ทัวร์ยุโรป ELEGANT JOYFUL SWITZERLAND จุงเฟรา มองเทรอซ์ เจนีวา เซอร์แมท อินเตอร์ลาเคน ลูเซิร์น ซูริค 8วัน 5คืน (IT) - LION241596
วัน-เวลาทำการ

จันทร์ - เสาร์ 09.00-18.00

Callcenter

Lion Travels |ศูนย์รวมทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูกที่ดีที่สุด

ใบอนุญาตเลขที่ : 11/08146

ทัวร์ยุโรป ELEGANT JOYFUL SWITZERLAND จุงเฟรา มองเทรอซ์ เจนีวา เซอร์แมท อินเตอร์ลาเคน ลูเซิร์น ซูริค 8วัน 5คืน (IT)

ทัวร์ยุโรป ELEGANT JOYFUL SWITZERLAND จุงเฟรา มองเทรอซ์ เจนีวา เซอร์แมท อินเตอร์ลาเคน ลูเซิร์น ซูริค 8วัน 5คืน (IT)
ทัวร์โค๊ด : LION241596

แชร์โปรแกรมทัวร์นี้ :

ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - กรุงเบิร์น – นาฬิกา ไซ้ท์ กล็อคเค่ – ไอน์สไตน์เฮาส์ – บ่อหมีสีน้ำตาล – ศาลากลางกรุงเบิร์น - เมืองบีล – เมืองเจนีวา – ทะเลสาบเจนีวา – น้ำพุจรวดเจ็ทโด – นาฬิกาดอกไม้ – เก้าอี้สามขา – จัตุรัส Place des Nations – เมืองโลซาน - ศาลาไทย - เมืองเวเว่ย์ - รูปปั้นชาร์ลี แชปลิน – เมืองมองเทรอซ์ - ปราสาทชิลยอง - นั่ง Shuttle Train สู่ หมู่บ้านซอร์แมท - นั่ง Shuttle train สู่เมืองทาช (Optional tour!! นั่งรถไฟสาย Gornergrat bahn) - เมืองทาซ - สถานีกรินเดลวัลด์ – ขึ้นกระเช้าไอเกอร์ เอ็กเพรส สู่ สถานีไอเกอร์เกลตเชอร์ – ต่อรถไฟ สู่ สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค – ปราสาทน้ำแข็ง - อัลไพน์ เซนเซชัน – สฟิงซ์ฮอลล์ – รถไฟไต่เขาลงจากยอดเขาจุงเฟรา – ลงกระเช้าไอเกอร์ เอ็กเพรส สู่ สถานีกรินเดลวัลด์ – เมืองอินเตอร์ลาเคน - Kirchofer - หมู่บ้านอิเซลท์วอลด์ - ทะเลสาบเบรียนซ์ - เมืองลูเซิร์น - สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล – Schwanenplatz – เมืองซุก - หอนาฬิกา Zytturm – Lohri AG Store – เมืองซูริค – เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน – ชมน้ำตกไรน์ - เมืองซูริค - โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - โบสถ์ Grossmünster – โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ – ช้อปปิ้งถนนบานโฮฟซตราเซอร์

8 วัน

5 คืน

เริ่มเพียง

89888 บ.

Lion Travels |ศูนย์รวมทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูกที่ดีที่สุด

ทั้งหมด 3 ช่วงเวลาเดินทาง

เดินทางโดยวันที่เดินทางผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
(พักสาม)
เด็ก
(มีเตียง)
รับได้Group Size 

17 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67

89,888108,3880000

9 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67

89,888108,3880000

16 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67

89,888108,3880000
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม