ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว TOKYO FUJI HAKONE SHIBASAKURA 5D 3N BY XJ ซุปตาร์....ล่องเรือและชมทุ่งชิบะซากุระ (TTN) - LION240543
วัน-เวลาทำการ

จันทร์ - เสาร์ 09.00-18.00

Callcenter

Lion Travels |ศูนย์รวมทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูกที่ดีที่สุด

ใบอนุญาตเลขที่ : 11/08146

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว TOKYO FUJI HAKONE SHIBASAKURA 5D 3N BY XJ ซุปตาร์….ล่องเรือและชมทุ่งชิบะซากุระ (TTN)

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว TOKYO FUJI HAKONE SHIBASAKURA 5D 3N BY XJ ซุปตาร์....ล่องเรือและชมทุ่งชิบะซากุระ (TTN)
ทัวร์โค๊ด : LION240543

แชร์โปรแกรมทัวร์นี้ :

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ฮาโกเนะ – ล่องเรือโจรสลัด – หุบเขาโอวาคุดานิ – เมืองยามานาชิ – ออนเซ็น + ขาปูยักษ์ เมืองยามานาชิ – ทุ่งชิบะซากุระ – พิธีชงชาญี่ปุ่น – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – กรุงโตเกียว – ย่านโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ – เมืองนาริตะ เมืองนาริตะ – กรุงโตเกียว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ – ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ – เมืองนาริตะ – อิออน มอลล์

5 วัน

3 คืน

เริ่มเพียง

31888 บ.

Lion Travels |ศูนย์รวมทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูกที่ดีที่สุด

ทั้งหมด 2 ช่วงเวลาเดินทาง

เดินทางโดยวันที่เดินทางผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
(พักสาม)
เด็ก
(มีเตียง)
รับได้Group Size 

21 พ.ค. 67 - 25 พ.ค. 67

31,88839,8880000

Sold Out

22 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67

31,88839,8880000

Sold Out

ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม