ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Deluxe Grand Switzerland Jungfrau Zermatt Matterhorn Glacier Express & Gornergrat 8วัน 5คืน (IT) - LION241065
วัน-เวลาทำการ

จันทร์ - เสาร์ 09.00-18.00

Callcenter

Lion Travels |ศูนย์รวมทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูกที่ดีที่สุด

ใบอนุญาตเลขที่ : 11/08146

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Deluxe Grand Switzerland Jungfrau Zermatt Matterhorn Glacier Express & Gornergrat 8วัน 5คืน (IT)

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Deluxe Grand Switzerland Jungfrau Zermatt Matterhorn Glacier Express & Gornergrat 8วัน 5คืน (IT)
ทัวร์โค๊ด : LION241065

แชร์โปรแกรมทัวร์นี้ :

โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - โบสถ์ Grossmünster – โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ - เมืองอันเดอร์แมท - นั่งรถไฟกลาเซียร์ - เอ็กซ์เพรส - เมืองเซอร์แมท - หมู่บ้านเซอร์แมท - รถไฟสู่ยอดเขากอเนอร์แกรท - ชมวิวยอดเขา แมทเทอร์ฮอร์น - เมืองทาช - อินเตอร์ลาเคน - สถานีกรินเดิลวาลด์ – นั่งกระเช้าลอยฟ้าไอเกอร์เอ็กซเพรส - สถานีไอเกอร์เกลตเชอร์ –ยอดเขาจุงเฟรา – ปราสาทน้ำแข็ง - อัลไพน์ เซนเซชัน – สฟิงซ์ฮอลล์ – เมืองเลาเทอร์บรุนเนิน – คานเดอร์กรุนด์ - ทะเลสาบเบลาเซ - เมืองมองเทรอซ์ – ปราสาทชิลยอง - เมืองเวเว่ย์ - รูปปั้นชาลี แชปปลิ้น - ศาลาไทย - กรุงเบิร์น - นาฬิกา ไซ้ท์ กล็อคเค่ - ไอน์สไตน์เฮาส์ - บ่อหมีสีน้ำตาล - ศาลากลางกรุงเบิร์น - เมืองลูเซิร์น – สิงโตหินแกะสลัก - ชมสะพานไม้ชาเปล – Schwanenplatz – เมืองซุก – Lohri AG Store - เมืองซูริค – ถนนบานโฮฟซตราเซอร์

8 วัน

5 คืน

เริ่มเพียง

122888 บ.

Lion Travels |ศูนย์รวมทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูกที่ดีที่สุด

ทั้งหมด 2 ช่วงเวลาเดินทาง

เดินทางโดยวันที่เดินทางผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
(พักสาม)
เด็ก
(มีเตียง)
รับได้Group Size 

20 ก.ย. 67 - 27 ก.ย. 67

122,888144,8880000

9 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67

125,888147,8880000
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม