ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Delight Romance of Switzerland Jungfrau - Harder Kulm - Zermatt Matterhorn (พิชิต 3 ยอดเขา) 8วัน 5คืน (IT) - LION241230
วัน-เวลาทำการ

จันทร์ - เสาร์ 09.00-18.00

Callcenter

Lion Travels |ศูนย์รวมทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูกที่ดีที่สุด

ใบอนุญาตเลขที่ : 11/08146

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Delight Romance of Switzerland Jungfrau – Harder Kulm – Zermatt Matterhorn (พิชิต 3 ยอดเขา) 8วัน 5คืน (IT)

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Delight Romance of Switzerland Jungfrau - Harder Kulm - Zermatt Matterhorn (พิชิต 3 ยอดเขา) 8วัน 5คืน (IT)
ทัวร์โค๊ด : LION241230

แชร์โปรแกรมทัวร์นี้ :

เมืองอิเซลท์วอลด์ – ทะเลสาบเบรียนซ์ - ชมวิวบนยอดเขา Harder Klum - หมู่บ้านอิเซลท์วอลด์ - เมืองอินเตอร์ลาเคน – ช้อปปิ้ง Kirchofer - เมืองอินเตอร์ลาเคน – กรินเดิลวาลด์ – ขึ้นกระเช้าไอเกอร์ เอ็กเพรส – ยอดเขาจุงเฟรา – ปราสาทน้ำแข็ง - อัลไพน์ เซนเซชัน – สฟิงซ์ฮอลล์ – เมืองเลาเทอร์บรุนเนิน - เมืองทาซ – เมืองเซอร์แมท - นั่งรถไฟสาย Gornergrat bahn – ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น - มองเทรอซ์ - รูปปั้นเฟรดดี เมอร์คิวรี – มองเทรอซ์คาสิโน - ปราสาทชิลยอง – เมืองเวเวย์ - รูปปั้นชาลี แชปปลิ้น – เมืองลูเซิร์น – สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล - Schwanenplatz – เมืองซุก - Lohri AG Store – ทะเลสาบซุก – เมืองซูริค - เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน – น้ำตกไรน์ – เมืองซูริค - The Rathaus – โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - โบสถ์ Grossmünster - โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ - ถนนบานโฮฟซตราเซอร์

8 วัน

5 คืน

เริ่มเพียง

111888 บ.

Lion Travels |ศูนย์รวมทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูกที่ดีที่สุด

ทั้งหมด 2 ช่วงเวลาเดินทาง

เดินทางโดยวันที่เดินทางผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
(พักสาม)
เด็ก
(มีเตียง)
รับได้Group Size 

23 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67

115,888137,8880000

28 พ.ย. 67 - 5 ธ.ค. 67

111,888133,8880000
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม