ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ เมียรมาร์ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน By 8M (BI) - LION232479
วัน-เวลาทำการ

จันทร์ - เสาร์ 09.00-18.00

Callcenter

Lion Travels |ศูนย์รวมทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูกที่ดีที่สุด

ใบอนุญาตเลขที่ : 11/08146

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ เมียรมาร์ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน By 8M (BI)

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ เมียรมาร์ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน By 8M (BI)
ทัวร์โค๊ด : LION232479

แชร์โปรแกรมทัวร์นี้ :

สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินย่างกุ้ง • พระนอนตาหวาน • พระนั่งหงาทัตจี • เจดีย์โบตาทาวน์ • เทพทันใจ • เทพกระซิบ • เจดีย์ชเวดากอง • เมืองย่างกุ้ง • เมืองหงสาวดี • พระราชวังบุเรงนอง • พระธาตุมุเตา • เจดีย์ไจ๊ปุ่น • พระนอนชเวตาเลียว • พระธาตุอินแขวน

3 วัน

2 คืน

เริ่มเพียง

10999 บ.

Lion Travels |ศูนย์รวมทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูกที่ดีที่สุด

ทั้งหมด 15 ช่วงเวลาเดินทาง

เดินทางโดยวันที่เดินทางผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
(พักสาม)
เด็ก
(มีเตียง)
รับได้Group Size 

1 มิ.ย. 67 - 3 มิ.ย. 67

13,99915,999002525

14 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67

13,99915,999002525

28 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67

13,99915,999002525

5 ก.ค. 67 - 7 ก.ค. 67

12,99914,999002525

20 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67

13,99915,999002525

26 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67

12,99914,999002525

27 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67

13,99915,999002525

9 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67

12,99914,999002525

10 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67

13,99915,999002525

23 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67

10,99912,999002525

6 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67

12,99914,999002525

20 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67

13,99915,999002525

4 ต.ค. 67 - 6 ต.ค. 67

13,99915,999002525

11 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67

13,99915,999002525

12 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67

14,99916,999002525
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม