ทัวร์พม่า 2567-2568 ทัวร์คุณภาพ ราคาดีที่สุด
วัน-เวลาทำการ

จันทร์ - เสาร์ 09.00-18.00

Callcenter

Lion Travels |ศูนย์รวมทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูกที่ดีที่สุด

ใบอนุญาตเลขที่ : 11/08146

/
ทัวร์พม่า
ทัวร์พม่า

พบทัวร์ ทัวร์ทั้งหมด 132 พีเรียดจาก จาก 12 โปรแกรม

เรียงตาม :

ตัวกรอง

ราคา

ถึง

สายการบิน

--- แสดงทั้งหมด ---

ดาวโรงแรม

ทวีป

ประเทศ

--- แสดงทั้งหมด ---

เมือง

--- แสดงทั้งหมด ---

เดือน

--- แสดงทั้งหมด ---

จำนวนวัน

--- แสดงทั้งหมด ---

ทัวร์โค๊ด

LION241136
ไหว้พระ 9 วัด หงสาวดี+ย่างกุ้ง 2 วัน 2 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ พา “มู” ทุกจุด เทพทันใจ ... แม่ยักษ์ ... พระสุริยันจันทรา พระนอนยิ้มหวาน / เจดีย์ไจ๊ปุ่น / พระราชวังบุเรงนอง / วัดงาทัตจี / วัดพระนอนตาหวาน
4 ดาว
เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ฮอทพอท / กุ้งแม่น้ำ ... พร้อมรับของที่ระลึกทุกที่นั่ง
1 มิ.ย. 67 - 2 มิ.ย. 67
15 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67
22 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67
29 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67
6 ก.ค. 67 - 7 ก.ค. 67
13 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67
20 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67
27 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67

2 วัน

1 คืน

/ เริ่มเพียง

7,990 บ.

ทัวร์โค๊ด

LION241135
มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวพม่า มหาเจดีย์ชเวดากอง...เมืองย่างกุ้ง,เจดีย์ชเวมอร์ดอร์...เมืองหงสาวดี, พระธาตุอินทร์แขวน...เมืองไจ้ทีโย,ตลาดสก๊อต,พระนอนยิ้มหวาน
4 ดาว
บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด,ฮอทพอท,กุ้งแม่น้ำ
1 มิ.ย. 67 - 3 มิ.ย. 67
21 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67
28 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67
20 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
27 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67

3 วัน

2 คืน

/ เริ่มเพียง

10,990 บ.

ทัวร์โค๊ด

LION232479
สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินย่างกุ้ง • พระนอนตาหวาน • พระนั่งหงาทัตจี • เจดีย์โบตาทาวน์ • เทพทันใจ • เทพกระซิบ • เจดีย์ชเวดากอง • เมืองย่างกุ้ง • เมืองหงสาวดี • พระราชวังบุเรงนอง • พระธาตุมุเตา • เจดีย์ไจ๊ปุ่น • พระนอนชเวตาเลียว • พระธาตุอินแขวน
4 ดาว
1 มิ.ย. 67 - 3 มิ.ย. 67
14 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67
28 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67
5 ก.ค. 67 - 7 ก.ค. 67
20 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
26 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67
27 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
9 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67
10 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
23 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67
6 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67
20 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
4 ต.ค. 67 - 6 ต.ค. 67
11 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67
12 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67

3 วัน

2 คืน

/ เริ่มเพียง

10,999 บ.

ทัวร์โค๊ด

LION241287
กรุงเทพ - ย่างกุ้ง – สิเรียม - เจดีย์กลางน้ำ เยเลพญา - วัดไจ๊เข้า - เทพทันใจไจ๊เข้า - ชเวดากอง - พาไปขอพรแม่ยักษ์ศักดิ์สิทธิ์ + Dinner (Buffet) เจดีย์สุเหล่ ขอพรเทพทันใจสุเหล่ + กาบาเอทำพิธีครอบเศียร + เทพทันใจโบตาทาวน์ เทพกระซิบ + วัดเมียตซอนินเนือง + วัดไจ๊กะส่าน ยักษ์2พี่น้อง + เทพทันใจไจ๊ะกะส่าน
5 ดาว
1 มิ.ย. 67 - 2 มิ.ย. 67
8 มิ.ย. 67 - 9 มิ.ย. 67
15 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67
22 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67
29 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67
6 ก.ค. 67 - 7 ก.ค. 67
13 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67
20 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67
27 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67
3 ส.ค. 67 - 4 ส.ค. 67
10 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67
17 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67
24 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67
31 ส.ค. 67 - 1 ก.ย. 67
14 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67
21 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
28 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
7 ต.ค. 67 - 8 ต.ค. 67

2 วัน

1 คืน

/ เริ่มเพียง

10,999 บ.

ทัวร์โค๊ด

LION240087
20 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
27 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
10 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
30 ส.ค. 67 - 1 ก.ย. 67
20 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
27 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
4 ต.ค. 67 - 6 ต.ค. 67
11 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67
12 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
18 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67

3 วัน

2 คืน

/ เริ่มเพียง

11,990 บ.

ทัวร์โค๊ด

LION241346
สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินย่างกุ้งหงสาวดี-พระพุทธรูป 4 ทิศ-พระธาตุมุเตาไจ๊ทิโย-พระธาตุอินทร์แขวน - พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี - วัดไจ๊คะวายพระนอนชเวตาเลียว - ย่างกุ้ง - ตลาดสก๊อตพระมหาเจดีย์ชเวดากอง - ขอพรแม่ยักษ์ - ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์กลางน ้าเยเลพญาเจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบเจดีย์กาบาเอ (พิธีเทินพระธาตุ) - สนามบินย่างกุ้ง
5 ดาว
15 มิ.ย. 67 - 17 มิ.ย. 67
21 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67
12 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67
20 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
27 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
9 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67
10 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
24 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67
30 ส.ค. 67 - 1 ก.ย. 67
6 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67
20 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
27 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67

3 วัน

2 คืน

/ เริ่มเพียง

11,999 บ.

ทัวร์โค๊ด

LION241272
นมัสการพระพุทธมารวิชยะ - กรุงเนปิดอว์ - เจดีย์อุปปาตะสันติ - ช้างเผือก - วัดวินมินเตา - เมืองเจ๊าแส่ - เจดีย์ชเวพิน ชเวทรัพย์ - เดินทางสู่กลับสู่เมืองมัณฑะเลย์ - มัณฑะเลย์ - พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – วัดกุโสดอว์ - พระราชวังไม้สักทอง
21 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67
12 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67
20 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
27 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
10 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
23 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67
13 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67
27 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67

3 วัน

2 คืน

/ เริ่มเพียง

12,988 บ.

ทัวร์โค๊ด

LION241288
กรุงเทพ - ย่างกุ้ง – หงสาวดี - เจดีย์ชเวมอดอว์ (ShwemawdawPagoda) - พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี – เจดีย์ไจ๊ปุ่น - พระนอนยิ้มหวาน(ชเวตาเลียว) - ย่างกุ้ง - แวะจิบชาพม่า - เทพทันใจ - เทพกระซิบ มหาเจดีย์ชเวดากอง ย่างกุ้ง - เมืองสิเรียม - เจดีย์เยเลพญา - ทำพิธีครอบเศียรที่กาบาเอ – เจดีย์ไจ๊กะส่าน - กรุงเทพ
5 ดาว
31 พ.ค. 67 - 2 มิ.ย. 67
7 มิ.ย. 67 - 9 มิ.ย. 67
14 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67
21 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67
28 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67
5 ก.ค. 67 - 7 ก.ค. 67
12 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67
19 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67
26 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67
2 ส.ค. 67 - 4 ส.ค. 67
10 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
16 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67
23 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67
30 ส.ค. 67 - 1 ก.ย. 67
6 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67
13 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67
20 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67

3 วัน

2 คืน

/ เริ่มเพียง

12,999 บ.
ตัวกรอง

ราคา

ถึง

สายการบิน

--- แสดงทั้งหมด ---

ดาวโรงแรม

ทวีป

ประเทศ

--- แสดงทั้งหมด ---

เมือง

--- แสดงทั้งหมด ---

เดือน

--- แสดงทั้งหมด ---

จำนวนวัน

--- แสดงทั้งหมด ---