ย. 66 - 24 มิ.ย. 66
  28 มิ.ย. 66 - 1 ก.ค. 66
  1 ก.ค. 66 - 4 ก.ค. 66
  5 ก.ค. 66 - 8 ก.ค. 66
  8 ก.ค. 66 - 11 ก.ค. 66
  12 ก.ค. 66 - 15 ก.ค. 66
  19 ก.ค. 66 - 22 ก.ค. 66
  26 ก.ค. 66 - 29 ก.ค. 66
  9 ส.ค. 66 - 12 ส.ค. 66
  16 ส.ค. 66 - 19 ส.ค. 66
  20 ส.ค. 66 - 23 ส.ค. 66
  23 ส.ค. 66 - 26 ส.ค. 66
  13 ก.ย. 66 - 16 ก.ย. 66
  20 ก.ย. 66 - 23 ก.ย. 66
  24 ก.ย. 66 - 27 ก.ย. 66
  27 ก.ย. 66 - 30 ก.ย. 66
  1 ต.ค. 66 - 4 ต.ค. 66
  8 ต.ค. 66 - 11 ต.ค. 66
  18 ต.ค. 66 - 21 ต.ค. 66
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (27) ซ่อน
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
14,990
ทัวร์โค๊ด LION231015

ZGTPE-2316VZ ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน พักโรงแรมน้ำแร่ 1 คืน (ไฟล์ท 2)

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวไต้หวันช้อปปิ้งจุใจ เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตและซีเหมินติง สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี สุดว้าว!! พักโรงแรมแช่น้ำแร่ในห้องพัก 1 คืน พิเศษ!! ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน และเสี่ยวหลงเปา แถมฟรี!! กระเป๋าใส่รองเท้า
เดินทางช่วง
1 เม.ย. - 28 ต.ค. 66 (55 ช่วงวันเดินทาง)
1 เม.ย. 66 - 4 เม.ย. 66
2 เม.ย. 66 - 5 เม.ย. 66
3 เม.ย. 66 - 6 เม.ย. 66
7 เม.ย. 66 - 10 เม.ย. 66
8 เม.ย. 66 - 11 เม.ย. 66
11 เม.ย. 66 - 14 เม.ย. 66
 • 13 เม.ย. 66 - 16 เม.ย. 66
  14 เม.ย. 66 - 17 เม.ย. 66
  15 เม.ย. 66 - 18 เม.ย. 66
  16 เม.ย. 66 - 19 เม.ย. 66
  17 เม.ย. 66 - 20 เม.ย. 66
  18 เม.ย. 66 - 21 เม.ย. 66
  19 เม.ย. 66 - 22 เม.ย. 66
  20 เม.ย. 66 - 23 เม.ย. 66
  21 เม.ย. 66 - 24 เม.ย. 66
  22 เม.ย. 66 - 25 เม.ย. 66
  23 เม.ย. 66 - 26 เม.ย. 66
  24 เม.ย. 66 - 27 เม.ย. 66
  25 เม.ย. 66 - 28 เม.ย. 66
  26 เม.ย. 66 - 29 เม.ย. 66
  29 เม.ย. 66 - 2 พ.ค. 66
  30 เม.ย. 66 - 3 พ.ค. 66
  2 พ.ค. 66 - 5 พ.ค. 66
  3 พ.ค. 66 - 6 พ.ค. 66
  4 พ.ค. 66 - 7 พ.ค. 66
  5 พ.ค. 66 - 8 พ.ค. 66
  6 พ.ค. 66 - 9 พ.ค. 66
  9 พ.ค. 66 - 12 พ.ค. 66
  12 พ.ค. 66 - 15 พ.ค. 66
  23 พ.ค. 66 - 26 พ.ค. 66
  5 มิ.ย. 66 - 8 มิ.ย. 66
  14 มิ.ย. 66 - 17 มิ.ย. 66
  21 มิ.ย. 66 - 24 มิ.ย. 66
  5 ส.ค. 66 - 8 ส.ค. 66
  12 ส.ค. 66 - 15 ส.ค. 66
  26 ส.ค. 66 - 29 ส.ค. 66
  9 ก.ย. 66 - 12 ก.ย. 66
  16 ก.ย. 66 - 19 ก.ย. 66
  23 ก.ย. 66 - 26 ก.ย. 66
  30 ก.ย. 66 - 3 ต.ค. 66
  4 ต.ค. 66 - 7 ต.ค. 66
  5 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66
  6 ต.ค. 66 - 9 ต.ค. 66
  7 ต.ค. 66 - 10 ต.ค. 66
  12 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66
  13 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66
  14 ต.ค. 66 - 17 ต.ค. 66
  18 ต.ค. 66 - 21 ต.ค. 66
  19 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66
  20 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66
  21 ต.ค. 66 - 24 ต.ค. 66
  22 ต.ค. 66 - 25 ต.ค. 66
  23 ต.ค. 66 - 26 ต.ค. 66
  24 ต.ค. 66 - 27 ต.ค. 66
  25 ต.ค. 66 - 28 ต.ค. 66
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (49) ซ่อน
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
14,990
ทัวร์โค๊ด LION230970

VZTPE61 Ni Hao Taiwan 4วัน3คืน By VZ

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,ชิมชาอู่หลง,ชิมพานสับปะรด
 • อาหารจานเด่น ปลาประธานาธิบดี,พระกระโดดกำแพง,อาหารจีนซีฟู้ด
 • วัดเหวิ่นหวู่,วัดพระถังซัมจั๋ง,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,วัดหลงซาน,อุทยานเหย่หลิ่ว,หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น,เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,ซีเหมินติง,ตึกไทเป101
เดินทางช่วง
13 เม.ย. - 23 ต.ค. 66 (30 ช่วงวันเดินทาง)
13 เม.ย. 66 - 16 เม.ย. 66
14 เม.ย. 66 - 17 เม.ย. 66
21 เม.ย. 66 - 24 เม.ย. 66
28 เม.ย. 66 - 1 พ.ค. 66
4 พ.ค. 66 - 7 พ.ค. 66
11 พ.ค. 66 - 14 พ.ค. 66
 • 18 พ.ค. 66 - 21 พ.ค. 66
  25 พ.ค. 66 - 28 พ.ค. 66
  1 มิ.ย. 66 - 4 มิ.ย. 66
  2 มิ.ย. 66 - 5 มิ.ย. 66
  8 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66
  15 มิ.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66
  29 มิ.ย. 66 - 2 ก.ค. 66
  13 ก.ค. 66 - 16 ก.ค. 66
  20 ก.ค. 66 - 23 ก.ค. 66
  28 ก.ค. 66 - 31 ก.ค. 66
  29 ก.ค. 66 - 1 ส.ค. 66
  30 ก.ค. 66 - 2 ส.ค. 66
  10 ส.ค. 66 - 13 ส.ค. 66
  17 ส.ค. 66 - 20 ส.ค. 66
  24 ส.ค. 66 - 27 ส.ค. 66
  7 ก.ย. 66 - 10 ก.ย. 66
  14 ก.ย. 66 - 17 ก.ย. 66
  21 ก.ย. 66 - 24 ก.ย. 66
  28 ก.ย. 66 - 1 ต.ค. 66
  5 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66
  12 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66
  13 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66
  19 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66
  20 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (24) ซ่อน
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
15,999
ทัวร์โค๊ด LION230245

ทัวร์ไต้หวัน Return To Taiwan เกาสง สุริยันจันทรา 4วัน 3คืน WE (IT)

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ตลาดลิ่วเหอ - เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – ร้านชา TEA SHOP - เมืองไถจง - ตลาดกลางคืนฟ่งเจี๋ย - ร้านเครื่องสำอาง – เมืองเกาสง – วัดฝอกวงซาน - เจดีย์มังกรเสือ วัดฉือจี้ – ร้านพายสัปปะรด – ท่าเรือ Pier 2 Art - อดีตสถานกงสุลอังกฤษ – ศูนย์ศิลปะเกาสงแห่งชาติ – โดมแห่งแสง
 • ตลาดลิ่วเหอ - เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – ร้านชา TEA SHOP - เมืองไถจง - ตลาดกลางคืนฟ่งเจี๋ย - ร้านเครื่องสำอาง – เมืองเกาสง – วัดฝอกวงซาน - เจดีย์มังกรเสือ วัดฉือจี้ – ร้านพายสัปปะรด – ท่าเรือ Pier 2 Art - อดีตสถานกงสุลอังกฤษ – ศูนย์ศิลปะเกาสงแห่งชาติ – โดมแห่งแสง
เดินทางช่วง
30 มี.ค. - 2 เม.ย. 66 (1 ช่วงวันเดินทาง)
30 มี.ค. 66 - 2 เม.ย. 66
 Thai Smile Airways
เริ่มต้น
16,888
ทัวร์โค๊ด LION221968

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ไต้หวัน ไทเป บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม 4วัน 3คืน VZ (BI)

