ทัวร์เวียดนาม ซุปตาร์...Shopping in Danang 4 วัน 3 คืน ไม่นอนบานาฮิลล์ บินเช้า-กลับบ่าย VZ (TTN) - LION241249
วัน-เวลาทำการ

จันทร์ - เสาร์ 09.00-18.00

Callcenter

Lion Travels |ศูนย์รวมทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูกที่ดีที่สุด

ใบอนุญาตเลขที่ : 11/08146

ทัวร์เวียดนาม ซุปตาร์…Shopping in Danang 4 วัน 3 คืน ไม่นอนบานาฮิลล์ บินเช้า-กลับบ่าย VZ (TTN)

ทัวร์เวียดนาม ซุปตาร์...Shopping in Danang 4 วัน 3 คืน ไม่นอนบานาฮิลล์ บินเช้า-กลับบ่าย VZ (TTN)
ทัวร์โค๊ด : LION241249

แชร์โปรแกรมทัวร์นี้ :

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – สวนเอเปค – สวนมหัศจรรย์ – สะพานมังกร - ช้อปปิ้งร้านหยก – บานาฮิลล์ – โซนสวนดอกไม้ – จัตุรัสแห่งดวงดาว – สวนสนุก- สะพานโกเด้นบริดจ์ – ช้อปปิ้งร้านสินค้า O-TOP - วัดลินห์อึ๋ง – Marina Café – ช้อปปิ้งร้านสินค้า O-TOP – หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง - เมืองโบราณฮอยอัน – ดานัง – Charming Show - ร้านเยื่อไม้ไผ่ – สวนมหัศจรรย์ – ตลาดฮาน – สวนเอเปค – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

4 วัน

3 คืน

เริ่มเพียง

9888 บ.

Lion Travels |ศูนย์รวมทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูกที่ดีที่สุด

ทั้งหมด 16 ช่วงเวลาเดินทาง

เดินทางโดยวันที่เดินทางผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
(พักสาม)
เด็ก
(มีเตียง)
รับได้Group Size 

6 มิ.ย. 67 - 9 มิ.ย. 67

9,88813,3880000

14 มิ.ย. 67 - 17 มิ.ย. 67

9,88813,3880000

20 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67

9,88813,3880000

6 ก.ค. 67 - 9 ก.ค. 67

9,88813,3880000

25 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67

10,88814,3880000

2 ส.ค. 67 - 5 ส.ค. 67

9,88813,3880000

8 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67

9,88813,3880000

9 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67

10,88814,3880000

23 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67

9,88813,3880000

30 ส.ค. 67 - 2 ก.ย. 67

9,88813,3880000

5 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67

9,88813,3880000

6 ก.ย. 67 - 9 ก.ย. 67

9,88813,3880000

19 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67

9,88813,3880000

26 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67

9,88813,3880000

28 ก.ย. 67 - 1 ต.ค. 67

9,88813,3880000

3 ต.ค. 67 - 6 ต.ค. 67

9,88813,3880000
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม