ทัวร์ไทเป มหัศจรรย์ ไทเป มหานครแห่งเมืองสีสัน 4D 3N BY SL (BI) - LION233763
วัน-เวลาทำการ

จันทร์ - เสาร์ 09.00-18.00

Callcenter

Lion Travels |ศูนย์รวมทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูกที่ดีที่สุด

ใบอนุญาตเลขที่ : 11/08146

ทัวร์ไทเป มหัศจรรย์ ไทเป มหานครแห่งเมืองสีสัน 4D 3N BY SL (BI)

ทัวร์ไทเป มหัศจรรย์ ไทเป มหานครแห่งเมืองสีสัน 4D 3N BY SL (BI)
ทัวร์โค๊ด : LION233763

แชร์โปรแกรมทัวร์นี้ :

สนามบินดอนเมือง • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถั่งซำจั๋ง • ชิมชาอู่หลง • เมืองไถจง • ไถจงไนท์มาร์เก็ต • เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ถ่ายรูปตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) • GERMANIUM • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต • วัดหลงซาน • ศูนย์เครื่องสำอาง • เมืองนิวไทเป • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว • หมู่บ้านชาวประมงหลากสี • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น • เมืองเถาหยวน

4 วัน

3 คืน

เริ่มเพียง

16999 บ.

Lion Travels |ศูนย์รวมทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูกที่ดีที่สุด

ทั้งหมด 15 ช่วงเวลาเดินทาง

เดินทางโดยวันที่เดินทางผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
(พักสาม)
เด็ก
(มีเตียง)
รับได้Group Size 

5 ก.ค. 67 - 8 ก.ค. 67

18,99922,999003030

18 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67

18,99922,999003030

21 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67

20,99924,999003030

24 ก.ค. 67 - 27 ก.ค. 67

17,99921,999003030

25 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67

19,99923,999003030

28 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67

20,99924,999003030

31 ก.ค. 67 - 3 ส.ค. 67

16,99920,999003030

1 ส.ค. 67 - 4 ส.ค. 67

17,99921,999003030

7 ส.ค. 67 - 10 ส.ค. 67

16,99920,999003030

10 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67

19,99923,999003030

15 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67

18,99922,999003030

17 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67

18,99922,999003030

23 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67

18,99922,999003030

30 ส.ค. 67 - 2 ก.ย. 67

18,99922,999003030

6 ก.ย. 67 - 9 ก.ย. 67

17,99921,999003030
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม