วัน-เวลาทำการ
จันทร์ - วันเสาร์
 09.00-18.00
ซ่อน

กรองการค้นหา

ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

กรองการค้นหา

พบทัวร์ ทัวร์ลาว 81 พีเรียดจาก จาก 10 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด LION233187

ทัวร์ลาว...เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน2คืน (IT)

 • ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
 • ไฮไลท์ หนองคาย – นครเวียงจันทน์ – พระธาตุหลวง – ประตูไซ -วัดสีเมือง – วังเวียง – บลูลากูน – สะพานสีฟ้า – Option tour ล่องเรือชมแม่น้าซอง - ถนนคนเดินวังเวียง - วังเวียง - นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก – น้าตกตาดกวางสี - ศูนย์อนุรักษ์หมี – วัดวิชุลราช - พระราชวังหลวงพระบาง – พระธาตุพูสี - ตลาดมืดหลวงพระบาง - เมืองหลวงพระบาง – ตักบาตรข้าวเหนียว – ร้านกาแฟประชานิยม - วัดเชียงทอง - Joma bekery café –สถานีรถไฟความเร็วสูงหลวงพระบาง - เวียงจันทน์ – สะพานมิตรภาพไทยลาว - Duty free
 • หนองคาย – นครเวียงจันทน์ – พระธาตุหลวง – ประตูไซ -วัดสีเมือง – วังเวียง – บลูลากูน – สะพานสีฟ้า – Option tour ล่องเรือชมแม่น้าซอง - ถนนคนเดินวังเวียง - วังเวียง - นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก – น้าตกตาดกวางสี - ศูนย์อนุรักษ์หมี – วัดวิชุลราช - พระราชวังหลวงพระบาง – พระธาตุพูสี - ตลาดมืดหลวงพระบาง - เมืองหลวงพระบาง – ตักบาตรข้าวเหนียว – ร้านกาแฟประชานิยม - วัดเชียงทอง - Joma bekery café –สถานีรถไฟความเร็วสูงหลวงพระบาง - เวียงจันทน์ – สะพานมิตรภาพไทยลาว - Duty free
เดินทางช่วง
12 ต.ค. - 24 ธ.ค. 66 (8 ช่วงวันเดินทาง)
12 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66
20 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66
26 ต.ค. 66 - 29 ต.ค. 66
19 พ.ย. 66 - 22 พ.ย. 66
23 พ.ย. 66 - 26 พ.ย. 66
1 ธ.ค. 66 - 4 ธ.ค. 66
 Vietnam Airlines
เริ่มต้น
8,999
ทัวร์โค๊ด LION230342

ทัวร์ลาวใต้ ซุปตาร์เรารักลาวใต้ 3 วัน 2 คืน VZ(TTN)

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ สักการะ วัดพูสะเหล่า ชมวิวที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองปากเซ ชมมรดกโลก ปราสาทหินวัดภู ปราสาทศิลปะอายุกว่า 1,000 ปี แวะถ่ายรูป น้ำตกตาดเยือง น้ำตกดังของเมืองจำปาสัก พร้อมชมธรรมชาติที่สวยงาม ชมอีกหนึ่งบรรยากาศของไร่กาแฟที่สวยที่สุดในเมืองปากซอง ปากซองไฮซ์แลนด์ ชมความงามของ น้ำตกตาดฟาน และท้าทายความกล้ากับการโหนสลิง เพื่อชมความอลังการของน้ำตก
 • – วัดภูพร้าว – ด่านช่องเม็ก - วัดพูสะเหล่า ปากเซ - พักเมืองปากเซ – ปราสาทหินวัดพู – ตาดฟาน – ปากซองไฮแลนด์ – ฟาร์มอาโกร – พักเมืองปากซอง – น้ำตกตาดเยือง – ด่านช่องเม็ก
เดินทางช่วง
6 ต.ค. - 22 ต.ค. 66 (3 ช่วงวันเดินทาง)
6 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66
13 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66
20 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
13,888
ทัวร์โค๊ด LION221237

ทัวร์ลาว สะบายดีนั่งรถไฟความเร็วสูงลาว จีน เวียงจันทน์ หลวงพระบาง วังเวียง 3วัน 2คืน SL/DD (FIN)

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ สนามบินดอนเมือง-อุดรธานี-หนองคาย-เวียงจันทน์-ประตูซัย-พระธาตุหลวง-หอพระแก้ว-นั่งรถไฟความเร็วสูง-หลวงพระบาง-ตลาดมืด - ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-พระธาตุพูสี-พระราชวังหลวงพระบาง (พิพิธภัณฑ์)-ศูนย์เครื่องเงิน-วัดเชียงทอง-วัดวิชุนราช(พระธาตุหมากโม)-วัดใหม่สุวรรณมาราม-น้ำตกตาดกวางสี-นั่งรถไฟความเร็วสูง-วังเวียง - วังเวียง-ล่องแม่น้ำซอง-บลูลากูน-เวียงจันทน์-หนองคาย-สนามบินอุดรธานี-สนามบินดอนเมือง
 • สนามบินดอนเมือง-อุดรธานี-หนองคาย-เวียงจันทน์-ประตูซัย-พระธาตุหลวง-หอพระแก้ว-นั่งรถไฟความเร็วสูง-หลวงพระบาง-ตลาดมืด - ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-พระธาตุพูสี-พระราชวังหลวงพระบาง (พิพิธภัณฑ์)-ศูนย์เครื่องเงิน-วัดเชียงทอง-วัดวิชุนราช(พระธาตุหมากโม)-วัดใหม่สุวรรณมาราม-น้ำตกตาดกวางสี-นั่งรถไฟความเร็วสูง-วังเวียง - วังเวียง-ล่องแม่น้ำซอง-บลูลากูน-เวียงจันทน์-หนองคาย-สนามบินอุดรธานี-สนามบินดอนเมือง
เดินทางช่วง
1 ต.ค. - 30 ต.ค. 66 (9 ช่วงวันเดินทาง)
1 ต.ค. 66 - 3 ต.ค. 66
5 ต.ค. 66 - 7 ต.ค. 66
8 ต.ค. 66 - 10 ต.ค. 66
12 ต.ค. 66 - 14 ต.ค. 66
13 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66
15 ต.ค. 66 - 17 ต.ค. 66
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
13,990
ทัวร์โค๊ด LION230495

ทัวร์ลาว มหัศจรรย์หลวงพระบาง เวียงจันทน์ วังเวียง 3วัน 2คืน DD (BI)

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ กรุงเทพฯ - อุดรธานี - หนองคาย - ประตูชัย - พระธาตุหลวง - ร้านหัตถกรรม - สถานีรถไฟความเร็วสูง - หลวงพระบาง - ชมพระอาทิตย์ตกพระธาตุภูษี - ตลาดมืด - ใส่บาตรข้าวเหนียว - วัดเชียงทอง - น้ำตกตาดกวางสี - พระราชวังเก่า - นั่งรถไฟความเร็วสูง - วังเวียง - ล่องเรือดูแม่น้ำซอง - บลูลากูน - ถ้ำนางฟ้า - ด่านเวียงจันทน์
 • กรุงเทพฯ - อุดรธานี - หนองคาย - ประตูชัย - พระธาตุหลวง - ร้านหัตถกรรม - สถานีรถไฟความเร็วสูง - หลวงพระบาง - ชมพระอาทิตย์ตกพระธาตุภูษี - ตลาดมืด - ใส่บาตรข้าวเหนียว - วัดเชียงทอง - น้ำตกตาดกวางสี - พระราชวังเก่า - นั่งรถไฟความเร็วสูง - วังเวียง - ล่องเรือดูแม่น้ำซอง - บลูลากูน - ถ้ำนางฟ้า - ด่านเวียงจันทน์
เดินทางช่วง
6 ต.ค. - 23 ต.ค. 66 (3 ช่วงวันเดินทาง)
6 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66
20 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66
21 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66
 NOK Airlines
เริ่มต้น
13,999
ทัวร์โค๊ด LION232921

ทัวร์ลาว ซุปตาร์ เที่ยวพัก ฮักลาว 4 วัน 3 คืน FD (TTN)

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ วัดสีเมือง – พระธาตุหลวง ประตูชัย - วังเวียง – ถนนคนเดินวังเวียง บลูลากูน – ถ้ำปูคำ – สะพานสีฟ้า - ล่องเรือแม่น้ำซอง – สถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงวังเวียง - หลวงพระบาง - เมืองหลวงพระบาง – วัดใหม่ สาม วัดเชียงทอง – พระธาตุพูสี - พระราชวังหลวงพระบาง - วัดวิชุนราช – ออกพบตก ตลาดมืดหลวงพระบาง ตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้าหลวงพระบาง - น้ำตกตาดกวางสี
เดินทางช่วง
23 พ.ย. 66 - 31 มี.ค. 67 (17 ช่วงวันเดินทาง)
23 พ.ย. 66 - 26 พ.ย. 66
7 ธ.ค. 66 - 10 ธ.ค. 66
21 ธ.ค. 66 - 24 ธ.ค. 66
23 ธ.ค. 66 - 26 ธ.ค. 66
28 ธ.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66
29 ธ.ค. 66 - 1 ม.ค. 67
 • 11 ม.ค. 67 - 14 ม.ค. 67
  18 ม.ค. 67 - 21 ม.ค. 67
  1 ก.พ. 67 - 4 ก.พ. 67
  8 ก.พ. 67 - 11 ก.พ. 67
  15 ก.พ. 67 - 18 ก.พ. 67
  22 ก.พ. 67 - 25 ก.พ. 67
  29 ก.พ. 67 - 3 มี.ค. 67
  7 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67
  14 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67
  21 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67
  28 มี.ค. 67 - 31 มี.ค. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (11) ซ่อน
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
14,888
ทัวร์โค๊ด LION232956

ทัวร์ลาว มหัศจรรย์ หลวงพระบาง บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม นั่งรถไฟความเร็วสูง 4 วัน 3 คืน BY FD (BI)

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ กรุงเทพฯ • เมืองหลวงพระบาง • พระธาตุภูษี • ตลาดมืด • พระราชวังเก่า • หมู่บ้านช่างฆ้อง • หมู่บ้านช่างไห • ถ้ำติ่ง • น้ำตกตาดกวางสี • ศูนย์สมุนไพร • ใส่บาตรข้าวเหนียว • ตลาดเช้า • วัดเชียงทอง • นั่งรถไฟความเร็วสูงลาว-จีนไปวังเวียง • บลูลากูน • ล่องเรือชมแม่น้ำซอง • ตลาดกลางคืนวังเวียง • เมืองเวียงจันทน์ • ศูนย์หัตถกรรม • พระธาตุหลวง • ประตูชัย
 • กรุงเทพฯ • เมืองหลวงพระบาง • พระธาตุภูษี • ตลาดมืด • พระราชวังเก่า • หมู่บ้านช่างฆ้อง • หมู่บ้านช่างไห • ถ้ำติ่ง • น้ำตกตาดกวางสี • ศูนย์สมุนไพร • ใส่บาตรข้าวเหนียว • ตลาดเช้า • วัดเชียงทอง • นั่งรถไฟความเร็วสูงลาว-จีนไปวังเวียง • บลูลากูน • ล่องเรือชมแม่น้ำซอง • ตลาดกลางคืนวังเวียง • เมืองเวียงจันทน์ • ศูนย์หัตถกรรม • พระธาตุหลวง • ประตูชัย
เดินทางช่วง
30 ก.ย. 66 - 18 เม.ย. 67 (26 ช่วงวันเดินทาง)
30 ก.ย. 66 - 3 ต.ค. 66
5 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66
7 ต.ค. 66 - 10 ต.ค. 66
12 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66
19 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66
3 พ.ย. 66 - 6 พ.ย. 66
 • 17 พ.ย. 66 - 20 พ.ย. 66
  2 ธ.ค. 66 - 5 ธ.ค. 66
  8 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 66
  9 ธ.ค. 66 - 12 ธ.ค. 66
  29 ธ.ค. 66 - 1 ม.ค. 67
  30 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67
  19 ม.ค. 67 - 22 ม.ค. 67
  8 ก.พ. 67 - 11 ก.พ. 67
  15 ก.พ. 67 - 18 ก.พ. 67
  23 ก.พ. 67 - 26 ก.พ. 67
  1 มี.ค. 67 - 4 มี.ค. 67
  7 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67
  8 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67
  22 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67
  5 เม.ย. 67 - 8 เม.ย. 67
  11 เม.ย. 67 - 14 เม.ย. 67
  12 เม.ย. 67 - 15 เม.ย. 67
  13 เม.ย. 67 - 16 เม.ย. 67
  14 เม.ย. 67 - 17 เม.ย. 67
  15 เม.ย. 67 - 18 เม.ย. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก (20) ซ่อน
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
14,999
ทัวร์โค๊ด LION230085

ทัวร์ลาว ออนซอนลาวเด้ เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน 3คืน FD (IT)

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ เวียงจันทน์ – พระธาตุหลวง – ประตูชัย – วัดสีเมือง – วังเวียง - บลูลากูน - สะพานสีฟ้า - สถานีรถไฟความเร็วสูงวังเวียง - หลวงพระบาง - ตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า - ร้านกาแฟประชานิยม – น้ำตกตาดกวางสี - น้ำตกตาดแก้ว – คาเฟ่สวนพูนสุข - วัดวิชุลราช – ตลาดมืดหลวงพระบาง - วัดเชียงทอง – พระราชวังหลวงพระบาง – พระธาตุพูสี - วัดใหม่สุวรรณภูมาราม – คาเฟ่ Joma Bakery – ท่าอากาศยานนานาชาติหลวงพระบาง – ท่าอากาศยานดอนเมือง
 • เวียงจันทน์ – พระธาตุหลวง – ประตูชัย – วัดสีเมือง – วังเวียง - บลูลากูน - สะพานสีฟ้า - สถานีรถไฟความเร็วสูงวังเวียง - หลวงพระบาง - ตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า - ร้านกาแฟประชานิยม – น้ำตกตาดกวางสี - น้ำตกตาดแก้ว – คาเฟ่สวนพูนสุข - วัดวิชุลราช – ตลาดมืดหลวงพระบาง - วัดเชียงทอง – พระราชวังหลวงพระบาง – พระธาตุพูสี - วัดใหม่สุวรรณภูมาราม – คาเฟ่ Joma Bakery – ท่าอากาศยานนานาชาติหลวงพระบาง – ท่าอากาศยานดอนเมือง
เดินทางช่วง
20 ต.ค. - 29 ต.ค. 66 (2 ช่วงวันเดินทาง)
20 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66
26 ต.ค. 66 - 29 ต.ค. 66
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
16,888
ทัวร์โค๊ด LION222728

ทัวร์ลาว มหัศจรรย์ หลวงพระบาง สัมผัสธรรมชาติเมืองลาว 4D3N FD(BI)

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ • วัดวิชุน • พระธาตุภูษี • ตลาดมืด • พระราชวังเก่า • วัดเชียงทอง • หมู่บ้านช่างฆ้อง • หมู่บ้านช่างไห • ถ้ำติ่ง • น้ำตกตาดกวางสี น้ำตกแก้วมงคล • ใส่บาตรข้าวเหนียว • วัดแสน • บ้านผานม • นั่งรถไฟความเร็วสูงลาว-จีนไปวังเวียง • ถ้ำนางฟ้า • บลูลากูน • ล่องเรือชมแม่น้ำซอง • วังเวียง • เวียงจันทน์ • พระธาตุหลวง • ประตูชัย • ศูนย์หัตถกรรม
 • • วัดวิชุน • พระธาตุภูษี • ตลาดมืด • พระราชวังเก่า • วัดเชียงทอง • หมู่บ้านช่างฆ้อง • หมู่บ้านช่างไห • ถ้ำติ่ง • น้ำตกตาดกวางสี น้ำตกแก้วมงคล • ใส่บาตรข้าวเหนียว • วัดแสน • บ้านผานม • นั่งรถไฟความเร็วสูงลาว-จีนไปวังเวียง • ถ้ำนางฟ้า • บลูลากูน • ล่องเรือชมแม่น้ำซอง • วังเวียง • เวียงจันทน์ • พระธาตุหลวง • ประตูชัย • ศูนย์หัตถกรรม
เดินทางช่วง
28 ต.ค. - 31 ต.ค. 66 (1 ช่วงวันเดินทาง)
28 ต.ค. 66 - 31 ต.ค. 66
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
16,999
ทัวร์โค๊ด LION233242

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง 3วัน 2คืน (AD)

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • ไฮไลท์ พระธาตุพูสี – ตลาดมืด - พิธีบายศรีสู่ขวัญ - พระราชวังเก่า – วัดเชียงทอง - ถ้ำติ่ง – หมู่บ้านช่างไห - น้ำตกตาดกวางชี - ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - บ้านผานม – ร้านกาแฟ Dao
 • พระธาตุพูสี – ตลาดมืด - พิธีบายศรีสู่ขวัญ - พระราชวังเก่า – วัดเชียงทอง - ถ้ำติ่ง – หมู่บ้านช่างไห - น้ำตกตาดกวางชี - ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - บ้านผานม – ร้านกาแฟ Dao
เดินทางช่วง
31 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
31 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
19,900
ทัวร์โค๊ด LION231167

ทัวร์คุณธรรม อุดร เวียงจันทน์ สิบสองปันนา คุนหมิง 6 วัน 5 คืน (WE/FD/DD-KY)

 • ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
 • ไฮไลท์ เปิดประสบการณ์ใหม่กับรถไฟความเร็วสูง สายลาว-จีน ซึ่งเชื่อมต่อระหว่างกรุงเวียงจันทน์ของลาวกับนครคุนหมิง ไฮไลท์ของทริปนี้ พระธาตุหลวงเวียงจันน์ เป็นศาสนสถานที่สำคัญที่สุดในประเทศลาม นั่งรถไฟความเร็วสูง ขบวนล้านช้าง สาว-จีน สิบสองปันนา เป็นเมืองที่อยู่ในมณฑลยูนานทางตอนใต้ของประเทศจีน นครคุนหมิง เมืองแห่งฤดูใบไม้ผล มีสภาพอากาศเย็นสบายตลอดปี อุทยานแห่งชาติป่าหิน ป่าหินที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 • อาหารจานเด่น อาหารพิเศษ เป็ดย่างอี๋เหลียง, สุกี้, อาหารกวางตุ้ง
 • สะพานมิตรภาพไทย-ลาว, นครหลวงเวียงจันทน์, พระธาตุหลวง, วัดศรีเมือง, ประตูชัย เวียงจันทน์ ,นั่งรถไฟความเร็วสูง, บ่อเต็น, บ่อหาน, เมืองเชียงรุ่ง(สิบสองปันนา),เมืองใหม่ 9 จอง 12 เชียง,ถนนคนเดินสิบสองปันนา ตลาดเช้าไทลื้อ, หมู่บ้านโบราณไทลื้อ “ม่านหัวนา”, สวนป่าดงดิบ (โชว์นกยูง , หมู่บ้านเผ่าไอ้นี ,น้ำตกเก้ามังกร), วัดหลวงเมืองลื้อ, โชว์พาราณสี สิบสองปันนา , นั่งรถไฟความเร็วสูง, คุนหมิง, เขาซีซาน, ประตูมังกร (รวมรถราง), ถนนคนเดินจิ้นปี้ลู่ อุทยานป่าหิน (รวมรถราง), ตำหนักทอง, วัดหยวนทง, ถนนคนเดิน
เดินทางช่วง
14 ต.ค. - 28 ธ.ค. 66 (11 ช่วงวันเดินทาง)
14 ต.ค. 66 - 19 ต.ค. 66
21 ต.ค. 66 - 26 ต.ค. 66
28 ต.ค. 66 - 2 พ.ย. 66
4 พ.ย. 66 - 9 พ.ย. 66
11 พ.ย. 66 - 16 พ.ย. 66
18 พ.ย. 66 - 23 พ.ย. 66
 Thai Smile Airways
เริ่มต้น
34,999