ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์...JAPAN โอซาก้า เกียวโต นารา ฟรีเดย์ 5 วัน 3 คืน VZ (BI) - LION241208
วัน-เวลาทำการ

จันทร์ - เสาร์ 09.00-18.00

Callcenter

Lion Travels |ศูนย์รวมทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูกที่ดีที่สุด

ใบอนุญาตเลขที่ : 11/08146

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์…JAPAN โอซาก้า เกียวโต นารา ฟรีเดย์ 5 วัน 3 คืน VZ (BI)

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์...JAPAN โอซาก้า เกียวโต นารา ฟรีเดย์ 5 วัน 3 คืน VZ (BI)
ทัวร์โค๊ด : LION241208

แชร์โปรแกรมทัวร์นี้ :

ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ -ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ ประเทศญี่ปุ่น • เมืองโอซาก้า • ปราสาทโอซาก้า• เมืองนารา • วัดโทไดจิ - อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ไม่รวมค่ารถบริการรับ – ส่งและค่าเข้าสถานที่ต่างๆ - เมืองเกียวโต • ศาลเจ้าเฮอัน • กิจกรรมชงชา • วัดคินคะคุจิ • ริงกุเอ้าท์เล็ต - ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ ประเทศญี่ปุ่น • ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่

5 วัน

3 คืน

เริ่มเพียง

23999 บ.

Lion Travels |ศูนย์รวมทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูกที่ดีที่สุด

ทั้งหมด 12 ช่วงเวลาเดินทาง

เดินทางโดยวันที่เดินทางผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
(พักสาม)
เด็ก
(มีเตียง)
รับได้Group Size 

20 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67

23,99930,8990000

4 ก.ค. 67 - 8 ก.ค. 67

23,99930,8990000

11 ก.ค. 67 - 15 ก.ค. 67

25,99932,8990000

25 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67

29,99936,8990000

1 ส.ค. 67 - 5 ส.ค. 67

25,99932,8990000

15 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67

26,99933,8990000

22 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67

25,99932,8990000

5 ก.ย. 67 - 9 ก.ย. 67

25,99932,8990000

19 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67

25,99932,8990000

26 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67

25,99932,8990000

3 ต.ค. 67 - 7 ต.ค. 67

25,99932,8990000

17 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67

29,99936,8990000
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม