ทัวร์ญี่ปุ่น 2567-2568 ศูนย์รวมโปรไฟไหม้ ทัวร์ขายดีอันดับ 1
วัน-เวลาทำการ

จันทร์ - เสาร์ 09.00-18.00

Callcenter

Lion Travels |ศูนย์รวมทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูกที่ดีที่สุด

ใบอนุญาตเลขที่ : 11/08146

/
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น

พบทัวร์ ทัวร์ทั้งหมด 1266 พีเรียดจาก จาก 159 โปรแกรม

เรียงตาม :

ตัวกรอง

ราคา

ถึง

สายการบิน

--- แสดงทั้งหมด ---

ดาวโรงแรม

ทวีป

ประเทศ

--- แสดงทั้งหมด ---

เมือง

--- แสดงทั้งหมด ---

เดือน

--- แสดงทั้งหมด ---

จำนวนวัน

--- แสดงทั้งหมด ---

ทัวร์โค๊ด

LION241291
เที่ยวเมืองเก่าเกียวโต,เข้าชมคามิโคจิอัญมณีแห่งเจแปนแอล์ป,ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
1 ส.ค. 67 - 5 ส.ค. 67
11 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67
4 ต.ค. 67 - 8 ต.ค. 67

5 วัน

3 คืน

/ เริ่มเพียง

23,990 บ.

ทัวร์โค๊ด

LION231119
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ - เมืองฟุกุโอกะ • วัดนันโซอิน • เปปปุ • หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล • ทะเลสาบคินริน • บ่อยูมิ จิโกกุ - ศาลเจ้าดาไซฟุ • โทซุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต • DUTY FREE • ห้างมิตซุย ช้อปปิ้งพาร์ค • กันดั้มพาร์ค - อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ไม่รวมค่าบริการรถ รับ-ส่ง และไม่รวมค่าเข้าสถานที่ต่างๆ - สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
3 ดาว
24 มิ.ย. 67 - 28 มิ.ย. 67
25 มิ.ย. 67 - 29 มิ.ย. 67
4 ก.ค. 67 - 8 ก.ค. 67
5 ก.ค. 67 - 9 ก.ค. 67
11 ก.ค. 67 - 15 ก.ค. 67
12 ก.ค. 67 - 16 ก.ค. 67
18 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
19 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67
24 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67
26 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67
1 ส.ค. 67 - 5 ส.ค. 67
2 ส.ค. 67 - 6 ส.ค. 67
8 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
9 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67
15 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67
16 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67
22 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67
23 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67
26 ส.ค. 67 - 30 ส.ค. 67
27 ส.ค. 67 - 31 ส.ค. 67
5 ก.ย. 67 - 9 ก.ย. 67
6 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67
12 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67
13 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67
19 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67
20 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67
26 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67
27 ก.ย. 67 - 1 ต.ค. 67

5 วัน

3 คืน

/ เริ่มเพียง

23,999 บ.

ทัวร์โค๊ด

LION241208
ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ -ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ ประเทศญี่ปุ่น • เมืองโอซาก้า • ปราสาทโอซาก้า• เมืองนารา • วัดโทไดจิ - อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ไม่รวมค่ารถบริการรับ – ส่งและค่าเข้าสถานที่ต่างๆ - เมืองเกียวโต • ศาลเจ้าเฮอัน • กิจกรรมชงชา • วัดคินคะคุจิ • ริงกุเอ้าท์เล็ต - ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ ประเทศญี่ปุ่น • ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่
3 ดาว
4 ก.ค. 67 - 8 ก.ค. 67
11 ก.ค. 67 - 15 ก.ค. 67
25 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
1 ส.ค. 67 - 5 ส.ค. 67
15 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67
22 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67
5 ก.ย. 67 - 9 ก.ย. 67
19 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67
26 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67
3 ต.ค. 67 - 7 ต.ค. 67
17 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67

5 วัน

3 คืน

/ เริ่มเพียง

23,999 บ.

ทัวร์โค๊ด

LION240579
โอซาก้า – วัดคัตสึโอจิ - วัดคิโยมิสุเดระ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ศึกษาพิธีชงชา Kyoto Shikido Duty free – ขึ้นกระเช้าอามาโนะฮาชิดาเตะ – หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ - เข้าสู่ที่พัก -อิสระช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ - ศาลเจ้านัมบะยาซากะ – ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก) – Mitsui Outlet Park Osaka Kadoma – ย่านชินเซไก
20 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67
29 ส.ค. 67 - 2 ก.ย. 67
19 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67
26 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67
3 ต.ค. 67 - 7 ต.ค. 67

5 วัน

3 คืน

/ เริ่มเพียง

24,888 บ.

ทัวร์โค๊ด

LION240599
ชมความงามปราสาทคุมาโมโตะ ขอพรพระนอนนันโซอิน เช็คอินหมู่บ้านยูฟุอิน สุดว้าวกันดั้มพาร์ค พิเศษ!! ชมชมบ่อทะเลเดือด "ยูมิ จิโกกุ" / บุฟเฟ่ต์ "ยากินิคุ" สไตล์ญี่ปุ่น
18 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
20 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67
25 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
22 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67
28 ส.ค. 67 - 1 ก.ย. 67
29 ส.ค. 67 - 2 ก.ย. 67
5 ก.ย. 67 - 9 ก.ย. 67
19 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67
26 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67
3 ต.ค. 67 - 7 ต.ค. 67
8 ต.ค. 67 - 12 ต.ค. 67
12 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67
17 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67
18 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67

5 วัน

3 คืน

/ เริ่มเพียง

24,990 บ.

ทัวร์โค๊ด

LION241495
ชมภูเขาไฟฟูจิ,ช้อปปิ้งชินจูกุ,เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ,กินขาปูยักษ์แช่ออนเซ็น
27 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67
17 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67
7 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67
14 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67
21 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67

4 วัน

3 คืน

/ เริ่มเพียง

24,990 บ.

ทัวร์โค๊ด

LION241518
ชมภูเขาไฟฟูจิ,แช่ออนเซ็นกินขาปูยักษ์,อิสระช้อปปิ้ง 1 วัน,เมืองเก่าคาวาโกเอะ
17 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67
7 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67
28 ส.ค. 67 - 1 ก.ย. 67
18 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
25 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67

5 วัน

4 คืน

/ เริ่มเพียง

24,990 บ.

ทัวร์โค๊ด

LION241350
สนามบินดอนเมือง-สนามบินนาริตะ เมืองคาวาโงะเอะ-ช้อปปิ้งชินจูกุ-วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ-ผ่านชมโตเกียวสกายทรี เรียนรู้วิธีการชงชาแบบญี่ปุ่น-ร้านของฝาก Duty free-ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5-โกเทมบะ เอ้าท์เลต โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้-อิอินมอลล์-สานมบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง
3 ดาว
22 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67
23 มิ.ย. 67 - 26 มิ.ย. 67
27 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67
29 มิ.ย. 67 - 2 ก.ค. 67
30 มิ.ย. 67 - 3 ก.ค. 67
4 ก.ค. 67 - 7 ก.ค. 67
6 ก.ค. 67 - 9 ก.ค. 67
7 ก.ค. 67 - 10 ก.ค. 67
9 ก.ค. 67 - 12 ก.ค. 67
11 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67
13 ก.ค. 67 - 16 ก.ค. 67
14 ก.ค. 67 - 17 ก.ค. 67
16 ก.ค. 67 - 19 ก.ค. 67
18 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67
20 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67
21 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67
23 ก.ค. 67 - 26 ก.ค. 67
25 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67
27 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67
28 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67
30 ก.ค. 67 - 2 ส.ค. 67
1 ส.ค. 67 - 4 ส.ค. 67
3 ส.ค. 67 - 6 ส.ค. 67
4 ส.ค. 67 - 7 ส.ค. 67
6 ส.ค. 67 - 9 ส.ค. 67
8 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67
10 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67
11 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67
13 ส.ค. 67 - 16 ส.ค. 67
15 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67
17 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67
18 ส.ค. 67 - 21 ส.ค. 67
20 ส.ค. 67 - 23 ส.ค. 67
22 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67
24 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67
25 ส.ค. 67 - 28 ส.ค. 67
27 ส.ค. 67 - 30 ส.ค. 67
29 ส.ค. 67 - 1 ก.ย. 67
31 ส.ค. 67 - 3 ก.ย. 67
1 ก.ย. 67 - 4 ก.ย. 67
3 ก.ย. 67 - 6 ก.ย. 67
5 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67
7 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67
8 ก.ย. 67 - 11 ก.ย. 67
10 ก.ย. 67 - 13 ก.ย. 67
12 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67
14 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67
15 ก.ย. 67 - 18 ก.ย. 67
17 ก.ย. 67 - 20 ก.ย. 67
19 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
21 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67
22 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67
24 ก.ย. 67 - 27 ก.ย. 67
26 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67

4 วัน

3 คืน

/ เริ่มเพียง

24,999 บ.
ตัวกรอง

ราคา

ถึง

สายการบิน

--- แสดงทั้งหมด ---

ดาวโรงแรม

ทวีป

ประเทศ

--- แสดงทั้งหมด ---

เมือง

--- แสดงทั้งหมด ---

เดือน

--- แสดงทั้งหมด ---

จำนวนวัน

--- แสดงทั้งหมด ---