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ศูนย์เครื่องสำอาง - เมืองนิวไทเป - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองไทเป - GERMANIUM - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - โรงละครแห่งชาติ - เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - ชิมชาอู่หลง - เมืองไทเป - ร้านพายสับประรด - ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต - เมืองไถจง - ไถจงไนท์มาร์เก็ต
 • วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ศูนย์เครื่องสำอาง - เมืองนิวไทเป - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองไทเป - GERMANIUM - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - โรงละครแห่งชาติ - เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - ชิมชาอู่หลง - เมืองไทเป - ร้านพายสับประรด - ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต - เมืองไถจง - ไถจงไนท์มาร์เก็ต
เดินทางช่วง
28 เม.ย. - 22 ต.ค. 66 (39 ช่วงวันเดินทาง)
28 เม.ย. 66 - 1 พ.ค. 66
11 พ.ค. 66 - 14 พ.ค. 66
18 พ.ค. 66 - 21 พ.ค. 66
25 พ.ค. 66 - 28 พ.ค. 66
26 พ.ค. 66 - 29 พ.ค. 66
1 มิ.ย. 66 - 4 มิ.ย. 66
 • 2 มิ.ย. 66 - 5 มิ.ย. 66
  8 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66
  9 มิ.ย. 66 - 12 มิ.ย. 66
  15 มิ.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66
  22 มิ.ย. 66 - 25 มิ.ย. 66
  23 มิ.ย. 66 - 26 มิ.ย. 66
  30 มิ.ย. 66 - 3 ก.ค. 66
  6 ก.ค. 66 - 9 ก.ค. 66
  14 ก.ค. 66 - 17 ก.ค. 66
  20 ก.ค. 66 - 23 ก.ค. 66
  21 ก.ค. 66 - 24 ก.ค. 66
  27 ก.ค. 66 - 30 ก.ค. 66
  30 ก.ค. 66 - 2 ส.ค. 66
  31 ก.ค. 66 - 3 ส.ค. 66
  1 ส.ค. 66 - 4 ส.ค. 66
  3 ส.ค. 66 - 6 ส.ค. 66
  4 ส.ค. 66 - 7 ส.ค. 66
  11 ส.ค. 66 - 14 ส.ค. 66
  17 ส.ค. 66 - 20 ส.ค. 66
  25 ส.ค. 66 - 28 ส.ค. 66
  31 ส.ค. 66 - 3 ก.ย. 66
  1 ก.ย. 66 - 4 ก.ย. 66
  7 ก.ย. 66 - 10 ก.ย. 66
  8 ก.ย. 66 - 11 ก.ย. 66
  14 ก.ย. 66 - 17 ก.ย. 66
  15 ก.ย. 66 - 18 ก.ย. 66
  21 ก.ย. 66 - 24 ก.ย. 66
  22 ก.ย. 66 - 25 ก.ย. 66
  28 ก.ย. 66 - 1 ต.ค. 66
  5 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66
  12 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66
  13 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66
  19 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (33) ซ่อน
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
16,999
ทัวร์โค๊ด LION231116

ทัวร์ไต้หวัน Forever Love Taiwan ไทเป ไถจง สุริยันจันทรา จิ่วเฟิ่น ซื่อเฟิ่น จีหลง 4วัน 3คืน FD (IT)

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ เมืองจีหลง – บูราโนแห่งไต้หวัน - จิ่วเฟิ่น - เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - เมืองไถจง – ตลาดกลางคืนไถจง - ไทเป – ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 - ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง - ศาลเจ้าแม่กวนอิม
 • เมืองจีหลง – บูราโนแห่งไต้หวัน - จิ่วเฟิ่น - เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - เมืองไถจง – ตลาดกลางคืนไถจง - ไทเป – ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 - ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง - ศาลเจ้าแม่กวนอิม
เดินทางช่วง
14 เม.ย. - 29 พ.ค. 66 (14 ช่วงวันเดินทาง)
14 เม.ย. 66 - 17 เม.ย. 66
15 เม.ย. 66 - 18 เม.ย. 66
20 เม.ย. 66 - 23 เม.ย. 66
21 เม.ย. 66 - 24 เม.ย. 66
27 เม.ย. 66 - 30 เม.ย. 66
28 เม.ย. 66 - 1 พ.ค. 66
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
17,888
ทัวร์โค๊ด LION222495

ทัวร์ไต้หวัน สวย สวย ไปเป เกาสง ไทจง 4วัน3คืน TW (SNT)

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ไทจง อี้จงไนท์มาร์เก็ต ไทเป ร้านพายสัปปะรด - เข้าชมพระราชวังต้องห้ามกู้กง - อุทยานเย่หลิว - หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น ปล่อยโคมลอยบนรางรถไฟ - คอสเมติกช็อป – ช้อปปิ้งซีหมิงติง วัดหลงซาน ศูนย์สร้อยสุขภาพเจอเมเนียม - ตลาดปลาไทเป – ร้านชาอู่หลง - ตึกไทเป101 ขึ้นชมวิวชั้น89ช็อปของฝาก(ค่าขึ้นลิฟต์ไม่รวมในราคาทัวร์เพิ่ม 990บ./ท่าน) หมู่บ้านสายรุ้ง - เฝิงเจียไนท์มาร์เก็ต วัดโฝกวงซาน - อีต้าเอาท์เล็ตมอลล์ - เจดีย์เสือเจดีย์มังกร - ท่าอากาศยานเกาสง – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เดินทางช่วง
4 เม.ย. - 25 พ.ค. 66 (10 ช่วงวันเดินทาง)
4 เม.ย. 66 - 7 เม.ย. 66
6 เม.ย. 66 - 9 เม.ย. 66
18 เม.ย. 66 - 21 เม.ย. 66
20 เม.ย. 66 - 23 เม.ย. 66
25 เม.ย. 66 - 28 เม.ย. 66
27 เม.ย. 66 - 30 เม.ย. 66
 T way Airlines
เริ่มต้น
17,977
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 52 โปรแกรม